De waarde(n) van het L-gebouw

Kenniscentrum RMIT

Als hoogleraar is Coenen verbonden aan het kenniscentrum RMIT van de faculteit Bouwkunde van TU Delf. RMIT staat voor Restauratie-Modificatie-Interventie en Transformatie, termen die te maken hebben met hergebruik van bestaande gebouwen.

Transformatie is meer dan renovatie. Essentieel in het transformatieproces van de gebouwde omgeving is het onderzoek naar de geschiedenis van de context. Om met B.P. Torcello (Venetië 1998) te spreken, ‘learning from our interventions...knowing how to intervene...to learn about the past’, is een belangrijk principe. Immers, elke interventie in een bestaande constructie is een volgende stap in de ontwikkeling van die constructie. Het uitgangspunt voor elke interventie in een historisch gebouw of een historisch stedelijk weefsel is het onderzoek naar de architectuurgeschiedenis, de bouwhistorie, en de culturele waardebepaling van die structuur. Maar ook een grondige technische kennis is onontbeerlijk. Aan een succesvolle transformatie liggen een juiste diagnose en een adequate analyse van de technische staat van het gebouw ten grondslag, evenals de inzet van de correcte interventietechnieken en de toepassing van de geschikte materialen.

Film: De waarde(n) van het L-gebouw

Film: De waarde(n) van het L-gebouw