Medewerkers

Hoogleraren

 • Prof. dr. G.J.M.E. (Guido) de Bont

  E-mailadres | Profiel

  Guido de Bont is sinds 2009 als hoogleraar formeel belastingrecht verbonden aan de sectie Belastingrecht bij Erasmus School of Law. Hij is als docent tezamen met Claire Hofman betrokken bij het vak Formeel Belastingrecht in de master alsmede het vak Formeel Belastingrecht in de bachelor B3. Daarnaast is hij tevens vice-voorzitter van de Examencommissie. Naast zijn wetenschappelijke carrière heeft Guido altijd affiniteit gehad met de fiscale praktijk en is sinds 1998 ingeschreven als (fiscaal) advocaat. Hij is vanaf 1998 werkzaam in de fiscale advocatuur, waarvan de laatste jaren als partner. Eind 2008 heeft hij het kantoor De Bont Advocaten opgericht.

 • Prof. dr. M.W.C. (Maarten) Feteris

  E-mailadres | Profiel

 • Prof. dr. A.C.G.A.C. (Arnaud) de Graaf

  E-mailadres | Profiel

  Arnaud de Graaf (1966) studied law at Leiden University (The Netherlands), Emory University (Atlanta, USA) and Universität Osnabrück (Germany). He completed his tax law studies at the University of Leiden in 1991. In 2004 he obtained his doctorate in Rotterdam with a thesis entitled 'Impact of EU Law on International Taxation: Policy and Market Integration'. In early 2012 he was appointed professor in International and European Taxation at the Erasmus School of Law. In addition to his university work, Arnaud de Graaf has been working successively since 1992 in the international tax advisory practice and at the International Tax Policy Directorate of the Netherlands Ministry of Finance. He now combines his university work with activities for the Directorate General for Tax and Customs Administration of the Netherlands Ministry of Finance. For the Netherlands Ministry of Finance he negotiated tax treaties, conducted proceedings before the European Court of Justice and participated in various OECD working parties. He is also chairman of the monthly tax journal Maandblad Belastingbeschouwingen, Director of Studies in the Tax Law Program at Erasmus School of Law, chair of the Foundation of European Tax Studies and lecture at the International Tax Center Leiden. His knowledge lies mainly in the field of the influence of international agreements on direct taxes. He teaches and publishes in this field.

 • Prof. dr. S.J.C. (Sigrid) Hemels

  E-mailadres | Profiel

  Sigrid Hemels is professor of tax law at the Erasmus School of Law of the Erasmus University Rotterdam and member of the tax group of Allen & Overy Amsterdam. She has focused part of her research on tax incentives for charities and the arts and private patronage (mecenaat). She is member of the scientific committee of the Giving in the Netherlands research project of the Free University Amsterdam and member of the Erasmus Centre for Strategic Philanthropy. Furthermore, she has published and lectured, both in the Netherlands and abroad, on several other topics such as European tax law.

 • Em. prof. dr. H.A. (Han) Kogels

  E-mailadres | Profiel

 • Prof. dr. Q.W.J.C.H. (Reinout) Kok

  E-mailadres | Profiel

 • Foto van Madeleine Merkx

  Prof. mr. dr. M.M.W.D. (Madeleine) Merkx

  E-mailadres | Profiel

  Madeleine Merkx (1982) studeerde Fiscaal Recht aan de Universiteit van Tilburg. Deze opleiding rondde zij af in oktober 2004. In mei 2011 is zij gepromoveerd aan de Universiteit van Tilburg op het proefschrift 'De woon- en vestigingsplaats in de btw'. Madeleine heeft als docent gewerkt aan de Universiteit van Tilburg en de Universiteit Leiden. Zij is sinds 1 november 2018 bijzonder hoogleraar indirecte belastingen aan de Erasmus Universiteit. Daarnaast is zij partner bij het Bureau Vaktechniek van BDO te Tilburg en rechter-plaatsvervanger bij Rechtbank Haarlem. Zij is vaste medewerker van Weekblad Fiscaal Recht, btw-bulletin, BNB en Taxvisions en zit in de redactie van MBB en FED. Daarnaast publiceert zij regelmatig in internationale vakbladen waaronder EC Tax Review.

  Madeleine geeft les in de volgende vakken binnen de master indirecte belastingen: internationale grondslagen van indirecte belastingen, internationale handel, formele aspecten van indirecte belastingen en werkcollege BTW. Daarnaast begeleidt zij zowel studenten fiscaal recht als fiscale economie bij hun masterscriptie in deze master.

 • Foto van Jan Monsma

  Prof. mr. J.A. (Jan) Monsma

  E-mailadres | Profiel

  Jan Monsma is aan Erasmus School of Law verbonden als bijzonder hoogleraar heffingen van lokale overheden en wetenschappelijk directeur van het Erasmus Studiecentrum Belastingen van Lokale overheden (ESBL). Jan Monsma studeerde Nederlands recht (1975) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en fiscaal recht (1977) aan de Rijksuniversiteit Leiden. Hij promoveerde in 1999 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op een dissertatie met als titel ‘Toetsing van belastingverordeningen en gemeentelijke autonomie’. Jan Monsma is redacteur van het NDFR-deel WOZ en lokale heffingen, redacteur van Belastingblad en medewerker van BNB. Tevens is hij raadsheer-plaatsvervanger in de gerechtshoven Arnhem-Leeuwarden en ’s-Hertogenbosch en rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Rotterdam.

 • Prof. dr. J.C.M. (Hans) van Sonderen

  E-mailadres | Profiel

  Hans van Sonderen studeerde Fiscale economie en Nederlands recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daarna is hij zes jaar belastinginspecteur geweest. In 1993 is Hans gepromoveerd op het onderwerp: fiscale aspecten van opties. Hans is deeltijd gewoon hoogleraar vennootschapsbelasting aan de Erasmus School of Law. Daarnaast is hij als belastingadviseur werkzaam binnen de maatschap PKF Wallast. Hans doet onderzoek naar financiële instrumenten en fiscaal concernrecht. In de bachelor en master Fiscaal recht is hij mede verantwoordelijk voor de vakken Vennootschapsbelasting en Verdieping vennootschapsbelasting.

 • Foto van Maarten de Wilde

  Prof. dr. M.F. (Maarten) de Wilde LL.M
  Sectievoorzitter

  E-mailadres | Profiel

  Maarten de Wilde (1979) is a full Professor at Erasmus School of Law, Erasmus University Rotterdam. He specializes in international tax law and in European law with regard to direct taxation, and his research focuses on the taxation of business income in a globalising and digitalising market environment.

  Maarten is the head of the faculty's tax law department and the director of Erasmus School of Law's bachelor’s programme in Tax Law. He is furthermore associated with Foundation European Fiscal Studies (since 2014), an education institute (post-master) and research institute in the area of international and European taxation affiliated with Erasmus School of Law and Erasmus School of Economics. He is a lecturer in international tax law at the Dutch Association of Tax Advisers and Nyenrode/EY International Tax School. Maarten works part time as a tax advisor at Loyens & Loeff, where he is a member of the general tax practice in Rotterdam and a member of the firm’s Tax Knowledge Centre. He is also associated with the Africa-Europe Partnership Institute for Capacity Building and Human Resource Development (AEPICAB).

  Maarten publishes regularly. He obtained his LL.M. degree at Utrecht University in 2005 (Dutch Civil Law, Tax Law; both with honours) and was awarded his doctorate by Erasmus University Rotterdam in 2015 for his thesis entitled ‘Sharing the Pie’; Taxing Multinationals in a Global Market (with honours).

 • Foto van Walter de Wit

  Prof.dr. W. (Walter) de Wit

  E-mailadres | Profiel

  Walter De Wit (1962) behaalde zijn bul in 1989 aan de Rijksuniversiteit Leiden, zowel in het Algemeen fiscaal recht, als in de variant Indirecte belastingen. Sindsdien is hij, met een korte onderbreking, belastingadviseur bij EY, laatstelijk als partner. In 1997 promoveerde Walter aan de Universiteit van Amsterdam op een promotieonderzoek naar de mogelijkheden voor nationale overheden om via fiscale instrumenten milieubeleid te voeren onder het – toen nog geldende – EG-Verdrag en het daarvan afgeleide recht. Van 2004 tot medio 2007 was De Wit werkzaam als Advocaat-generaal bij de Belastingkamer van de Hoge Raad der Nederlanden. In 2013 werd Walter benoemd tot hoogleraar Internationaal en Europees Douanerecht aan Erasmus School of Law.

  Binnen de master geeft Walter college in de volgende vakken: Internationale grondslagen van de indirecte belastingen, EU-douanerecht en accijnzen, Internationale Handel en Formele aspecten van de indirecte belastingen. Daarnaast is Walter programme director van de prestigieuze Post-Master in EU Customs Law, georganiseerd door de EFS, Erasmus University Rotterdam.

Universitair docenten

 • Foto van Eva Boomsluiter

  Mr. dr. E. (Eva) Boomsluiter

  E-mailadres | Profiel

  Eva Boomsluiter heeft Nederlands recht gestudeerd aan de EUR en Fiscaal recht aan de Rijksuniversiteit Leiden. Na haar afstuderen werkte zij als advocaat en belastingadviseur bij Nauta Dutilh. Sinds 1998 is zij verbonden aan de Erasmus School of Law, waar zij in 2003 promoveerde op ‘De bedrijfsfusiefaciliteit in de vennootschapsbelasting.’ Zij is als universitair docent betrokken bij de vakken Inleiding Fiscaal Recht en Verdieping Vennootschapsbelasting. Zij is blokcoördinator van het vak Winst en coördineert het vrijdagmiddagonderwijs Fiscaal Recht.

 • Mr. dr. E.W. (Erik) Ros

  E-mailadres | Profiel

 • Foto van Richard Snoeij

  Mr. dr. R. (Richard) Snoeij

  E-mailadres | Profiel

Onderzoekers

 • Foto van Arjen Schep

  Mr. dr. A.W. (Arjen) Schep

  E-mailadres | Profiel

  Arjen Schep is sinds 1999 als Academic Researcher verbonden aan het Erasmus Studiecentrum voor Belastingen van Lokale overheden (ESBL). Vanuit dit studiecentrum, dat onderdeel is van de Sectie Belastingrecht, verricht hij vooral contractonderzoek in opdracht van diverse opdrachtgevers. Hij is specialist op het gebied van de heffingen van lokale overheden en de waardering van onroerende zaken in het kader van de Wet WOZ. Hij promoveerde in 2012 met het proefschrift "Naar evenredig bijzonder kostenverhaal door gemeenten". Hij is een deel van zijn tijd gedetacheerd als juridisch adviseur bij de gemeente Amsterdam (Belastingen). De laatste jaren is hij ook steeds meer internationaal actief bij onderzoeksprojecten vooral rond invoering en verbetering van property tax in ontwikkelings- en transitielanden, onder meer in de Palestijnse Gebieden op de West Bank. Daarnaast treedt hij op als begeleider bij het schrijven van bachelorwerkstukken en masterscripties binnen de opleiding Fiscaal Recht. Ook is hij rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Rotterdam.

   

 • Foto van Anne Monsma

  Mr. A.P. (Anneke) Monsma

  E-mailadres | Profiel

  Anneke doet voor het ESBL (Erasmus Studiecentrum voor Belastingen van Lokale overheden; www.esbl.nl) onderzoek op het gebied van heffingen van lokale overheden, zoals gemeenten en waterschappen. Het onderzoek past binnen het onderzoeksprogramma ‘Fiscale Autonomie en haar grenzen’ van de capgroep Fiscaal Recht en richt zich op de beperking van de lokale fiscale bevoegdheid door wet en jurisprudentie, zowel nationaal als internationaal. Daarnaast is Anneke auteur voor de online encyclopedie NDFR, annotator voor Belastingblad en NLFiscaal, docent lokale belastingen aan Nyenrode Business University, plaatsvervangend docent voor SSR (trainings- en opleidinigscentrum voor de rechterlijke macht) en auteur/spreker op verzoek.

   

Wetenschappelijk docenten

 • Mr. A.J.M. (Xander) Arends

  E-mailadres | Profiel

 • Foto van Nino Arzini

  N.P. (Nino) Arzini LL.M.

  E-mailadres | Profiel

  Mijn naam is Nino Arzini en ik ben als wetenschappelijk docent betrokken bij de mastervariant indirecte belastingen. Dit als werkgroepdocent en vakcoördinator van het vak Formele aspecten van de indirecte belastingen en als docent bij het Werkcollege BTW. Daarnaast ben ik werkzaam als manager Indirect Tax bij EY te Arnhem. Hierbij richt ik mij voornamelijk op de heffing van btw en overdrachtsbelasting in de nationale praktijk, met een bijzondere focus op vastgoed. Buiten kantoor en de universiteit tref je me wellicht nog aan op de hockeyvelden, waar ik actief ben als scheidsrechter in de dames hoofdklasse en heren overgangsklasse.

 • Foto van Esther Bakker

  E.G. (Esther) Bakker LL.M.

  Esther Bakker (1984) studeerde fiscaal recht (accent indirecte belastingen) aan Tilburg University. Na afronding van deze studie heeft ze ruim 2 jaar als belastingadviseur gewerkt bij EY in Den Haag en Rotterdam. In 2011 volgde de overstap naar de universitaire wereld. Eerst ruim 7,5 jaar aan Tilburg University als docent op het gebied van de btw/indirecte belastingen en coördinator van het accent indirecte belastingen en vanaf februari 2019 als docent en onderzoeker aan de Erasmus Law School. Esther verricht onderzoek op het gebied van de douanewetgeving en “self-assessment” en geeft daarnaast colleges bij het vak Werkcollege BTW.

 • W. (Willem) Boei LL.M.

  Willem Boei is sinds 2018 als wetenschappelijk docent verbonden aan de sectie Belastingrecht. Hij is als docent betrokken bij het bachelorvak Vennootschapsbelasting en het vak Verdieping Vennootschapsbelasting dat aangeboden wordt in de Master Fiscaal Recht (Directe Belastingen). Naast zijn aanstelling aan Erasmus School of Law is Willem werkzaam bij EY Rotterdam en is hij tevens vaste medewerker voor Vakstudie Nieuws Vandaag. Zijn interesse gaat, naast belastingen geheven naar winst, ook uit naar het formele belastingrecht.

 • A. (Anne-Fleur) Bruin LL.M.

  (tutor)

  E-mailadres

 • Foto van Ilona van den Eijnde

  Mr. I. (Ilona) van den Eijnde

  E-mailadres | Profiel

  Ilona van den Eijnde is sinds 2016 als docent en sinds 2019 als buitenpromovenda betrokken bij Erasmus School of Law. Daarnaast is zij sinds 2010 werkzaam als belastingadviseur bij EY in Rotterdam. Ilona is gespecialiseerd in de overlap tussen omzetbelasting, douanerechten en accijnzen – zij doet onderzoek naar de wijze waarop al deze indirecte belastingen kunnen worden ingezet om inwoners van West-Europa tot gezondere voedselkeuzes aan te zetten onder de werktitel ‘How to tax a lifestyle’. In aanvulling daarop heeft Ilona ook veel affiniteit met de formele kant van het belastingrecht; binnen EY maakt zij onderdeel uit van de werkgroep die bezwaar- en beroepsprocedures ondersteunt. Studenten komen Ilona tegen in de Indirecte Master Variant bij de vakken ‘Internationale grondslagen van indirecte belastingen’, ‘EU Douanerechten en accijnzen’ en ‘Formele aspecten van indirecte belastingen’, en/of als begeleider van masterscripties op het gebied van douane, accijnzen of omzetbelasting.

 • Foto van Wouter van Gameren

  Mr. W. (Wouter) van Gameren

  Wouter van Gameren is sinds september 2018 werkzaam als wetenschappelijk docent bij de sectie fiscaal recht/belastingrecht. Hierbij is hij onder andere te zien bij het vak winst en bedrijfseconomie & fiscaal comptabele toepassingen. Naast de aanstelling als docent is hij ook werkzaam in de belastingadviespraktijk, verbonden aan Van Oers Accountants & Belastingadviseurs, kantoor Breda.

 • Mr. A.F. (Anna) Gunn

  E-mailadres | Profiel

 • Foto van Claire Hofman

  Mr. C. (Claire) Hofman

  E-mailadres | Profiel

  Claire heeft een achtergrond in het fiscale recht en het strafrecht. Ze is sinds 2014 werkzaam bij Erasmus School of Law. Ze startte als tutor bij fiscaal recht en rechtsgeleerdheid, waarna ze zich stortte op de herstart van Toga aan de Maas. Inmiddels is ze fulltime werkzaam bij de sectie fiscaal recht. Claire houdt zich bezig met het formele belastingrecht, zowel voor wat betreft onderzoek (publicaties en dissertatieonderzoek) als onderwijs (coördinator bachelorvak en mastervak en masterscriptiebegeleiding). Daarnaast verdiept ze zich via het onderwijs in de Inkomstenbelasting (coördinator bachelorvak). Tot slot was ze secretaris van de faculteitsraad van Erasmus School of Law.

 • A. (Ashwin) Kalpoe LL.M.

  (tutor)

  E-mailadres

 • J. (José) Kreukniet LL.M.

  (tutor)

  E-mailadres

 • S. (Shaneeza) Kalloe LL.M.

  (tutor)

  E-mailadres

 • Foto van Janine Poppel

  J. (Janine) van Poppel LL.M.

  Janine van Poppel is sinds 2017 als wetenschappelijk docent verbonden aan de sectie belastingrecht. Naast tutor is zij als docent betrokken bij het vak Inleiding Fiscaal Recht en coördineert zij de vakken Inleiding Internationaal en Europees Belastingrecht en Verdieping Europees Recht. Daarnaast is Janine ook werkzaam als auteur bij NLFiscaal.

 • Foto van Ferry Makkinga

  Mr. F.J.H.L. (Ferry) Makkinga

  E-mailadres | Profiel

  Ferry Makkinga is sinds 1993 als docent verbonden aan de EUR en is blokcoördinator en docent van de vakken Inleiding Fiscaal Recht (Blok 1.7) en Heffingen Lokale Overheden (HLO, Blok 2.4 Bachelor FR).  Naast zijn aanstelling bij de EUR werkte hij bij meerdere grote belastingadvieskantoren en is sinds enige jaren zelfstandig belastingadviseur op het gebied van lokale belastingen en Wet WOZ. Hij is tevens als rechter-plaatsvervanger werkzaam bij de rechtbanken Noord-Nederland en Oost-Brabant en auteur van diverse handboeken en vaste medewerker van een aantal fiscale tijdschriften.

 • Foto van Liesbeth Metzemaekers

  Mr. E.W.L. (Liesbeth) Metzemaekers

  E-mailadres

  Liesbeth Metzemaekers is sinds 2015 verbonden aan de Sectie Belastingrecht. Daarvoor is zij werkzaam geweest bij de Belastingdienst en enkele grote advieskantoren; aanvankelijk op het terrein van het internationale belastingrecht, later op het gebied van milieubelastingen en de omzetbelasting. Liesbeth is coördinator van de Master Fiscaal recht (variant Directe belastingen en variant Indirecte belastingen). Tevens is zij scriptiecoördinator voor de 'Indirecte variant' en docent bij het vak Werkcollege BTW.

 • Mr. T. (Touria) El Ouardi

  E-mailadres | Profiel

 • S.D.A. (Suzanne) van Rooijen LL.M. Msc

  E-mailadres | Profiel

 • K. (Kaylee) Schriek LL.M.

  (tutor)

  E-mailadres

 • Mr. K. (Karima) Taouil

  E-mailadres | Profiel

 • Foto van Lindsey Theuns

  L.C.J. (Lindsey) Theuns LL.M.

  E-mailadres | Profiel

  Lindsey Theuns heeft in 2012 de masters ‘Directe Belastingen’ en ‘International and European Tax Law’ afgerond aan de Universiteit van Maastricht. Sinds 2012 is zij als wetenschappelijk docent bij de sectie Belastingrecht verbonden aan Erasmus School of Law . Zij heeft vijf jaar onderwijs gegeven als tutor en is blokcoördinator van het vak Openbare Financiën en van de minor Fiscaal Ondernemingsrecht. Sinds 2016 is zij daarnaast opleidingscoördinator van de bacheloropleiding Fiscaal recht. Op het gebied van onderzoek gaat haar interesse uit naar fiscale staatsteun en belastingharmonisatie.

Sectiecoördinator

 • Drs. A.F.A. (Auke) de Jong

  E-mailadres | Profiel

Promovendi

 • Mr. A.A.C. Bruijns

  Grenzen aan de rechtsstrijd

  Promotor: prof. dr. G.J.M.E. de Bont

 • S. Chen LL.M.

  Fiscale optimalisering van het CCCTB-richtlijnvoorstel

  Promotores: prof. dr. Q.W.J.C.H. Kok en mr. dr. M.F. de Wilde

 • U. (Uyanga) Dorlig LL.M.

  E-mailadres | Profiel

  Influence of international tax policies developed by international organisations on the tax autonomy of the former communist countries

  Promotores: prof. mr. dr. A.C.G.A.C. de Graaf en mr. dr. M.F. de Wilde

 • Drs. H. Essaghir

  Taxation in the Context of Business Models Emerging from Digitalization – Creating Value in a Digital Era

  Promotor: prof. dr. Q.W.J.C.H. Kok

 • Mr. W.S. (Sissy) Gonzalez - Fung

  International Policy and Fiscal Autonomy

  Promotores: prof. mr. dr. A.C.G.A.C. de Graaf en mr. dr. M.F. de Wilde

 • Mr. C. (Claire) Hofman

  De juridische houdbaarheid van het sanctiearsenaal ten aanzien van fiscale fraude. Een onderzoek naar naar (ongeoorloofde) samenloop van fiscale sancties onderling.

  Promotores: prof. dr. G.J.M.E. de Bont en prof. dr. P.A.M. Mevis

 • S. (Sophie) Murillo Lopez LL.M.

  Impact of international Policy on Tax Autonomy of Developing Countries

  Promotores: prof. mr. dr. A.C.G.A.C. de Graaf en mr. dr. M.F. de Wilde

 • Mr. L.E.C. (Leo) Neve

  Protection of taxpayers’ rights under Exchange of Information for Tax Purposes; A multilevel assessment of the exercise of public authority under the Rule of Law

  Promotores: prof. mr. dr. A.C.G.A.C. de Graaf en prof. mr. R.J.G.M. Widdershoven

 • Foto van Martijn Schippers

  M.L. (Martijn) Schippers LL.M.

  E-mailadres | Profiel

  Customs Valuation

  Promotor: prof. mr. dr. W. de Wit

  Martijn Schippers (1990) behaalde in 2014 de masteropleidingen Fiscaal Recht en Bedrijfsrecht aan Erasmus School of Law en in 2015 de Post-Master in EU Customs Law. Sinds september 2014 is hij parttime als promovendus verbonden aan de sectie Belastingrecht waar hij vanuit EU-perspectief onderzoek verricht naar het bepalen van de douanewaarde in een globaliserende wereld. Hij publiceert daarnaast regelmatig in vooraanstaande nationale en internationale tijdschriften over onderwerpen op het terrein van de indirecte belastingen en het douanerecht. Voorts is hij als docent betrokken bij de masteropleiding Indirecte Belastingen en als coördinator bij de Post-Master in EU Customs Law van EFS, Erasmus University Rotterdam. 

 • A. (Abdel) Tanouti Msc

  E-mailadres | Profiel

  De samenloop van het douanerecht met de btw en de accijns bij in- en uitvoer

  Promotores: prof. mr. dr. W. de Wit en prof. dr. R.G.N. van der Paardt

 • Mr. M. Telgt

  Belastingsamenwerkingen

  Promotor: prof. mr. dr. J.A. Monsma

 • Mr. M. Tydeman-Yousef

  Fiscale aspecten van religie en levensbeschouwing, een nationaal en rechtsvergelijkend onderzoek

  Promotor: prof. dr. S.J.C. Hemels

 • J. Wang LL.M.

  Haalbaarheid van winstbelastinghervorming in China in de vorm van een formulary systeem dat winst aan landen toebedeelt aan de hand van omzetverhoudingen

  Promotor: prof. mr. dr. A.C.G.A.C. de Graaf en mr. dr. M.F. de Wilde

Gastdocenten en -onderzoekers

 • Mr. J. (Jeroen) Adeler

 • Mr. A.M.A. (Almer) de Beer

 • Foto van Renate Buijze

  Dr. R. (Renate) Buijze Msc

  Renate Buijze holds a Master’s degree in Cultural Economics and Cultural Entrepreneurship from Erasmus University Rotterdam. After graduating, she worked as a fundraising consultant for arts organisations. In line with her ambition to gain more in-depth knowledge on philanthropy for the arts, Renate successfully completed her PhD research in 2017, entitled ‘Philanthropy for the Arts in the Era of Globalisation, International Tax Barriers for Charitable Giving’ at the Erasmus School of Law under supervision of Professor Sigrid Hemels. Renate has published various scientific articles on the same topic. During her PhD trajectory, Renate also worked on an experimental economics research project on insuring charitable donations, together with Professor Christoph Engel (Max Planck Institute for Research on Collective Goods, Bonn) and Professor Sigrid Hemels and gained teaching experience both at the department of Tax Law and in Cultural Economics. Alongside her work in academia, Renate remained connected with practice, amongst others through various consultancy assignments and as a member of advisory committees. Currently, Renate works as a disbursement and operations manager at the Erasmus Trustfonds.

 • Mr. B.J.W. (Bart) Drechsel

 • K.L.F. (Karim) Hommen LL.M.

 • Drs. P.W.H. (Peter) Hoogstraten

 • N. (Najat) Idrissi LL.M.

 • Dr. C.S.J. (Clive) Jie-A-Joen

 • Foto van Marianne van der Laak

  Mr. M.H. (Marianne) van der Laak

  Marianne van der Laak heeft Nederlands recht gestudeerd aan de Erasmus Universiteit en Notarieel recht aan de Rijksuniversiteit te Leiden. Sinds 1992 is zij werkzaam in de notariële praktijk, sedert 2000 als notaris bij Schaap Advocaten Notarissen te Rotterdam. In haar notariële praktijk staat zij veelal ondernemers bij en combineert in haar praktijk 2 specifiek notariële vakgebieden: ondernemingsrecht en familie(vermogens)recht. Bij haar advisering aan cliënten worden ook de fiscale gevolgen voor de schenk- en erfbelasting meegenomen. Marianne is voorts gecertificeerd lid van de vereniging Estate Planning Notariaat (EPN). Sinds 2017 doceert zij daarnaast als gastdocent bij de sectie Belastingrecht, samen met haar co-docenten Wouter Verstijnen en Hanniëlle Texeira, met veel plezier het vak Schenk- Erf- en Overdrachtsbelasting en Estate Planning.

 • Mr. J.H.P. (Hanniëlle) Teixeira - Stigter

 • Mr. W. (Wouter) Verstijnen

 • Mr. drs. R. (Robin) Willemstein

 • Foto van Menno van Werkhoven

  Mr. M.D. (Menno) van Werkhoven

  Menno van Werkhoven is a tax lawyer with a specialization in the field of tax processes intermixing with Information Technology, also known as Tax Technology. Menno has been working on his PhD with the topic 'the impact of automation on the functioning of the corporate tax specialist' parttime since January 2015. Menno also is responsible for the master thesis track 'ICT & Tax' and gives lectures about Tax Technology in various parts of the Erasmus School of Law tax law bachelor and master.

Student-assistenten

 • Bahara Afzali

  Bahara Afzali is sinds 1 september 2018 werkzaam als student-assistent op de sectie Belastingrecht. In 2017 heeft zij haar Bachelor Rechtsgeleerdheid afgerond waarna zij is begonnen aan de Bachelor Fiscaal recht. Vanaf 1 september 2018 zal zij beginnen met haar Master Fiscaal recht (Directe belastingen). Als student-assistent op de sectie Belastingrecht verricht zij ondersteunende werkzaamheden op het gebied van onderwijs voor het derde Bachelorjaar. Naast haar studie is zij actief bij de Stichting Belastingwinkel Rotterdam. Zij ervaart haar functie als student-assistent als uitdagend en hoopt zichzelf verder te kunnen ontwikkelen.

 • Foto van Luuk Hagenaar

  Luuk Hagenaar

  Luuk Hagenaar is sinds juni 2019 werkzaam als student-assistent bij de sectie Belastingrecht. Hij is in september 2016 begonnen aan de bachelor Fiscaal recht. Nadat hij zijn bachelor heeft afgerond, zal hij in september 2019 starten met de master Fiscaal recht variant indirecte belastingen. Als student-assistent begeleidt hij alle vakken van de indirecte variant van de master Fiscaal recht.

 • Foto van Thomas Hofman

  Thomas J. Hofman

  Thomas Hofman is sinds juli 2018 als student-assistent verbonden aan de sectie Belastingrecht. In september 2014 is Thomas begonnen aan zijn reeds afgeronde bachelor Fiscaal Recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, waarbij hij een plek op de Dean’s list heeft bemachtigd. Daarenboven heeft hij zijn civiel effect behaald en praktijkervaring opgedaan door stage te lopen bij verscheidene advocatenkantoren. In het collegejaar 2018/2019 zal Thomas beginnen aan de directe variant van de master Fiscaal Recht. Als student-assistent zal hij zich eveneens bezigen met deze directe master Fiscaal Recht, waarbij hij in het bijzonder de Capita Transfer Pricing en Formeel Belastingrecht zal begeleiden.

 • Robert H. Kastelein

  Robert Kastelein is sinds september 2017 de student-assistent van het Erasmus Studiecentrum voor Belastingen van Lokale Overheden (ESBL). In deze functie verricht hij ondersteunende werkzaamheden op het gebied van onderzoek binnen de lokale belastingen. Robert is in september 2015 begonnen aan de bachelor Fiscaal Recht. Naast zijn studie doet hij onder meer vrijwilligerswerk voor Stichting Belastingwinkel Rotterdam en is hij verbonden aan Studiegezelschap Lothgenoten.

 • Foto van Eline Nabbe

  Eline Nabbe

  Eline Nabbe is in juli 2019 begonnen als student-assistent bij de sectie Belastingrecht. Ze is in september 2017 begonnen met de Bachelor Fiscaal recht en zal vanaf 1 september 2019 beginnen aan het derde jaar van de Bachelor. Als student-assistent zal zij zich bezighouden met het begeleiden van de vakken voor het derde Bachelorjaar.

 • Foto van Deveney Petrus

  Deveney Petrus

  Deveney Petrus is sinds september 2018 werkzaam  als student-assistent bij de sectie Belastingrecht. Zij is in september 2015 begonnen aan de bachelor Fiscaal Recht. Haar interesses liggen met name bij de directe belastingen, in het bijzonder de Inkomstenbelasting. Nadat ze haar bachelor Fiscaal Recht en haar civiel effect heeft behaald, zal zij beginnen aan de master Directe Belastingen. Middels haar werkzaamheden als student-assistent hoopt zij zich verder te kunnen ontwikkelen.

Secretariaat Criminologie en fiscaal recht

 • Foto van Léon Boele

  Léon Boele

  Léon Boele is in de zomer van 2018 gestart met zijn werkzaamheden voor Erasmus School of Law. Na een loopbaan binnen de omroep wil de inwoner van Ridderkerk zijn vaardigheden op communicatie- en organisatiegebied graag inzetten als front-office medewerker voor de secties Fiscaal Recht en Criminologie.  Een dienstbare- en service gerichte opstelling ten opzichte van docenten en studenten staat daarbij voorop

 • Marlies Gromicho

 • Nathalie Kroon

R.F.V. Christiaanse-Taxateur

 • Voorzitter: Philip Janus
  Secretaris: Stijn Maas
  Penningmeester: Daan Jongebloed
  Commissaris Extern: Bas Steenvoorden
  Commissaris Intern: Emma Gunnewijk
  Commissaris Media: Anne Batelaan

Stichting Belastingwinkel Rotterdam

 • Voorzitter: Lars van der Meer
  Secretaris: Annet Groen
  Penningmeester: Mustafa Sayed
  Commissaris Extern: Ferdinand Vos
  Commissaris Intern: Amy Lin
  Commissaris Opleidingen: Joey Poot