Opleiding

In Rotterdam, het hart van de Nederlandse bedrijvigheid, biedt de masteropleiding Ondernemingsrecht je de mogelijkheid om ondernemers verder te helpen met jouw specifieke kennis van het ondernemingsrecht.

Je verdiept je in de structuur en het functioneren van vennootschappen en de zeggenschapsverhoudingen binnen een vennootschap. Hoe functioneren het bestuur, de aandeelhouders en de commissarissen ten opzichte van elkaar? Welke specifieke vraagstukken spelen bij beursgenoteerde ondernemingen? Daarnaast verdiep je je in fusies, overnames en reorganisaties, met aandacht voor rechtsvergelijking en oog voor internationale ontwikkelingen.

Het onderwijs binnen de masteropleiding wordt verzorgd door hoogleraren en universitair (hoofd)docenten die allen toonaangevend zijn op hun vakgebied. Velen vervullen een rol in de (rechts)praktijk (o.m. als advocaat, arbiter, adviseur, commissaris, lid raad van bestuur multinational, raadsheer plv.). Het geluid vanuit de praktijk wordt in het onderwijs ingebracht door bovendien regelmatig praktijkcolleges te laten verzorgen door praktijkjuristen.

In de vakken van de masteropleiding is een actieve rol voor studenten weggelegd. Een actieve deelname van studenten wordt gestimuleerd door het intensief werken aan opdrachten, papers en presentaties.

Door de indeling in werkgroepen van maximaal 25 studenten in het eerste blok van het studiejaar, ontstaan snel goede onderlinge contacten, waaraan ook bijeenkomsten in een ontspannen sfeer, zoals de traditionele gezamenlijke lunch ter afsluiting van het eerste blok en de nieuwjaarsbijeenkomst, bijdragen.

Het belang van ondernemingen

De master Ondernemingsrecht richt zich op rechtsgebieden die van belang zijn voor ondernemingen. Binnen het ondernemingsrecht verwerf je als student onder meer kennis van de verschillende rechtsvormen en van de zeggenschapsverhoudingen binnen een vennootschap. Hoe functioneren het bestuur, de aandeelhouders en de commissarissen ten opzichte van elkaar? Wie de krant leest, weet dat deze vraagstukken speelden bij Stork, ABN AMRO en ASMI.

Bijzondere aandacht gaat ook uit naar de invulling van aansprakelijkheidsnormen voor bestuurders en commissarissen. Bovendien is ruimschoots aandacht voor specifieke vraagstukken bij beursgenoteerde vennootschappen. Centraal staat de regelgeving over de verschillende rechtsvormen, over ondernemingsrechtelijke geschillen, over het IPR voor ondernemingsrecht, over fusies, overnames en reorganisaties, over het effectenrecht en over financiële verslaggeving.

De kern van de master bestaat uit het vak Onderzoekspracticum ondernemingsrecht. Samen met een docent ga je dieper op de stof in en leer je praktische vaardigheden. Je bent daardoor beter voorbereid op de scriptie en op de rechtspraktijk en doet ervaring op met debatteren, onderzoek en het schrijven van artikelen en notities. Dit vak vergt veel inzet, aanwezigheidsplicht bij bijeenkomsten, diverse schrijfopdrachten, mondelinge presentaties en een miniscriptie. Je krijgt er echter veel voor terug. Je zult merken dat het erg inspirerend is om met medestudenten onder begeleiding van een docent-onderzoeker de grenzen van het vakgebied te verkennen.

Studenten die de master Ondernemingsrecht hebben afgerond, zijn in staat om zelfstandig juridische vraagstukken over ondernemingsrecht op te lossen. Het onderwijs is gericht op verwerving van toepasbare kennis en praktisch inzicht op het terrein van het ondernemingsrecht. Daarbij is ook aandacht voor de verwerving en training van praktische mondelinge en schriftelijke vaardigheden die voor ondernemingsrechtelijk afgestudeerde juristen van belang zijn.

Let op! Onderzoekspracticum  ondernemingsrecht

Het vak Onderzoekspracticum ondernemingsrecht van 15 EC vormt een kernvak van de master Ondernemingsrecht. Dit vak wordt in het eerste blok van de master gegeven. Je moet je afzonderlijk inschrijven voor dit vak via een digitaal formulier dat je hier vindt. Inschrijven is mogelijk tot en met uiterlijk 24 augustus 2020. Aanmelding via Studielink voor de master Ondernemingsrecht betekent niet automatisch inschrijving voor dit vak.

   • Het vak Onderzoekspracticum Ondernemingsrecht beoogt de student in de master Ondernemingsrecht niet alleen kennis bij te brengen van het ondernemingsrecht, maar ook vaardigheden aan te leren die voor juridisch onderzoek en voor beoefening van het ondernemingsrecht in de rechtspraktijk nodig zijn.

   • Het vak Corporate Governance en Corporate Litigation richt zich op de interne structuur van N.V.’s en B.V.’s, op de aansprakelijkheidspositie van functionarissen van N.V.’s en B.V.’s en op juridische procedures rondom vennootschappen

   • Het vak Fusies, reorganisaties en insolventie gaat over de aanpassing van de juridische structuur van vennootschappen en ondernemingen en over degenen die daarbij zijn betrokken.

   • Het IPR omvat het samenstel van regels die privaatrechtelijke rechtsverhoudingen met internationale elementen bestrijken. Het gaat daarbij in het bijzonder om de vraag van het toepasselijke recht en de vraag naar de bevoegdheid van de rechter.

   • Binnen een universiteit worden onderwijs en onderzoek gecombineerd. In de masterfase word je in contact gebracht met het onderzoek dat binnen de universiteit wordt verricht. Daarnaast zet je zelf jouw eerste stappen op het wetenschappelijke pad door middel van het schrijven van een masterscriptie.