Vergaderingen

De faculteitsraad komt minimaal zes keer per jaar bijeen met het bestuur voor een vergadering. Raadsvergaderingen worden in beginsel in het openbaar gehouden. Zowel medewerkers als studenten zijn van harte welkom om als toehoorder een vergadering bij te wonen. In verband met de organisatie van de vergadering is wel aanmelding vooraf via secfr@law.eur.nl vereist.

Datum

Tijd

Locatie

Status

Bijzonderheden

9 oktober 2018

10.30 - 12.30 uur

N.n.b.

Openbaar

 

4 december 2018

10.30 - 12.30 uur

N.n.b.

Openbaar

 

5 februari 201910.30 - 12.30 uurN.n.b.Operbaar 
16 april 201910.30 - 12.30 uurN.n.b.Openbaar 
18 juni 201910.30 - 12.30 uurN.n.b.Openbaar 
25 juni 201910.30 - 12.30 uurN.n.b.Openbaar

De agenda en notulen, alsmede besluiten van de faculteitsraad kunt u raadplegen via SIN-Online in de channel ESL Faculteitsraad. Met uw ERNA-inloggegevens (voor medewerkers) of studentinloggegevens heeft u toegang tot SIN-Online en kunt u zich abonneren op de channel van de faculteitsraad. Notulen worden online geplaatst nadat zij zijn goedgekeurd in de volgende vergadering. Hierdoor zit er een vertraging in de plaatsing van stukken.