Erasmus Centre for Penal Studies

Strafrecht

Het ECPS (Erasmus Centre for Penal Studies) is een kleine, platte organisatie die zich richt op hoogwaardig strafrechtelijk onderzoek en onderwijs ten behoeve van alle partijen die door hun werkzaamheden in aanraking komen met het strafrecht of met punitieve elementen.

Het ECPS is een integraal onderdeel van de sectie strafrecht van de School of Law van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Naast de juridische expertise die binnen het ECPS zelf aanwezig is, kan het ECPS ook gebruik maken van de kennis die verder binnen de Universiteit voorradig is. Binnen de faculteit is die expertise er op het gebied van criminologie, bestuurs(straf)recht en privaatrecht. Maar ook de andere faculteiten worden zonder moeite benaderd voor hun kennis.

Het ECPS is een non-profit organisatie. Mede hierdoor kan het ECPS zeer concurrerende prijzen rekenen. Ons doel ligt meer in de kwaliteit dan in de kwantiteit, zowel intern als extern.

Geschiedenis

Het ECPS is opgericht in 1995 door Prof. Mr A.B. Hoogenboom. De reden om naast de sectie een apart bureau op te richten was het voorkomen van administratieve vertragingen en het creëren van flexibiliteit en onafhankelijkheid.

Sinds de oprichting heeft het ECPS zich altijd bezig gehouden met hoogwaardig onderzoek binnen het strafrechtelijk/criminologisch vakgebied. Naast onderzoek verzorgt het ECPS sinds haar oprichting onderwijs voor de politie Rotterdam Rijnmond, Zuid-Holland-zuid, Haaglanden en Hollands-midden. Tevens heeft het ECPS een rijke geschiedenis op het gebied van korte individuele bijscholingen van zowel politiepersoneel alsmede Rechters-Commissarissen en Officieren van Justitie.

Onderwijs

 • Regulier bachelor- en masteronderwijs aan de Erasmus Universiteit.
 • Leergang Juridische aspecten van het rechercheproces. Opdrachtgever Politie Rotterdam-Rijnmond.
 • Cursus Onderzoek ter terechtzitting voor de Politie.
 • Cursus Onderzoek ter terechtzitting voor de Koninklijke Marechaussee.
 • Actualiteitencursussen strafrecht en strafprocesrecht voor de rechterlijke macht.
 • Actualiteitencursussen strafrecht en strafprocesrecht voor de advocatuur.
 • Voortgezette Stagiaire Opleiding, advocatuur.
 • Onderwijsactiviteiten aan de Universiteit van de Nederlandse Antillen, East China University of Politics and Law, Hofstra University (VS).

Onderzoek

 • Euroshore, protecting the EU financial system from the exploitation of financial centres and off-shore facilities by organised crime, Feasibility studies in samenwerking met de Universiteit van Trento in opdracht van de Europese Commissie (1999).
 • Evaluatieonderzoek politiesecretarissen, in opdracht van het Openbaar Ministerie Rotterdam en de politie Rijnmond (1999).
 • Herziening tuchtreglement amateurvoetbal, in opdracht van de KNVB (2000).
 • Evaluatie RIF-onderzoek, in opdracht van de politie Rijnmond (2000).
 • Het project Alijda. Geïntegreerde handhaving in de praktijk, in opdracht van het Openbaar Ministerie Rotterdam (2002).
 • EU/US Co-operation in the combatting of Computer Related Crimes, in opdracht van de Europese Commissie (2003).
 • HARM II, in opdracht van politie (2003).
 • Evaluatie Wet Herziening GVO, in opdracht van het WODC (2004).
 • Evaluatie Wet Bijzondere Politieregisters, in opdracht van het WODC (2004).
 • Wie wat bewaart die heeft wat, in opdracht van het Ministerie van Justitie (2005).
 • Alijda-pandenaanpak, in opdracht van de Gemeente Rotterdam (2005).
 • Experiment met advocaat bij eerste politieverhoor, in opdracht van het WODC (2010).
 • Modaliteit van betekening in rechtsvergelijkend perspectief, in opdracht van het WODC (2012.)
 • Opsporing op het internet, het gebruik van gegevens binnen sociale media, in opdracht van het Korps Landelijke Politiediensten (2013).
 • Schriftelijke wilsverklaring euthanasie bij wilsonbekwame patiënten, in opdracht van het WODC (2014)
 • Herziening Wetboek van Strafrecht en Wetboek van Strafvordering van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, St. Eustatius en Sabe, in opdracht van de ministeries (lopend).

Medewerkers

Prof. mr. H. (Hans) de Doelder
Mr. J.H.J. (Joost) Verbaan
Mr. B.A. (Barbara) Salverda
Mr. S.R. (Sven) Bakker

Prof. mr. H. (Hans) de Doelder

 is sinds 1987 hoogleraar strafrecht en strafprocesrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Eind 2013 is hij emeritus hoogleraar geworden. Van 1993 tot 2001 was hij decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Prof. De Doelder heeft in Leiden gestudeerd (1972) en is in 1981 gepromoveerd aan de Universiteit Brabant. Van 1979 tot 1989 is hij officier van justitie geweest. Vanaf 1989 is hij rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Rotterdam. Daarnaast is hij raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof ’s Hertogenbosch en plaatsvervangend lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba. Hij is gastprofessor aan de Universiteit van Trento (Italië), China University of Political Science and Law in Beijing en East China University of Politics and Law in Shanghai. Daarnaast was hij tot 2004 vicevoorzitter van de klachtencommissie van de politie Rotterdam en is hij momenteel voorzitter van Transparency International Nederland.

Mr. J.H.J. (Joost) Verbaan

 is directeur ECPS en verricht in die hoedanigheid wetenschappelijk onderzoek en onderwijs op strafrechtelijk gebied. Recente publicaties waaraan hij heeft meegewerkt zijn onder andere het rapport Modaliteiten van betekening in rechtsvergelijkend perspectief (WODC), het rapport De raadsman bij het verhoor (WODC) en Het beslissingsmodel van 348/350 Sv. Bij de herziening van het Wetboek van Strafrecht van Suriname speelde hij een ondersteunende rol. Momenteel werkt hij onder meer aan de herziening van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering van Curaçao, St. Maarten, Aruba en Bonaire, St. Eustatius en Saba. Hij is tevens gastdocent aan de Law School of the Renmin University of China in Beijing en heeft een wekelijkse column op het gebied van het strafrecht in de Weekkrant. Daarnaast verzorgt hij ook als wetenschappelijk docent onderwijs over straf(proces)recht aan zowel studenten Rechtsgeleerdheid aan de EUR als externen in het kader van cursussen en leergangen. Joost is hoofdredacteur in het kader van de jurisprudentiewebsite 'SR-Updates' van BOOM.

Mr. B.A. (Barbara) Salverda

 is werkzaam als wetenschappelijk onderzoeker en docent. Zij verricht promotieonderzoek naar de juridische aspecten van het politieverhoor en maakt tevens deel uit van het Antilliaanse projectteam, dat ondersteuning biedt bij de herziening van het Wetboek van Strafvordering van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en een belangrijke bijdrage heeft geleverd bij de totstandkoming van het nieuwe Wetboek van Strafrecht in die landen. In dit kader is zij secretaris van dit projectteam. Naast deze verschillende onderzoekstaken verzorgt zij cursusonderwijs over diverse strafrechtelijke en strafprocesrechtelijke onderwerpen aan derden die (voornamelijk) werkzaam zijn bij de politie en de Koninklijke Marechaussee en regulier onderwijs aan studenten Rechtsgeleerdheid aan de EUR in zowel de bachelor- als de masterfase. Daarbij is zij coördinator van de Togamaster van Erasmus School of Law. Barbara is redacteur van de jurisprudentiewebsite 'SR-updates' van BOOM.

Mr. S.R. (Sven) Bakker

 is werkzaam als wetenschappelijk onderzoeker en docent. Na zijn studie rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Leiden, met specialisaties op het terrein van strafrecht en staats- en bestuursrecht, is hij aldaar junior-docent en onderzoeker geweest bij de afdeling Staats- en Bestuursrecht. Hij heeft onderzoek gedaan naar en gepubliceerd over domeinoverschrijdende vraagstukken met staats-, bestuurs- en strafrechtelijke thema’s. Daarnaast is hij werkzaam geweest bij de afdeling Beleid & Strategie bij het arrondissementsparket te Den Haag. Thans verricht Sven diverse onderwijstaken voor studenten Rechtsgeleerdheid aan de EUR en voor derden in het kader van diverse leergangen en cursussen. Tevens is hij betrokken bij verschillende onderzoeksprojecten van het ECPS.

Contact ECPS

E-mailadres
ecps@law.eur.nl
Telefoonnummer
010 - 408 1535
Faxnummer
010 - 408 9195
Ruimte
Sanders Building
Adres
Burgemeester Oudlaan 50
3000DR
Rotterdam

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen