Ambassador

Onder het motto 'de student is de beste ambassadeur van de universiteit' wordt door ouderejaars studenten (ambassadors) voorlichting gegeven over de opleidingen van de Erasmus Universiteit.  
De verschillende voorlichtingsvormen zijn:

  • De open dagen van de EUR voor middelbare scholieren en hun ouders. Ambassadors geven zaalpresentaties over hun opleiding, beantwoorden vragen op de informatiemarkt en dragen bij aan een goed verloop van de open dag door mee te werken in de organisatie
  • Meeloopdagen van studiekiezers op de EUR. Kleinschalige voorlichting over één opleiding waarbij een groepje middelbare scholieren een hoorcollege en een werkgroep volgt. Ambassadors begeleiden de scholieren tijdens de gehele meeloopdag
  • Schoolbezoeken van vwo-klassen aan de EUR. Eén of meer klassen van een middelbare school brengen een bezoek aan de EUR. Ambassadors van verschillende opleidingen geven een presentatie, verzorgen en rondleiding en begeleiden de scholieren.
  • Voorlichtingen in het land. Ambassadors bezoeken middelbare scholen in heel Nederland en geven daar voorlichting over hun opleiding (door middel van klassikale presentaties en op informatiemarkten).

Ambassadors zijn het visitekaartje van de gehele universiteit en van de faculteit in het bijzonder. Erasmus School of Law zoekt hiervoor elk jaar representatieve, enthousiaste en gezellige studenten Criminologie, Fiscaal Recht en Rechtsgeleerdheid. De groep Ambassadors bestaat uit ongeveer 30 studenten. Jaarlijks worden er rond de 10 Ambassadors aangenomen door de First Ambassador. De First Ambassador is degene die alle Ambassadors indeelt voor de voorlichtingsactiviteiten.

Sollicitatieprocedure

De faculteit biedt:

  • Flexibele werktijden op basis van jouw beschikbaarheid;
  • Een gevarieerde groep collega’s uit alle studiejaren van de verschillende ESL-studies; en
  • De mogelijkheid om jouw netwerk binnen de universiteit en faculteit te vergroten.

De sollicitatieprocedure vindt jaarlijks plaats in de maand mei. Meestal bestaat de procedure uit een brieven- en een gespreksronde. De vacatures verschijnen op het channel.

Ervaring van een voorganger

“Als ambassadeur van Erasmus School of Law geef ik geregeld voorlichting op middelbare scholen over de verschillende studies, het ‘studentenleven’ en het belang van een goede studiekeuze. Zelf heb ik er ook veel aan: doordat ik frequent grote groepen toe heb moeten spreken raak ik veel minder snel zenuwachtig bij het geven van een presentatie. Dit laatste heeft mijn pleitvaardigheden zonder twijfel verbeterd.” - Thierry van den Bergh (masterstudent Bedrijfsrecht)

Contact

Vragen of opmerkingen? Neem contact op met First Ambassador Pauline den Dunnen via studievoorlichting@law.eur.nl.