Secties
Handels- en Ondernemingsrecht & Financieel Recht

Onderwijs

De sectie Sectie Handels-, Ondernemings- en Financieel recht verzorgt de navolgende masteropleidingen en minor:

Masteronderwijs

Commercial Law

De masteropleiding Commercial Law kent drie varianten: Commercial and Company Law, Maritieme and Transport Law en International Trade Law. 

Commercial and Company Law

The specialisation Commercial and Company Law aims at providing insight to and increasing the knowledge of students with regard to legal aspects of doing business in an international setting. Special attention is given also to the influence of EU Law. Based in the port of Rotterdam, this programme educates legal professionals that are to become well versed in commercial, company and labour law. 

Maritieme and Transport Law

The specialisation in Maritime and Transport Law, combines course work with on – site visits and workshops, skills training and a Master’s Thesis. It aims to provide students with thorough, in depth knowledge of the Law and practice of the maritime and transport industry.

International Trade Law

The specialisation International Trade Law focuses on trade law and the commercial aspects of doing business. Starting with commercial contracts, continuing with insurance and transport law, trade finance law and concluding with intellectual property rights, this LL.M. offers you an all-encompassing legal perspective on international trade. The programme has an exclusively commercial law perspective, leaving aside regulatory and company law aspects. 

Masteropleiding Ondernemingsrecht

De master Ondernemingsrecht richt zich op rechtsgebieden die van belang zijn voor ondernemingen. Binnen het ondernemingsrecht verwerft u als student onder meer kennis van de verschillende rechtsvormen en van de zeggenschapsverhoudingen binnen een vennootschap. De kern van de master bestaat uit het vak Onderzoekspracticum Ondernemingsrecht. Samen met een docent gaat u dieper op de stof in en leert u praktische vaardigheden. 

Master Financieel recht

De opleiding kenmerkt zich door het interdisciplinaire karakter en baseert zich op twee pijlers: enerzijds is de opleiding gericht op het verschaffen van een brede en grondige bedrijfseconomische basis, anderzijds op het verkrijgen van financieel-juridisch inzichten en vaardigheden. Het inhoudelijke zwaartepunt van de master Financieel recht ligt op de regulering van de financiële markten en de actoren daarop.

Bacheloronderwijs

In het tweede bachelorjaar Rechtsgeleerdheid en Fiscaal recht maakt de student voor het eerst kennis met het Ondernemingsrecht en het Handelsrecht in het onderwijs.

Handelsrecht

Handelsverkeersrecht kent een eigen problematiek en dat is de problematiek van het contractuele web. Het burgerlijk recht lijkt gemaakt voor twee partijen-situaties en het handelsrecht kan daar soms moeilijk mee overweg omdat het in het handelsverkeersrecht gaat om een onderneming: het verplaatsen van goederen, waarbij veel partijen betrokken zijn. Die partijen zijn allemaal geschakeld in afzonderlijke twee-partijenovereenkomsten, die samen op een bepaalde manier een geheel moeten vormen. In de loop der eeuwen heeft het recht instrumenten ontwikkeld om een goede weg te vinden in een web van overeenkomsten. Waardepapieren spelen daarbij een belangrijke rol, maar ook bijvoorbeeld de figuur van de verzekering heeft daarbij een niet weg te denken taak.

Ondernemingsrecht

 Bij dit vak gaat het vooral om hoe de ondernemingen zelf (kunnen) functioneren: oftewel hoe de juridische organisatie in elkaar steekt. In Nederland zijn ondernemingen in veel gevallen rechtspersonen of personenvennootschappen. De studenten maken in dit blok kennis met het ondernemingsrecht. Dit betekent dat jullie binnen dit vak dieper ingaan op de rechtspersonen van Boek 2 BW en de personenvennootschappen van Boek 7A BW en het Wetboek van Koophandel. De bedoeling is dat studenten vertrouwd raken met (de basis van) het ondernemingsrecht en dit kunnen toepassen op situaties die vaak voorkomen in de praktijk. 

Postacademisch onderwijs

Specialisatieopleiding Financiële Economie voor Insolventieadvocaten (INSOLAD)

De insolventieadvocaat is dé juridische deskundige op het gebied van financiële reorganisatie, faillissement en surseance van betaling. De Specialisatieopleiding Financiële Economie voor Insolventieadvocaten (INSOLAD) brengt u systematisch begrip bij van financiële aangelegenheden bij ondernemingen in discontinuïteit en biedt u een stevige bedrijfseconomische basis voor de faillissementspraktijk.

Klik hier voor meer informatie over deze opleiding.