Sectie Arbeidsrecht

Arbeidsrecht

In een werkstad als Rotterdam is arbeidsrecht elke dag onderwerp van discussie. Een in arbeidsrechtelijke vraagstukken gespecialiseerde sectie kan dan ook niet ontbreken binnen Erasmus School of Law. De sectie Arbeidsrecht is een jong en dynamisch team van arbeidsrechtspecialisten en verzorgt hoogwaardig onderwijs en onderzoek

De sectie maakt deel uit van de onderzoeksschool 'Lex Mercatoria' en verzorgt onderwijs in het (internationale) arbeidsrecht, sociale verzekeringsrecht en een substantieel aantal verdiepende deelaspecten van het arbeidsrecht (o.a. ontslagrecht, medezeggenschap in ondernemingen, de positie van de statutair directeur, het sociaal plan, overgang van onderneming en internationale aspecten van arbeidsrecht). Op wetenschappelijk gebied publiceert de sectie met grote regelmaat in de meest gerenommeerde tijdschriften en vakbladen. Een groot aantal sectieleden participeert voorts als (hoofd)redactielid of medewerker van een of meer wetenschappelijke tijdschriften, schrijft boeken en verzorgt lezingen/symposia. Het onderzoek van de sectie wordt ook wel de ‘Rotterdamse School’ genoemd.

De kracht van de sectie arbeidsrecht komt met name voort uit de uitstekende externe (internationale) betrekkingen met het beroepenveld, onder meer middels de zogenoemde associates: de arbeidsrechtelijke advocatuur, het ministerie SZW, UWV en de rechtelijke macht. Alle sectieleden zijn (in)direct betrokken bij deze externe betrekkingen waardoor de wetenschappelijke kennis en praktische vaardigheden van het arbeidsrecht tot een optimaal niveau wordt gebracht.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen