Vergaderingen

De faculteitsraad komt minimaal zes keer per jaar bijeen met het bestuur voor een vergadering. Raadsvergaderingen worden in beginsel in het openbaar gehouden. Zowel medewerkers als studenten zijn van harte welkom om als toehoorder een vergadering bij te wonen. In verband met de organisatie van de vergadering is wel aanmelding vooraf via secfr@law.eur.nl vereist.

Hieronder treft u de resterende vergaderingen aan die momenteel zijn gepland.

Datum

Tijd

Locatie

Status

Bijzonderheden

Dinsdag 6 februari 2018

10.30 - 12.30 uur

N.n.b.

Openbaar 

 

Dinsdag 24 april 2018

10.30 - 12.30 uur

N.n.b.

Openbaar

 

Dinsdag 19 juni 2018

10.30 - 12.30 uur

N.n.b.

Openbaar

Besluitvorming concept OER-en

Dinsdag 26 juni 2018

10.30 - 12.30 uur

N.n.b.

Openbaar

Toelichting opzet conceptbegroting

De agenda en notulen, alsmede besluiten van de faculteitsraad kunt u raadplegen via SIN-Online in de channel ESL Faculteitsraad. Met uw ERNA-inloggegevens (voor medewerkers) of studentinloggegevens heeft u toegang tot SIN-Online en kunt u zich abonneren op de channel van de faculteitsraad. Notulen worden online geplaatst nadat zij zijn goedgekeurd in de volgende vergadering. Hierdoor zit er een vertraging in de plaatsing van stukken.