VAR-studiemiddag 'Responsief bestuursrecht in de veranderende publieke ruimte'

De Vereniging voor Bestuursrecht (VAR) organiseert op vrijdagmiddag 15 juni a.s. (14-17u) in Utrecht een studiemiddag met als thema ‘Responsief bestuursrecht in de veranderende publieke ruimte’ op initiatief van UD's Jurgen Goossens en Lukas van den Berge (ESL). Deze middag is bedoeld als een vervolg op de interdisciplinaire expert meeting die zij vorig jaar organiseerden aan ESL en het zojuist verschenen themanummer van het Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht onder hun redactie over de toekomst van het bestuursrecht.

Er komen vragen aan de orde als: Hoe zou het Nederlandse stelsel van bestuursrechtelijke rechtsbescherming het best tegemoet kunnen komen aan de privatisering, individualisering en decentralisering van het publieke domein? Is het tijd de grondbegrippen van het bestuursrecht grondig te herzien, of is het juist zaak vast te houden aan klassieke noties van een ondeelbaar algemeen belang en verticale publiekrechtelijke verhoudingen?

De volgende sprekers zullen hun visie geven op het onderwerp van de in het special issue verzamelde bijdragen:

Panel 1: Rechtsstatelijkheid en legitimiteit van rechter en bestuur in de netwerksamenleving

Prof. dr. Elaine Mak (Encyclopedie van de rechtswetenschappen en Rechtstheorie, UU)

Prof. mr. Roel Schutgens (Algemene rechtswetenschap, RU Nijmegen)

Panel 2: Burgerbeelden in de participatiesamenleving

Prof. mr. Michiel Scheltema (Regeringscommissaris algemene regels van bestuursrecht en emeritus hoogleraar bestuursrecht)

Prof. dr. Anne Meuwese (European and Comparative Public Law, TiU)

Slotwoord

Er wordt afgesloten met een slotwoord van Ben Schueler (staatsraad ABRvS en hoogleraar bestuursrecht, UU), die een reactie vanuit de rechtspraak zal geven.

Locatie:

Utrechts Centrum voor de Kunsten, Domplein 4.

Tijd:

14.00 – 17.00u (inloop vanaf 13.30 uur, start programma om 14.00 uur).

Aanmelden:

Via var@pelsrijcken.nl. U ontvangt geen afzonderlijke bevestiging van inschrijving.

Kosten:

Gratis voor studentleden, andere leden € 75, over te maken op rekeningnummer NL17INGB0000041521, t.a.v. VAR Vereniging voor Bestuursrecht te Eemnes, onder vermelding ‘studiemiddag 15 juni 2018’. U ontvangt geen factuur.

Voor advocaten die de bijeenkomst willen opvoeren voor NOVA-punten liggen er handtekeningenlijsten klaar.

Inlichtingen:

Lester von Meijenfeldt, tel. 06-5280 9087 (kantooruren), e-mail: var@pelsrijcken.nl.

Meer info: http://verenigingbestuursrecht.nl/activiteiten/studiemiddag/