Faculteitsraad ESL: Vergadering 6 februari 2018

Masterclass Van Traa Advocaten

Derde vergadering 6 februari 2018

Op dinsdag 6 februari 2018 komt de faculteitsraad tussen 10.30 – 12.30 uur bijeen voor zijn derde vergadering met het bestuur. Op de agenda staat onder andere de bespreking van het allocatiemodel van de EUR, dat invloed heeft op de financiële middelen die ESL ontvangt. Daarnaast gaat de raad graag in gesprek met het bestuur over de werkdruk binnen de faculteit en de herziening van de ESL-bachelors. Ook zal het bestuur zijn periodieke update geven over de herinrichting van Sanders Building.

Afgelopen vergadering van 5 december 2017

Tijdens deze vergadering zijn de raadsleden o.a. geïnformeerd over de luchtkwaliteit in Sanders Building en de reeds aangepakte problemen. Aan oplossingen voor een betere luchtkwaliteit in de collegeruimtes wordt in nauw overleg met meerdere partijen, waaronder University Support Center, hard gewerkt. Daarnaast zijn de beperkte inzage- en nabesprekingsmogelijkheden in de deeltijdopleiding Rechtsgeleerdheid bij het bestuur onder de aandacht gebracht. Bureau Onderwijs zal meer/andere nabesprekingsmogelijkheden voor deze groep studenten nagaan. Tevens heeft de raad informatie gekregen over de voortgang van de projecten gefinancierd uit de zogenoemde Studievoorschotmiddelen en (de verdere uitbouw van) het MyFuture-programma dat een grote en diverse groep studenten zal kunnen bereiken. Ook heeft de raad uitleg gekregen van Wil den Harder, Diversity Officer van ESL, over het ESL Actieplan Diversiteit. Tijdens deze vergadering is bovendien besloten om de bachelorherziening in het algemeen en de mogelijke consequenties voor deeltijdstudenten in het bijzonder te agenderen voor de vergadering van 6 februari 2018.

Vergaderstukken

Vergaderstukken (zoals agenda's, vastgestelde notulen, genomen besluiten etc.) zijn te raadplegen via de SIN-Online channel ‘ESL Faculteitsraad’. Heeft u nog geen toegang tot deze channel, dan kunt u zich hier via SIN-Online abonneren met uw student- of medewerkersaccount. Binnenkort kunnen vergaderstukken overigens eenvoudig via MyEUR worden geraadpleegd. Daarover volgt nader bericht.

Vergadering bijwonen

Raadsvergaderingen worden in beginsel in het openbaar gehouden. U bent van harte welkom om een vergadering bij te wonen. In verband met de organisatie van de vergadering dient u zich wel vooraf aan te melden via secfr@law.eur.nl. Hier treft u het vergaderschema en andere informatie over de faculteitsraad aan: https://www.eur.nl/esl/over/onze-organisatie/de-faculteitsraad.

Zijn er zaken binnen of met betrekking tot de faculteit die u graag onder de aandacht wilt brengen bij de raadsleden? Laat het gerust weten via één van de raadsleden of de secretaris. De raad is er voor alle medewerkers en studenten van ESL!