Financieel recht

Deeltijdonderwijs Financieel recht

De master Financieel recht is ook als deeltijdopleiding (twee jaar) te volgen. Het onderwijs is in beginsel zo veel mogelijk geconcentreerd op twee dagen onderwijs vanaf 17.00 uur. Met een goede planning en voldoende discipline is deze master ook geschikt voor studenten met een baan of een andere studie ernaast. Wel vraagt blok 1 een relatief grotere inspanning, aangezien dit blok uit één vak bestaat met een omvang van 15 EC.

Het onderwijs wordt samen met de voltijdstudenten gevolgd. Afhankelijk van eventuele roosterwijzigingen en het gekozen vrije keuzevak, kan het gebeuren dat vóór 17.00 uur of op extra dagen onderwijs dient te worden gevolgd.