Staats- en Bestuursrecht

Deeltijdonderwijs

De masteropleiding Staats- en Bestuursrecht is een voltijd dagopleiding van één jaar, die door deeltijdstudenten in twee jaar kan worden gevolgd. Het onderwijs wordt echter niet in de avond aangeboden.

Voor deeltijdstudenten die de master naast een (vrijwel) volledige baan of een andere studie willen volgen, zal het afronden van de master in één jaar niet in alle gevallen haalbaar zijn. Het masterniveau maakt dat het om een intensieve opleiding gaat, het onderwijs vindt op meerdere dagdelen in de week plaats en met name in het eerste blok geldt een verplichte aanwezigheid voor alle bijeenkomsten, zodat dit blok een grote inspanning vraagt. De masteropleiding adviseert het volgende schema aan deeltijdstudenten, indien de master niet in één jaar wordt gevolgd.

Deeltijd adviesschema

BlokJaar 1Jaar 2

Onderzoekspracticum staats- en bestuursrecht 

2

Markt en overheid of  Rechtsbescherming tegen de overheidRechtsbescherming tegen de overheid of Markt en overheid

3

Regeren en besturen 

4

Gebonden keuzevak Vrij keuzevak

5     

Bestuursrechtelijke reflectieScriptie master Staats- en Bestuursrecht*

* De scriptie wordt in het tweede jaar in het reguliere scriptietraject geschreven, met in achtneming van de strikte deadlines. De voorbereidingen voor de scriptie starten in blok 2.