Studentbestuurslid

Erasmus School of Law (ESL) kent twee studentbestuursleden. Het studentbestuurslidmaatschap is neergelegd in het faculteitsreglement. De voornaamste taak bestaat uit het verwoorden van het studentenstandpunt binnen het faculteitsbestuur. 

Taken en bevoegdheden

De studentbestuursleden zijn lid van het programmabestuur en je bent lid van het dagelijks bestuur onderwijs. De taken en bevoegdheden zijn zowel ad hoc als divers en dus niet limitatief op te sommen. De taken bevatten onder andere het afnemen van sollicitaties voor de opleidingscommissies rechtsgeleerdheid en fiscaal recht. Het studentbestuurslid is daarnaast mede verantwoordelijk voor de buluitreikingen en onderhoudt contact met de studieverenigingen. Het studentbestuurslid is aanwezig bij hooglerarenlunches en het hooglerarenberaad. 

Sollicitatieprocedure

Er zijn twee studentbestuursleden. In beginsel zijn zij voor (maximaal) twee jaar benoemd. Ieder jaar wordt er één nieuw studentbestuurslid gezocht. De sollicitatie bestaat uit drie rondes: een brievenronde, een eerste gespreksronde en een tweede gespreksronde. Iedereen die student is aan ESL kan solliciteren, mits diegene nog minimaal twee jaar student aan ESL is en niet van plan is om langdurig naar het buitenland te vertrekken of een langdurige stage te lopen.

Ervaring van een voorganger

 “Het studentbestuurslidmaatschap is een fantastische ervaring waarmee je een unieke kijk krijgt achter de schermen bij de faculteit. Je leert de faculteit, bestuur en hoogleraren op een hele andere manier kennen dan als student. Wanneer je bestuurlijk geïnteresseerd bent en je betrokken voelt bij de faculteit is deze functie zeker de moeite waard.” - Martijn Roos (Manager External Affairs Erasmus School of Law)

Contact

Heb je vragen over het studentbestuurslidmaatschap of kom je graag in contact met een studentbestuurslid? Neem dan contact op met de studentbestuursleden via studentbestuursleden@law.eur.nl.