Deeltijdonderwijs Ondernemingsrecht

De masteropleiding Ondernemingsrecht is een voltijd dagopleiding van één jaar, die door deeltijdstudenten in twee jaar kan worden gevolgd. Het onderwijs wordt echter niet in de avond aangeboden.

Voor deeltijdstudenten die de master naast een (vrijwel) volledige baan of een andere studie willen volgen, zal het afronden van de master in één jaar niet in alle gevallen haalbaar zijn. Het masterniveau maakt dat het om een intensieve opleiding gaat, het onderwijs vindt op meerdere dagdelen in de week plaats en met name in het eerste blok geldt een verplichte aanwezigheid voor alle bijeenkomsten, zodat dit blok een grote inspanning vraagt. De masteropleiding adviseert het volgende schema aan deeltijdstudenten, indien de master niet in één jaar wordt gevolgd.

Deeltijd adviesschema

BlokJaar 1Jaar 2
1RL46 Onderzoekspracticum ondernemingsrechtScriptie*
2RB58 Corporate Governance & Corporate Litigation 
3 RB41 Fusies, reorganisaties en insolventie
4RB24 De beursvennootschap in het fin. toezichtsrechtVrij keuzevak
5RB28 IPR voor ondernemingsrechtScriptie**
 Scriptie*** 

* Deeltijdstudenten kunnen in het tweede jaar aan het septembertraject deelnemen, omdat zij volgens het adviesschema in blok 1 en 2 geen onderwijs hebben.

** De scriptie kan ook in het tweede jaar in het reguliere scriptietraject worden geschreven met in achtneming van de strikte deadlines. NB: de voorbereidingen voor de scriptie starten tegelijk met Fusies, reorganisaties en insolventie in blok 3.

*** Deeltijdstudenten die in het eerste jaar in blok 5 hun scriptie willen schrijven zijn gehouden aan de strikte deadlines van het reguliere scriptietraject.