Sanders Building

Academie van de toekomst

Innovatieve wetenschap vraagt om een brede scope en een open cultuur, waarin we elkaar inspireren en support geven. Om verbinding met academische partners in binnen- en buitenland, met de stad Rotterdam en haar dynamiek, met de beroepspraktijk en de kunstwereld. Vanuit dat vertrekpunt transformeert toparchitect Jo Coenen Sanders Building tot de Academie van de Toekomst. In juni 2014 gaf Coenen een presentatie van zijn plannen aan ESL medewerkers. Bekijk de film hier en de bijbehorende PowerPoint presentatie.

Kwaliteitskader ESL bij de architectenselectie

Als hoofdgebruiker van Sanders gebouw heeft ESL een actieve rol in het proces van herinrichting op zich genomen. In de zomer van 2013 is een gunningsprocedure met betrekking tot de architectenselectie doorlopen. In januari 2014 is een overeenkomst aangegaan met architect Jo Coenen, de inschrijver die het best aan de gestelde gunningscriteria heeft voldaan. Het kwaliteitskader ESL heeft als toetsingskader ter beoordeling van de kwaliteit van de inschrijving een belangrijke rol gespeeld.

De waarde van het L-gebouw

Transformatie is meer dan renovatie. Essentieel in het transformatieproces van de gebouwde omgeving is het onderzoek naar de geschiedenis van de context. Om met B.P. Torcello te spreken: “Learning from our interventions...knowing how to intervene...to learn about the past”, is een belangrijk principe. Immers, elke interventie in een bestaande constructie is een volgende stap in de ontwikkeling van die constructie. Bekijk de films “De waarde van het L-gebouw” en “Complexiteit van waarheden”.

Campus in Ontwikkeling

“Aangenaam studeren en werken in een stimulerende omgeving”. Dat is de inzet van de het EUR-brede strategische project Campus in Ontwikkeling. De deelprojecten in fase II zijn gericht op het realiseren van goede, moderne en toekomstbestendige studie- en werkplekken. Daarnaast geeft het concrete invulling aan de nieuwe voorzieningen op de campus. Zo zorgen we ervoor dat studenten en medewerkers op een levendige campus weer vele jaren met plezier naar colleges en werk komen.

De open Rotterdamse campus

De karakteristieke bebouwing van campus Woudestein is in drie generaties tot stand gekomen. De Welstandsparagraaf van 2009 beschrijft de totstandkoming van het gemeentelijke ‘ontwikkelingsgebied campus Woudestein’ en het masterplan voor de toekomst.

Doorbraak L-gebouw

De ‘doorbraak van het L-gebouw’ vormde de afronding van fase 1 van het strategische EUR-project Campus in Ontwikkeling. Ons campushart was hiermee voltooid en werd op 5 september 2014 officieel geopend door CvB-voorzitter Pauline van der Meer Mohr.

De Space Divider van Stefan Hoffmann

Als markering van de start van het project Bouwmeester beschilderde kunstenaar Stefan Hoffmann de grote ramen van het Erasmus Paviljoen. Ook plaatste hij Space Dividers om de grote ruimte in te delen. Bekijk de foto’s en lees over de projecten van de kunstenaar.