Inhoud en informatie

Bijeenkomsten

De Mastercourse Aansprakelijkheid en Verzekering gaat jaarlijks van start en zal ook dit jaar weer plaatsvinden. De Mastercourse bestaat uit zes bijeenkomsten. Na de vijfde bijeenkomst zal er een schriftelijk tentamen worden afgenomen. Tijdens de zesde bijeenkomsten zullen de certificaten worden uitgereikt.  Interesse of vragen? Mail dan naar mastercourseav@law.eur.nl.

De bijeenkomsten zullen plaatsvinden op de volgende dagen van 15.30-20.00:

  • 15 januari 2018
  • 5 februari 2018
  • 12 februari
  • 5 maart 2018
  • 19 maart 2018
  • 9 april 2018 

Het tentamen vindt plaats op 3 april 2018 in de ochtend.

Interesse of vragen? Mail dan naar mastercourseav@law.eur.nl.

Verdieping aansprakelijkheidsrecht

Tijdens deze eerste bijeenkomst zullen onder andere de onderwerpen onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid, werkgeversaansprakelijkheid, het onderscheid tussen aansprakelijkheid en dekkingsplicht en de verschillende grondslagen van aansprakelijk aan de orde komen. 

Verdieping verzekeringsrecht

Gedurende de tweede bijeenkomst passeren onder meer de onderwerpen meldings- en informatieplicht van schade, beredding, schadevaststelling, de rol van de expert, erkennen van dekking en voorbehoud van rechten door de verzekeraar en dekking van kosten van rechtsbijstand (bij aansprakelijkheidsverzekering) aan de verzekerde de revue.

Causaliteit

In deze bijeenkomst wordt aandacht besteed aan vaststelling (bewijs) van causaliteit zowel in het aansprakelijkheidsrecht als in verzekeringsverhoudingen, alsmede aan de reikwijdte van causaliteit (toerekening).

Schade

Tijdens deze vierde bijeenkomst wordt dieper ingegaan op het schadebegrip in het aansprakelijkheidsrecht en dekkingsvragen. Er zal eveneens aandacht worden besteed aan het opstellen van een expertiserapport en de vaststellingsovereenkomst.

Verzekering, Privacy en Omgang

In deze bijeenkomst zal het onderwerp fraude centraal staat. Er zal in worden gegaan op de normen die nageleefd dienen te worden voor een zorgvuldige afwikkeling van een fraudezaak en de vraag wie de kosten van het fraudeonderzoek van de verzekeraar draagt. Daarnaast zal aandacht worden besteed aan de (on)bruikbaarheid van onrechtmatige verkregen bewijs in de civiele procedure en de verwerking van persoonsgegevens door verzekeraars. Ook zullen vragen aan bod komen zoals welke registers er zijn, wanneer de verzekerde erin komt en hoe de verzekerde daar weer uitkomt. Ten slotte zal het onderscheid tussen feitenonderzoek en persoonlijk onderzoek (bijvoorbeeld door een detective) worden behandeld.

Tentamen

Actualiteiten Aansprakelijkheidsrecht en Verzekeringsrecht

Locatie

De bijeenkomsten vinden plaats op campus Woudestein van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Certificaat

Wanneer de deelnemers de Mastercourse Aansprakelijkheid en Verzekering met goed gevolg afronden, ontvangen zij een certificaat van de Erasmus Universiteit Rotterdam. 

Kosten

De kosten voor de Mastercourse Aansprakelijkheid en Verzekering, bestaande uit zes inhoudelijke bijeenkomsten inclusief diner, het tentamen en de literatuur, bedragen € 2.995,-.
De Mastercourse bestaat uit zes bijeenkomsten.