Onderwijs Burgerlijk recht

Burgerlijk recht

De sectie Burgerlijk Recht verzorgt de navolgende masteropleidingen en de mastercourse:

Bacheloronderwijs (B1, B2 en B3)

Het burgerlijk recht speelt een belangrijke rol in het dagelijkse (rechts)verkeer en is van groot belang voor veel juridische beroepen. Daarom wordt al vroeg in het onderwijs aandacht besteed aan het burgerlijk recht. Dat begint al in het eerste bachelorjaar met het vak Inleiding Privaatrecht, waar het burgerlijk recht een ruime plaats is toegemeten. Ook het eerstejaarsvak Rechtsgeschiedenis is grotendeels op privaatrechtelijke leest geschoeid. In het tweede en derde bachelorjaar volgen onder meer de vakken Verbintenissenrecht, Goederen- en Insolventierecht en Burgerlijk Procesrecht. De student wordt met deze vakken inzicht verschaft in het gehele spectrum van het privaatrecht en sluit de bachelor-fase af met een gedegen kennis van het contractenrecht (wanneer is sprake van contractuele verbondenheid, van een tekortkoming, van schadeplichtigheid?), het onrechtmatige daadsrecht (wanneer kan een (rechts) persoon aansprakelijk worden gehouden voor toegebrachte schade?), en het goederen- en faillissementsrecht (wanneer is sprake van eigendom, hoe kan die worden overgedragen of bezwaard met zekerheidsrechten, en wat zijn de consequenties van een faillissement?). Daarnaast wordt met het vak Burgerlijk Procesrecht kennis gemaakt met de regels die een privaatrechtelijke juridische procedure beheersen: hoe moet bijvoorbeeld een juridische procedure worden gestart indien een (rechts)persoon zijn schade vergoed wil zien, of anderszins zijn rechten wil handhaven?

Het volledige bachelor-programma van de studie rechtsgeleerdheid is hier raadpleegbaar.

Postacademisch onderwijs

Mastercourse Aansprakelijkheid en Verzekering

Wilt u uw kennis met betrekking tot het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht verbreden? Wij willen onze kennis op dat gebied met u delen. De Mastercourse Aansprakelijkheid en Verzekering is een verdiepende opleiding voor professionals in de schade- en verzekeringsbrancheĀ die hun kennis op het gebied van het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht willen verbreden en verdiepen.

Klik hier voor meer informatie over deze opleiding.

Rechtsbijstand aan EGZ-slachtoffers

De specialisatieopleiding is bedoeld voor advocaten werkzaam in het privaatrecht en het strafrecht die slachtoffers van EGZ-misdrijven bijstaan. Gelet op de inhoud en de opzet van de opleiding is de opleiding tevens relevant voor advocaten die slachtoffers van andere misdrijven bijstaan.

Klik hier voor meer informatie over deze opleiding.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen