Secties
Arbeidsrecht

Onderwijs

Masteronderwijs

De sectie Arbeidsrecht verzorgt de masteropleiding Arbeidsrecht. Deze master biedt een grondige verdieping op het gehele terrein van het arbeidsrecht. In de master Arbeidsrecht wordt uitgebreid stilgestaan bij het arbeidsovereenkomstenrecht, het ontslagrecht, het collectieve arbeidsrecht en het sociaalzekerheidsrecht. Daarnaast zullen ook internationale en interdisciplinaire aspecten aan bod komen alsmede verschillende bijzondere arbeidsverhoudingen (zoals het ambtenarenrecht, maritiem arbeidsrecht en flexwerkers) en het spanningsveld tussen het ondernemingsrecht en het arbeidsrecht (overgang van onderneming en de positie van de statutair bestuurder).

Bekijk de opleiding.

Bacheloronderwijs

Aan het eind van het tweede bachelorjaar maakt de student voor het eerst kennis met het arbeidsrecht in het onderwijs. Daarbij staat de juridische relatie tussen werkgever en werknemer centraal. e arbeid meestal wordt verricht onder toezicht van een ander, binnen een groter verband (een onderneming)? Verschillende juridische vragen en complicaties die deze relatie oproept worden in het bachelorvak Arbeidsrecht aan de orde gesteld. De student krijgt op inleidend niveau te maken met het arbeidsovereenkomstenrecht (onder meer het ontslagrecht), het cao-recht, het medezeggenschapsrecht en het sociale verzekeringsrecht (vooral werkloosheid en arbeidsongeschiktheid). Zo raakt de student vertrouwd met het arbeidsrecht en leert hij het toe te passen op situaties die vaak zo alledaags zijn dat ze ook in zijn nabije omgeving zullen voorkomen.

Minor

De minor Arbeidsrecht en Reorganisatie heeft voornamelijk een juridische, arbeidsrechtelijke, insteek. Ingegaan zal worden op het arbeidsrecht dat op reorganisaties betrekking heeft. Daarbij komen leerstukken als (collectief) ontslagrecht, cao en sociaal plan, medezeggenschapsrecht, wijziging van de arbeidsovereenkomst en overgang van onderneming aan bod. In de minor zullen ook niet-juridische (bedrijfskundige, economische of sociaalwetenschappelijke) aspecten van reorganisaties worden behandeld. Naast het theoretische deel wordt de praktijk zeker niet uit het oog verloren.

Bekijk de minor.