Student-assistentschap wetenschappelijke staf

De faculteit kent verschillende student-assistentschappen van de wetenschappelijke staf. Vanuit deze functie maakt de student van dichtbij mee hoe wetenschap bedreven wordt en hoe het onderwijs vorm wordt gegeven.

Werkzaamheden

De werkzaamheden van een student-assistent bestaan voornamelijk uit het ondersteunen van (een aantal) medewerker(s) van een sectie bij het verrichten van wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast zal een beroep worden gedaan op de student-assistenten bij het verzorgen van readers en het verwerken van tentamencijfers.

Van een student-assistent wordt verwacht dat hij goede studieresultaten heeft behaald en dat zij bepaalde vakken die bij het rechtsgebied van de sectie horen met goed gevolg hebben afgerond.

Sollicitatieprocedure

Vacatures voor studentassistentschappen verschijnen op het channel. Meestal bestaat de procedure uit een brieven- en een gespreksronde.

Salaris en werkuren zijn afhankelijk van de studiefase, u kunt hier de informatie vinden.