Vergaderingen

De faculteitsraad komt minimaal zes keer per jaar bijeen met het bestuur voor een vergadering. Raadsvergaderingen worden in beginsel in het openbaar gehouden. Zowel medewerkers als studenten zijn van harte welkom om als toehoorder een vergadering bij te wonen. In verband met de organisatie van de vergadering is wel aanmelding vooraf via secfr@law.eur.nl vereist.

Datum

Tijd

Status

Bijzonderheden

15 oktober 2019

10.30 - 12.30 uur

Openbaar

 

3 december 2019

10.30 - 12.30 uur

Openbaar

 

4 februari 202010.30 - 12.30 uurOpenbaar 
3 maart 202010.30 - 12.30 uurOpenbaar 
14 april 202010.30 - 12.30 uurOpenbaar 
26 mei 202010.30 - 12.30 uurOpenbaar 
16 juni 202010.30 - 12.30 uurOpenbaar 
23 juni 202010.30 - 12.30 uurOpenbaar 

De agenda en notulen, alsmede besluiten van de faculteitsraad kunt u raadplegen via SIN-Online in de channel ESL Faculteitsraad. Met uw ERNA-inloggegevens (voor medewerkers) of studentinloggegevens heeft u toegang tot SIN-Online en kunt u zich abonneren op de channel van de faculteitsraad. Notulen worden online geplaatst nadat zij zijn goedgekeurd in de volgende vergadering. Hierdoor zit er een vertraging in de plaatsing van stukken.