Spreekuur Visitatiecommissie | dinsdag 13 februari 2018

Masterclass Van Traa Advocaten

Hierbij delen wij u mede dat de bachelor- en masteropleidingen domein Rechtsgeleerdheid en Fiscaal recht op 13 februari 2018 door een visitatiecommissie, ingesteld door de NVAO, zal worden bezocht in het kader van een accreditatieprocedure. Deze accreditatieprocedure heeft als doel de kwaliteit van de opleidingen te beoordelen en is wettelijk verplicht. De commissie zal op 13-16 februari 2018 praten met diverse delegaties die betrokken zijn bij de opleidingen.

De commissie zal na de visitatie een adviesrapport uitbrengen en versturen naar de NVAO. De NVAO zal mede aan de hand van dit rapport beslissen of de opleidingen voldoen aan de vereiste kwaliteitseisen om geaccrediteerd te worden voor de periode van 3 juli 2019 tot 3 juli 2025.

Naast de gesprekken met de daartoe samengestelde panels, houdt de visitatiecommissie ook een algemeen spreekuur. Op 13 februari a.s. van 10.30 tot 12.00 uur is het mogelijk om met de commissie te spreken. Een ieder die zich verbonden voelt met de opleidingen domein Rechtsgeleerdheid en Fiscaal recht kan hiervoor tot vrijdag 9 februari 2018 een afspraak maken met Fiona Schouten: schouten@qanu.nl.