Sectie STeM

Sociologie, Theorie en Methodologie

De sectie Sociologie, Theorie en Methodologie (STeM) houdt zich bezig met de theoretische reflectie op het recht, op de juridische professies en op de rechtswetenschap. In het onderzoek van de sectie is een eerste cluster de rechtsmethodologie en de methodologie van de rechtswetenschap (in het bijzonder de verhouding tussen recht, taal en literatuur en de verhouding tussen recht en ethiek) en in het verlengde daarvan de rol van rechters en mediators. Een tweede cluster is de rechtsfilosofische grondslagen van democratische rechtsstaat, vooral toegespitst op de multiculturele en multireligieuze samenleving. Een derde cluster is de verhouding tussen rechtsstaat en technologie.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen