Financieel recht

Opleiding

De financiële wereld wordt steeds juridischer. In de wereld van beursintroducties, financiering, financieel toezicht en corporate governance geldt een groot aantal wetten en regels. Kennis daarvan en van de werking van de financiële markten betekent concurrentievoordeel.

De master Financieel recht is een opleiding voor breed georiënteerde academici met een neus voor haute finance. Jouw brede kennis van het financieel recht maakt jou tot een specialist die onmisbaar is voor partijen binnen de financiële sector. In deze master verdiep je je financieel-juridische kennis en werk je aan academische vaardigheden gericht op de financiële wereld.

Het programma is intensief maar goed studeerbaar. Door de inzet van gekwalificeerde docenten die ook in de praktijk werkzaam zijn, is er volop aandacht voor actuele ontwikkelingen in en eisen vanuit de praktijk. Studenten worden gestimuleerd tot actieve participatie en de onderlinge samenwerking en discussies tussen studenten met verschillende opleidingsachtergronden leiden tot veel synergie. Daarnaast wordt er veelvuldig geoefend met het ontwikkelen van academische vaardigheden die van belang zijn voor de multidisciplinaire omgeving van de financieel-juridische wereld.

Met deze master verwerf je een solide basis voor een meesterlijke toekomst.

Een master met een multidisciplinair karakter

In deze multidisciplinaire master verdiep je je in financieel-juridische kennis en werk je aan academische vaardigheden gericht op de financiële sector. Van het doen van zelfstandig wetenschappelijk onderzoek tot en met het signaleren en interpreteren van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van recht en regulering.

De focus ligt niet alleen op het leren navigeren door de veelheid aan regels, maar in het bijzonder ook op de ratio en de doelstellingen die erachter schuilgaan. Daardoor heeft de master Financieel recht een sterk multidisciplinaire invalshoek. Het financiële toezichtrecht wordt in de context van verschillende disciplines benaderd en bestudeerd, zoals financiële economie, gedragseconomie, psychologie, ethiek en financiële geschiedenis.

Nadruk op de regulering van de financiële markten

Het inhoudelijke zwaartepunt van de master Financieel recht ligt op de regulering van de financiële markten en de actoren daarop. In combinatie met de multidisciplinaire benadering van het financieel toezichtrecht is de opleiding uniek in Nederland en onderscheidt het zich van financieel-rechtelijk academisch onderwijs dat aan andere Nederlandse faculteiten wordt gegeven.

   • In het Onderzoekspracticum financieel recht worden studenten vaardigheden bijgebracht om vanuit interdisciplinair perspectief het rechtsgebied financieel recht te bestuderen. Binnen het vak volgen studenten afhankelijk van hun opleidingsachtergrond een specifiek traject.

   • Dit vak gaat over de publiekrechtelijke regulering van kapitaalmarkten. Op de kapitaalmarkten treffen kapitaalvragers en kapitaalverschaffers elkaar. De vragers zijn degenen die geld nodig hebben voor de financiering van hun activiteiten, de kapitaalverschaffers zijn degenen die hun gelden beleggen.

   • Dit vak draait in hoofdzaak om de publiekrechtelijke regulering van de bancaire sector. Het gaat over zogenoemd microprudentieel toezichtrecht en macroprudentieel toezichtrecht.

   • Ethische dilemma’s doen zich regelmatig voor in de financiële sector. Vooral na de financiële crisis van 2007/08 heeft ethiek in de financiële sector meer aandacht gekregen van wetgevers, toezichthouders en de media.

   • In de eerste weken van het vak Jaarrekeningenrecht & toezicht verslaggeving wordt aandacht besteed aan de financiële verslaggeving door (beurs)vennootschappen en het interne en externe toezicht dat daarop wordt gehouden. De jaarrekening en de overige stukken die behoren tot de financiële verslaggeving van (beurs)vennootschappen spelen een belangrijke rol in het economisch verkeer.

   • Sterk aanbevolen: Risk, reputation & litigation

   • Sinds de financiële crisis van 2007/8 veranderen technologische ontwikkelingen de wijze waarop financiële dienstverlening plaatsvindt in rap tempo. Traditionele modellen in de financiële sector lijken plaats te maken voor nieuwe, innoverende modellen.

   • Binnen een universiteit worden onderwijs en onderzoek gecombineerd. In de masterfase word je in contact gebracht met het onderzoek dat binnen de universiteit wordt verricht. Daarnaast zal je zelf je eerste stappen op het wetenschappelijke pad zetten door middel van het schrijven van een scriptie.