Secties
Belastingrecht

Onderzoek sectie Belastingrecht

Erasmus Studiecentrum voor Belastingen van Lokale overheden

Het ESBL verricht wetenschappelijk onderzoek op het terrein van de belastingen van gemeenten, waterschappen en andere lokale overheden in binnen- en buitenland. Het onderzoek richt zich vooral op de fiscaal-juridische en de economische aspecten van lokale heffingen. Een deel van het onderzoek vindt plaats in opdracht van derden, zoals gemeenten en ministeries. Ook het organiseren van en het leveren van bijdragen aan congressen, seminars e.d. over de belastingheffing van lokale overheden rekent het ESBL (onder andere) tot zijn taak.

  • Logo EFS

    Europese Fiscale Studies

    Al meer dan vijftien jaar wordt met de onderzoekers van het aan de Erasmus School of Economics verbonden Fiscaal Economisch Instituut samengewerkt in de stichting Europese Fiscale Studies (EFS). Deze stichting heeft tot doel wetenschappelijk post-masteronderwijs en -onderzoek op het terrein van het Europees belastingrecht te bevorderen. Deze stichting stelt de onderzoeksgroep in staat jonge academici (promotie-)onderzoek te laten verrichten onder de voorwaarde dat het onderzoeksproject Europees georiënteerd is. Samen met de onderzoekers van het Fiscaal Economisch Instituut worden in het kader van de Europese Fiscale Studies (EFS) seminars georganiseerd, deze kenden een hoge opkomst zowel uit de wetenschap als uit de fiscale praktijk.