Vergaderingen

De Faculteitsraad komt minimaal zes keer per jaar bijeen met het bestuur voor een vergadering. Raadsvergaderingen worden in beginsel in het openbaar gehouden. Zowel medewerkers als studenten zijn van harte welkom om als toehoorder een vergadering bij te wonen. In verband met de organisatie van de vergadering is wel aanmelding vooraf via secfr@law.eur.nl vereist.

Datum

Tijd

Status

Bijzonderheden

Dinsdag 20 september 2022

13:00-15:00

openbaar

 

Dinsdag 1 november 2022

10:30-12:30

openbaar

 

Dinsdag 6 december 2022

10:30-12:30

openbaar

 

Dinsdag 21 februari 2023

10:30-12:30

openbaar

 

Dinsdag 4 april 2023

10:30-12:30

openbaar

 

Dinsdag 16 mei 2023

10:30-12:30

openbaar

 

Dinsdag 20 juni

10:30-12:30

openbaar

 

Dinsdag 22 augustus 2023

10:30-12:30

openbaar

 

De agenda en notulen, alsmede besluiten van de Faculteitsraad kunt u raadplegen via MyEUR. Met uw ERNA-inloggegevens (voor medewerkers) of studentinloggegevens heeft u toegang tot MyEUR. Notulen worden online geplaatst nadat zij zijn goedgekeurd in de volgende vergadering. Hierdoor zit er een vertraging in de plaatsing van stukken.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen