Sectie Internationaal Privaatrecht

Internationaal Privaatrecht

Een wereld(haven)stad als Rotterdam waarin zoveel mensen uit verschillende landen wonen en werken vormt een bron van internationale bedrijvigheid. De steeds toenemende internationalisering van rechtsbetrekkingen en alsmaar groeiend grensoverschrijdend rechtsverkeer, vraagt om kennis en inzicht in de internationale dimensie van het privaatrecht. De sectie Internationaal Privaatrecht & Privaatrechtelijke Rechtsvergelijking bestaat uit een breed georiënteerd team van medewerkers. De sectie houdt zich niet alleen intensief bezig met de traditionele kern van het internationaal privaatrecht en met rechtsvergelijking in de brede zin van het woord, maar volgt op de voet wat zich in de internationale rechtspraktijk afspeelt. Speciale aandacht gaat uit naar internationale geschillenbeslechting, zowel bij de overheidsrechter als door middel van internationale arbitrage en mediation, en naar eenvormig procesrecht en bedrijfsrecht.

Tevens wordt er binnen de sectie onderzoek gedaan naar privaatrechtelijke middelen ter bestrijding van corruptie in de internationale handel. De sectie Internationaal Privaatrecht & Privaatrechtelijke Rechtsvergelijking maakt deel uit van het onderzoeksprogramma 'Lex Mercatoria' en Maatschappelijke Veiligheid. Het onderwijs van de sectie beslaat een zeer breed gebied van het privaatrecht en draait mee in verschillende fases van de rechtenopleiding. Aan het eind van de Bachelor is de eerste kennismaking met het vak internationaal privaatrecht, dat het internationale procesrecht, familierecht en vermogensrecht omvat. De sectie biedt meerdere Nederlandstalige en Engelstalige mastervakken in verschillende Masters Rechtsgeleerdheid aan, waaronder (privaatrechtelijke) rechtsvergelijking, eenvormig bedrijfsrecht, internationaal handelsrecht, European Private International Law, Alternative Dispute Resolution, Law and Legal Practice in East Asia.

Sommige leden van de sectie spelen een actieve rol in het begeleiden van studenten bij de internationale pleitwedstrijd van de Willem C. Vis Arbitration Moot Court dat als speciale Masterclass in het curriculum is ingedeeld. Ook in de post-graduate LL.M. Business and Arbitration Law verzorgt de sectie een aantal kernvakken, o.a. Conflict of Laws, International Litigation & Arbitration, Contract Drafting en International Business Law. Op het wetenschappelijke vla is de sectie zeer actief en zij draagt haar onderzoek en expertise uit in binnen- en buitenland. De sectie heeft een groot aantal publicaties op haar naam staan in gerenommeerde nationale en internationale tijdschriften en brengt regelmatig boeken uit. Tevens is een aantal leden verbonden als redacteur bij verschillende tijdschriften.

Het merendeel van de sectie is actief lid bij nationale en internationale verenigingen en spreken regelmatig op internationale congressen. Daarnaast participeert een aantal leden van de sectie in de Groupe de Travail sur les Contrats Internationaux. De sectie adviseert dikwijls bij belangrijke internationale geschillen en verzorgt op frequente basis (PAO-)cursussen voor de praktijk.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen