Staats- en Bestuursrecht

Docenten

 • Foto van prof. Pieter Huisman

  Prof. mr. P.W.A. (Pieter) Huisman

  Publicaties |

  Prof. mr. dr. Pieter Huisman is sinds 2010 bijzonder hoogleraar Onderwijsrecht aan Erasmus School of Law. Hij verzorgt het vak Onderwijsrecht voor masterstudenten en doet onderzoek onder meer ten behoeve van het ministerie van OCW, met name op het gebied van (implementatie van) wetgeving, bestuurlijk-juridische vraagstukken en toezicht in het onderwijs. Hij publiceert over nieuwe concepten in het onderwijsrecht, zoals het leerrecht van studenten, leerlingen en ouders en de verankering in onderwijswetgeving. Sinds 2017 leidt hij een NRO project over Regeldruk, regulering, en ruimte voor sturing in het onderwijs. In 2002 promoveerde hij op de grondwettelijke implicaties van de samenwerkingsschool. Hij is verder actief in de onderwijsrechtspraktijk, bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Onderwijsrecht (NVOR) en Kroonlid van de Onderwijsraad.

 • Prof. dr. Evert Stamhuis - Erasmus School of Law

  Prof. dr. E.F. (Evert) Stamhuis LL.M.

  Publicaties |

  Prof. dr. Evert Stamhuis is hoogleraar Law & Innovation en sinds juni 2018 aan Erasmus School of Law verbonden. In zijn onderzoek staat de ontwikkeling van het recht centraal onder invloed van met name technologische innovaties. In het bijzonder schrijft hij over regulering van innovaties, juridische inbedding van AI in het publieke domein (gereguleerde markten, rechtspleging) en robotisering. Ander affiliaties zijn: de University of Aruba (hoogleraar straf(proces)recht) en het Gerechtshof ’s Hertogenbosch (raadsheer-plaatvervanger).

 • Foto van Nick Efthymiou

  Dr. N.S. (Nick) Efthymiou

  Publicaties |

  Dr. Nick Efthymiou is als universitair docent verbonden aan Erasmus School of Law. Zijn onderzoek richt zich op Nederlandse staatsrechtgeschiedenis (in het bijzonder het koloniale staatsrecht), en op onderdelen van het positieve Nederlandse staatsrecht. Daarnaast verricht hij onderzoek op het terrein van het vergelijkend staatsrecht; hij richt zich daarbij vooral op Amerikaans, Frans en Iers staatsrecht. Hij verzorgt onderwijs in het bachelorvak Staatsrecht, en in verschillende vakken van de master Staats- en Bestuursrecht, zoals het vak Regeren en besturen.

 • Mr. dr. P. (Pim) Jansen

  Publicaties |

  Mr. dr. Pim Jansen is universitair docent Bestuursrecht en sinds december 2019 aan Erasmus School of Law verbonden. Hij specialiseert zich in alle taken van het (Europees) economisch bestuursrecht. Naast zijn aanstelling in Rotterdam is hij als advocaat verbonden aan het team Europees- en mededingingsrecht van Van Doorne. Zijn onderzoek bestrijkt het hele domein van markt en overheid. Voorheen was hij verbonden als onderzoeker aan de afdeling Economisch Recht van de Katholieke Universiteit Leuven. Zijn promotieonderzoek zag op industriebeleid onder het EU-recht. Hij publiceert regelmatig in gerenommeerde Nederlandse en Europese tijdschriften.

   

 • Foto van Joke de Wit

  Mr. dr. J.C. (Joke) de Wit

  Publicaties |

  Mr. dr. Joke de Wit is universitair hoofddocent Bestuursrecht. Zij verzorgt in de bachelor het onderwijs van de vakken Inleiding staats- en bestuursrecht (gedeeltelijk) en Bestuursrecht. In de master Staats- en Bestuursrecht is zij verantwoordelijk voor het vak Rechtsbescherming tegen de overheid. Daarnaast verzorgt zij colleges van het vak Sociaalzekerheidsrecht bij de master Arbeidsrecht. In 2012 is zij gepromoveerd op een onderzoek naar de doorwerking van het internationale recht in de nationale rechtsorde, in het bijzonder op de wijze waarop de Nederlandse rechter artikel 94 van de Grondwet interpreteert en toepast. Tegenwoordig publiceert zij regelmatig, zowel artikelen als annotaties, over het sociaalzekerheidsrecht en het bestuursprocesrecht. Zij is als gastdocent staats- en bestuursrecht verbonden aan de University of Curaçao dr. Moises da Costa Gomez en is daarnaast voorzitter van de algemene bezwaarschriftencommissie van de gemeente Rotterdam.

 • Mr. G.T. (Guido) Terpstra

  Publicaties |

  Mr. Guido Terpstra is sinds 2017 als docent verbonden aan Erasmus School of Law. Hiervoor studeerde hij Staats- en bestuursrecht en Rechtsfilosofie aan de Universiteit Leiden en was onder andere werkzaam bij de Universiteiten van Leiden en Utrecht, en het College voor de Rechten van de Mens. Hij schrijft een proefschrift over de ‘herijking van het gelijkheidsbeginsel in een pluriforme samenleving’ waarin wordt gezocht naar een beter gefundeerde interpretatie van het non-discriminatiebeginsel in multiculturele conflicten. Zijn onderzoek richt zich op het algemeen bestuursrecht, het gelijkheids- en non-discriminatierecht en de doorwerking van grondrechten in bestuursrecht.

 • Foto van mr. Hannah Jans

  Mr. H. (Hannah) Jans

  Publicaties |

  Mr. Hannah Jans heeft de bachelor European Law School aan de Universiteit Maastricht gevolgd, en vervolgens aan de Erasmus Universiteit Rotterdam de master Rechtsgeleerdheid, variant Staats- en Bestuursrecht, en de master Toga aan de Maas afgerond. Zij is werkzaam geweest als tutor voor de bachelor Rechtsgeleerdheid en heeft daarnaast als gastdocent voor politiek & recht op middelbare scholen en mbo gewerkt. Sinds begin 2018 is zij verbonden aan Erasmus School of Law. Zij coördineert onder meer het bachelorvak Bestuursrecht, en is binnen de master verbonden aan de VAR-pleitwedstrijd.

 • Foto van Lianne van Kalken

  Mr. L. (Lianne) van Kalken

  Publicaties |

  Mr. Lianne van Kalken heeft in 2015 de master Rechtsgeleerdheid aan de Erasmus Universiteit Rotterdam afgerond. Tijdens haar studie heeft zij vijf jaar gewerkt op een advocatenkantoor in Rotterdam, waarbij zij de strafrechtelijke en bestuursrechtelijke praktijk ondersteunde. Na het behalen van haar master is Lianne als tutor voor de bachelor Rechtsgeleerdheid gestart aan Erasmus School of Law. Sinds 2014 is zij tevens gemeenteraadslid in Vlaardingen, in maart 2018 is zij wederom verkozen in de gemeenteraad, nu als fractievoorzitter. Vanaf september 2018 is Lianne werkzaam bij Erasmus School of Law als wetenschappelijk docent. Zij coördineert hier onder meer het bachelorvak Staatsrecht.