Secties
Burgerlijk recht

Onderzoek

In het onderzoek worden de theorie en de kennis van het positieve recht enerzijds en het recht in de praktijk anderzijds met elkaar in verband gebracht. Hierbij is de blik ‘naar buiten’ gericht, naar internationale en ook naar interdisciplinaire ontwikkelingen. Daarbij worden verbanden gezocht met andere disciplines, variërend van rechtseconomie tot filosofie. Het onderzoek van de sectie Burgerlijk recht maakt onderdeel uit van het onderzoeksprogramma Behavioural Approaches to Contract and Tort.