Promoveren

Als je een passie hebt voor het doen van onderzoek kun je na je master kiezen voor het starten met een promotietraject. Dit betekent dat je vier jaar lang de diepte in gaat op een onderzoeksonderwerp dat je fascineert. Gedurende die vier jaar word je begeleid door een hoogleraar (de promotor). Van je onderzoek doe je uiteindelijk verslag in een proefschrift, ook wel dissertatie genoemd. Dat kan een boek zijn, maar ook een bundeling van wetenschappelijke artikelen. Het proefschrift verdedig je uiteindelijk tijdens de promotieceremonie. Daarna mag je de titel doctor voeren.

Als je een carrière in de wetenschap ambieert dan is een promotie een absolute must, maar ook in andere beroepen heeft een promotie meerwaarde. Je bent immers specialist op een bepaald interesse- of vakgebied. Je ziet daarom steeds meer gepromoveerden in hogere beleidsfuncties en in de advocatuur.

Het promotietraject

In tegenstelling tot veel andere landen heeft een promovendus in Nederland de status van medewerker. Je bent dus in dienst van de universiteit. Binnen Erasmus School of Law zorgt de Erasmus Graduate School of Law (EGSL) voor de opleiding en monitoring van het promotietraject. In het eerste jaar volg je een onderwijsprogramma speciaal toegespitst op het doen van onderzoek. Je leert onder andere je onderzoek goed af te bakenen, hoe je vraagstelling, methoden en selectie van onderzoekssubjecten goed verantwoordt en bijvoorbeeld hoe je op effectieve wijze met je promotor over je onderzoek communiceert. Ieder jaar worden de voortgang en kwaliteit van het project geëvalueerd door de zogeheten doctoraatscommissie waarin naast de promotor en eventuele co-promotor ook andere senior onderzoekers en een vertegenwoordiger van de EGSL zitting kunnen nemen.

Sollicitatieprocedure

De Erasmus Graduate School of Law heeft elk jaar enkele vacatures voor een promotieplek in rechtsgeleerdheid of criminologie. De sollicitatieronde hiervoor start in het voorjaar. Voor actuele vacatures, vereisten en meer informatie wordt verwezen naar de site van EGSL.

U kunt hier de schalen vinden voor de promovendi.

Ervaring van een voorganger

Het deelnemen aan de Erasmus Graduate School of Law is een mooie kans voor promovendi. Het curriculum van de Graduate School is ondersteunend aan het eigen promotieonderzoek. De methodologische vakken, zoals ‘Introduction to Legal Research Methods’ en ‘Reflection on Social Science Research’, verbreden en verdiepen je academische vaardigheden. Andere vakken zijn juist weer gericht op het versterken van het eigen promotieonderzoek. In ‘Research Lab’, bijvoorbeeld, verfijn en specificeer je je aanvankelijke onderzoeksvoorstel. Dit vak zorgt voor een onmiddellijke kick-start van je promotieonderzoek, begeleidt door professoren en mede promovendi van andere secties. Het vak heeft mij geholpen om mijn onderzoeksvoorstel te ontwikkelen tot een wetenschappelijk en sociaal relevant project dat uitvoerbaar is binnen het vierjarig promotietraject.

Het promoveren kan eenzaam zijn. Je bent tenslotte voornamelijk met je eigen project bezig. Door deel te nemen aan de Erasmus Graduate School of Law leerde ik mijn mede promovendi kennen, die in dezelfde positie zitten. Door onze ervaringen te delen is mijn leven als promovenda gemakkelijker en vooral een stuk leuker! - Renate Buijze (Promovenda bij Erasmus Graduate School of Law)

Contact

Vragen of opmerkingen? Neem contact op met de school coordinator Wilma Puper via puper@law.eur.nl