Docenten

Hoofddocenten

 • Foto van Siewert Lindenbergh

  Prof. mr. S.D. (Siewert) Lindenbergh

  Hoogleraar Privaatrecht, Erasmus Universiteit Rotterdam

  Siewert Lindenbergh (1964) is als hoogleraar privaatrecht verbonden aan de Erasmus School of Law van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Na een verblijf in de Verenigde Staten (1983/84) studeerde hij rechten in Leiden waar hij in 1998 promoveerde op een proefschrift getiteld Smartengeld. Sinds 2005 werkt hij als hoogleraar privaatrecht aan de Erasmus School of Law. Naast zijn hoofdfunctie aan de Erasmus Universiteit is hij rechter-plaatsvervanger in de Rechtbank Noord-Holland en in de Rechtbank ’s-Gravenhage en raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Arnhem.

  Voorts is hij onder meer lid van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven, hoofdredacteur van het tijdschrift Verkeersrecht, hoofddocent van de Grotius specialisatieopleiding Personenschade en hoofddocent van de specialisatieopleiding voor advocaten van slachtoffers van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven.

  Onderzoeksthema’s waarover Lindenbergh publiceert liggen vooral op het gebied van het aansprakelijkheidsrecht: personenschade, arbeidsongevallen en beroepsziekten, schadebegroting en doorwerking van mensenrechten in het vermogensrecht, compensatie aan slachtoffers van misdrijven.

 • Prof. mr. N. (Mop) van Tiggele-van der Velde

  Hoogleraar Verzekeringsrecht, Erasmus Universiteit Rotterdam

  Mop werkte na haar afstuderen aan Erasmus School of Law negen jaar als senior-gerechtssecretaris bij de Rechtbank Rotterdam en daarna twee jaar als juridisch adviseur bij Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Vanaf 2002 was zij als universitair docent verbonden aan het Verzekeringsinstituut aan de juridische faculteit van de Erasmus Universiteit Rotterdam, waar zij vanaf 2004 aan een proefschrift over ‘bewijsrechtelijke verhoudingen in het verzekeringsrecht’ heeft gewerkt.

  Op 20 juni 2008 is zij op dit onderwerp gepromoveerd. Dertien dagen na haar promotie voerde zij haar benoemingsgesprek met de Rector Magnificus en werd zij hoogleraar verzekeringsrecht in Nijmegen, een functie die zij combineerde met haar werk voor het Verzekeringsinstituut. Sinds 2012 is ze ook in Rotterdam hoogleraar verzekeringsrecht, als opvolgster van professor Han Wansink.

  Naast haar universitaire dienstverband is Van Tiggele raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, adviseur Kennis en kennisborging bij de VNAB en lid van de Tuchtcommissie van het Nederlands Instituut van Register Experts (NIVRE). Verder is zij redacteur van het vaktijdschrift Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade (AV&S), hoofdredacteur van het Handboek Motorrijtuigschade, co-auteur van een aantal toonaangevende boekdelen (Asser-deel Verzekering, Tekst & Commentaar verzekeringsrecht, Studiereeks burgerlijk recht, Bijzondere overeenkomsten) en voorzitter van het Dagelijks Bestuur van de Vereniging voor Verzekeringswetenschap.

Overige Docenten

 • Mr. M.M.R. (Mélanie) van Ardenne-Dick

  Juridisch Adviseur Research & Development bij Aon

  Mélanie van Ardenne-Dick heeft Rechtsgeleerdheid gestudeerd in Leiden. Momenteel is zij werkzaam als Juridisch Adviseur Research & Development bij Aon te Rotterdam. Hiervoor werkte zij als hoofd Bureau Kennis & Opleiding bij Van Traa Advocaten te Rotterdam. Tot 1 oktober 2012 was zij als universitair docent verbonden aan het Verzekeringsinstituut van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daarvoor bekleedde zij bij Delta Lloyd Schadeverzekering N.V. diverse functies (juridisch adviseur, directie assistent en teamleider aansprakelijkheidsverzekeringen voor bedrijven en pleziervaartuigen). Mélanie geeft onder meer les aan advocaten (OSR) en rechters (SSR) en heeft diverse publicaties op haar naam staan.

 • Photo of Nicole de Boer

  Mr. Nicole de Boer

  Advocaat bij Ploum

  Nicole de Boer studeerde Nederlands Recht aan de Universiteit van Tilburg. Na haar afstuderen in 2000 is zij haar loopbaan als advocaat begonnen bij Banning Advocaten in ’s-Hertogenbosch. In 2009 heeft Nicole de Grotius-specialisatieopleiding Nationaal en Internationaal Contracteren gevolgd en met succes afgerond. Tot 2011 heeft Nicole bij verschillende kantoren de civiele advies- en procespraktijk gevoerd. Daarna is Nicole een aantal jaren als Professional Support Lawyer werkzaam geweest bij Houthoff Buruma, waar zij haar kennis van het verzekeringsrecht heeft verdiept. In 2015 heeft zij haar loopbaan als advocaat weer voortgezet. Sinds 2017 werkt zij als expert-medewerker bij Ploum te Rotterdam. Dit houdt onder meer in dat zij mede verantwoordelijk is voor de interne opleiding van de advocaat-stagiaires. Nicole heeft ruime ervaring in de advies- en procespraktijk op het gebied van het verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht en het algemeen verbintenissenrecht. Ook het opstellen of beoordelen van commerciële contracten (waaronder polisvoorwaarden) behoort tot Nicole’s expertise. Nicole publiceert daarnaast regelmatig, onder meer als vaste annotator van het tijdschrift Jurisprudentie in Nederland (JIN). Verder is zij lid van de redactie van de tijdschriften Overeenkomst in de Rechtsprakijk (ORP) en het Tijdschrift Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht in de praktijk (TAV).

 • Mr. T. (Tjitske) L. Cieremans

  Advocaat, mede-oprichter en partner bij VanNiekerkCieremans

  Tjitske Cieremans studeerde aan de Rijksuniversiteit Leiden Arabische taal- en letterkunde en Nederlands recht en werkt sinds 1991 als advocaat. Zij begon bij NautaDutilh. In 2001 werd zij daar partner. Van 2004 tot 2007 zat zij in het bestuur van NautaDutilh. Op 1 september 2014 heeft Tjitske samen met Eric van Niekerk het kantoor VanNiekerkCieremans opgericht.

  Tjitske behandelt binnen het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht veelal zaken van beroeps- en bestuurdersaansprakelijkheid, contractuele aanspraken en personenschades, ingeleid door productaansprakelijkheid of (arbeids)ongevallen en beroepsziekten. Zij assisteert verzekeraars en bedrijven bij afhandeling van claims, polisdisputen en regreszaken en procedeert daarvoor bij de gewone rechter, tuchtcolleges, arbitrage instituten en alternatieve geschillenbeslechters.

 • Mr. A. (Arthur) van Hoey Smith

  Advocaat, mede-oprichter en partner bij V&A Advocaten

  Arthur studeerde rechten (civiel en fiscaal) in Leiden, waarna hij vanaf 2002 eerst als belastingadviseur en later als advocaat werkte bij twee grote Nederlandse advocatenkantoren, waar hij zich vanaf 2005 specialiseerde in het verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht.

  In 2014 richtte hij met vier andere in het verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht gespecialiseerde advocaten V&A Advocaten op. Arthur adviseert en procedeert voor verzekeraars, assurantiemakelaars en andere assurantietussenpersonen, experts en bedrijven over o.a. technische- en brandschades, beroepsaansprakelijkheidszaken, werkgeversaansprakelijkheid en overige letselschades.

 • Mr. G.H.J. (Gerrit) Hulsbergen re

  Senior consultant, oprichter en partner bij Pi-Advice

  Gerrit Hulsbergen studeerde aan de Universiteit Utrecht Rechtsgeleerdheid, is register expert personenschade en letselschademediator en heeft aan de Universiteit Leiden de opleiding gerechtelijk deskundige gevolgd. Sinds begin jaren 90 is Gerrit werkzaam op het terrein van de letselschade en heeft hij diverse leidinggevende managementposities bekleed bij grotere expertise organisaties. Gerrit is momenteel werkzaam als partner en senior consultant bij Pi-Advice en sinds 2014 bestuurder van de netwerkorganisatie van multidisciplinair samenwerkende onafhankelijk deskundigen – georganiseerd in Kamers – genaamd Het Letselhuis, een procesversneller in letselschade (www.letselhuis.nl).

  Naast bestuurlijke taken is hij vanuit een onafhankelijke rol als Mfn NVMV Letme mediator en bemiddelaar, register expert personenschade & LRGD gerechtelijk deskundige letselschade actief binnen de Ondernemers-, Mediation en Consultancy Kamer van Het Letselhuis en hij streeft er samen met de partners van Het Letselhuis naar het proces van schadevaststelling aan de mens voortdurend en daadwerkelijk te verbeteren met (proces-)innovaties, zo mogelijk te versnellen en zo lasten – in doorlooptijd, geld (liever herstel) en beleving (hogere tevredenheid) ­– te verminderen. 

 • Mr. E. (Eric) J.W.M. van Niekerk

  Advocaat, mede-oprichter en partner bij VanNiekerkCieremans

  Eric van Niekerk studeerde Rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit Leiden en is in 1983 als advocaat begonnen, en vanaf 1992 tot 1 september 2014 partner geweest, bij NautaDutilh. Op 1 september 2014 heeft Eric samen met Tjitske Cieremans het kantoor VanNiekerkCieremans opgericht. Eric is gespecialiseerd in technische schades, zoals bouwschades, schades bij infrastructurele werken en havengerelateerde schades. Daarbij richt Eric zich op de advisering en het procederen met betrekking tot aansprakelijkheidsvraagstukken en geschillen onder polissen (onder andere All Risks-, AVB-, brand-, CAR-, fraude-, machinebreuk- en PDBI-polissen).

  Verder houdt Eric zich bezig met geschillen over productaansprakelijkheid en beroepsaansprakelijkheid. Ook treedt hij regelmatig op voor verzekeraars in (brand) regreszaken. Daarnaast adviseert Eric over bewoordingen van (internationale) polisprogramma's. Zo heeft hij meegewerkt aan de totstandkoming van diverse polisvoorwaarden.

 • Mr. J.H.G. (Hilde) Verweij-Hoogendijk

  Hilde Verweij-Hoogendijk is sinds augustus 2015 als wetenschappelijk docent verbonden aan de sectie Burgerlijk Recht. Als wetenschappelijk docent is zij coördinator van de master Aansprakelijkheid en Verzekering en de mastercourse Aansprakelijkheid en Verzekering voor professionals. Als docent verzorgt zij onderwijs binnen de master Aansprakelijkheid en Verzekering en de minor Dood en Letsel en begeleidt zij studenten bij het schrijven van de afstudeerscriptie. Op het gebied van onderzoek gaat haar interesse uit naar het aansprakelijkheidsrecht. Momenteel houdt zij zich bezig met het thema ‘Aansprakelijkheid en verzekering in gezinsverband’.

 • Mr.drs. I. (Ilona) van der Zalm

  Docent, promovendus en onderzoeker bij Erasmus Universiteit Rotterdam

  Ilona van der Zalm studeerde zowel rechten als economie in Rotterdam. Sinds haar studie is zij werkzaam als wetenschappelijk docent bij de sectie Burgerlijk Recht. Zij doet onderzoek, verzorgt onderwijs en cursussen en begeleidt studenten bij het schrijven van de afstudeerscriptie. De eerste jaren heeft zij voornamelijk bachelor onderwijs verzorgd op het gebied van het privaatrecht (zoals Inleiding Privaatrecht, Verbintenissenrecht, Goederen- en Insolventierecht en Oefenrechtbank).

  Vervolgens heeft zij de master Aansprakelijkheid en Verzekering enkele jaren gecoördineerd en daarin gedoceerd. Daarnaast is zij hoofdredacteur van PS (Personenschade) Updates; www.ps-updates.nl. Op het gebied van onderzoek gaat haar interesse uit naar het gebied van het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht. Momenteel schrijft Van der Zalm een proefschrift over het onderwerp overlijdensschade.