Vergaderingen

De Faculteitsraad komt minimaal zes keer per jaar bijeen met het bestuur voor een vergadering. Raadsvergaderingen worden in beginsel in het openbaar gehouden. Zowel medewerkers als studenten zijn van harte welkom om als toehoorder een vergadering bij te wonen. In verband met de organisatie van de vergadering is wel aanmelding vooraf via secfr@law.eur.nl vereist.

Datum

Tijd

Status

Bijzonderheden

29 juni 202110.30 - 12.30 uurOpenbaar 
24 augustus 202111.00 - 12.30 uurOpenbaar 
21 september 202110.30 - 12.30 uurOpenbaar 
26 oktober 202110.30 - 12.30 uurOpenbaar 
7 december 202110.30 - 12.30 uurOpenbaar 
15 februari 202210.30 - 12.30 uurOpenbaar 
12 april 202210.30 - 12.30 uurOpenbaar 
7 juni 202210.30 - 12.30 uurOpenbaar 
28 juni 202210.30 - 12.30 uurOpenbaar 
23 augustus 202210.30 - 12.30 uurOpenbaar

De agenda en notulen, alsmede besluiten van de Faculteitsraad kunt u raadplegen via MyEUR. Met uw ERNA-inloggegevens (voor medewerkers) of studentinloggegevens heeft u toegang tot MyEUR. Notulen worden online geplaatst nadat zij zijn goedgekeurd in de volgende vergadering. Hierdoor zit er een vertraging in de plaatsing van stukken.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen