Executive opleidingen

ESL Executive Education helpt managers, ondernemers, en andere professionals aan praktische kennis van het recht. In welke branche je ook werkt, je hebt altijd te maken met wetten en regels, contracten, aansprakelijkheid, enzovoort. Een leven lang leren is een must voor professionals. ESL Executive Education verzorgt value driven onderwijs door topwetenschappers, met allen een ruime praktijkervaring. Direct toepasbaar op de eigen werkvloer. Meer informatie vindt u op de website van Executive Education.

Het huidige aanbod van ESL Executive Education:

Master Commercieel Privaatrecht

De parttime master Commercieel Privaatrecht is uniek in Nederland en een op maat gesneden juridische masteropleiding voor werkenden. De bijeenkomsten vinden plaats op maandag tussen 16.00-20.00 uur. Hierdoor is de opleiding zo ingericht dat u deze goed kunt combineren met uw baan. Deze opleiding is vooral gericht op hbo-gediplomeerden en niet-juristen met een wo-bachelor. De master is toegankelijk voor deze kandidaten met minimaal 3 jaar relevante werkervaring en na het volgen van een voorbereidingsprogramma van 4 maanden.

Master Ethiek, Recht & Zorg

In de parttime master Ethiek, Recht & Zorg staat het gezondheidsrecht centraal: de rechtsbeginselen en -regels die betrekking hebben op verlening, financiering en verzekering van zorg. Het gezondheidsrecht is een functioneel rechtsgebied bij uitstek, een horizontaal specialisme, dat door de verschillende hoofdgebieden van het recht (privaatrecht, strafrecht, bestuursrecht) heen snijdt. Het gezondheidsrecht is veelzijdig en dynamisch, en het belichaamt de morele keuzes die men in de zorg gemaakt heeft. En maakt. In de zorg doen zich dag in dag uit nieuwe morele dilemma’s voor, waarop het gezondheidsrecht niet onmiddellijk antwoorden heeft. Gezondheidsethiek, als de normatieve ruggengraat van het gezondheidsrecht, maakt daarom deel uit van het curriculum. Gelet op het onderwerp van de master dienen alle kandidaten te beschikken over minimaal drie jaar relevante werkervaring om deel te nemen aan de selectieprocedure.

Leergang Vervoerrecht

De Leergang Vervoerrecht is een specialistische opleiding die kennis en inzicht verschaft over de juridische aspecten van het vervoerrecht en het zee- en binnenvaartrecht. De leergang is gericht op wie in de vervoers- en rechtspraktijk met het vervoerrecht en het zee- en binnenvaartrecht te maken krijgt. Deelnemers aan de leergang hebben bij voorkeur een academische of HBO-opleidingsniveau, hebben enkele jaren werkervaring in juridische functies (advocatuur, rechterlijke macht, bedrijfsjurist, bank- of verzekeringswezen, overheid en wetenschap) of in de vervoerspraktijk (als claims behandelaar, expert enz.

Cursus Kwantitatief inzicht voor juristen

Bij de cursus Kwantitatief inzicht voor juristen gaat het er om getallen, kansen en voorspellingen te begrijpen en ze op de juiste wijze te evalueren en in de juiste context te plaatsen. In de huidige tijd ontkomt men niet aan kwantitatieve uitspraken van deskundigen en adviseurs, en ook een jurist moet in staat zijn die uitspraken te plaatsen, en daarbij eventueel de juiste vragen te stellen. Deze cursus is ontwikkeld door Philip Hans Franses, hoogleraar Econometrie aan Erasmus School of Economics en deeltijd hoogleraar aan Erasmus School of Law, en is geschikt voor elke jurist, ongeacht het jaar van afstuderen. Het materiaal bevat geen wiskundige formules, en wordt er alleen een beroep gedaan op elementaire rekenvaardigheden (en het gebruik van een rekenmachine).

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen