Onderzoek

Sociologie, Theorie en Methodologie

Integrating Normative and Functional Approaches to Rule of Law and Human Rights

Integrating Normative and Functional Approaches to Rule of Law and Human Rights (INFAR) is a collaborative research project between Erasmus School of Law (ESL), the International Institute of Social Studies (ISS), and the Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC). The project is dedicated to pursuing high-quality research on the rule of law and human rights in an interdisciplinary framework and fostering collaboration between researchers at Erasmus University and beyond.

More information

Recht in de multiculturele samenleving

De multiculturele samenleving is een van de meest omstreden thema’s van deze tijd. Hoe er ook over wordt gedacht, de nieuwe culturele en religieuze diversiteit in de Nederlandse samenleving is een onomkeerbare realiteit die op tal van terreinen vragen oproept. De expertisegroep Recht in de Multiculturele Samenleving wil nadrukkelijk ook deelnemen aan het maatschappelijk debat. Leden van de expertisegroep geven lezingen voor maatschappelijke organisaties en overheden. Ze mengen zich in de discussie met publicaties in de media. Tot slot onderhouden ze op deze site een blog met analyses van, en commentaar op, actuele kwesties.

Meer informatie

European Network for Law and Literature

The European Network for Law and Literature Scholarship has been founded as a vehicle for increasing communication and cooperation between individuals working on related topics within Europe. It is our belief that work on Law and Literature in Europe can develop a profile that more clearly reflects and articulates the cultural identities and legal backgrounds of its participants.

More information

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen