Handmatige diploma verificatie

Op deze pagina kan de handmatige diploma verificatie worden aangevraagd. Vul het aanvraagformulier alsjeblieft zoveel mogelijk in. De verplichte gegevens zijn aangegeven met een asterisk ('*'), maar extra informatie aanleveren kan de wachttijd verkorten. De meeste gevraagde gegevens hebben een vanzelfsprekende betekenis en betreffen de persoonsgegevens van de alumnus, gegevens over de opleiding die de alumnus als het goed is voltooid heeft, en gegevens over de identiteit van de aanvrager (zoals werkgevers of recruiters).
Als alle gegevens zijn aangeleverd en de volmacht is bijgevoegd wordt in maximaal 10 werkdagen (behoudens force majeure) gereageerd op de aanvraag. 

Volmacht

Afgezien van het bovenstaande is er de verplichte bijlage, onderaan het aanvraagformulier. Dit is de volmacht. In deze bijlage dient de alumnus zijn of haar toestemming te geven dat de uitkomsten van de handmatige diploma verificatie gedeeld mogen worden met de aanvrager van de handmatige diploma verificatie. In verband met de bescherming van de privacy van onze alumni is het bijvoegen van deze volmacht verplicht.  

De volmacht moet de volgende zes zaken uitdrukkelijk beschrijven:

  1. het specifieke doel van de aanvraag
  2. de identiteit van de aanvrager 
  3. de identiteit van de alumnus
  4. het huidige e-mail adres van de alumnus
  5. de handtekening van de alumnus
  6. de datum waarop de alumnus zijn of haar toestemming gaf voor de huidige verificatie aan de aanvrager