Hoogleraren

Erasmus Law Review

Peer reviewed journal

2016 Assessment Report

Read more

Hoogleraren

 

Prof. dr. F. (Fabian) Amtenbrink (Vicedecaan)
Leerstoel: Recht van de Europese Unie 

 

Sectie Internationaal en Europese Unie Recht (IEUR)

 

 

Prof. mr. B.F. (Bastiaan) Assink 
Leerstoel: Ondernemingsrecht

 

Sectie Handels- en Ondernemingsrecht & Financieel recht (HOF) 

 

 

Prof. dr. J.P. (Jan Peter) Balkenende
Leerstoel: Governance, institutions and internationalisation

 

Sectie Staats- en bestuursrecht 

 

 

Prof. dr. R.J. (Roger) van den Bergh 
Leerstoel: Rechtseconomie
 

Sectie Rechtseconomie 

 

 

Prof. mr. F.W. (Edwin) Bleichrodt
Leerstoel: Strafrecht, strafprocesrecht 
 

Sectie Strafrecht 

 

 

Prof. mr. dr. G.J.M.E. (Guido) de Bont 
Leerstoel: Formeel belastingrecht

 

Sectie Belastingrecht

 

 

Prof. dr. A. (Auke) de Bos 
Leerstoel: Bedrijfseconomie 
 

Sectie Handels- en Ondernemingsrecht & Financieel recht (HOF)

 

 

 

Prof. mr. dr. K.W.H. (Kleis) Broekhuizen 
Leerstoel: Recht & Regulering Financiële Markten 

 

Sectie Handels- en Ondernemingsrecht & Financieel recht (HOF)

 

 

Prof. mr. dr. M.A.J.M. (Martin) Buijsen 

Leerstoel: Recht en gezondheidszorg 
 

Sectie Handels- en Ondernemingsrecht & Financieel recht (HOF)

 

 

Prof. dr. H.G. (Henk) van de Bunt 

Leerstoel: Criminologie 
 

Sectie Criminologie

 

 

Prof. dr. mr. W. (Wibren) van der Burg 

Leerstoel: Rechtsfilosofie en rechtstheorie 
 

Sectie Sociologie, Theorie en Methodologie (STeM)

 

 

 

Prof. mr. dr. T. (Tobias) Cohen Jehoram 
 

Leerstoel: Intellectueel eigendomsrecht 
 

Sectie Handels- en Ondernemingsrecht & Financieel recht (HOF)

 

 

 

Prof. dr. C.W. (Christoph) Engel 
 

Leerstoel: Experimental legal studies
 

Sectie Law and Economics

 

 

 

Prof. mr. dr. L.F.H. (Liesbeth) Enneking
 

Leerstoel: Legal Aspects of International Corporate Social Responsibility
 

Sectie Burgerlijk recht

 

 

 

Prof. dr. M.G. (Michael) Faure

 

 

Leerstoel: Comparative private law and economics Sectie Rechtseconomie

 

 

 

Prof. dr. M.W.C. (Maarten) Feteris 
 

Leerstoel: Formeel belastingrecht Sectie Belastingrecht

 

 

 

 Prof. mr. dr. A.M.P. (Jeanne) 
Gaakeer
 

Leerstoel: Jurisprudence: Hermeneutical and Narrative FoundationsSectie Sociologie, Theorie en Methodologie (STeM)

 

 

Prof. mr. dr. M.J. (Marnix) van Ginneken 

Leerstoel: Internationaal ondernemingsrecht, i.h.b. internationale corporate governance 
 

Sectie Handels- en Ondernemingsrecht & Financieel recht (HOF) 

 

 

Prof. dr. A.C.G.A.C. (Arnaud) de Graaf 

Leerstoel: Internationaal beleid en fiscale autonomie 
 

Sectie Belastingrecht

 

 

Prof. dr. K. (Klaus) Heine 

Leerstoel: Law and economics and European Policy 
 

Sectie Rechtseconomie

 

 

Prof. dr. S.J.C. (Sigrid) Hemels 

Leerstoel: Belastingrecht
 

Sectie Belastingrecht

 

 

Prof. dr. K.A.M. (Kristin) Henrard 

Leerstoel: Minderheden en fundamentele rechten
 

Sectie 

Internationaal en Europese Unie Recht (IEUR)

 

 

Prof. dr. E. (Ellen) Hey 

Leerstoel: Internationaal Publiekrecht 
 

Sectie 

I

nternationaal en Europese Unie Recht (IEUR)

 

 

Prof. mr. dr. A.R. (Ruben) Houweling 

Leerstoel: Arbeidsrecht i.h.b. de grondslagen van een modern arbeidsrecht 
 

Sectie Arbeidsrecht

 

 

Prof. mr. P.W.A. (Pieter) Huisman 

Leerstoel: Onderwijsrecht op pluriforme grondslag 
 

Sectie Staats- en bestuursrecht

 

 

Prof. dr. J.M. (Jonathan) Klick 

Leerstoel: Empirical legal studies 
 

Sectie Rechtseconomie

 

 

 

Prof. dr. Q.W.J.C.H. (Reinout) Kok

 
 

Leerstoel: Belastingheffing van multinationale ondernemingen in een globaliserende wereld 
 

Sectie Belastingrecht

 

 

Prof. mr. dr. X.E. (Xandra) Kramer 

 

 

Leerstoel: European Civil Procedure 
 

Sectie Internationaal privaatrecht en privaatrechtelijke rechtsvergelijking (IPPR

)
 

Prof. mr. M.J. (Maarten) Kroeze 
 

Leerstoel: Ondernemingsrecht 
 

Sectie Handels- en Ondernemingsrecht & Financieel recht (HOF)

 

Prof. mr. R. (Roel) de Lange 
 

Leerstoel: Staatsrecht en vergelijkend staatsrecht 
 

Sectie Staats- en bestuursrecht

 

Prof. dr. P.C. (Patrick) Leyens, LLM 
 

Leerstoel: Empirical legal studies 
 

Sectie Rechtseconomie

 

Prof. dr. Y. (Yuwen) Li 
 

Leerstoel: Chinees recht 
 

Sectie I

nternationaal en Europese Unie Recht (IEUR)

 

Prof. mr. S.D. (Siewert) Lindenbergh 
 

Leerstoel: Privaatrecht 
 

Sectie Burgerlijk recht

 

Prof. mr. C.J. (Cees) Loonstra 
 

Leerstoel: Arbeidsrecht 
 

Sectie Arbeidsrecht

 

Prof. dr. F.J.M. (Filip) De Ly 
 

Leerstoel: Internationaal privaatrecht en privaatrechtelijke rechtsvergelijking 
 

Sectie Internationaal privaatrecht en privaatrechtelijke rechtsvergelijking (IPPR)

 

Prof. dr. P. (Peter) Mascini 
 

Leerstoel: Empirical Legal Studies 
 

Sectie Rechtseconomie

  

Prof. mr. G.J. (Gerard) Meijer 
 

Leerstoel: Arbitration and Dispute Resolution 
 

Sectie Internationaal privaatrecht en privaatrechtelijke rechtsvergelijking

 (IPPR)

 

Prof. mr. P.A.M. (Paul) Mevis 
 

Leerstoel: Strafrecht en strafprocesrecht 
 

Sectie Strafrecht

 

Prof. mr. A.I.M. (Toon) van Mierlo 
 

Leerstoel: Privaatrecht, i.h.b. burgerlijk procesrecht 
 

Sectie Burgerlijkrecht

 

Prof. dr. J.A. (Jan) Monsma 
 

Leerstoel: Heffingen van lokale overheden 
 

Sectie Belastingrecht

 

Prof. mr. A.J.M. (André) Nuytinck 
 

Leerstoel: Privaatrecht, i.h.b. personen-, familie- en erfrecht 
 

Sectie Burgerlijk recht

 

Prof. dr. S. (Sharon) Oded 
 

Leerstoel: Corporate Compliance and Enforcement 
 

Sectie Rechtseconomie

 

Prof. dr. A.M. (Alessio) Pacces

 

Leerstoel: Law & finance 
 

Sectie Rechtseconomie

 

Prof. dr. N.J. (Niels) Philipsen 
 

Leerstoel: Shifts in Private and Public Regulation 
 

Sectie Rechtseconomie

 

Prof. J.J. (Jeff) Rachlinski 
 

Leerstoel: Empirical legal studies 
 

Sectie Burgerlijk recht

 

Prof. dr. E.G.C.  Eric) Rassin 
 

Leerstoel: Rechtspsychologie 
 

Sectie Sociologie, Theorie en Methodologie (STeM)

 

Prof. mr. dr. H.N. (Harriët) Schelhaas 
 

Leerstoel: Privaatrecht
 

Sectie Burgerlijk recht

 

Prof. dr. M.W. (Martijn) Scheltema 
 

Leerstoel: Enforcement issues in private law 
 

Sectie Burgerlijk recht

 

Prof. mr. F.G.M. (Frank) Smeele 
 

Leerstoel: Commercial Law 
 

Sectie Handels- en Ondernemingsrecht & Financieel recht (HOF)

 

Prof. dr. J.C.M. (Hans) van Sonderen 
 

Leerstoel: Belastingrecht, i.h.b. de vennootschapsbelasting 
 

Sectie Belastingrecht

 

Prof. dr. R.H.J.M. (Richard) Staring 
 

Leerstoel: Mobiliteit, toezicht en criminaliteit 
 

Sectie Criminologie

 

Prof. dr. A.J.A. (Ton) Stevens 
 

Leerstoel: Internationaal belastingrecht 
 

Sectie Belastingrecht

  
 

Prof. mr. dr. W.S.R. (Suzan) Stoter 

(Decaan) 
 

Leerstoel: Rechtssociologie 
 

Sectie Sociologie, Theorie en Methodologie (STeM)

 

Prof. mr. dr. H.D. (Helen) Stout 
 

Leerstoel: Juridische aspecten van hybride organisaties 
 

Sectie Staats- en bestuursrecht

 

Prof. dr. R. (René) van Swaaningen 
 

Leerstoel: Internationaal comparatieve criminologie 
 

Sectie Criminologie

 

Prof. mr. dr. C.A. (Kid) Schwarz 
 

Leerstoel: Ondernemingsrecht 
 

Sectie Handels- en Ondernemingsrecht & Financieel recht (HOF)

 

Prof. mr. dr. H.S. (Sanne) Taekema 
 

Leerstoel: Inleiding tot de rechtswetenschap en rechtstheorie 
 

Sectie Sociologie, Theorie en Methodologie (STeM)

 

Prof. mr. N. (Mop) van Tiggele-van der Velde 
 

Leerstoel: Verzekeringsrecht 
 

Sectie Handels- en Ondernemingsrecht & Financieel recht (HOF)

 

Prof. mr. dr. P.A.M. (Pieter) Verrest 
 

Leerstoel: Strafrecht en strafprocesrecht i.h.b. Europees en internationaal strafrecht 
 

Sectie Strafrecht

 

Prof. mr. dr. L.T. (Louis) Visscher 
 

Leerstoel: Legal Economic Analysis of Tort and Damages 
 

Sectie Rechtseconomie

 

Prof. mr. H.M. (Helene) Vletter - van Dort 
 

Leerstoel: Financieel recht en governance 
 

Sectie Handels- en Ondernemingsrecht & Financieel recht (HOF)

 

Prof. dr. F.M. (Frank) Weerman 
 

Leerstoel: Jeugdcriminaliteit 
 

Sectie Criminologie

 

Prof. dr. W. (Walter) de Wit 
 

Leerstoel: Internationaal en Europees douanerecht 
 

Sectie Belastingrecht

 

Prof. mr. M.H. (Marc) van der Woude 
 

Leerstoel: Mededingingsrecht 
 

Sectie I

nternationaal en Europese Unie Recht (IEUR)