Onderwijs

Sociologie, Theorie en Methodologie

In het bacheloronderwijs verzorgt zij de vakken Inleiding tot de Rechtswetenschap (RR/RD101), Rechtssociologie (RR/RD108), Rechtsfilosofie (RR/RD306) en het bachelorwerkstuk rechtsgeleerdheid (RR/RD307). Daarnaast verzorgt zij diverse vakken in de masterfase.

Scriptie

De scriptie vormt meestal het laatste onderdeel van de academische studie. Voor een voorspoedig verloop van het scriptieproces is het essentieel dat u zelfstandig en gedisciplineerd kunt werken. De sectie STeM wil u graag ondersteunen bij dit proces. Daarom heeft zij de Scriptiebrochure sectie STeM samengesteld. Deze brochure bevat nuttige informatie over het schrijven van de scriptie bij de sectie STeM.

U kunt de brochure in digitale vorm downloaden via:

• www.esl.eur.nl/onderwijs/facultaire_regelingen_en_scriptie_eisen/scripties

De sectie STeM wenst u veel plezier toe met het schrijven van uw scriptie en hoopt u als haar nieuwe scriptant te mogen begroeten.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen