Secties
Arbeidsrecht

Onderwijs

Masteronderwijs

De sectie Arbeidsrecht verzorgt de masteropleiding Arbeidsrecht. Deze master biedt een grondige verdieping op het gehele terrein van het arbeidsrecht. In de master Arbeidsrecht wordt uitgebreid stilgestaan bij het arbeidsovereenkomstenrecht, het ontslagrecht, het collectieve arbeidsrecht en het sociaalzekerheidsrecht. Daarnaast zullen ook internationale en interdisciplinaire aspecten aan bod komen alsmede verschillende bijzondere arbeidsverhoudingen (zoals het ambtenarenrecht, maritiem arbeidsrecht en flexwerkers) en het spanningsveld tussen het ondernemingsrecht en het arbeidsrecht (overgang van onderneming en de positie van de statutair bestuurder).

Bekijk de opleiding.

Bacheloronderwijs

Aan het eind van het tweede bachelorjaar maakt de student voor het eerst kennis met het arbeidsrecht in het onderwijs. Daarbij staat de juridische relatie tussen werkgever en werknemer centraal. e arbeid meestal wordt verricht onder toezicht van een ander, binnen een groter verband (een onderneming)? Verschillende juridische vragen en complicaties die deze relatie oproept worden in het bachelorvak Arbeidsrecht aan de orde gesteld. De student krijgt op inleidend niveau te maken met het arbeidsovereenkomstenrecht (onder meer het ontslagrecht), het cao-recht, het medezeggenschapsrecht en het sociale verzekeringsrecht (vooral werkloosheid en arbeidsongeschiktheid). Zo raakt de student vertrouwd met het arbeidsrecht en leert hij het toe te passen op situaties die vaak zo alledaags zijn dat ze ook in zijn nabije omgeving zullen voorkomen.

Minor

De minor Arbeidsrecht en Reorganisatie heeft voornamelijk een juridische, arbeidsrechtelijke, insteek. Ingegaan zal worden op het arbeidsrecht dat op reorganisaties betrekking heeft. Daarbij komen leerstukken als (collectief) ontslagrecht, cao en sociaal plan, medezeggenschapsrecht, wijziging van de arbeidsovereenkomst en overgang van onderneming aan bod. In de minor zullen ook niet-juridische (bedrijfskundige, economische of sociaalwetenschappelijke) aspecten van reorganisaties worden behandeld. Naast het theoretische deel wordt de praktijk zeker niet uit het oog verloren.

Bekijk de minor.

Postacademisch onderwijs

Actualiteiten Specialisatie Arbeidsrecht (PALA+)

De cursus Actualiteiten Specialisatie Arbeidsrecht (PALA+) behandelt in drie dagen nieuwe ontwikkelingen in jurisprudentie en literatuur op het terrein van het arbeidsrecht. De cursus is tot stand gekomen in samenwerking met het Hugo Sinzheimer Instituut van de Universiteit van Amsterdam en speciaal ontwikkeld voor arbeidsrechtjuristen met een gedegen en diepgaande kennis van het arbeidsrecht. De kracht van de opleiding ligt in de colleges met een interactief karakter, waar middels een levendige gedachtewisseling nieuwe inzichten en kennis worden behandeld en dan met name met betrekking tot de consequenties voor de praktijk. 

Klik hier voor meer informatie over deze opleiding.

Arbeidsrecht Updates

Arbeidsrecht (AR) Updates is specifiek ontwikkeld voor advocaten arbeidsrecht en arbeidsrechtjuristen die in snel tempo en op hoog niveau bij willen blijven op het terrein van het arbeidsrecht. In los te volgen bijeenkomsten van twee uur wordt u bijgepraat over de meest recente arbeidsrechtelijke jurisprudentie en over de laatste ontwikkelingen in de rechtspraak. Docenten uit wetenschap en praktijk vullen actuele uitspraken aan met tips en relevantie voor uw rechtspraktijk.

Klik hier voor meer informatie over deze opleiding.

Postacademische Leergang Arbeidsrecht (PALA)

Arbeidsrecht is een dynamisch rechtsgebied en volop in beweging; het beoefenen van arbeidsrecht vereist dan ook specialistische kennis. 
De Postacademische Leergang Arbeidsrecht (PALA) is voor de arbeidsrechtjurist uit de praktijk dé leergang om zich te wapenen op het gebied van het arbeidsrecht. 

Klik hier voor meer informatie over deze opleiding.