Onderwijs

Criminologie

De sectie Criminologie verzorgt de navolgende Bachelor, Master en minor:

Bacheloronderwijs

Tijdens de opleiding Criminologie onderzoek je wat criminaliteit is en wat de oorzaken en gevolgen daarvan zijn voor de samenleving. Ook wordt onderzoek gedaan naar daders en slachtoffers en naar maatregelen die genomen kunnen worden om criminaliteit te voorkomen. Je leert bestaande kennis over criminaliteit en criminaliteitsbestrijding toe te passen op concrete en actuele problemen. Op deze problemen wordt op verschillende manieren (juridisch, sociologisch en bestuurlijk) gereageerd. 

Niet alleen vanuit juridisch, maar ook vanuit maatschappelijk oogpunt leer je deze problemen te analyseren. Kenmerkend hiervan is de aandacht voor grootstedelijke problemen, maar ook voor problemen op buurt- of individueel niveau. Vanuit de theorie worden hier verklaringen of oplossingen voor gezocht.

Het volledige bachelorprogramma van de studie criminologie is hier raadpleegbaar.

Masteronderwijs

Voor de criminoloog van de eenentwintigste eeuw is kennis van de invloed die mondialisering op criminaliteit heeft, onmisbaar. We leven in een wereld waarin landen van elkaar afhankelijk zijn geworden. Dit mondialiseringsproces tekent ook de criminaliteitsproblemen die we in onze eigen steden zien: jeugdcriminaliteit, organisatiecriminaliteit, radicalisering of georganiseerde criminaliteit. Kennis hiervan vormt dan ook een noodzakelijke schakel in hedendaags onderzoek en beleid.

Rotterdam biedt je bij uitstek de kans je kennis over ‘Criminologie van de Wijk, het Web en de Wereld’ te verdiepen.

Het volledige masterprogramma van de studie criminologie is hier raadpleegbaar.

Minoronderwijs (de voertaal is Engels)

This broadening minor takes a critical approach to the study of crime, for instance by paying attention to the power dimension that is inherent to criminalization or by focusing on the unintended consequences of crime control policies. We deem it essential to approach crime phenomena and crime policies with a critical, multidisciplinary and comparative gaze. It is impossible to touch upon all the dynamics of criminology within this minor, but students will be introduced to the core concepts, theories and methods of criminology, to the basics of crime control and prevention and to contemporary developments in the field of crime and justice.

The complete minor programme can be found here.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen