Secties
Staats- en bestuursrecht

Medewerkers

Hoogleraren

 • Foto van prof. Jan Peter Balkenende

  Prof. mr. dr. J.P. Balkenende

  Publicaties | balkenende@law.eur.nl | L4.012

  Prof.mr.dr. Jan Peter Balkenende studeerde economische en sociale geschiedenis en Nederlands recht (staats- en bestuursrecht) aan de Vrije Universiteit. Hij promoveerde in 1992 aan deze universiteit op het proefschrift  'Overheidsregelgeving en maatschappelijke organisaties'. Een jaar later werd hij hier bijzonder hoogleraar Christelijk-sociaal denken over economie en maatschappij. Na zijn minister-presidentschap (2002-2010) werd hij in 2010 benoemd tot hoogleraar Governance, Institutions and Internalisation aan de Erasmus  School of Economics en de Erasmus School of Law. Hij geeft gastcolleges bij bestaande vakken over uiteenlopende onderwerpen. Hij legt in zijn colleges, maar ook bij conferenties en symposia, nadrukkelijk een verband met de mondiale agenda: UN Sustainable Development Goals, Climate Change, Circular Economy en de Next Economy. Hij geeft ook regelmatig colleges in andere landen. Hij ontving eredoctoraten van universiteiten in Budapest, Seoul, Tokyo, Hempstead NY en Holland, Michigan.

 • Foto van prof. Pieter Huisman

  Prof. mr. Pieter W.A. Huisman

  Publicaties |  p.huisman@law.eur.nl | L4.010

  Pieter Huisman is sinds 2010 is bijzonder hoogleraar Onderwijsrecht aan de Erasmus School of Law. Hij verzorgt het vak Onderwijsrecht voor masterstudenten en doet onderzoek onder meer ten behoeve van het ministerie van OCW, met name op het gebied van (implementatie van) wetgeving, bestuurlijk-juridische vraagstukken en toezicht in het onderwijs. Hij publiceert over nieuwe concepten in het onderwijsrecht, zoals het leerrecht van studenten, leerlingen en ouders en de verankering in onderwijswetgeving. Sinds 2017 leidt hij een NRO project over Regeldruk, regulering, en ruimte voor sturing in het onderwijs. In 2002 promoveerde hij op de grondwettelijke implicaties van de samenwerkingsschool. Hij is verder actief in de onderwijsrechtspraktijk, bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Onderwijsrecht (NVOR) en Kroonlid van de Onderwijsraad.

 • Photo of Roel de Lange

  Prof. dr. Roel de Lange

  Publicaties | r.delange@law.eur.nl | L4.012

  Roel de Lange (1954) is sinds 1997 hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.  Zijn leeropdracht is Staatsrecht en vergelijkend staatsrecht. Zijn onderzoek bestrijkt het hele terrein van het staatsrecht, met bijzondere aandacht voor grondrechten en de plaats van de rechter in het staatsbestel. Publicaties in zowel Nederlands als Engels hebben betrekking op Nederlands en Europees publiekrecht, Brits constitutioneel recht, en grondrechten. Hij geeft onderwijs in Staatsrecht, Comparative Constitutional Law, Rechten van de mens en grondrechten, het Onderzoekspracticum Staats- en bestuursrecht, en Verdiepend staatsrecht. Ook verzorgt hij een aantal colleges in de Advanced LLM Human Rights aan de Universiteit Leiden. Roel de Lange is momenteel lid van de redactie van het Tijdschrift voor Constitutioneel Recht, vast annotator in het tijdschrift European Human Rights Cases, voorzitter van de Nederlandse vereniging voor Staatsrecht, en voorzitter van een door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestelde klankbordgroep die de totstandkoming begeleidt van het Nationaal Actieplan Mensenrechten dat eind 2019 moet verschijnen.

 • Prof. dr. Evert Stamhuis - Erasmus School of Law

  Prof. dr. E.F. Stamhuis LL.M.

  Publicaties | stamhuis@law.eur.nl | L4.11

  Evert F. Stamhuis is hoogleraar Law & Innovation en sinds juni 2018 aan de sectie verbonden. In zijn onderzoek staat de ontwikkeling van het recht centraal onder invloed van met name technologische innovaties. In het bijzonder schrijft hij over regulering van innovaties, juridische inbedding van AI in het publieke domein (gereguleerde markten, rechtspleging) en robotisering. Ander affiliaties zijn: de University of Aruba (hoogleraar straf(proces)recht en het Gerechtshof ’s Hertogenbosch (raadsheer-plaatvervanger).

Docenten

 • Foto van Nick Efthymiou

  Dr. N.S. Efthymiou

  Publicaties |  efthymiou@law.eur.nl | 010 - 408 26 62 | L4.012

  Nick Efthymiou is als universitair docent verbonden aan de sectie staats- en bestuursrecht. Zijn onderzoek richt zich op Nederlandse staatsrechtgeschiedenis (in het bijzonder het koloniale staatsrecht), en op onderdelen van het positieve Nederlandse staatsrecht. Daarnaast verricht hij onderzoek op het terrein van het vergelijkend staatsrecht; hij richt zich daarbij vooral op Amerikaans, Frans en Iers staatsrecht. Hij verzorgt onderwijs in het bachelorvak Staatsrecht, en in verschillende vakken van de master staats- en bestuursrecht, zoals het vak Regeren en besturen. Daarnaast is hij coördinator van de master staats- en bestuursrecht, en scriptiecoördinator van die master.

 • Foto van Joke de Wit

  Mr. dr. J.C. de Wit

  Publicaties | j.dewit@law.eur.nl | L4.012

  Joke de Wit is universitair hoofddocent Bestuursrecht. Zij verzorgt in de bachelor het onderwijs van de vakken Inleiding staats- en bestuursrecht (gedeeltelijk) en Bestuursrecht. In de master Staats- en bestuursrecht is zij verantwoordelijk voor het vak Rechtsbescherming tegen de overheid. Daarnaast verzorgt zij colleges van het vak Sociaalzekerheidsrecht bij de master Arbeidsrecht. In 2012 is zij gepromoveerd op een onderzoek naar de doorwerking van het internationale recht in de nationale rechtsorde, in het bijzonder op de wijze waarop de Nederlandse rechter artikel 94 van de Grondwet interpreteert en toepast. Tegenwoordig publiceert zij regelmatig, zowel artikelen als annotaties, over het sociaalzekerheidsrecht en het bestuursprocesrecht. Zij is als gastdocent staats- en bestuursrecht verbonden aan de University of Curaçao dr. Moises da Costa Gomez en is daarnaast voorzitter van de algemene bezwaarschriftencommissie van de gemeente Rotterdam.

 • Mr. G.T. Terpstra

  Publicaties | terpstra@law.eur.nl | 010-4081079 | L4.012

  Guido Terpstra is sinds 2017 als docent verbonden aan de sectie staats- en bestuursrecht van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hiervoor studeerde staats- en bestuursrecht en rechtsfilosofie aan de Universiteit Leiden en was onder andere werkzaam bij de Universiteiten van Leiden en Utrecht, en het College voor de Rechten van de Mens. Hij schrijft een proefschrift over de ‘herijking van het gelijkheidsbeginsel in een pluriforme samenleving’ (promotor: Wibren van der Burg) waarin wordt gezocht naar een beter gefundeerde interpretatie van het non-discriminatiebeginsel in multiculturele conflicten. Zijn onderzoek richt zich op het algemeen bestuursrecht, het gelijkheids- en non-discriminatierecht en de doorwerking van grondrechten in bestuursrecht.

 • Foto van mr. Hannah Jans

  Mr. Hannah Jans

  Publicaties |  h.jans@law.eur.nl | L4.012

  Hannah Jans heeft de bachelor European Law School aan de Universiteit Maastricht gevolgd, en vervolgens aan de EUR de master Rechtsgeleerdheid, variant Staats- en Bestuursrecht, en de master Toga aan de Maas afgerond. Zij is werkzaam geweest als tutor voor rechtsgeleerdheid en heeft daarnaast als gastdocent voor politiek & recht op middelbare scholen en mbo gewerkt. Sinds begin 2018 is zij verbonden aan de sectie Staats- en Bestuursrecht. Zij coördineert onder meer het bachelorvak Bestuursrecht, en is binnen de master verbonden aan de VAR-pleitwedstrijd.

 • Mr. dr. Pim Jansen

  jansen@law.eur.nl | L4.012

  Pim Jansen is universitair docent bestuursrecht en sinds december 2019 aan de sectie Staats- en bestuursrecht verbonden. Hij specialiseert zich in alle taken van het (Europees) economisch bestuursrecht. Naast zijn aanstelling in Rotterdam is Pim als advocaat verbonden aan het team Europees- en Mededingingsrecht van Van Doorne. Zijn onderzoek bestrijkt het hele domein van markt en overheid. Voorheen was Pim verbonden als onderzoeker aan de afdeling Economisch Recht van de Katholieke Universiteit Leuven. Zijn promotieonderzoek zag op industriebeleid onder het EU-recht. Pim publiceert regelmatig in gerenommeerde Nederlandse en Europese tijdschriften.

 • Foto van Lianne van Kalken

  Mr. Lianne van Kalken

  vankalken@law.eur.nl | 010 - 408 97 13 | L4.012

  Lianne van Kalken heeft in 2015 de master rechtsgeleerdheid aan de Erasmus Universiteit Rotterdam afgerond. Tijdens haar studie heeft zij vijf jaar gewerkt op een advocatenkantoor in Rotterdam, waarbij zij de strafrechtelijke en bestuursrechtelijke praktijk ondersteunde. Na het behalen van haar master is Lianne als tutor voor Rechtsgeleerdheid gestart aan de EUR. Sinds 2014 is zij tevens gemeenteraadslid in Vlaardingen, in maart 2018 is zij wederom verkozen in de gemeenteraad, nu als fractievoorzitter. Vanaf september 2018 is Lianne werkzaam bij de sectie Staats- en Bestuursrecht als Wetenschappelijk Docent. Zij coördineert hier onder meer het bachelorvak Staatsrecht. Daarnaast geeft zij onderwijsgroepen in het eerste jaar van de Bachelor.

Promovendi

 • Photo of Marlies Blesgraaf

  Mr. Marlies Blesgraaf

  Publicatiesblesgraaf@law.eur.nl | L4.121

  Sinds september 2017 is Marlies Blesgraaf als promovenda verbonden aan de sectie Staats- en Bestuursrecht van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het promotieonderzoek maakt deel uit van het NRO project over Regeldruk, regulering en ruimte voor sturing in het onderwijs, dat wordt geleid door haar promotor prof. mr. Pieter W.A. Huisman. Marlies onderzoekt regeldruk in het onderwijs, meer specifiek welke wetgevingstechnieken de onderwijswetgever kan inzetten om ervaren regeldruk in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs te verminderen. Aan het University College Roosevelt in Middelburg volgde Marlies het Liberal Arts and Sciences programma (major Law and Geography, minor Ecology). Daarna combineerde ze de master European Law met de bachelor Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Utrecht.

Student-assistenten

 • Maxime van Diemen

  vandiemen@law.eur.nl

  Maxime is sinds 1 oktober 2019 werkzaam als student-assistent voor de sectie Staats- en bestuursrecht. Als student-assistent verricht zij ondersteunende werkzaamheden op het gebied van onderzoek en onderwijs ten behoeve van de sectie. Zij is in september 2019 begonnen aan het Double Degree Programme Toga aan de Maas, welke zij combineert met de master Staats- en bestuursrecht. Hiervoor heeft zij de bachelors Criminologie en Rechtsgeleerdheid afgerond aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Met haar baan als student-assistent hoopt Maxime haar vaardigheden voor het doen van wetenschappelijk onderzoek verder te ontwikkelen.

 • Hanne Kok

  h.j.kok@law.eur.nl

  Hanne sloot in 2019 haar bachelor Rechtsgeleerdheid af aan de Erasmus School of Law en is in september 2019 gestart met de master Staats- en bestuursrecht. Vooral bij het staatsrecht heeft altijd haar interesse gelegen en de keuze voor de master was dan ook snel gemaakt. Ze is met name geïnteresseerd in grond- en mensenrechten en hoopt daar na haar studie ook verder in aan het werk te gaan. Sinds januari 2020 is Hanne werkzaam als student-assistent voor de sectie Staats- en bestuursrecht. Ze hoopt haar enthousiasme voor de studie ook in te kunnen zetten voor de sectie waarvoor zij ondersteunende werkzaamheden verricht op het gebied van onderzoek en onderwijs. Naast haar studie is Hanne betrokken bij twee vrijwilligersorganisaties die ze adviseert en ondersteunt bij juridische vraagstukken.