Erasmus Law Experience

Erasmus Law Experience

De Erasmus Law Experience is een gratis voorlichtingsprogramma dat wordt aangeboden door Erasmus School of Law aan vwo-scholieren uit de vijfde en zesde klas. Erasmus School of Law wil scholieren op deze manier een kijkje geven in de wereld van de Rechtsgeleerdheid.

De Erasmus Law Experience is opgebouwd als een lesuur en zal dus ongeveer een uur duren. In dit lesuur zal een ervaring met de juridische wereld opgebouwd worden aan de hand van het uitzoeken van een casus aan de hand van door ons verstrekte wetsartikelen. Wanneer er meer tijd beschikbaar kan worden gesteld, zal een rechtbanksituatie nagespeeld worden. De scholieren zullen dan zelf de rol van rechter, advocaat en client op zich moeten nemen. Daarnaast wordt aandacht besteed aan een juridische discussie.

Om scholieren te laten zien dat er aansluiting is tussen de juridische wereld en hun eigen wereld, zal gebruik gemaakt worden van casussen die dicht bij hun belevingswereld staat. Een voorbeeld hiervan zijn de strafrechtelijke gevolgen die spijbelen ten gevolge kan hebben. Ook valt te denken aan ontslag bij een bijbaan of de kwestie rondom kinderarbeid waarvan gebruikt wordt gemaakt door kledingmerken die scholieren zelf ook veelvuldig dragen. De Erasmus Law Experience zou gepositioneerd kunnen worden als een lesuur Maatschappijleer of in een uur ter studieoriëntatie.

Invulling
Het is mogelijk om in overleg een invulling te geven aan de Law Experience. Zo bieden we een kort (50 minuten) en een lang (100 minuten) programma aan. Tevens kan er gekozen worden uit de onderwerpen Privaatrecht, Strafrecht of Mensenrechten. De volgende programma's worden aangeboden:

The debate experience
Een programma voor uw vwo-3 en vwo-4 scholieren. In een Lagerhuisconstructie gaan wij met uw scholieren het debat aan over allerlei maatschappelijk juridische thema's die centraal staan in de media. Uiteraard wordt aan het einde een winnaar uitgeroepen.

The case experience 
Een programma van 50 minuten voor uw vwo-5 en vwo-6 scholieren. Onder begeleiding van een docent gaan de studenten aan de slag met een casus die dicht bij hun belevingswereld staat. Door gebruik van wetgeving gaan de scholieren op zoek naar antwoorden. Tevens wordt aandacht besteed aan discussie.

The court experience 
Een programma van 100 minuten voor uw vwo-5 en vwo-6 scholieren. Om een 'echte' juridische ervaring te verzorgen, spelen we in drie teams (advocaat, officier van justitie en rechter) een heuse rechtzaak na, inclusief toga's!

Aanvraag
Vraag via onderstaand formulier de Erasmus Law Experience aan. Als u het formulier invult en verzendt, neemt Erasmus School of Law binnen twee weken contact met u op om afspraken te maken over de Law Experience.

Vragen?
Indien u nog vragen heeft betreffende de Erasmus Law Experience, neem dan contact op met Thomas Potma via potma@law.eur.nl of via 010-4081571.


Aanmelden

Law Experience

Vul een datum in met het format: 2018-08-18
Rechtsgebied van voorkeur
Duur Law Experience
Aantal deelnemers

Na verzenden ontvangt u per e-mail een bevestiging van uw aanmelding voor de Law Experience. Mocht u vragen hebben dan kunt u een e-mail sturen naar potma@law.eur.nl Erasmus School of Law behandelt uw aanmelding en gegevens met de grootste zorgvuldigheid en zal de gegevens niet zonder toestemming aan derden geven.

.