Tutor

In Erasmus Law College wordt gebruik gemaakt van de kleinschalige onderwijsmethode probleemgestuurd leren (PGL). Hierbij wordt er vanuit gegaan dat kennis niet (klassikaal) wordt overgedragen, maar actief door studenten moet worden verworven. Erasmus Law College kent drie onderwijsactiviteiten: onderwijsgroepen, hoorcolleges en practica. 

Als tutor vervul je een rol binnen de onderwijsgroepen, waarin maximaal 11 studenten onder begeleiding van een tutor een probleem uit de praktijk bespreken. Na afloop van de onderwijsgroep gaat de student op zoek naar informatie in boeken, tijdschriften en digitale media om antwoorden op het probleem te vinden. Ieders bevindingen worden nabesproken in de volgende onderwijsgroep, wederom onder begeleiding van een tutor.

Voor meer en diepgaandere informatie: Uitleg pagina ELC

Functiebeschrijving

De tutor heeft verschillende taken. Primair heeft de tutor de taak een groep studenten goed te begeleiden zowel inhoudelijk als procesmatig. Binnen PGL staat niet de docent, maar de student centraal. De nadruk ligt op actieve kennisverwerving door de student zelf waarbij de student zelf verantwoordelijk is voor zijn leerproces. De tutor grijpt slechts in als hij of zij merkt dat de juiste diepgang niet wordt bereikt en doet dit bij voorkeur door het stellen van vragen.

De tutor observeert en analyseert dus het groepsproces op de achtergrond en stuurt bij waar nodig, door middel van vragen en voorbeelden. Het kunnen enthousiasmeren, motiveren en inspireren zijn belangrijke elementen van de functie.

De aanstellingsomvang van de functie is afhankelijk van het aantal groepen dat je begeleidt. Iedere tutor begeleidt minimaal 2 groepen en maximaal 4 groepen per blok. Een blok duurt 5 weken.

Sollicitatieprocedure en contact

Voor de start van een volgend academisch jaar zijn altijd nieuwe tutoren nodig. De vacature voor de functie van tutor Rechtsgeleerdheid, Fiscaal Recht of Criminologie wordt meestal in april opengezet. In de maand juni worden sollicitatiegesprekken en mogelijk een assessment ingepland, waarna tutoren in augustus een tutortraining aangeboden krijgen. Vrijwel alle tutoren worden dus aan het begin van een nieuw academisch jaar aangesteld.

Een enkele keer kan het voorkomen dat er gedurende het jaar vacatures voor de functie van tutor vrij komen. In dat geval worden eerst de kandidaten gecontacteerd die hebben aangegeven interesse te hebben in de functie van tutor. Mocht jij interesse hebben om tutor te worden en voldoen aan de eisen (nagenoeg afgestudeerd met goede studieresultaten) dan kan je je CV en een korte motivatie per email toesturen naar het Tutorpunt ESL via tutorpuntesl@law.eur.nl. Zij registreren alle kandidaten die interesse hebben in de functie en mogelijk word je benaderd zodra er gedurende het jaar tutoren nodig zijn. Daarnaast kan je uiteraard solliciteren op de functie van tutor zodra deze openstaat via Academic Transfer.

Ervaring voorganger

Ik vind het uitdagend om mijn kennis en ervaring te benutten om studenten tot een dieper begrip van de stof te brengen en hun academische denkniveau te stimuleren. Daarmee breng ik mijn enthousiasme voor het recht over op de studenten. Door verdiepende vragen te stellen en het geven van praktijkvoorbeelden hoop ik studenten te motiveren en te inspireren. Het observeren en analyseren van het groepsproces en de vaardigheden van de studenten is enorm leerzaam en daardoor ontwikkel ik ook mijzelf. Een leuke baan met veel verschillende mensen en een leuk tutorteam. - Jordi Niggelie (Tutor)