Secties
Staats- en bestuursrecht

Medewerkers

Hoogleraren

 • Photo of Roel de Lange

  Prof. dr. Roel de Lange

  Publicaties | r.delange@law.eur.nl | L4.012

  Roel de Lange (1954) is sinds 1997 hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.  Zijn leeropdracht is Staatsrecht en vergelijkend staatsrecht. Zijn onderzoek bestrijkt het hele terrein van het staatsrecht, met bijzondere aandacht voor grondrechten en de plaats van de rechter in het staatsbestel. Publicaties in zowel Nederlands als Engels hebben betrekking op Nederlands en Europees publiekrecht, Brits constitutioneel recht, en grondrechten. Hij geeft onderwijs in Staatsrecht, Comparative Constitutional Law, Rechten van de mens en grondrechten, het Onderzoekspracticum Staats- en bestuursrecht, en Verdiepend staatsrecht. Ook verzorgt hij een aantal colleges in de Advanced LLM Human Rights aan de Universiteit Leiden. Roel de Lange is momenteel lid van de redactie van het Tijdschrift voor Constitutioneel Recht, vast annotator in het tijdschrift European Human Rights Cases, voorzitter van de Nederlandse vereniging voor Staatsrecht, en voorzitter van een door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestelde klankbordgroep die de totstandkoming begeleidt van het Nationaal Actieplan Mensenrechten dat eind 2019 moet verschijnen.

 • Foto van prof. Pieter Huisman

  Prof. mr. Pieter W.A. Huisman

  Publicaties |  p.huisman@law.eur.nl | L4.010

  Pieter Huisman is sinds 2010 is bijzonder hoogleraar Onderwijsrecht aan de Erasmus School of Law. Hij verzorgt het vak Onderwijsrecht voor masterstudenten en doet onderzoek onder meer ten behoeve van het ministerie van OCW, met name op het gebied van (implementatie van) wetgeving, bestuurlijk-juridische vraagstukken en toezicht in het onderwijs. Hij publiceert over nieuwe concepten in het onderwijsrecht, zoals het leerrecht van studenten, leerlingen en ouders en de verankering in onderwijswetgeving. Sinds 2017 leidt hij een NRO project over Regeldruk, regulering, en ruimte voor sturing in het onderwijs. In 2002 promoveerde hij op de grondwettelijke implicaties van de samenwerkingsschool. Hij is verder actief in de onderwijsrechtspraktijk, bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Onderwijsrecht (NVOR) en Kroonlid van de Onderwijsraad.

 • Prof. dr. Evert Stamhuis - Erasmus School of Law

  Prof. mr. E.F. Stamhuis

  Publicaties | L4.012

 • Foto van prof. Jan Peter Balkenende

  Prof. dr. J.P. Balkenende

  Publicaties | L4.012

Docenten

 • Foto van Nick Efthymiou

  Dr. N.S. Efthymiou

  Publicaties |  efthymiou@law.eur.nl | 010 - 408 26 62 | L4.012

  Nick Efthymiou is als universitair docent verbonden aan de sectie staats- en bestuursrecht. Zijn onderzoek richt zich op Nederlandse staatsrechtgeschiedenis (in het bijzonder het koloniale staatsrecht), en op onderdelen van het positieve Nederlandse staatsrecht. Daarnaast verricht hij onderzoek op het terrein van het vergelijkend staatsrecht; hij richt zich daarbij vooral op Amerikaans, Frans en Iers staatsrecht. Hij verzorgt onderwijs in het bachelorvak Staatsrecht, en in verschillende vakken van de master staats- en bestuursrecht, zoals het vak Regeren en besturen. Daarnaast is hij coördinator van de master staats- en bestuursrecht, en scriptiecoördinator van die master.

 • Foto van Joke de Wit

  Mr. dr. J.C. de Wit

  Publicaties | j.dewit@law.eur.nl | L4.012

  Joke de Wit is universitair hoofddocent Bestuursrecht. Zij verzorgt in de bachelor het onderwijs van de vakken Inleiding staats- en bestuursrecht (gedeeltelijk) en Bestuursrecht. In de master Staats- en bestuursrecht is zij verantwoordelijk voor het vak Rechtsbescherming tegen de overheid. Daarnaast verzorgt zij colleges van het vak Sociaalzekerheidsrecht bij de master Arbeidsrecht. In 2012 is zij gepromoveerd op een onderzoek naar de doorwerking van het internationale recht in de nationale rechtsorde, in het bijzonder op de wijze waarop de Nederlandse rechter artikel 94 van de Grondwet interpreteert en toepast. Tegenwoordig publiceert zij regelmatig, zowel artikelen als annotaties, over het sociaalzekerheidsrecht en het bestuursprocesrecht. Zij is als gastdocent staats- en bestuursrecht verbonden aan de University of Curaçao dr. Moises da Costa Gomez en is daarnaast voorzitter van de algemene bezwaarschriftencommissie van de gemeente Rotterdam.

 • Photo of Jurgen Goossens

  Dr. J. Goossens LL.M.

  Publicaties | goossens@law.eur.nl | L4.012

  Sinds 2016 is Jurgen Goossens universitair docent staatsrecht aan de EUR en postdoctoraal onderzoeker met een beurs van het FWO aan de Universiteit Gent. Daarnaast is hij opleider aan het Opleidingsinstituut voor de Federale Overheid in Brussel. Goossens heeft een Master Rechtsgeleerdheid van de UGent en een Master of Laws van Yale University. Zijn huidig onderzoek focust zich op burgerparticipatie, grondwetsherziening, de impact van technologische evoluties zoals blockchain op de relatie burger-overheid en rechtsbescherming tegen de overheid. Het proefschrift van Goossens handelde over ‘The future of administrative justice. Judicial review of administrative action in comparative perspective’.

 • Photo of Guido Terpstra

  Mr. G.T. Terpstra

  Publicaties | terpstra@law.eur.nl | 010-4081079 | L4.012

  Guido Terpstra is sinds 2017 als docent verbonden aan de sectie staats- en bestuursrecht van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hiervoor studeerde staats- en bestuursrecht en rechtsfilosofie aan de Universiteit Leiden en was onder andere werkzaam bij de Universiteiten van Leiden en Utrecht, en het College voor de Rechten van de Mens. Hij schrijft een proefschrift over de ‘herijking van het gelijkheidsbeginsel in een pluriforme samenleving’ (promotor: Wibren van der Burg) waarin wordt gezocht naar een beter gefundeerde interpretatie van het non-discriminatiebeginsel in multiculturele conflicten. Zijn onderzoek richt zich op het algemeen bestuursrecht, het gelijkheids- en non-discriminatierecht en de doorwerking van grondrechten in bestuursrecht.

 • Foto van mr. Hannah Jans

  Mr. Hannah Jans

  Publicaties |  h.jans@law.eur.nl | L4.012

  Hannah Jans heeft de bachelor European Law School aan de Universiteit Maastricht gevolgd, en vervolgens aan de EUR de master Rechtsgeleerdheid, variant Staats- en Bestuursrecht, en de master Toga aan de Maas afgerond. Zij is werkzaam geweest als tutor voor rechtsgeleerdheid en heeft daarnaast als gastdocent voor politiek & recht op middelbare scholen en mbo gewerkt. Sinds begin 2018 is zij verbonden aan de sectie Staats- en Bestuursrecht. Zij coördineert onder meer het bachelorvak Bestuursrecht, en is binnen de master verbonden aan de VAR-pleitwedstrijd.

 • Foto van Lianne van Kalken

  Mr. Lianne van Kalken

  vankalken@law.eur.nl | 010 - 408 97 13 | L4.012

  Lianne van Kalken heeft in 2015 de master rechtsgeleerdheid aan de Erasmus Universiteit Rotterdam afgerond. Tijdens haar studie heeft zij vijf jaar gewerkt op een advocatenkantoor in Rotterdam, waarbij zij de strafrechtelijke en bestuursrechtelijke praktijk ondersteunde. Na het behalen van haar master is Lianne als tutor voor Rechtsgeleerdheid gestart aan de EUR. Sinds 2014 is zij tevens gemeenteraadslid in Vlaardingen, in maart 2018 is zij wederom verkozen in de gemeenteraad, nu als fractievoorzitter. Vanaf september 2018 is Lianne werkzaam bij de sectie Staats- en Bestuursrecht als Wetenschappelijk Docent. Zij coördineert hier onder meer het bachelorvak Staatsrecht. Daarnaast geeft zij onderwijsgroepen in het eerste jaar van de Bachelor.

 • Photo of Adnan Karic

  Mr. Adnan Karić

  L4.012

  Adnan Karić is sinds 2018 verbonden als wetenschappelijk docent aan de sectie Staats- en Bestuursrecht. Hij is voornamelijk betrokken bij het onderwijs in de bachelor. Adnan heeft de master Rechtsgeleerdheid aan de Tilburg University afgerond. Hij is werkzaam geweest als docent publiekrecht aan de Juridische Hogeschool Avans-Fontys en heeft daarnaast als juridisch medewerker bij de Kiesraad gewerkt.

Promovendi

 • Photo of Marlies Blesgraaf

  Mr. Marlies Blesgraaf

  blesgraaf@law.eur.nl | L4.121

  Sinds september 2017 is Marlies Blesgraaf als promovenda verbonden aan de sectie Staats- en Bestuursrecht van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het promotieonderzoek maakt deel uit van het NRO project over Regeldruk, regulering en ruimte voor sturing in het onderwijs, dat wordt geleid door haar promotor prof. mr. Pieter W.A. Huisman. Marlies onderzoekt regeldruk in het onderwijs, meer specifiek welke wetgevingstechnieken de onderwijswetgever kan inzetten om ervaren regeldruk in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs te verminderen. Aan het University College Roosevelt in Middelburg volgde Marlies het Liberal Arts and Sciences programma (major Law and Geography, minor Ecology). Daarna combineerde ze de master European Law met de bachelor Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Utrecht.

Student-assistenten

 • Mw. M. Gill
 • Mw. F. Pennarts