Stichting Juridische Samenwerking aan de Maas

De Stichting Juridische Samenwerking aan de Maas is een samenwerkingsverband tussen Erasmus School of Law, het Openbaar Ministerie in het arrondissement Rotterdam (OM) en de rechtbank Rotterdam (rb). De stichting is bij akte opgericht op 26 maart 2003.

Doel Stichting
De Stichting heeft als doel de samenwerking bevorderen tussen de partners door middel van stimuleren en initiëren van vakinhoudelijke samenwerkingsactiviteiten.

De uitwerking van deze activiteiten vindt plaats in de onder de Stichting vallende Stuurgroep. In de Stuurgroep is naast voornoemde partners ook de Rotterdamse Orde van Advocaten (ROvA) vertegenwoordigt.

Vele activiteiten
Er vinden vele activiteiten plaats onder de paraplu van Stichting onder meer gastcolleges, stages en professionele ontmoetingen. Zie voor meer informatie hierover het jaarplan dat een overzicht van deze activiteiten biedt.

Ideeënbus
Heb je nog een idee voor een activiteit, laat het dan weten aan Joost Nan of Nina Holvast. Zij zitten namens Erasmus School of Law in de Stuurgroep van de Stichting Juridische Samenwerking aan de Maas.