Medewerkers

Docenten

 • Prof. mr. A.R. (Ruben) Houweling

  Iedereen is ongelijk, de een alleen net iets meer dan de ander.

  Een rechtsgebied dat dagelijks miljoenen treft en de dynamiek tussen economie, sociale verhoudingen, onderneming en mens toont, fascineert enorm. Het klassieke uitgangspunt van de afhankelijke werknemer staat de laatste jaren onder druk. Is het arbeidsrecht nog wel nodig? Kunnen we niet gewoon volstaan met het vermogensrecht? Of is de werknemer toch net iets meer ongelijk dan een willekeurige andere contractspartij? Dit spanningsveld hoop ik in mijn onderwijs en onderzoek op studenten over te brengen, waarbij niet de ‘hoe-vraag’, maar vooral de ‘waarom-vraag’ centraal staat.

  Link naar profielpagina

 • Foto van prof. Cees Loonstra

  Prof. mr. C.J. (Cees) Loonstra

  Neem niets voor lief en blijf vragen stellen.

  Deze benadering staat voor mij in onderwijs en onderzoek centraal en zeker in het arbeidsrecht met zijn spanning tussen enerzijds de ondergeschiktheidsrelatie tussen werkgever en werknemer en anderzijds de relatie tussen de werkgever en de markt waarin de concurrentie doorgaans hoogtij viert. Is een wettelijke regeling of uitspraak in overeenstemming met de beginselen van het arbeidsrecht en waarom (niet)? Zoeken naar de juiste balans, dat is nu al ruim dertig jaar mijn thema in onderwijs en onderzoek. Een prachtige uitdaging, telkens weer.

  Link naar profielpagina

 • Prof. mr. dr. J.H. (Zef) Even

  Iedereen is ongelijk, de een alleen net iets meer dan de ander.

  Een rechtsgebied dat dagelijks miljoenen treft en de dynamiek tussen economie, sociale verhoudingen, onderneming en mens toont, fascineert enorm. Het klassieke uitgangspunt van de afhankelijke werknemer staat de laatste jaren onder druk. Is het arbeidsrecht nog wel nodig? Kunnen we niet gewoon volstaan met het vermogensrecht? Of is de werknemer toch net iets meer ongelijk dan een willekeurige andere contractspartij? Dit spanningsveld hoop ik in mijn onderwijs en onderzoek op studenten over te brengen, waarbij niet de ‘hoe-vraag’, maar vooral de ‘waarom-vraag’ centraal staat.

  Link naar profielpagina

 • Mr. dr. E. (Edith) Franssen

  Arbeidsrecht in een veranderende wereld

  De wereld wordt steeds meer een “global village”. Zeker binnen de Europese Unie waar werknemers steeds vaker buiten de eigen landsgrenzen gaan werken, op zoek naar een beter inkomen. Nederlandse werkgevers op hun beurt, kijken ook naar mogelijkheden om hun onderneming (mede) in een land te vestigen waar arbeid goedkoper is, teneinde de concurrentiestrijd aan te kunnen. De regels binnen de Europese Unie die betrekking hebben op grensoverschrijdende arbeid, bieden niet altijd een oplossing voor elke situatie. Het is interessant om na te denken over de vraag welke onderdelen van het arbeidsrecht uiteindelijk nog typisch Nederlands zullen blijven. En hoe we kunnen voorkomen dat er een “ race to the bottom” plaats gaat vinden. Dit is een onderwerp waar ik mij al een aantal jaren mee bezig houd. Zeker in een veranderende wereld zoals wij die nu meemaken is het van belang om hier over na te denken.

 • Prof. mr. dr. G.W. (Gerdien) van der Voet

  Studeren met passie, dat werkt!

  Als je bij ons de Master Arbeidsrecht volgt, moet je jezelf niet zo zeer als doel stellen, om zo hoog mogelijke cijfers te behalen, maar om een zo goed mogelijke arbeidsrechtjurist te worden. Uit mijn persoonlijke ervaring weet ik dat deze studiehouding leidt tot het meeste studieplezier en de beste studieresultaten!

  Link naar profielpagina

 • Mr. M. (Marije) Kuijer

 • Mr. L.J.M. (Lisette) Langedijk

  Docent Arbeidsrecht aan deze faculteit zijn betekent: behoren tot een jonge, enthousiaste sectie en een vakgebied doceren dat voor studenten, in tegenstelling tot sommige andere vakgebieden, erg raak aan hun dagelijkse realiteit. Het leukste onderdeel van mijn werk als docent vind ik dan ook het leggen van de verbinding tussen de leerstof en de verschillende praktijkvragen waarmee studenten zich in hun eigen omgeving geconfronteerd zien. Niets stimuleert het opdoen van kennis zo als het ‘dicht bij huis’ direct kunnen toepassen ervan!

  Link naar profielpagina

 • Mr. dr. J.P. (Jeroen) Quist

 • Mr. S. (Shirley) Tchai

 • Mr. J. (Josh) van der Velden

  De heer Van der Velden heeft na een uitgebreide carrière in het onderwijs, waarin hij tientallen jaren directeur was bij Instituut Schoevers, in 2006 een loopbaanswitch gemaakt door rechten te gaan studeren aan de EUR. In 2011 heeft hij de master Arbeidsrecht succesvol afgerond. Sindsdien werkt hij als freelance jurist en is hij op parttimebasis verbonden aan de sectie Arbeidsrecht, waar hij onder andere betrokken is bij de correctie van examens en de begeleiding van scripties. Tevens is hij medeoprichter en bestuurslid van de Rechtswinkel Nissewaard.

 • Mr. dr. E. (Elmira) van Vliet

  Arbeidsrecht: altijd in beweging!

  Het arbeidsrecht is een ontzettend interessant en dynamisch rechtsgebied, waar ik met veel plezier elke dag mee bezig ben. Ik hoop mijn enthousiasme voor het arbeidsrecht over te brengen op onze studenten. Door toegankelijk en aanspreekbaar te zijn, wil ik de drempel om (kritische) vragen te stellen zo laag mogelijk houden.

  Link naar profielpagina

 • Mr. J.R. (Jan-Pieter) Vos

  Bruggen slaan

  Arbeidsrecht is praktisch en concreet. Elke werkende heeft er elke dag mee te maken en bij elke casus kun je je een beeld vormen. Tegelijkertijd staat het vakgebied niet stil. De economie, ZZP’ers, politiek, vakbonden, Europa… alles heeft invloed op het arbeidsrecht. Dat maakt het uitdagend en daarom spreekt het rechtsgebied mij zo aan. De sectie Arbeidsrecht slaat graag een brug tussen theorie en praktijk. Als voormalig arbeidsrecht-advocaat heb ik de praktijk mogen ervaren. Met die ervaring probeer ik zowel in onderwijs als onderzoek de brug te slaan!

 • Mr. A. (Amber) Zwanenburg

  Blijf jezelf uitdagen

  Arbeidsrecht is constant in beweging en zal altijd onderwerp van discussie vormen. Omdat arbeid een grote rol speelt in het dagelijks leven van velen overal ter wereld, ontstaat gemakkelijk een ‘gevoel’ bij dit rechtsgebied en is het interessant om te zien hoeveel de meningen over hoe het arbeidsrecht zou moeten worden vormgegeven, (wereldwijd) uiteenlopen. Het beschermen van de werknemer als ‘zwakkere partij’ enerzijds en het stimuleren van de economie door werkgeversvrijheid anderzijds, levert een spanningsveld en discussie op waar voor de arbeidsrechtliefhebber een belangrijke rol weggelegd is. De sectie Arbeidsrecht stimuleert studenten kritisch te zijn en zelf een goed onderbouwde mening te vormen.

Promovendi

 • Mr. S. (Steven) Palm

  Opvolgend werkgeverschap

  Het Oud Burgerlijk Wetboek bepaalde al dat voor wat betreft het berekenen van de opzegtermijn sprake kon zijn van een werkgever die ten aanzien van de verrichte arbeid redelijkerwijs als opvolger moet worden beschouwd. Een werkgever kan dus een opvolgend werkgever zijn en voor het vaststellen van bepaalde rechten moet in dat geval ook rekening worden gehouden met voorliggende dienstverbanden bij een andere werkgever. Waarom gebruikt de rechter en de wetgever het begrip opvolgend werkgever? Hoe moet het worden toegepast en wat voor consequenties moeten daaraan worden verbonden? Het begrip opvolgend werkgeverschap is nu vooral bekend van de Ragetlie-regel, de ketenregeling, de opzegtermijn en het proeftijdbeding, maar in mijn onderzoek maak ik ook een vergelijking met andere leerstukken zoals contractsovername en overgang van onderneming.

  Promotor:

  prof. mr. A.R. Houweling

 • Foto van Pieter Schneider

  Mr. P.L.M. (Pieter) Schneider

  Arbeidsrechtelijke bedingen

  Welke arbeidsovereenkomst bevat niet een proeftijdbeding, boetebeding, eenzijdig wijzigingsbeding, concurrentiebeding of studiekostenbeding, geheimhoudingsbeding, nevenactiviteitenbeding en/of ontbindende voorwaarde? Een opvallend verschil tussen deze twee groepen bedingen is dat de eerste groep met een uitgebreide wettelijke regeling is toegerust, niet zelden aangevuld met rechtsvormende jurisprudentie van de Hoge Raad, terwijl de tweede groep het – vooralsnog? – veelal daarzonder moet doen. Maar wat is nu eigenlijk een (arbeidsrechtelijk) beding? En zouden niet al deze ‘bedingen’ van enige normering (hetzij wettelijk, hetzij jurisprudentieel) moeten zijn voorzien? En hoe dient dergelijke normering er dan uit te zien? Onderzocht wordt of daarvoor tot een zekere uniformiteit aan normatieve toetsingskaders is te komen. 

  Promotoren:

  prof. mr. C.J. Loonstra en 
  prof. mr. A.R. Houweling

 • Mr. B. (Bjorn) Schouten

  Arbeidsrechtelijke schuldgradaties

  De wetgever heeft binnen het arbeidsrecht op meerdere plaatsen rechtsgevolgen verbonden aan verschillende gradaties van verwijtbaar of onzorgvuldig handelen (schuldgradaties). In het onderzoek worden zowel de uitleg als de herkomst van deze schuldgradaties geanalyseerd en vergeleken met schuldgradaties uit andere rechtsgebieden. Daarnaast wordt bezien of de grondslagen en het stelsel van het moderne arbeidsrecht een eigen systeem en uitleg van schuldgradaties rechtvaardigen en of de huidige uitleg van de arbeidsrechtelijke schuldgradaties in een dergelijk systeem nog passend is.

  Promotoren:

  prof. mr. C.J. Loonstra en
  prof. mr. A.R. Houweling