Sectie Staats- en bestuursrecht

Staats- en bestuursrecht

In het Staats- en bestuursrecht liggen de fundamenten van de rechtsstaat. Geen rechtsorde kan functioneren zonder wetgeving, overheidsbestuur en een rechter. Het Staatsrecht heeft betrekking op de organisatie van de staat en de grondrechten, zoals neergelegd in de Grondwet. Het bestuursrecht gaat over het overheidsbestuur en de rechtsbescherming tegen de overheid. De sectie Staats- en Bestuursrecht verzorgt, behalve de verplichte bachelorvakken Staatsrecht en Bestuursrecht, onderwijs in kernvakken voor de afstudeervariant Staats- en bestuursrecht van de Master Nederlands recht: Rechten van de Mens en grondrechten, Bestuurlijk Organisatierecht en Materieel Bestuursrecht.

Daarnaast verzorgt en participeert de sectie in keuzevakken die aansluiten bij de onderzoekscholen waarin ze participeert, zoals Comparative Human Rights, Minority Protection en Bestuurlijke en strafrechtelijke rechtshandhaving, en bij de specifieke expertise die binnen de sectie aanwezig is, zoals Wetgevingsleer, Omgevingsrecht, Ruimtelijk en milieubestuursrecht en Vreemdelingenrecht. In toenemende mate richt de sectie zich ook op onderwijs in het Engelstalige vakken om de groeiende stroom buitenlandse studente te kunnen bedienen. Daartoe dienen vakken als Comparative Constitutional Law en Comparative Administrative Law.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen