Rankings

De Erasmus Universiteit Rotterdam heeft binnen en buiten de landsgrenzen een uitstekende academische reputatie. Dat is terug te zien in de hoge positie in de internationale universitaire rankings.

Rankings geven aan hoe een universiteit presteert in vergelijking met andere universiteiten. Er bestaan diverse rankings, elk met hun eigen focus, methodiek en wegingsfactoren. Er is een grove tweedeling te maken tussen onderzoeks- en onderwijsrankings.

In de belangrijkste internationale ranglijsten bevindt de Erasmus Universiteit Rotterdam zich in de top 3% van beste universiteiten ter wereld.

Rankings

Erasmus Universiteit stijgt plek in Times Higher ranking
Times Higher Education (1000)
#5 in Nederland, #70 wereldwijd
national taiwan university logo
National Taiwan University Ranking (500)
#79 wereldwijd
center for world university rankings
Center for World University Rankings (1000)
#106 wereldwijd, #4 Nederland
QS Ranking
#9 Nederland, #179 wereldwijd

Wereldwijde universiteitsrankings

 • De QS Top Universities World Rankings onderzoekt 4300 universiteiten wereldwijd en maakt een ranglijst van de 959 beste universiteiten. Deze ranking kijkt naar de academische reputatie van de universiteit en de onderzoekers, de publicaties van de wetenschappers en de studentenaantallen van de universiteit. De internationale oriëntatie van de universiteit is ook belangrijk.

  Bezoek de website van QS Top Universities Ranking

  • Positie #9 in Nederland
   Positie #179 wereldwijd

  • Positie #8 in Nederland
   Positie #147 wereldwijd

 • De Times Higher Education World University Rankings maakt een ranglijst van de 500 beste universiteiten van de wereld en de 200 beste in Europa. Universiteiten worden geïndexeerd aan de hand van 13 indicatoren, verspreid over de kernactiviteiten onderwijs, onderzoek, valorisatie en internationale oriëntatie. De reputatie van de universiteit is ook belangrijk voor deze ranking.

  Bekijk de Times Higher Education World University Rankings

  Bekijk de Best universities in Europe 2019: top 200

  • Positie #5 in Nederland
   Positie #70 wereldwijd

  • Positie #6 in Nederland
   Positie#22 in Europa
   Positie #72 wereldwijd

    

  • Positie #4 in Nederland
   Positie#21 in Europa
   Positie #69 wereldwijd

 • Het Center for World University Rankings (CWUR) publiceert jaarlijks een wereldwijde ranking van universiteiten. De ranking is gebaseerd op de indicatoren: onderwijskwaliteit, carrières van alumni, kwaliteit van wetenschappers, aantal publicaties in vooraanstaande wetenschappelijke tijdschriften, positie op de h-index en patenten.

  • Positie #4 in Nederland
   Positie #106 wereldwijd

  • Positie #2 in Nederland
   Positie #85 wereldwijd

   Posities per subject (2017): Business #4, Cardiac & Cardiovascular Systems #7, Special education #9, Ethics #2, Hematology #6, Management #10, Planning & Development #5, Applied Psychology #8, Social Issues #9

  • Positie #2 in Nederland
   Positie #91 wereldwijd

    

 • De CWTS / Leiden Ranking is een internationale ranglijst die de wetenschappelijke prestaties van 500 universiteiten wereldwijd meet. Voor de Leiden Ranking is het belangrijk hoe vaak en in welke wetenschappelijke tijdschriften onderzoekers worden geciteerd. Ook kijkt de Leiden Ranking hoe vaak en met wie onderzoekers samenwerken met anderen. Alleen universiteiten die jaarlijks minstens 500 publicaties in Engelstalige tijdschriften uitbrengen, worden geselecteerd.

  • Positie #4 in Nederland
   Positie #76 wereldwijd

    

 • De National Taiwan University Ranking (NTU) kijkt naar de kwaliteit van wetenschappelijke publicaties. Er wordt een lijst van de 500 beste universiteiten wereldwijd samengesteld.

  • Positie in Nederland: #4
   Positie wereldwijd: #80

   Beste Nederlandse universiteit op het gebied van Clinical Medicine (#26 wereldwijd) en Social Sciences (#23 wereldwijd).

  • Positie in Nederland: #4
   Positie wereldwijd: #79

   Beste Nederlandse universiteit op het gebied van Clinical Medicine (#27 wereldwijd) en Social Sciences (#20 wereldwijd).

  • Positie #3 in Nederland
   Positie #71 wereldwijd
   Beste Nederlandse universiteit op gebied van Clinical Medicine (20) en Social Sciences (22)

 • De U Multirank stelt mensen in staat zelf universiteiten met elkaar te vergelijken op basis van de indicatoren onderwijs, regionale verbondenheid, kennisoverdracht, internationale oriëntatie en onderzoek. Hierbij maakt de U Multirank ook onderscheid in vakgebieden. Naast de wereldwijde topuniversiteiten zijn ook hogescholen opgenomen in deze ranking

  • Bovengemiddelde scores op (oa): citatiescore, toppublicaties, internationale studieprogramma's, co-publicaties met industriële partners.

 • Academic Ranking of World Universities (ARWU) is de eerste wereldwijde universiteitsranking. ARWU rangschikt de top 1500 beste universiteiten en colleges van de wereld op basis van objectieve indicatoren.

  • Positie #4 in Nederland
   Positie #79 wereldwijd

  • Positie #3 in Nederland
   Positie #73 wereldwijd

Ranking per onderwerp /discipline

 • De QS Top Universities Subject Rankings beoordeelt 48 onderzoeksgebieden van bijna 1130 universiteiten wereldwijd. Deze ranking kijkt voornamelijk naar de reputatie van de onderzoekers, de kwaliteit van de publicaties en de werkgeversreputatie. De Erasmus Universiteit heeft een rankingpositie voor 13 onderzoeksgebieden

  • Nummer 1 positie in Nederland voor: Business & Management

   Top 50 positie wereldwijd voor: Business & Management (#30), Medicine (#39), Economics & Econometrics (#50), Development Studies (#48)

   Top 100 positie wereldwijd voor: Accounting & Finance, Communication & Media Studies, History, Philosophy, Psychology, Social Policy & Administration, Statistics & Operational Research, Anatomy & Physiology, Biological Sciences

   Overige onderzoeksgebieden van de Erasmus Universiteit Rotterdam die zijn opgenomen in deze ranking: Law & Legal Studies, Sociology, Arts & Humanities

 • De Times Higher Education World University Rankings maakt een ranglijst van de 500 beste universiteiten van de wereld en de 200 beste in Europa. Universiteiten worden geïndexeerd aan de hand van 13 indicatoren, verspreid over de kernactiviteiten onderwijs, onderzoek, valorisatie en internationale oriëntatie. De reputatie van de universiteit is ook belangrijk voor deze ranking.

  Times Higher Education World University Rankings

  Best universities in Europe 2017: top 200

  • Business & Economics
   Positie in Nederland: #2
   Positie wereldwijd: #24

   Clinical, pre-clinical and health
   Positie in Nederland: #1
   Positie wereldwijd: #40

   Social Sciences
   Positie in Nederland: #5
   Positie wereldwijd: #69

   Law
   Positie in Nederland: #6
   Positie wereldwijd: #76

   De Erasmus Universiteit Rotterdam scoort bovengemiddeld op de thema's: het niveau van de opleiding, de studeerbaarheid van de opleiding, de voorbereiding op de beroepsloopbaan en de studieomgeving.

  • Positie #4 in Nederland
   Positie#21 in Europa
   Positie #69 wereldwijd

 • In de Academic Ranking of World Universities (ARWU) ofwel de Shanghai Rankings is de rangorde gebaseerd op het aantal geciteerde wetenschappers, het aantal gepubliceerde artikelen, de kwaliteit van de faculteiten en het aantal Nobelprijswinnaars van de universiteit. Er word een top-500 samengesteld waarbij de universiteiten in groepen van 50 worden gerangschikt. 

  • Subject ranking
   Economics: Positie #36 wereldwijd, positie #1 in Nederland
   Business Administration: Positie #5 wereldwijd, positie #1 in Nederland
   Mangement: Positie #7 wereldwijd, positie #1 Nederland
   Finance: Positie #29 wereldwijd, positie #2 Nederland
   Psychology: Positie 51-75 wereldwijd, positie #6 in Nederland
   Public Administration: Positie #1 wereldwijd
   Public Health: Positie #25 wereldwijd, positie #2 in Nederland
   Clinical Medicine: Positie #46 wereldwijd, positie #1 in Nederland
   Medical technology: Positie #33 wereldwijd, positie #4 in Nederland
   Pharmacy & Pharmaceutical Sciences: Positie #76-100 wereldwijd, positie #4 in Nederland
   Biological Science: Positie #51-75 wereldwijd, positie #2 in Nederland
   Human Biological Sciences: Positie #47 wereldwijd, positie #5 in Nederland

  • Positie #3 in Nederland
   Positie #73 wereldwijd

   Subject ranking
   Economics: Positie #32 wereldwijd, positie #2 in Nederland
   Business Administration: Positie #3 wereldwijd, positie #1 in Nederland
   Mangement: Positie #8 wereldwijd, positie #1 Nederland
   Finance: Positie #24 wereldwijd, positie #2 Nederland
   Public Administration: Positie #1 wereldwijd
   Public Health: Positie #20 wereldwijd, positie #1 in Nederland
   Clinical Medicine: Positie #44 wereldwijd, positie #1 in Nederland
   Medical technology: Positie #28 wereldwijd, positie #4 in Nederland

  • Social Sciences: positie #30 wereldwijd, positie #1 in Nederland
   Medicine: positie #76-100 wereldwijd, positie #5 in Nederland
   Economics & Business: Positie #29 wereldwijd, positie #1 in Nederland

 • Voor de Rotterdam School of Management, Erasmus University zijn de internationale rankings voor business schools van groot belang. De verschillende opleidingsprogramma's en wetenschapsgebieden bekleden hoge posities in de verschillende rankings, bijvoorbeeld de Financial Times Business School Rankings. Op de website van de Rotterdam School of Management staan de plaatsen in de ranglijst vermeld.

Nationale rankings

 • De Nationale Studenten Enquête (NSE) is een grootschalig landelijk onderzoek waarin jaarlijks bijna alle studenten in het hoger onderwijs worden uitgenodigd om hun mening te geven over hun opleiding.

   

  • EUR-studenten zijn over het algemeen tevreden met hun universiteit: zowel de studie als de sfeer op de opleiding krijgen ruim een 4 op een schaal van 1 tot 5. Op veel gebieden scoort de Erasmus Universiteit dichtbij of op het landelijk gemiddelde. Denk aan de inhoud van de opleiding, het studierooster, de wetenschappelijke vaardigheden en de studielast. Als het gaat om internationalisering doen we het zelfs iets beter dan het landelijk gemiddelde.

   Bekijk de Factsheet van 2018.

  • De algehele tevredenheid over de studie (op een schaal van 1 tot 5) blijft net als vorig jaar een score van 4,08. De Erasmus Universiteit Rotterdam scoort goed op de thema's Groepsgrootte en Stage-ervaring. Op het nieuwe thema Internationalisering scoort de Erasmus Universiteit Rotterdam boven het landelijk gemiddelde.

   Bekijk de Factsheet Erasmus Universiteit NSE 2017. 

 • Het Centrum voor Hoger Onderwijs Informatie (CHOI) brengt jaarlijks de Keuzegids– Universiteiten en Keuzegids-Masters uit. Bijna alle opleidingen in Nederland staan in de Keuzegids vermeld. De scores zijn gebaseerd op de resultaten van de Nationale Studenten Enquête en accreditatierapporten van de Nederlandse Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO)

  • Topopleidingen bachelor: Liberal Arts and Sciences, Wijsbegeerte, Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied

   Topopleidingen master: Arbeidsrecht, Aansprakelijkheid en verzekering, International Management, Infection and Immunity (research), Filosofie, Philosophy and Economics.

  • Positie #1 voor de bacheloropleidingen: Wijsbegeerte, Geneeskunde, Pedagogische Wetenschappen, Criminologie en Bestuurskunde.
   Positie #1 voor de masteropleidingen: Geschiedenis, Arbeidsrecht, Fiscale Economie, International Management, Marketing Management, Management of Innovation, Human Resource Management, Geneeskunde.

 • Tijdschrift Elsevier geeft jaarlijks samen met onderzoeksinstituut ResearchNed de special ‘Elsevier Beste Studies’ uit. In dit magazine worden de Nederlandse bachelor- en masteropleidingen met elkaar vergeleken, waarbij wordt gekeken naar de kwaliteit van de docenten, het onderwijs en de faciliteiten. Resultaten uit de De Nationale Studentenenquête, uitgevoerd door Studiekeuze123, vormen de belangrijkste bron.

  • Positie #1 voor de masteropleidingen Arbeidsrecht, Health Sciences (research)

  • Positie #1 voor bachelorprogramma's: Pedagogische Wetenschappen, Geschiedenis
   Positie #1 voor masterprogramma's: Arbeidsrecht, Geschiedenis, International Management, Kunst- en cultuurwetenschappen, Marketingmanagement, Psychology, Bestuurskunde, Supply Chain Management.

 • De Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU) laat onderzoek uitvoeren naar onder andere het inkomen van recent afgestudeerde master- en doctoraalstudenten en de tijd dat zij hebben moeten zoeken naar een nieuwe baan. De uitkomsten worden gepresenteerd in de tweejaarlijkse Nationale Alumni Enquête (voorheen: WO_monitor).

  • Alumni van de Erasmus Universiteit Rotterdam vinden relatief snel een baan. Bovendien is hun bruto inkomen het hoogste vergeleken met alumni van de andere Nederlandse universiteiten.

  • Alumni van de Erasmus Universiteit Rotterdam vinden relatief snel een baan. Bovendien is hun bruto inkomen het hoogst vergeleken met alumni van de andere Nederlandse universiteiten.

Overige rankings

 • De International Student Barometer van organisatie I-graduate meet de tevredenheid van internationale studenten die korte of lange tijd aan de Erasmus Universiteit studeren. Dit enquête-onderzoek wordt onder meerdere universiteiten in verschillende landen gehouden.

  De Erasmus Universiteit Rotterdam ontvangt bovengemiddelde waardering voor (o.a.): de expertise van docenten, het gevoel van veiligheid, de campus, de multiculturele omgeving en de inhoud van de vakken.

 • De Highly Cited Researchers Ranking van Thomson Reuters is een ranglijst van de wetenschappers die de meeste belangrijke en de 1% meest geciteerde wetenschappelijke artikelen binnen hun vakgebied hebben geschreven

 • Times Higher Education stelt de Global Employability University Rankings samen. Deze ranking meet de inzetbaarheid van universitaire alumni op de arbeidsmarkt. Hiervoor worden recruiters en CEO’s van internationale bedrijven uit 20 landen bevraagd. In de ranking staan de 150 best presterende universiteiten van de wereld

  • Positie Nederland: #2
   Positie wereldwijd: #131-140

  • Positie #85 wereldwijd
   Positie #2 in Nederland

 • Reuters stelt de ranking top-100 van Europa’s meest innovatieve universiteiten samen op basis van het aantal wetenschappelijke publicaties, citaties en patentaanvragen

  • Positie #5 in Nederland
   Positie #56 in Europa

  • Positie #26 in Europa

 • De Economen Top 40 van vakblad Economisch Statistische Berichten is belangrijk voor de economische onderzoekers van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Jaarlijks worden hier de meest invloedrijke economische Nederlandse wetenschappers in gerangschikt. Geteld worden artikelen, commentaren, brieven, notities, besprekingen en congresartikelen.

  • Institutenranking: positie #1 in Nederland.

   Economen in deze ranking: van Knippenberg (#1), Verwijmeren (#7), van Ours (#8), Bleichrodt (#10),Wagner (#15), Stoop (#20), Wakker (#21), Bakker (#23), van Dijke (#30), Brouwer (#36), Attema (#39), van Dijk (#40).