Nalaten

Nalaten aan ESL

Het is mogelijk om Erasmus School of Law (ESL) op te nemen in uw testament. Maar misschien spreekt het u meer aan om tijdens uw leven al aan ESL te geven. Op deze wijze zou u kunnen zien en beleven wat er met uw gift gebeurt. Het wordt dan ook mogelijk om in contact te treden met studenten, wetenschappers en andere alumni.

ESL is een ANBI (Algemene Nut Beogende Instelling). U kunt daardoor nalaten aan ESL via uw testament, zonder dat ESL erfbelasting is verschuldigd. Overweegt u om ESL op te nemen in uw nalatenschap, dan zijn we gaarne bereid tot een gesprek over de mogelijkheden. Neem daarover contact op met Martijn Roos.

Invulling nalatenschap

Zonder testament heeft u geen zeggenschap over de verdeling van uw nalatenschap. Het wettelijk erfrecht bepaalt in dat geval wie uw erfgenamen zijn. Bent u bijvoorbeeld getrouwd en hebt u kinderen, dan gaan zonder testament al uw bezittingen naar uw echtgenoot en kinderen. Wilt u  ook een deel van uw vermogen nalaten aan vrienden of organisaties, dan moet dit bij testament worden geregeld.

Drie veelgebruikte methoden hiervoor zijn:

 1. Fonds op naam
  Naast een algemene bijdrage is het mogelijk om een fonds op naam op te stellen in overleg met de faculteit. Deze kunt u zowel tijdens en na uw leven in laten gaan. Bij het opstellen van een fonds op naam zullen wij samen met u kijken welke doelstelling het beste aansluit bij uw wensen en de doelstellingen van de faculteit. Klik hier voor meer informatie over het instellen van een Fonds op naam.
   
 2. Legaat
  Met een legaat kiest u ervoor om een vast bedrag, een percentage van het te verdelen bedrag of bepaalde goederen na te laten aan een persoon of organisatie van uw keuze. Hierbij geeft u precies aan wat de begunstigde ontvangt. Uw andere erfgenamen ontvangen de rest van de nalatenschap.
   
 3. Erfgenaam
  Door bepaalde personen of organisaties tot erfgenaam te benoemen, ontvangen zij (een gedeelte van) uw bezittingen. Dit doet u door Erasmus School of Law op te nemen als (mede-) erfgenaam van uw nalatenschap. U kunt er zelf voor kiezen hoeveel en welke mensen of organisaties u in uw testament opneemt en welk percentage u aan wie toebedeelt.

Executeur-testamentair
Als u een testament opmaakt kunt u in uw testament aan te geven wie uw executeur-testamentair (executeur) zal zijn. Een executeur is iemand die via een testament wordt aangezocht om na het overlijden van de opsteller van het testament diens nalatenschap in goede banen te leiden. Zijn of haar rol kan variëren van het puur praktische regelen van de begrafenis of de crematie met alle organisatorische aspecten daaromheen tot en met het beheren en verdelen van de erfenis, al dan niet met medewerking van de nabestaanden. Van belang hier is dat ESL ervoor heeft gekozen niet beschikbaar te zijn als executeur. Dat betekent dat als u ESL toch in uw testament aanwijst als executeur, wij deze benoeming helaas niet kunnen aanvaarden.

Organiseren van uw wensen
Mocht u specifieke wensen hebben voor uw nalatenschap dan kunt u dit in samenwerking met een notaris vastleggen in uw testament. Probeer hierbij zo concreet mogelijk te zijn over uw wensen en beweegredenen. Heeft u bezittingen waar u een bepaalde bestemming voor in gedachten heeft, vermeld dit dan ook duidelijk in uw testament. Neemt u naast personen ook organisaties op, vermeld dan ook altijd het adres van de organisatie.

Het contactadres van Erasmus School of Law is:

Erasmus School of Law
Campus Woudestein
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam

U kunt ESL opnemen in uw testament zonder daarover vooraf met ons te overleggen. Toch adviseren wij u om contact met ons te zoeken om een goed beeld te krijgen van de mogelijkheden met betrekking tot het vervullen van uw wensen. Door met elkaar in gesprek te gaan krijgt u ook een mooi beeld van de impact die uw gift kan hebben.

* Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt Erasmus School of Law geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden in deze informatie en negatieve gevolgen als gevolg van het nemen of nalaten van acties op grond van deze informatie. De bovenstaande informatie is algemeen geldend. Raadpleeg voor de fiscale gevolgen in uw eigen specifieke situatie uw belastingadviseur.