Recht van de Gezondheidszorg

Inhoud van de studie

Zeer uiteenlopende thematiek

De gezondheidszorg is de grootste economische sector in Nederland. De sector is onderworpen aan specifieke, complexe en snel wijzigende wet- en regelgeving. De thematiek van de gezondheidszorg is daarbij zeer uiteenlopend.

Denk aan de vraagstukken van leven en dood (euthanasie, biotechnologie), aan het begin van het leven (de juridische status van de ongeborene), aan botsende mensenrechten, aan letselschade en medische aansprakelijkheid (Baby Kelly), aan disfunctionerende specialisten (Twentse neuroloog, medisch tuchtrecht) en aan schaarste en verdeling (voorkruipzorg, tekort aan donororganen).

Daarnaast zijn er de zeer specifieke vraagstukken op het terrein van het verzekeringsrecht (zorgverzekering), het mededingingsrecht (de sector is berucht om haar kartelafspraken) en het ondernemingsrecht (privéklinieken, personenvennootschap). Tenslotte zal ook de betekenis van internationale verdragen en Europese regelgeving voor het Nederlandse gezondheidsrecht aan de orde komen.

Het programma is intensief maar goed studeerbaar. De master Recht van de Gezondheidszorg streeft ernaar zoveel mogelijk rekening te houden met de diverse instroom van juristen, artsen, gezondheidswetenschappers, etc. Door de inzet van gekwalificeerde docenten die ook in de praktijk werkzaam zijn en vele gastdocenten, is er volop aandacht voor actuele ontwikkelingen in en eisen vanuit de praktijk.

   • Het vak Onderzoekspracticum Gezondheidsrecht beoogt de student niet alleen kennis bij te brengen op de deelterreinen van de gezondheidsethiek en het gezondheidsrecht, maar vooral ook vaardigheden aan te leren die voor juridisch onderzoek en voor de beoefening van het gezondheidsrecht in de rechtspraktijk nodig zijn.

   • In dit vak vindt verdieping plaats van het zorgverleningsrecht: de beginselen en regels die de verhouding tussen zorgaanbieder (hulpverlener) en zorgvrager (patiënt) normeren.

   • In dit vak vindt verdieping plaats van het zorgfinancieringsrecht: de beginselen en regels die de verhouding zorgaanbieder (hulpverlener) en zorgfinancier (zorgverzekeraar) normeren, alsook van het zorgverzekeringsrecht: de beginselen en regels die de verhouding normeren tussen zorgverzekeraar en zorgverzekerde. 

   • De student maakt kennis met de zeer uiteenlopende relaties waarmee mensen aan deze organisaties verbonden zijn, variërend van hoogopgeleide, vrijgevestigde medisch specialisten tot uitzendkrachten werkzaam in de schoonmaak, van bestuurders, interne toezichtzichthouders tot leden van cliëntenraden en ondernemingsraden. En niet te vergeten: de patiënt(enverenigingen).

   • De student maakt kennis met de zeer uiteenlopende relaties waarmee mensen aan deze organisaties verbonden zijn, variërend van hoogopgeleide, vrijgevestigde medisch specialisten tot uitzendkrachten werkzaam in de schoonmaak, van bestuurders, interne toezichtzichthouders tot leden van cliëntenraden en ondernemingsraden. En niet te vergeten: de patiënt(enverenigingen).

   • Aanbevolen vrij keuzevak master Recht van de Gezondheidszorg:

   • The purpose of this course is to add a human rights dimension to the overall health law program of the Erasmus School of Law master programme Recht van de gezondheidszorg. Students will be introduced to the human rights framework with a view to enable them to conceptualize issues from a human rights perspective.

   • Binnen een universiteit worden onderwijs en onderzoek gecombineerd. In de masterfase word je in contact gebracht met het onderzoek dat binnen de universiteit wordt verricht. Daarnaast zal je zelf je eerste stappen op het wetenschappelijke pad zetten door middel van het schrijven van een scriptie.