Hoogleraren en docenten

 • Mr. B. (Bryant) Balla

  E-mail | 010-4082680 | Zone: L7.11

  Bryant Balla is sinds 2015 als docent verbonden aan de EUR. Eerst als tutor en daarna als wetenschappelijk docent bij de sectie Burgerlijk Recht. Bryant heeft een privaatrechtelijke master afgerond. Daarnaast heeft Bryant een rechtstheoretische/-filosofische master behaald, met als specialisatie multiculturaliteit en recht. Op dit moment richt Bryant zijn vizier op het Goederen- en Insolventierecht, van welk vak hij de coördinator is. Daarnaast coördineert hij het vak Inleiding Privaatrecht en biedt hij begeleiding bij bachelor- en masterscripties. Tussendoor heeft Bryant ook even als docent bij Hogeschool Utrecht gewerkt.

 • Mr. M.M. (Mieke) van Campen

  Publications | E-mail | +31 10 4088651 | Zone: L7.12

  Mieke van Campen is sinds 2007 als wetenschappelijk docent verbonden aan de sectie Burgerlijk Recht. In het bacheloronderwijs is zij betrokken bij de vakken Verbintenissenrecht en Goederen- en Insolventierecht. Daarnaast is zij coördinator van de master Privaatrecht. Binnen die master verzorgt zij het Onderzoekspracticum Burgerlijk Recht en begeleidt en coördineert zij de masterscripties. Tevens zit zij in het bestuur van het Erasmus Honours Law College. Van Campen is in het bijzonder geïnteresseerd in het consumentenrecht.

 • Mr. Z.H. (Zwaan) Duijnstee - van Imhoff

  Publications | E-mail | +31 10 4082687 | Zone: L7.08

  Zwaan Duijnstee is in 1986 afgestudeerd in het Burgerlijk Recht aan de Rijksuniversiteit Leiden. Daarna is zij drie jaar advocaat geweest en sinds 1990 is zij verbonden aan de sectie Burgerlijk Recht. In de loop van de tijd is zij gespecialiseerd geraakt in het Huurrecht. Hoewel dat rechtsgebied intussen niet meer als zodanig wordt gedoceerd op de EUR, probeert zij studenten hiermee toch kennis te laten maken in, momenteel, bijvoorbeeld de bachelorscripties privaatrecht. Zij is coördinator van de vakken Inleiding Privaatrecht en Goederen- en Insolventierecht.

 • Mr. M.P. (Miranda) van Eeden-van Harskamp

  E-mail | Zone: L7.12

  Miranda van Eeden-van Harskamp heeft Nederlands privaatrecht gestudeerd aan de Erasmus Universiteit. Daarna is zij 15 jaar als advocaat en curator werkzaam geweest. Sinds 1 oktober 2019 is zij wetenschappelijk docent Vermogensrecht bij de sectie Burgerlijk recht van de Erasmus School of Law. Als wetenschappelijk docent is zij coördinator van de Executive master Commercieel Privaatrecht en verzorgt zij onderwijs. Van Eeden-van Harskamp is gespecialiseerd in het insolventierecht en publiceert op dat gebied voor diverse tijdschriften en handboeken.

 • Prof. dr. L.F.H. (Liesbeth) Enneking

  Publications | E-mail | +31 10 4088684 | Zone: L7.03

  Liesbeth Enneking is sinds juni 2017 verbonden aan de Sectie Burgerlijk Recht als houder van de bijzondere leerstoel 'Legal Aspects of International Corporate Social Responsibility'. Zij verricht al ruim 10 jaar wetenschappelijk onderzoek naar de rol die het recht kan spelen bij het bevorderen van maatschappelijk verantwoord ondernemerschap in een internationale context. In mei 2012 promoveerde zij bij de Universiteit Utrecht op een proefschrift over 'foreign direct liability cases': grensoverschrijdende civiele aansprakelijkheidsprocedures tegen internationaal opererende ondernemingen naar aanleiding van schendingen van mensenrechten- en milieunormen in ontwikkelingslanden. Enneking is de afgelopen jaren als juridisch expert actief betrokken geweest bij maatschappelijke discussies over maatschappelijk verantwoord ondernemen, eerlijke handel en bedrijven & mensenrechten. Ze verricht regelmatig onderzoek voor externe opdrachtgevers zoals het WODC, NWO, de Europese Commissie, de KNAW, het AXA Research Fund, maatschappelijke belangenorganisaties en advocatenkantoren. In het collegejaar 2015-2016 was zij houder van de TPR-Wisselleerstoel aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de KU Leuven.

 • Mr. M.R. (Marnix) Hebly

  Publications | Spotlight Interview E-mail | 010-4082360 | Zone: L7.12

  Marnix Hebly is sinds begin 2012 werkzaam in het privaatrechtelijk onderwijs en onderzoek. In zijn onderzoek richt hij zich op het verbintenissenrecht, in het bijzonder op het schadevergoedingsrecht. In juni 2019 promoveerde Hebly op zijn proefschrift ‘Schadevaststelling en tijd’. Hebly is daarnaast auteur van diverse artikelen, rapporten en annotaties over onder meer verjaring, schadebegroting, aansprakelijkheid voor beroepsziekten en schadeverhaal via het strafproces. Daarnaast schrijft hij regelmatig over contractenrechtelijke onderwerpen. Hebly is als docent betrokken bij de mastervakken Onderzoekspracticum burgerlijk recht, Privaatrecht in Werking en Methoden van Onderzoek. Daarnaast begeleidt hij masterscripties en treedt hij regelmatig op als gastdocent. Hebly is redacteur van Jurisprudentie Aansprakelijkheid (JA) en van Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade (AV&S) en is daarnaast medewerker bij het Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (NTBR).

 • Dr. Jos Hoevenaars

  Publications | E-mail | +31 6 43558646 | Zone: L7.14

  Jos Hoevenaars is a postdoctoral researcher in the ERC-Consolidator Project ‘Building EU Civil Justice: Challenges of Procedural Innovations Bridging Access to Justice’, working in particular on issues relating to self-representation, and the role of legal service provisions in EU civil justice. He holds a master’s degree in sociology (Erasmus University Rotterdam) and works predominantly on issues related to the interplay between law and society. Between 2012 and 2017, he worked as a PhD researcher and lecturer at the Institute for Sociology of Law and the Centre for Migration Law of the Radboud University Nijmegen. He successfully defended his PhD thesis on private party litigation before the European Court of Justice at Radboud University Nijmegen in March 2018. 
   

 • Prof.mr.dr. K.J.O. (Kasper) Jansen 

  Publications | E-mail 

  Kasper Jansen is sinds 2021 als hoogleraar Europees aansprakelijkheidsrecht verbonden aan de sectie Burgerlijk recht. Hij combineert zijn positie als hoogleraar (voor één dag in de week) met zijn hoofdfunctie als medewerker bij het Wetenschappelijk Bureau van de Hoge Raad der Nederlanden. In zijn onderzoek richt hij zich op de Europese dimensies van het nationale contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht. Ook is hij betrokken bij de intensivering van de Europese dimensie van het onderwijs in de master Aansprakelijkheid & Verzekering. Kasper Jansen promoveerde in 2012 cum laude aan de Universiteit Leiden op een proefschrift over informatieplichten in het verbintenissenrecht. Nadien was hij zes jaar werkzaam als advocaat in Den Haag. Hij is tevens raadsheer-plaatsvervanger bij het gerechtshof Den Haag en hoofdredacteur van het Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (NTBR).

 • Dr. Betül Kas

  Publications | E-mailZone: L7-010

  Betül Kas joined the Erasmus Law School in January 2020. She is post-doc researcher in the ERC Consolidator Project "Building EU civil justice: challenges of procedural innovations - bridging access to justiceOpens external". Betül holds a Ph.D. degree and an LL.M. in Comparative, European and International Laws from the European University Institute (Florence), an LL.M. in Globalisation and Law and an LL.B. in European Law from the University of Maastricht. As part of her doctoral research, she worked for six-month as an intern at the Court of Justice of the European Union (Nov 2013 - Apr 2014). Prior to joining Erasmus School of Law, she worked as a postdoc researcher at the Centre for the Study of European Contract Law (now the Amsterdam Center for Transformative Private Law) of the University of Amsterdam (2018-2019). Betül spent research visits at the at the Institute of European and Comparative Law of the University of Oxford (2019), the Max Planck Institute for Comparative and International Private Law (2014, 2017) and the Centre for Socio-Legal Studies of the University of Oxford (2012). Broadly speaking, Betül's research concerns the areas of European law and European private law. Within these areas, she is particularly interested in law enforcement, legal remedies and judicial protection, strategic litigation, judicial co-operation and socio-legal research methods. 

 • Prof. mr. dr. Xandra Kramer

  Publications | Spotlight interview |  E-mail | +31 10 4081628 | Zone: L7.03

  I am the project leader and professor of private law (focus on civil justice) at the Erasmus School of Law, Erasmus University Rotterdam; professor of private international law at the Faculty of Law, Economics and Governance of Utrecht University; and Deputy Judge in the District Court of Rotterdam. I am member of the Netherlands Royal Academy of Arts and Sciences (KNAW). My alma mater is Leiden University. In the law area, I am fascinated by the crossroads between procedural justice and economic efficiency; the functioning of civil justice systems; transnational complex litigation; and the harmonisation of European private international law and civil procedure (see also xandrakramer.eu). My mission is to improve access to civil justice for all, and in a tailor-made jacket. In daily life, I am inspired, intrigued, and moved by people, the beauty of nature, (non law) books, and music.

 • Prof. mr. S.D. (Siewert) Lindenbergh

  Publications | Spotlight interview |  E-mail | +31 10 4081628 | Zone: L7.10

  Siewert Lindenbergh is sinds 2005 als hoogleraar privaatrecht verbonden aan de Sectie Burgerlijk recht. Sinds november 2021 vervult hij deze functie in deeltijd naast zijn hoofdfunctie als advocaat-generaal bij de Hoge Raad. Hij verricht onderzoek voornamelijk op het gebied van het verbintenissenrecht, aansprakelijkheidsrecht, schadevergoedingsrecht en personenschaderecht.

 • Prof. dr. P. (Peter) Mascini

  Publications | E-mail | +31 10 4082842 | Zone: 17.18

  Peter Mascini is sinds december 2013 als hoogleraar Empirical Legal Studies verbonden aan de sectie Burgerlijk recht en is codirecteur van het onderzoeksprogramma Behavioural Approaches to Contract and Tort. Mascini promoveerde in 1999 op een organisatiesociologisch onderzoek naar industriële veiligheid. In zijn (rechts)sociologische onderzoek houdt hij zich bezig met de legitimering, uitvoering en handhaving van actuele wetgeving tegen de achtergrond van een veranderende maatschappelijke context. Als docent is Mascini onder meer betrokken bij Research Lab, onderdeel van het onderwijsprogramma van de Erasmus Graduate School of Law.

 • Prof. mr. A.I.M. (Toon) van Mierlo

  Publications | E-mail | 010-408 8861 | Zone: L7-006

  Toon van Mierlo is sinds 1993 als hoogleraar burgerlijk recht en burgerlijk procesrecht verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Sinds 2002 combineert hij dit met de advocatuur. Sinds november 2007 is hij partner bij NautaDutilh te Rotterdam in de praktijkgroep Corporate & Commercial Litigation. Van Mierlo promoveerde in 1988 te Nijmegen op een proefschrift getiteld Fiduciaire zekerheid, vuistloos en stil pand. Hij is gespecialiseerd in (internationale) geschilbeslechting zowel ten overstaan van de overheidsrechter als in arbitrale procedures. Hij treedt veelvuldig op als arbiter in nationale en internationale (bouw- en handels-)arbitrages. Van Mierlo heeft talloze (Nederlandse en buitenlandse) publicaties op zijn naam staan die een breed terrein van het Nederlandse privaatrecht beslaan.

 • Prof. mr. A.J.M. (André) Nuytinck

  PublicationsE-mail | 010-408 2797 | Zone: L7.06

  André Nuytinck is sinds 1995 in deeltijd verbonden aan de sectie burgerlijk recht van Erasmus School of Law als hoogleraar privaatrecht, in het bijzonder personen-, familie- en erfrecht. Daarnaast is hij in dezelfde hoedanigheid in deeltijd verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Nuytinck doceert inleiding privaatrecht in het eerste bachelorjaar, alsmede onderzoekspracticum burgerlijk recht en familie(vermogens)recht in het masterjaar. Zijn onderzoek concentreert zich op thema’s binnen personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht. Hij is sinds 2004 de vaste annotator van Ars Aequi op deze drie rechtsgebieden. Zijn belangrijkste nevenfunctie is het lidmaatschap van de Staatscommissie Herijking Ouderschap (2014-2016), die de regering adviseert over een fundamentele hervorming van het afstammings- en gezagsrecht, in het bijzonder betreffende de thema’s meerouderschap, meeroudergezag en draagmoederschap.

 • Prof. J.J. (Jeff) Rachlinski

  PublicationsE-mail | 010-4082797 | 

  Jeff Rachlinski, hoogleraar rechtsgeleerdheid aan de Cornell Law School (New York), bekleedt de leerstoel Empirical Legal Studies sinds 2010. Rachlinski is zowel jurist als psycholoog, en is gespecialiseerd in empirische bestudering van het recht. Vanuit dit analytische gezichtspunt bestudeert hij diverse onderwerpen met betrekking tot de juridische praktijk, zoals geschilgedrag, schadevergoedingsrecht, bestuursrecht, milieurecht en productaansprakelijkheid.

 • Prof. mr. H.N. (Harriët) Schelhaas

  Publications | Spotlight interviewE-mail | 010-408 1639 | ZoneL7.10

  Harriët Schelhaas is sinds 2015 als hoogleraar privaatrecht verbonden aan de sectie Burgerlijk Recht. Daarvoor werkte zij eerst aan de Universiteit van Utrecht, waar zij promoveerde en daarna bijna tien jaar als advocaat bij Stibbe in Amsterdam. In die laatste rol adviseerde en procedeerde zij over een breed scala aan verbintenisrechtelijke onderwerpen. Als hoogleraar borduurt zij daar op voort en heeft zij het (internationale) commerciële contractenrecht als haar speerpunt. Daarnaast heeft de rechtsvergelijking en de doorwerking van het Europees recht op het Nederlandse contractenrecht haar bijzondere interesse. Zij verzorgt onderwijs in de bachelor opleiding (het vak Verbintenissenrecht), in de Master Privaatrecht (het vak Privaatrecht in Werking) en in de Executive master Commercieel Privaatrecht (het vak Transacties). In haar onderwijs wil zij steeds de wisselwerking tussen praktijk en theorie tot uitdrukking laten komen. Verder is Harriët onder meer raadsheer-plaatsvervanger bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en neemt zij zitting in een aantal redacties.

 • Prof. mr. M.W. (Martijn) Scheltema

  PublicationsE-mail | 010-408 8864 | Zone: L7.03

  Martijn Scheltema onderzoekt de effectiviteit van internationale private regelgeving specifiek op het terrein van maatschappelijk verantwoord ondernemen en doceert ook op dat terrein. Zijn leerstoel is onderdeel van het BACT programma en hij werkt op zijn onderzoeksterrein samen met wetenschappers van verschillende andere disciplines. Hij is partner bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn en onder meer vice-chair van het Corporate Social Responsibility Committee van de International Bar Association, lid van de Advisory Board on Human Rights van de American Bar Association en special advisor van ACCESS facility..

 • Mr. G.F. (Geertje) Strietman

  E-mail | 010-4082660 | Zone: L7.12

  Geertje Strietman is wetenschappelijk docent bij de sectie Burgerlijk Recht. Zij is de coördinator van de master Aansprakelijkheid en Verzekering en de mastercourse. Zij is dus het eerste aanspreekpunt voor studenten en deelnemende kantoren. Geertje is onder meer betrokken bij de vakken Onderzoekspracticum Aansprakelijkheid en Verzekering, Capita Aansprakelijkheidsrecht, Aansprakelijkheid en Verzekering in de praktijk en het Scriptietraject. Geertje is sinds 2015 verbonden aan Erasmus School of Law en was daarvoor 14 jaar werkzaam als advocaat in Rotterdam.

 • Dr. K.K.E.C.T. (Koen) Swinnen

  PublicationsE-mail | 010-4081570 | Kamer: L7.11

  Dr. Koen Swinnen is sinds 2015 verbonden aan de sectie Burgerlijk Recht, eerst als universitair docent en sinds 1 september 2020 als universitair hoofddocent. Hij doceert de vakken ‘Goederen- en insolventierecht’ en ‘Financiering en zekerheden’ in de master Commercieel Privaatrecht en het vak ‘Zekerheden en insolventie’ in de master Privaatrecht. Tevens doceert hij het tweede bachelorvak ‘Goederen- en insolventierecht’ en begeleidt hij jaarlijks meerdere masterscriptiestudenten. De focus van Koen's onderzoek ligt op eigendom van data, waarover hij al veelvuldig internationaal gepubliceerd en gesproken heeft. In 2017 heeft hij voor dit onderzoek de Wisselleerstoel Zuid-Afrika van het Belgische Tijdschrift voor Privaatrecht toegekend gekregen, die hij aan de North-West University (Potchefstroom) heeft bekleed. Koen is verder werkzaam als PhD coordinator binnen de Erasmus Graduate School of Law en is lid van de facultaire Opleidingscommissie Master.

 • Dr. Erlis Themeli

  PublicationsE-mail | 010-408 9590 | Ruimte:  L7.06

  Erlis is a Postdoc researcher at the Erasmus School of Law, Erasmus University Rotterdam, working on the project Digitalisation of Civil Justice (eJustice). He graduated from the Faculty of Law, University of Tirana in 2006. From 2005 to 2007, Erlis worked in the banking and litigation department of one of the largest law firms in Albania. Since 2006, he has been a member of the Albanian Chamber of Advocates, admitted to the bar in 2007. Between 2008 and 2011, Erlis worked for the High Council of Justice in Albania covering the position of head of the projects sector. Erlis obtained his master degree in Comparative Private and International Private Law from the University of Groningen, in 2012. From 2012 till 2017, Erlis was a PhD researcher at Erasmus School of Law conducting his PhD research on the competition of civil justice systems which he defended in March 2018.

 • Prof. mr. N. (Mop) van Tiggele-van der Velde

  Publications | E-mail | Zone: L6.04

  Mop van Tiggele is sinds 2011 als hoogleraar Verzekeringsrecht verbonden aan de EUR (Verzekeringsinstituut) en - sinds 2008 - aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Professor Van Tiggele is gepromoveerd op het onderwerp "Bewijsrechtelijke verhoudingen" in het verzekeringsrecht. Zij is verder onder meer raadsheer-plaatsvervanger in het Hof Arnhem-Leeuwarden, voorzitter van de Vereniging voor Verzekeringswetenschap, hoofdredacteur van het tijdschrift Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade (AV&S) en lid van de Tuchtcommissie van het Nederlands Instituut van Registerexperts (NIVRE).

 • Prof. dr. mr. T. (Tammo) Wallinga

  PublicationsE-mail | 010-4082191 | Zone: L7.11

  Tammo Wallinga werkt sinds 1998 bij de Sectie Privaatrecht (vanaf 2014 onderdeel van de Sectie Burgerlijk Recht), sinds 2007 als universitair hoofddocent. Eerder was hij werkzaam aan de Universiteit Utrecht en de Vrije Universiteit Amsterdam. Als classicus en jurist is hij op onderzoeksgebied gespecialiseerd in het uitgeven van nieuw bronnenmateriaal in de vorm van kritische edities van middeleeuwse juridische teksten. In het onderwijs geeft hij in de B1 college over de wisselwerking tussen politieke geschiedenis en de geschiedenis van de rechtswetenschap aan de hand van de ontwikkeling het leerstuk van de onrechtmatige daad. In de Master laat Wallinga studenten kennis maken met de ontwikkeling van de leerstukken van de koop en de eigendomsoverdracht in het Romeinse recht, de receptie daarvan sinds de Middeleeuwen en de uiteindelijke neerslag ervan in enkele moderne stelsels van privaatrecht.

 • Mr. R. (Roel) Westrik

  PublicationsEmail | Telefoon: 010-4082615 | Kamer: L7.06

  Roel Westrik (1960) is als universitair hoofddocent burgerlijk recht verbonden aan de sectie burgerlijk recht. Daarnaast is hij als wetenschapper werkzaam bij Holla Advocaten N.V. (Den Bosch, Eindhoven). In deze functies combineert hij het universitaire onderwijs en onderzoek met de wisselwerking tussen rechtspraktijk en rechtstheorie. Zijn aandachtsgebied ligt op het terrein van het burgerlijk recht in Europa. Het uitgangspunt is dat het recht uit alle bronnen – nationaal, Europees, transnationaal – en ongeacht het rechtsgebied als geldend recht in een concrete casus gekend dient te (kunnen) worden. In het bijzonder is zijn belangstelling gericht op beginselen, grondslagen en systematiek van het privaatrecht in Europa. In zijn universitaire onderwijs staat het algemeen vermogensrecht centraal. ‘Knopen en kluwens’ die ontstaan in combinaties van leerstukken hebben zijn bijzondere belangstelling, zij het bij eigendom, financiering, betaling, insolventie, zekerheidsrechten en daarmee samenhangende vraagstukken als hoofdelijkheid of verrekening, of aansprakelijkheid in het grensgebied tussen bestuurs- en privaatrecht.

 • Mr. drs. I. (Ilona) van der Zalm

  Publications | E-mail | 010-4082680 | Zone: L7.11

  Ilona van der Zalm studeerde zowel rechten als economie in Rotterdam. Sinds haar studie is zij werkzaam als wetenschappelijk docent bij de sectie Burgerlijk Recht. Zij doet onderzoek, verzorgt onderwijs en cursussen en begeleidt studenten bij het schrijven van de afstudeerscriptie. De eerste jaren heeft zij voornamelijk bachelor onderwijs verzorgd op het gebied van het privaatrecht (zoals Inleiding Privaatrecht, Verbintenissenrecht, Goederen- en Insolventierecht en Oefenrechtbank). Vervolgens heeft zij de master Aansprakelijkheid en Verzekering enkele jaren gecoördineerd en daarin gedoceerd. Op het gebied van onderzoek gaat haar interesse uit naar het gebied van het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht. Momenteel schrijft Van der Zalm een proefschrift over het onderwerp overlijdensschade.

Promovendi

 • Georgia Antonopoulou

  Publications | E-mail | Zone: L7.09

  Since September 2017, Georgia Antonopoulou is working as a PhD candidate at the Erasmus School of Law, Erasmus University Rotterdam. Her PhD is part of the ERC Project ‘Building EU Civil Justice: Challenges of procedural innovations bridging access to justice’ led by Prof. Xandra Kramer. The research focuses on court specialization and in particular international commercial courts. It aims to assess whether the institutional design and the conduct of proceedings before specialized courts facilitate access to justice for businesses. Georgia is a graduate of the Law School of the University of Athens (2011) with postgraduate studies in Civil Procedure and International Litigation Law at the same University (2015). In 2017 Georgia completed her LL.M. on International Private Law and European Law at the University of Freiburg, Germany. She is a Member of the Athens Bar since 2014 and has worked as an attorney specializing in dispute resolution and private law. 

 • Mr. E.M. Van Gelder

  E-mail | +31 10 4089137 | Zone: L7.09

  Since September 2017, Emma van Gelder is working as a PhD candidate at the Erasmus School of Law, Erasmus University Rotterdam. Her PhD is about digitalization of Civil Procedure, more specific, her research focuses on online dispute resolution against the background of access to justice in EU civil procedure. She graduated from Utrecht University with a Master’s degree in Legal Research. During her Master’s she worked as a trainee at the European Court of Auditors, where she conducted research into European Institutions as accountability fora for European Enforcement Authorities.

 • Mr. M. de Groot

  E-mail | +31 10 4081514 | Zone: L7.14

  Melissa de Groot is sinds 2019 werkzaam als promovenda bij de sectie Burgerlijk recht, waar zij daarvoor werkzaam was als wetenschappelijk docent. In haar promotieonderzoek richt zij zich op de vergoeding van zorgschade en meer specifiek de uitdagingen die zich voordoen op het grensvlak van het civiele aansprakelijkheidsrecht en het publieke zorgstelsel. Daarnaast is zij betrokken bij verschillende vakken, waaronder de minor Dood en Letsel, het mastervak methoden van onderzoek en de scriptie.

 • Marta Kolacz

  Publications | E-mail | +31 10 4081899 | Zone: L7.09

  Marta Kolacz is a PhD candidate at the Erasmus School of Law, Erasmus University Rotterdam, having previously studied at the University of Gdansk, Poland, and the University of Ljubljana, Slovenia. Marta’s PhD thesis is titled ‘Cargo bundling: legal solutions for the collaboration aiming at smart bundling of goods flows of different companies.’
   Marta was a recipient in 2018 of an Erasmus + grant for the research visit at the University of Leeds UK; in 2017 of an Erasmus Flagship Initiative grant (as a part of PILAR board) to organize the first Erasmus Early-Career Scholars Conference; and in 2016 a scholarship for the ATLAS summer course at Bucerius Law School, Hamburg Germany (as part of the ATLAS Agora Program). She has presented her work among the others at the University of Helsinki and European University Institute Florence.

 • Mr. S.B. (Sarah) van Os

  E-mail | Zone: L7.12

  Sarah van Os is sinds september 2017 werkzaam als promovenda bij de sectie Burgerlijk recht. Na het afronden van de master Privaatrecht aan de Erasmus School of Law en de Master of Laws aan de University of Sydney is zij enige tijd werkzaam geweest als tutor binnen de bachelor Rechtsgeleerdheid en scriptiebegeleider binnen de master Privaatrecht. Haar promotieonderzoek richt zich op de betekenis van het begrip rechtscultuur in het debat rondom de verdere harmonisatie van het verbintenissenrecht binnen de Europese Unie.

 • Priskila Penasthika

  PublicationsE-mail | Zone: L7.09

  Priskila P. Penasthika has been working as a PhD student at the Erasmus School of Law since August 2017. Her research is about the challenges in applying the choice of law clause in international commercial contracts dispute in Indonesia. She obtained her Bachelor and Master’s degrees from the Faculty of Law – Universitas Indonesia. Upon graduation, she joined Hadiputranto, Hadinoto & Partners, an affiliation law firm of Baker & McKenzie in Indonesia. Subsequently, she worked as a university lecturer of Private International Law at Faculty of Law - Universitas Indonesia for 5 years before starting her PhD.

 • Mr. F. (Femke) Ruitenbeek-Bart

  PublicationsE-mail | 010 - 408 2084 | Zone: L7.11

  Femke Ruitenbeek-Bart studeerde Nederlands recht (privaatrecht) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Na ruim 14 jaar werkzaam te zijn geweest in de (cassatie)advocatuur (Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn) doet zij sinds oktober 2016 promotieonderzoek aan de Erasmus School of Law. Haar onderzoek richt zich op plaats van de veroorzaker in het afwikkelingsproces van letselschadezaken, mede in het licht van de toenemende aandacht voor de sociaal-emotionele behoeften van letselschadeslachtoffers. Ruitenbeek-Bart is redactiemedewerker van het Tijdschrift voor Vergoeding van Personenschade en (mede)auteur van diverse artikelen, annotaties en handboeken, voornamelijk op het terrein van het letselschaderecht.

 • Mr. J.H.G. (Hilde) Verweij-Hoogendijk

  PublicationsE-mail | 010-4082660 | Zone: L7.12

  Hilde Verweij-Hoogendijk is sinds augustus 2015 als wetenschappelijk docent verbonden aan de sectie Burgerlijk Recht. Als wetenschappelijk docent was zij coördinator van de master Aansprakelijkheid en Verzekering en de mastercourse Aansprakelijkheid en Verzekering voor professionals. Momenteel werkt Verweij-Hoogendijk aan een proefschrift het thema ‘Aansprakelijkheid en verzekering in gezinsverband’.

 • J.J. (Josje) de Vogel

  PublicationsE-mail | 06-15492403 | Zone: L7.12

  Josje de Vogel is sinds september 2018 werkzaam als promovenda bij de sectie Burgerlijk recht. In haar promotieonderzoek richt zij zich op consumentenbescherming in duurzame (op gebruik gebaseerde) mobiliteitsmodellen binnen de circulaire economie. Daarnaast doceert zij zowel bachelor- als mastervakken, zoals verbintenissenrecht, methoden van onderzoek, privaatrecht in werking en scriptie.

Student-Assistenten

 • Bryan Bijnen

  010-408 1514 | Zone: L7.03

  Bryan Bijnen is sinds januari 2019 werkzaam bij de sectie Burgerlijk Recht. Als student-assistent verricht hij ondersteunende werkzaamheden op het gebied van onderzoek en onderwijs. Hij is in september 2017 begonnen met de bachelor Rechtsgeleerdheid en is lid van het studiegezelschap Lothgenoten. Bryan is een gedreven, nieuwsgierige student met een brede interesse in het burgerlijk recht die zich door zijn werkzaamheden als student-assistent verder hoopt te ontwikkelen als jurist.

 • Rebecca Bosch

  010-408 1514 | Zone: L7.03

  Rebecca Bosch is sinds 1 november 2020 werkzaam als student-assistent bij de sectie Burgerlijk Recht. Hiervoor was Rebecca student-assistent bij de sectie Sociologie, Theorie en Methodologie. Als student-assistent verricht zij ondersteunende werkzaamheden op het gebied van onderzoek en onderwijs. In 2018 is zij begonnen met de bachelor Rechtsgeleerdheid en is lid van Erasmus Honours Law College. Rebecca is erg geïnteresseerd in het burgerlijk recht (in combinatie met legal theory) en ziet de werkzaamheden op deze sectie als een kijkje in de keuken van de wetenschappelijke wereld. Zij is voornemens om later te (mogen) promoveren.

 • Daan van Broeckhuijsen

  E-mail | 010-408 1514 | Zone: L7.03

  Daan van Broeckhuijsen is sinds 1 februari 2020 werkzaam als student-assistent bij de sectie Burgerlijk recht. Als student-assistent ondersteunt Daan de wetenschappelijke staf bij het verrichten van wetenschappelijk onderzoek en het organiseren van het onderwijs. Daan is voornemens zijn passie voor en kennis van het Burgerlijk recht te vergroten en is van mening dat zijn student-assistentschap daarvoor de aangewezen mogelijkheid is. Hij ziet zijn werkzaamheden als student-assistent dan ook vooral als een leerzame, en daarmee waardevolle ervaring. 

 • Kyra Hanemaayer

  E-mail | 010-4081514 | Zone: L7.03

  Kyra Hanemaayer is sinds september 2017 werkzaam als student-assistent bij het ERC project ‘Building EU civil justice: challenges of procedural innovations bridging access to justice’. Als student-assistent verricht zij ondersteunende werkzaamheden op het gebied van onderzoek. Zij heeft in 2017 haar bachelors in Economie & Bedrijfseconomie en Rechtsgeleerdheid afgerond in het kader van het mr.drs.-programma. In 2018 zal zij haar MSc International Economics afronden en aan een master in het recht beginnen.

 • Max van Hasenbroek

  E-mail | 010-4081514 | Zone: L7.03

  Max van Hasenbroek is sinds augustus 2020 werkzaam bij de sectie Burgerlijk Recht. Als student-assistent hoopt Max het rechtswetenschappelijk onderzoek zo goed en efficiënt mogelijk te ondersteunen. Hij hoopt later zijn twee passies privaatrecht en filosofie te combineren en te promoveren op een privaatrechtelijk onderwerp. Hij ziet de functie student-assistent dan ook als perfect fundament voor deze ambitie.

 • Barbara Rozema

  E-mail | 010-408 1514 | Zone: L7.03

  Barbara Rozema is sinds september 2019 werkzaam als student-assistent bij de sectie Burgerlijk Recht. Barbara heeft de master Privaatrecht afgerond en volgt dit collegejaar de master Aansprakelijkheid en Verzekering. Ze heeft al veel verschillende leerzame taken op zich mogen nemen. Zo heeft Barbara van juli tot november 2020 een groot deel van de taken van de directrice van het Erasmus Honours Law College overgenomen. Barbara kijkt terug op twee mooie jaren bij de sectie Burgerlijk Recht, en ze kijkt uit naar wat het komende jaar gaat brengen.

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen