Medewerkers

Hoogleraren

 • Prof. mr. dr. G.J.M.E. (Guido) de Bont

  E-mailadres | Profiel

  Guido de Bont is sinds 2009 als hoogleraar formeel belastingrecht verbonden aan de sectie Belastingrecht bij Erasmus School of Law. Hij is als docent tezamen met Claire Hofman betrokken bij het vak Formeel Belastingrecht in de master alsmede het vak Formeel Belastingrecht in de bachelor B3. Daarnaast is hij tevens vice-voorzitter van de Examencommissie. Naast zijn wetenschappelijke carrière heeft Guido altijd affiniteit gehad met de fiscale praktijk en is sinds 1998 ingeschreven als (fiscaal) advocaat. Hij is vanaf 1998 werkzaam in de fiscale advocatuur, waarvan de laatste jaren als partner. Eind 2008 heeft hij het kantoor De Bont Advocaten opgericht.

 • Prof. dr. M.W.C. (Maarten) Feteris

  E-mailadres | Profiel

 • Prof. dr. S.J.C. (Sigrid) Hemels

  E-mailadres | Profiel

  Sigrid Hemels is professor of tax law at the Erasmus School of Law of the Erasmus University Rotterdam and member of the tax group of Allen & Overy Amsterdam. She has focused part of her research on tax incentives for charities and the arts and private patronage (mecenaat). She is member of the scientific committee of the Giving in the Netherlands research project of the Free University Amsterdam and member of the Erasmus Centre for Strategic Philanthropy. Furthermore, she has published and lectured, both in the Netherlands and abroad, on several other topics such as European tax law.

 • Em. prof. dr. H.A. (Han) Kogels

  E-mailadres | Profiel

 • Prof. dr. Q.W.J.C.H. (Reinout) Kok

  E-mailadres | Profiel

 • Prof. mr. dr. M.M.W.D. (Madeleine) Merkx

  E-mailadres | Profiel

  Madeleine Merkx (1982) studeerde Fiscaal Recht aan de Universiteit van Tilburg. Deze opleiding rondde zij af in oktober 2004. In mei 2011 is zij gepromoveerd aan de Universiteit van Tilburg op het proefschrift 'De woon- en vestigingsplaats in de btw'. Madeleine heeft als docent gewerkt aan de Universiteit van Tilburg en de Universiteit Leiden. Zij is sinds 1 november 2018 bijzonder hoogleraar indirecte belastingen aan de Erasmus Universiteit. Daarnaast is zij partner bij het Bureau Vaktechniek van BDO te Tilburg en rechter-plaatsvervanger bij Rechtbank Haarlem. Zij is vaste medewerker van Weekblad Fiscaal Recht, btw-bulletin, BNB en Taxvisions en zit in de redactie van MBB en FED. Daarnaast publiceert zij regelmatig in internationale vakbladen waaronder EC Tax Review.

  Madeleine geeft les in de volgende vakken binnen de master indirecte belastingen: internationale grondslagen van indirecte belastingen, internationale handel, formele aspecten van indirecte belastingen en werkcollege BTW. Daarnaast begeleidt zij zowel studenten fiscaal recht als fiscale economie bij hun masterscriptie in deze master.

 • Prof. mr. dr. A.W. (Arjen) Schep

  E-mailadres | Profiel

  Arjen Schep is sinds 1999 als Academic Researcher verbonden aan het Erasmus Studiecentrum voor Belastingen van Lokale overheden (ESBL). Vanuit dit studiecentrum, dat onderdeel is van de Sectie Belastingrecht, verricht hij vooral contractonderzoek in opdracht van diverse opdrachtgevers. Hij is specialist op het gebied van de heffingen van lokale overheden en de waardering van onroerende zaken in het kader van de Wet WOZ. Hij promoveerde in 2012 met het proefschrift "Naar evenredig bijzonder kostenverhaal door gemeenten". Hij is een deel van zijn tijd gedetacheerd als juridisch adviseur bij de gemeente Amsterdam (Belastingen). De laatste jaren is hij ook steeds meer internationaal actief bij onderzoeksprojecten vooral rond invoering en verbetering van property tax in ontwikkelings- en transitielanden, onder meer in de Palestijnse Gebieden op de West Bank. Daarnaast treedt hij op als begeleider bij het schrijven van bachelorwerkstukken en masterscripties binnen de opleiding Fiscaal Recht. Ook is hij rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Rotterdam.

 • Prof. dr. J.C.M. (Hans) van Sonderen

  E-mailadres | Profiel

  Hans van Sonderen studeerde Fiscale economie en Nederlands recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daarna is hij zes jaar belastinginspecteur geweest. In 1993 is Hans gepromoveerd op het onderwerp: fiscale aspecten van opties. Hans is deeltijd gewoon hoogleraar vennootschapsbelasting aan de Erasmus School of Law. Daarnaast is hij als belastingadviseur werkzaam binnen de maatschap PKF Wallast. Hans doet onderzoek naar financiële instrumenten en fiscaal concernrecht. In de bachelor en master Fiscaal recht is hij mede verantwoordelijk voor de vakken Vennootschapsbelasting en Verdieping vennootschapsbelasting.

 • Prof. dr. M.F. (Maarten) de Wilde LL.M
  Sectievoorzitter

  E-mailadres | Profiel

  Maarten de Wilde (1979) is a full Professor at Erasmus School of Law, Erasmus University Rotterdam. He specializes in international tax law and in European law with regard to direct taxation, and his research focuses on the taxation of business income in a globalising and digitalising market environment.

  Maarten is the head of the faculty's tax law department and the director of Erasmus School of Law's bachelor’s programme in Tax Law. He is furthermore associated with EFS, Erasmus University Rotterdam (since 2014), an education institute (post-master) and research institute in the area of international and European taxation affiliated with Erasmus School of Law and Erasmus School of Economics. He is a lecturer in international tax law at the Dutch Association of Tax Advisers and Nyenrode/EY International Tax School. Maarten works part time as a tax advisor at Loyens & Loeff, where he is a member of the general tax practice in Rotterdam and a member of the firm’s Tax Knowledge Centre. He is also associated with the Africa-Europe Partnership Institute for Capacity Building and Human Resource Development (AEPICAB).

  Maarten publishes regularly. He obtained his LL.M. degree at Utrecht University in 2005 (Dutch Civil Law, Tax Law; both with honours) and was awarded his doctorate by Erasmus University Rotterdam in 2015 for his thesis entitled ‘Sharing the Pie’; Taxing Multinationals in a Global Market (with honours).

 • Prof.dr. W. (Walter) de Wit

  E-mailadres | Profiel

  Walter De Wit (1962) behaalde zijn bul in 1989 aan de Rijksuniversiteit Leiden, zowel in het Algemeen fiscaal recht, als in de variant Indirecte belastingen. Sindsdien is hij, met een korte onderbreking, belastingadviseur bij EY, laatstelijk als partner. In 1997 promoveerde Walter aan de Universiteit van Amsterdam op een promotieonderzoek naar de mogelijkheden voor nationale overheden om via fiscale instrumenten milieubeleid te voeren onder het – toen nog geldende – EG-Verdrag en het daarvan afgeleide recht. Van 2004 tot medio 2007 was De Wit werkzaam als Advocaat-generaal bij de Belastingkamer van de Hoge Raad der Nederlanden. In 2013 werd Walter benoemd tot hoogleraar Internationaal en Europees Douanerecht aan Erasmus School of Law.

  Binnen de master geeft Walter college in de volgende vakken: Internationale grondslagen van de indirecte belastingen, EU-douanerecht en accijnzen, Internationale Handel en Formele aspecten van de indirecte belastingen. Daarnaast is Walter programme director van de prestigieuze Post-Master in EU Customs Law, georganiseerd door de EFS, Erasmus University Rotterdam.


 

Universitair (hoofd)docenten

 • Mr. dr. E. (Eva) Boomsluiter

  E-mailadres | Profiel

  Eva Boomsluiter heeft Nederlands recht gestudeerd aan de EUR en Fiscaal recht aan de Rijksuniversiteit Leiden. Na haar afstuderen werkte zij als advocaat en belastingadviseur bij Nauta Dutilh. Sinds 1998 is zij verbonden aan de Erasmus School of Law, waar zij in 2003 promoveerde op ‘De bedrijfsfusiefaciliteit in de vennootschapsbelasting.’ Zij is als universitair docent betrokken bij de vakken Inleiding Fiscaal Recht en Verdieping Vennootschapsbelasting. Zij is blokcoördinator van het vak Winst en coördineert het vrijdagmiddagonderwijs Fiscaal Recht.

 • Prof. dr. A.C.G.A.C. (Arnaud) de Graaf

  E-mailadres | Profiel

  Arnaud de Graaf (1966) studied law at Leiden University (The Netherlands), Emory University (Atlanta, USA) and Universität Osnabrück (Germany). He completed his tax law studies at the University of Leiden in 1991. In 2004 he obtained his doctorate in Rotterdam with a thesis entitled 'Impact of EU Law on International Taxation: Policy and Market Integration'. In early 2012 he was appointed professor in International and European Taxation at the Erasmus School of Law. In addition to his university work, Arnaud de Graaf has been working successively since 1992 in the international tax advisory practice and at the International Tax Policy Directorate of the Netherlands Ministry of Finance. He now combines his university work with activities for the Directorate General for Tax and Customs Administration of the Netherlands Ministry of Finance. For the Netherlands Ministry of Finance he negotiated tax treaties, conducted proceedings before the European Court of Justice and participated in various OECD working parties. He is also chairman of the monthly tax journal Maandblad Belastingbeschouwingen, Director of Studies in the Tax Law Program at Erasmus School of Law, chair of the EFS, Erasmus University Rotterdam and lecture at the International Tax Center Leiden. His knowledge lies mainly in the field of the influence of international agreements on direct taxes. He teaches and publishes in this field.

 • Mr. dr. C. (Claire) Hofman

  E-mailadres | Profiel

  Claire heeft een achtergrond in het fiscale recht en het strafrecht en is als universitair docent werkzaam voor beide secties bij Erasmus School of Law. Ze promoveerde in juli 2021 op 'Het systeem van sanctionering van fiscale fraude'. Claire houdt zich bezig met financieel-economisch strafrecht en het formele belastingrecht, zowel voor wat betreft onderwijs als onderzoek. Daarnaast is Claire programmadirecteur van Toga aan de Maas en is ze vaste auteur voor de Vakstudie-Nieuws van Wolters Kluwer. 

 • Dr. Clive Jie-A-Joen

  E-mailadres | Profiel

  Clive Jie-A-Joen is a lecturer at the Tax Law section of the Erasmus School of Law. He specializes in the area of transfer pricing. Clive lectures transfer pricing to students in the following courses: Introduction to international and European tax law, Capita selecta Transfer Pricing and Capita selecta Van éénmanszaak tot internationaal concern. Clive also teaches transfer pricing to students in the seminar multinational enterprises (werkcollege MNO) at the Fiscal Economics section of the Erasmus School of Economics. Furthermore, Clive is programme coordinator of the Top-Level Seminar ‘Transfer Pricing: Current State of Play and Outlook’, organized by the EFS, Erasmus University Rotterdam. Clive also supervises students of tax law with their master's thesis. Clive also works at Simmons & Simmons, an international law firm, in the area of transfer pricing. He is a board member of the Transfer Pricing section of the Dutch Organisation of Tax Advisors (‘NOB’). Clive regularly writes articles on transfer pricing.

 • Mr. dr. E.W. (Erik) Ros

  E-mailadres | Profiel

 • Dr. M.L. (Martijn) Schippers LL.M.

  E-mailadres | Profiel

  Martijn Schippers (1990) is an Assistant Professor specialized in EU Customs Law, programme coordinator of the prestigious Post-Master in EU Customs Law of EFS, Erasmus University Rotterdam and member of the Global Trade & Customs team of EY. His PhD on customs valuation has been published in Fiscale Monografieën (No. 164 in Dutch). He publishes frequently about customs and indirect taxes in Dutch and international journals like Wfr, MBB, EC Tax Review and Global Trade & Customs Journal and is a permanent contributor to NLFiscaal. In 2020 he was awarded the Stevens prize established by Wolters Kluwer for his publications in 2019. Martijn coordinates and lecturers the courses EU Customs Law & Excises and International Trade in the master programme on Indirect Taxes and gives guest lectures at the universities of Maastricht, Curaçao, Antwerp and Lund, IBFD, NOB and PE Academy.

 • Mr. dr. R. (Richard) Snoeij

  E-mailadres | Profiel


 

Wetenschappelijke onderzoekers

 • Mr. A.P. (Anneke) Monsma

  E-mailadres | Profiel

  Anneke doet voor het ESBL (Erasmus Studiecentrum voor Belastingen van Lokale overheden; www.esbl.nl) onderzoek op het gebied van heffingen van lokale overheden, zoals gemeenten en waterschappen. Het onderzoek past binnen het onderzoeksprogramma ‘Fiscale Autonomie en haar grenzen’ van de capgroep Fiscaal Recht en richt zich op de beperking van de lokale fiscale bevoegdheid door wet en jurisprudentie, zowel nationaal als internationaal. Daarnaast is Anneke auteur voor de online encyclopedie NDFR, annotator voor Belastingblad en NLFiscaal, docent lokale belastingen aan Nyenrode Business University, plaatsvervangend docent voor SSR (trainings- en opleidinigscentrum voor de rechterlijke macht) en auteur/spreker op verzoek.

   

 • R.H. (Robert) Kastelein LL.M.

  Robert Kastelein (1997) is sinds 1 september 2021 als wetenschappelijk onderzoeker verbonden aan het Erasmus Studiecentrum voor Belastingen van Lokale overheden (ESBL). Bij dit onderzoekscentrum is Robert eerst vier jaar als student-assistent werkzaam geweest, gedurende zijn studie Fiscaal Recht (directe belastingen) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In zijn huidige functie doet hij onderzoek op het gebied van heffingen van lokale overheden. 


 

Wetenschappelijk docenten

 • Mr. N.P. (Nino) Arzini 

  E-mailadres | Profiel

  Mijn naam is Nino Arzini en ik ben als wetenschappelijk docent betrokken bij de mastervariant indirecte belastingen. Dit als werkgroepdocent en vakcoördinator van het vak Formele aspecten van de indirecte belastingen en als docent bij het Werkcollege BTW. Daarnaast ben ik werkzaam als manager Indirect Tax bij EY te Arnhem. Hierbij richt ik mij voornamelijk op de heffing van btw en overdrachtsbelasting in de nationale praktijk, met een bijzondere focus op vastgoed. Buiten kantoor en de universiteit tref je me wellicht nog aan op de hockeyvelden, waar ik actief ben als scheidsrechter in de dames hoofdklasse en heren overgangsklasse.

 • Mr. A.M.A. (Almer) de Beer

  E-mailadres | Profiel

 • Mr. A. (Ali) Benhammou 

  E-mailadres | Profiel

  Ali Benhammou is sinds 2017 als wetenschappelijk docent verbonden aan de sectie Belastingrecht en is gedurende deze periode eveneens betrokken geweest als docent bij de sectie Rechtsgeleerdheid. Hij verzorgt als docent het onderwijs bij het bachelorvak Winst, coördineert het mastervak Van Eenmanszaak tot Internationaal Concern dat aangeboden wordt in de Master Fiscaal Recht (Directe Belastingen) en ondersteunt de bachelor- en masterstudenten met de begeleiding van hun scripties. Naast zijn onderwijswerkzaamheden was hij werkzaam als belastingadviseur in het middelgroot bedrijfssegment en is momenteel werkzaam bij het Ministerie van Financiën en de Belastingdienst als tax talent trainee. Zijn interesse gaat in het bijzonder uit naar ondernemingsrechtelijke invloeden in het (inter)nationale en Europese belastingrecht.

 • W. (Willem) Boei LL.M.

  E-mailadres | Profiel

  Willem Boei is sinds 2018 als wetenschappelijk docent verbonden aan de sectie Belastingrecht. Hij is als docent betrokken bij het bachelorvak Vennootschapsbelasting en het vak Verdieping Vennootschapsbelasting dat aangeboden wordt in de Master Fiscaal Recht (Directe Belastingen). In het verleden is hij werkzaam geweest bij EY te Rotterdam. Naast zijn aanstelling aan Erasmus School of Law is hij momenteel verbonden aan het wetenschappelijk bureau van de Hoge Raad der Nederlanden en is hij auteur bij NLFiscaal en Vakstudie Nieuws Vandaag. Zijn interesse gaat, naast belastingen geheven naar winst, ook uit naar het formele belastingrecht en internationale gegevensuitwisseling.

 • A.H.E. (Anne-Fleur) Bruin LL.M.

  E-mailadres | Profiel

  Anne-Fleur Bruin is sinds 2018 als wetenschappelijk docent verbonden aan de sectie Belastingrecht. Zij is als wetenschappelijk docent betrokken bij het vak Inleiding Fiscaal recht. Als blokcoördinator en docent is Anne-Fleur betrokken bij de bachelorvakken Inkomstenbelasting en Openbare Financiën en het mastervak Verdieping Inkomstenbelasting. Naast haar fulltime aanstelling aan Erasmus School of Law is zij auteur bij NLFiscaal. Haar interesse gaat, naast de inkomstenbelasting, ook uit naar het formele belastingrecht. Sinds 2020 is zij opleidingscoördinator van de masteropleiding Fiscaal recht (de directe en indirecte variant). 

 • Mr. I. (Ilona) van den Eijnde

  E-mailadres | Profiel

  Ilona van den Eijnde is sinds 2016 als docent en sinds 2019 als buitenpromovenda betrokken bij Erasmus School of Law. Daarnaast is zij sinds 2010 werkzaam als belastingadviseur bij EY in Rotterdam. Ilona is gespecialiseerd in de overlap tussen omzetbelasting, douanerechten en accijnzen – zij doet onderzoek naar de wijze waarop al deze indirecte belastingen kunnen worden ingezet om inwoners van West-Europa tot gezondere voedselkeuzes aan te zetten onder de werktitel ‘How to tax a lifestyle’. In aanvulling daarop heeft Ilona ook veel affiniteit met de formele kant van het belastingrecht; binnen EY maakt zij onderdeel uit van de werkgroep die bezwaar- en beroepsprocedures ondersteunt. Studenten komen Ilona tegen in de Indirecte Master Variant bij de vakken ‘Internationale grondslagen van indirecte belastingen’, ‘EU Douanerechten en accijnzen’ en ‘Formele aspecten van indirecte belastingen’, en/of als begeleider van masterscripties op het gebied van douane, accijnzen of omzetbelasting.

 • J.E. (José) Kreukniet LL.M.

  E-mailadres | Profiel

  José Kreukniet is sinds 2018 als wetenschappelijk docent verbonden aan de sectie belastingrecht. Ze startte als tutor bij fiscaal recht en is daarna aan de slag gegaan als opleidingscoördinator van de bachelor fiscaal recht en coördinator van het vak Juridisch Academische Vaardigheden voor Fiscalisten bachelorjaren 2 en 3. Daarnaast is zij betrokken als docent bij de Minor Fiscaal Ondernemingsrecht en het vak Schenk-, erf-, overdrachtsbelasting en Estate Planning dat in de Master (variant Directe Belastingen) wordt aangeboden.

 • Mr. F.J.H.L. (Ferry) Makkinga

  E-mailadres | Profiel

  Ferry Makkinga is sinds 1993 als docent verbonden aan de EUR en is blokcoördinator en docent van de vakken Inleiding Fiscaal Recht (Blok 1.7) en Heffingen Lokale Overheden (HLO, Blok 2.4 Bachelor FR).  Naast zijn aanstelling bij de EUR werkte hij bij meerdere grote belastingadvieskantoren en is sinds enige jaren zelfstandig belastingadviseur op het gebied van lokale belastingen en Wet WOZ. Hij is tevens als rechter-plaatsvervanger werkzaam bij de rechtbanken Noord-Nederland en Oost-Brabant en auteur van diverse handboeken en vaste medewerker van een aantal fiscale tijdschriften.

 • S.D.A. (Suzanne) van Rooijen LL.M. Msc

  E-mailadres | Profiel

 • K. (Kaylee) Schriek LL.M.

  E-mailadres | Profiel

 • Mr. K. (Karima) Taouil

  E-mailadres | Profiel

 • L.C.J. (Lindsey) Theuns LL.M.

  E-mailadres | Profiel

  Lindsey Theuns heeft in 2012 de masters ‘Directe Belastingen’ en ‘International and European Tax Law’ afgerond aan de Universiteit van Maastricht. Sinds 2012 is zij als wetenschappelijk docent bij de sectie Belastingrecht verbonden aan Erasmus School of Law . Zij heeft vijf jaar onderwijs gegeven als tutor en is blokcoördinator van het vak Openbare Financiën en van de minor Fiscaal Ondernemingsrecht. Sinds 2016 is zij daarnaast opleidingscoördinator van de bacheloropleiding Fiscaal recht. Op het gebied van onderzoek gaat haar interesse uit naar fiscale staatsteun en belastingharmonisatie.


 

Tutoren

 • R. (Ruud) van Bommel LL.B.

  E-mailadres

  Ruud van Bommel is sinds augustus 2020 werkzaam als tutor bij de sectie Belastingrecht. Hij heeft gekozen om in het onderwijs te starten omdat lesgeven hem altijd leuk heeft geleken en dit hem een uitgelezen mogelijkheid leek om dit eens in de praktijk te testen. Dat is goed uitgepakt, want het onderwijs bevalt goed. Ruud is in het bijzonder geïnteresseerd in de loonbelasting en dit is ook de richting waar hij zich meer in wilt verdiepen. 

 • J. (Jelle) Boonstra MSc

  E-mailadres

  Jelle Boonstra is sinds 2020 verbonden aan de sectie Belastingrecht. Na afronding van de studie fiscale economie aan de Erasmus School of Economics, is Jelle sinds 2017 werkzaam binnen de adviespraktijk als btw-specialist (Mazars N.V.). Vanaf 2020 is Jelle dit parttime gaan combineren met onderwijsactiviteiten aan de Erasmus School of Law. Zijn werkzaamheden bestaan uit de begeleiding van onderwijsgroepen in de B2 en B3 (tutor), het coördineren van het vak BFCT en scriptiebegeleiding bij de master indirecte belastingen.

 • M. (Manoir) El Allouchi LL.M.

 • Mr.drs. I. (Ibrahim) Jabri

  E-mailadres

  Ibrahim Jabri is sinds 2020 als wetenschappelijk docent verbonden aan de sectie Belastingrecht. Na het afronden van de masters Fiscaal Recht, Data Science en Marketing Analytics, en Fiscale Economie aan de Erasmus Universiteit heeft hij gekozen om de volgende generatie studenten te begeleiden en te onderwijzen in de bachelor Fiscaal Recht. Als student heeft Ibrahim (fiscale) stages gelopen bij grote kantoren in zowel Nederland als het buitenland. Naast zijn aanstelling aan de Erasmus School of Law is Ibrahim inmiddels vijf jaar werkzaam bij Rabobank International. Ibrahim is in het bijzonder geïnteresseerd in de loonbelasting en het formele belastingrecht. Buiten de werkdagen om is Ibrahim te vinden in de studieboeken, namelijk de afronding van een master aan de Technische Universiteit in Delft voor titel nummer vier: ir. (‘ingenieur’). Kortom, ambities genoeg. 

 • E.H. (Ecem) Karaaslan LL.M

  Sinds augustus 2020 ben ik werkzaam als tutor bij de sectie Belastingrecht. Het PGL-onderwijs volgen als student vond ik bijzonder leuk, graag wil ik meemaken hoe het is om aan de andere kant van het bureau als tutor te zien hoe dit is. Daarnaast vind ik het erg interessant om (met studenten) te sparren over moeilijke vraagstukken. Mijn interesses gaan in het bijzonder uit naar het internationale- en Europees Belastingrecht.

 • E. (Eva) Roosendaal LL.M.

  Eva Roosendaal is sinds 2020 als wetenschappelijk docent verbonden aan de sectie Belastingrecht. Sinds 2021 is zij daarnaast coördinator van het masterprogramma Toga aan de Maas. Na het afronden van de masters Fiscaal Recht en de Togamaster in 2017 is Eva werkzaam geweest als belastingadviseur en fiscaal advocaat. Haar interesse gaat in het bijzonder uit naar het formele belastingrecht, vennootschapsbelasting en het internationale belastingrecht.  

 • A. (Arlene) Schoneveld LL.M

  Arlene Schoneveld is sinds augustus 2020 gestart als tutor bij de sectie belastingrecht. Hiervoor heeft zij 2,5 jaar gewerkt bij EY. Ze is in het bijzonder geïnteresseerd in inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting.

 • D. (Dwight) Visser LL.M

  Dwight Visser is sinds 2020 verbonden aan de Erasmus Universiteit als Tutor Fiscaal Recht. Tijdens het volgen van de bachelor Fiscaal Recht aan de EUR leek het hem leuk om zelf tutor te worden. Voordat Dwight begon op de EUR als tutor heeft hij in een kleinere adviespraktijk gewerkt. Zijn interesses liggen bij de Inkomstenbelasting en de Vennootschapsbelasting. Naast het lesgeven heeft Dwight ook nog een eigen bedrijf. 


 

Sectiecoördinator

 • Drs. A.F.A. (Auke) de Jong

  E-mailadres | Profiel


 

Promovendi

 • S. Chen LL.M.

  Fiscale optimalisering van het CCCTB-richtlijnvoorstel

  Promotores: prof. dr. Q.W.J.C.H. Kok en prof. mr. dr. M.F. de Wilde

 • U. (Uyanga) Dorlig LL.M.

  E-mailadres | Profiel

  Influence of international tax policies developed by international organisations on the tax autonomy of the former communist countries

  Promotores: prof. mr. dr. A.C.G.A.C. de Graaf en prof. mr. dr. M.F. de Wilde

 • Drs. H. Essaghir

  Taxation in the Context of Business Models Emerging from Digitalization – Creating Value in a Digital Era

  Promotor: prof. dr. Q.W.J.C.H. Kok

 • A. (Anne) Janssen LL.M.

  Effectieve handhaving van de btw-wetgeving bij e-commerce

  Promotores: prof. mr. dr. M.M.W.D. Merkx en prof. dr. ir. R. Arendsen.

 • S. (Sophie) Murillo Lopez LL.M.

  Impact of international Policy on Tax Autonomy of Developing Countries

  Promotores: prof. mr. dr. A.C.G.A.C. de Graaf en prof. mr. dr. M.F. de Wilde

 • Mr. L.E.C. (Leo) Neve

  Protection of taxpayers’ rights under Exchange of Information for Tax Purposes; A multilevel assessment of the exercise of public authority under the Rule of Law

  Promotores: prof. mr. dr. A.C.G.A.C. de Graaf en prof. mr. R.J.G.M. Widdershoven

 • Mr. M. Tydeman-Yousef

  Fiscale aspecten van religie en levensbeschouwing, een nationaal en rechtsvergelijkend onderzoek

  Promotor: prof. dr. S.J.C. Hemels

 • J. Wang LL.M.

  Haalbaarheid van winstbelastinghervorming in China in de vorm van een formulary systeem dat winst aan landen toebedeelt aan de hand van omzetverhoudingen

  Promotor: prof. mr. dr. A.C.G.A.C. de Graaf en prof. mr. dr. M.F. de Wilde


 

Gastdocenten en -onderzoekers

 • Mr. J. (Jeroen) Adeler

 • Dr. R. (Renate) Buijze Msc

  Renate Buijze holds a Master’s degree in Cultural Economics and Cultural Entrepreneurship from Erasmus University Rotterdam. After graduating, she worked as a fundraising consultant for arts organisations. In line with her ambition to gain more in-depth knowledge on philanthropy for the arts, Renate successfully completed her PhD research in 2017, entitled ‘Philanthropy for the Arts in the Era of Globalisation, International Tax Barriers for Charitable Giving’ at the Erasmus School of Law under supervision of Professor Sigrid Hemels. Renate has published various scientific articles on the same topic. During her PhD trajectory, Renate also worked on an experimental economics research project on insuring charitable donations, together with Professor Christoph Engel (Max Planck Institute for Research on Collective Goods, Bonn) and Professor Sigrid Hemels and gained teaching experience both at the department of Tax Law and in Cultural Economics. Alongside her work in academia, Renate remained connected with practice, amongst others through various consultancy assignments and as a member of advisory committees. Currently, Renate works as a disbursement and operations manager at the Erasmus Trustfonds.

 • Mr. B.J.W. (Bart) Drechsel

 • K.L.F. (Karim) Hommen LL.M.

 • Drs. P.W.H. (Peter) Hoogstraten

 • N. (Najat) Idrissi LL.M.

 • Dr. C.S.J. (Clive) Jie-A-Joen

 • Dr. Dick Molenaar

  E-mailadres | Profiel

  Gastonderzoeker bij de sectie Belastingrecht. Onderwerpen van onderzoek zijn, artiesten, sporters, kunst, cultuur, sport en media. In 2006 gepromoveerd aan de EUR op het onderwerp “Taxation of international performing artistes”. Hiervan verscheen een boek in de Doctoral Series (Nr. 10) van de International Bureau for Fiscal Documentation (IBFD). Publiceerde veel artikelen in het Nederlands, Engels en Duits over de genoemde onderwerpen, ook samen met andere onderzoekers. Adviseur van diverse artiesten en gezelschappen, theaters, poppodia, festivals, musea en andere mensen en instellingen in de culturele sector, en van diverse topsporters en sportorganisaties. Werkzaam bij All Arts Belastingadviseurs in Rotterdam. Lid van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB), Vereniging voor Sport en Recht (VSR), International Fiscal Association (IFA), International Association for Entertainment Lawyers (IAEL), International Tax Entertainment Group (ITEG) en Vereniging voor Kunst, Cultuur en Recht (VKCR).

 • em. Prof. mr. J.A. (Jan) Monsma

  E-mailadres | Profiel

  Jan Monsma is aan Erasmus School of Law verbonden als bijzonder hoogleraar heffingen van lokale overheden en wetenschappelijk directeur van het Erasmus Studiecentrum Belastingen van Lokale overheden (ESBL). Jan Monsma studeerde Nederlands recht (1975) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en fiscaal recht (1977) aan de Rijksuniversiteit Leiden. Hij promoveerde in 1999 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op een dissertatie met als titel ‘Toetsing van belastingverordeningen en gemeentelijke autonomie’. Jan Monsma is redacteur van het NDFR-deel WOZ en lokale heffingen, redacteur van Belastingblad en medewerker van BNB. Tevens is hij raadsheer-plaatsvervanger in de gerechtshoven Arnhem-Leeuwarden en ’s-Hertogenbosch en rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Rotterdam.

 • Mr. J.H.P. (Hanniëlle) Teixeira - Stigter

 • Mr. W. (Wouter) Verstijnen

 • Mr. drs. R. (Robin) Willemstein

 • Mr. M.D. (Menno) van Werkhoven

  Menno van Werkhoven is a tax lawyer with a specialization in the field of tax processes intermixing with Information Technology, also known as Tax Technology. Menno has been working on his PhD with the topic 'the impact of automation on the functioning of the corporate tax specialist' parttime since January 2015. Menno also is responsible for the master thesis track 'ICT & Tax' and gives lectures about Tax Technology in various parts of the Erasmus School of Law tax law bachelor and master.


 

Student-assistenten

 • Eline Nabbe

  Eline Nabbe is in juli 2019 begonnen als student-assistent bij de sectie Belastingrecht. Ze is in september 2017 begonnen met de Bachelor Fiscaal recht en zal vanaf 1 september 2019 beginnen aan het derde jaar van de Bachelor. Als student-assistent zal zij zich bezighouden met het begeleiden van de vakken voor het derde Bachelorjaar.

 • Lieke Remmits

  Lieke Remmits is sinds 2020 werkzaam als student-assistent bij de sectie Belastingrecht. Zij is in september 2017 begonnen aan de bachelor Fiscaal recht. Nadat zij haar bachelor heeft afgerond, is zij in september 2020 gestart met de master Fiscaal recht variant indirecte belastingen. Als student-assistent begeleidt zij alle vakken van de indirecte variant van de master Fiscaal recht.


 

Secretariaat Criminologie en fiscaal recht

 • Léon Boele

  Léon Boele is in de zomer van 2018 gestart met zijn werkzaamheden voor Erasmus School of Law. Na een loopbaan binnen de omroep wil de inwoner van Ridderkerk zijn vaardigheden op communicatie- en organisatiegebied graag inzetten als front-office medewerker voor de secties Fiscaal Recht en Criminologie.  Een dienstbare- en service gerichte opstelling ten opzichte van docenten en studenten staat daarbij voorop

 • Marlies Gromicho


 

R.F.V. Christiaanse-Taxateur

  • Voorzitter: Charlotte de Lange
  • Secretaris: Aïsha Uwugiaren
  • Penningmeester: Rik Brem
  • Commissaris Extern: Ties Bos
  • Commissaris Intern: Yvette Vogler
  • Commissaris Media-Marketing: Wessel van de Sande


   


 

Stichting Belastingwinkel Rotterdam

  • Voorzitter: Eva Voordouw
  • Secretaris: Aileen Guldenaar
  • Penningmeester: Carolien Oostenrijk
  • Commissaris Interne Betrekkingen: Dehlia List
  • Commissaris Externe Betrekkingen: Tristan van Veen
  • Commissaris Opleidingen: Chris Bor

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen