mr.dr.
(Elmira) E van Vliet

mr.dr. (Elmira) E van Vliet
Assistant Professor Erasmus School of Law Labour Law
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Email
vanvliet@law.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

mr.dr. (Elmira) E van Vliet

   • E. van Vliet (2018). Acties in het onderwijs en het stakingsrecht anno 2018. In van R. Schoonhoven & F.H.J.G. Brekelmans (Eds.), Onderwijs-cao's: robuust genoeg voor de 21e eeuw? Bundel ter gelegenheid van het VU symposium op 12 oktober 2018 (pp. 35-42). Amsterdam: VU Law Academy
   • E. van Vliet (2018). Wnra in het onderwijs. Rechtspositie onderwijspersoneel openbaar onderwijs wordt normaal, maar blijft een beetje bijzonder. In B. Barentsen, N. Hummel & S.F.H. Jellinghaus (Eds.), Van ambtenaar naar ambtenaar. De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (pp. 181-195). Weert: Celsus juridische uitgeverij
   • F.H.J.G. Brekelmans & E. van Vliet (2017). De leraar. In G.W. van der Voet (Ed.), Arbeidsrechtelijke themata - Bijzondere arbeidsverhoudingen (pp. 101-143). Den Haag: Boom Juridisch
   • E. van Vliet (2017). Honderd jaar werken in het openbaar of bijzonder onderwijs: de rechtspositionele verschillen verkleinen en...verdwijnen? In De houdbaarheid van het duale bestel. Overeenkomsten en verschillen tussen openbaar en bijzonder onderwijs 100 jaar na de Pacificatie (pp. 189-197). Den Haag: Sdu Uitgevers
   • G.W. van der Voet & E. van Vliet (2012). Medezeggenschap van deelnemers in de bve-sector, goed geregeld? In W.T.G. Dresscher & e.a. (Eds.), Langzaam maar zeker. Maar wel zeker! (pp. 309-329) Utrecht: Aob
   • E. van Vliet (2019). Noot bij: Hoge Raad. (2019, augustus 30), TRA 2019-, 99, (Bewijslastverdeling bij nakoming van in de cao opgenomen normloon). ECLI:NL:HR:2019:1294
   • E. van Vliet (2019). Noot bij: Hoge Raad. (2018, november 23), TRA 2019-2, 19, (Functiewijziging met salarisverlaging vereist welbewuste instemming van de werknemer). p.21-23. ECLI:NL:HR:2018:2168
   • E. van Vliet (2018). Noot bij: Gerechtshof Den Bosch. (2017, oktober 12), TRA 2018-6, 200.218.552_01, (Ruime uitleg waarschuwingsplicht werkgever bij disfunctioneren). ECLI:NL:GHSHE:2017:4621
   • E. van Vliet (2018). Noot bij: Rechtbank Rotterdam. (2018, januari 17), TRA 2018-40, Zaak C/10/491486, (Het wetsvoorstel Wet bescherming bedrijfsgeheimen). ECLI:NL:RBROT:2018:491
   • E. van Vliet (2017). Noot bij: CRvB. (2017, augustus 23), SZR Updates 2017-0207, (Boete wegens overtreding van de inlichtingenverplichting in de WW sinds 1 januari 2017: eenduidigheid en rechtszekerheid geborgd?). ECLI:NL:CRVB:2017:2894
   • E. van Vliet (2016). Noot bij: Centrale Raad van Beroep. (2016, augustus 18), SZR Updates 2016-, 0880, (Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd naast een al eerder bestaande arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd leidt tóch tot twee privaatrechtelijke dienstbetrekkingen). ECLI:NL:CRVB:2016:3109
   • E. van Vliet (2014). Noot bij: Ktr. Utrecht. (2014, september 2), JIN 2014-9, 185, p.997-1002.
   • E. van Vliet (2012). Noot bij: Hof Amsterdam (OK). (2012, juli 17), JIN 2012-152, 200.107.415, (Medezeggenschap scholen, deelraad, adviesrecht, vergoeding deskundige, commissie van geschillen). p.1066-1068.
   • E. van Vliet (2011). Noot bij: Hoge Raad. (2011, september 30), JIN 2011-8, 758, p.1085-1088.
   • E. van Vliet (2011). Noot bij: Kantonrechter Amersfoort. (2011, maart 8), JIN 2011-322, p.438-442.
   • E. van Vliet (2010). Noot bij: Hoge Raad. (2010, april 16), JIN 2010-419, p.449-453.
 • AR-Updates

  Start date approval
  Feb/2018
  End date approval
  Jan/2021
  Place
  ONBEKEND
  Description
  Redactielid

  SZR-Updates

  Start date approval
  Feb/2018
  End date approval
  Jan/2021
  Place
  ONBEKEND
  Description
  Redactielid

  TRA

  Start date approval
  Feb/2018
  End date approval
  Jan/2021
  Place
  ONBEKEND
  Description
  Redactielid
 • Year
  2020

  Year
  2020

  Thesis Master Labor and Employment Law

  Title
  Thesis Master Labor and Employment Law
  Year
  2020
  Year level
  master

  European and International Labor Law

  Title
  European and International Labor Law
  Year
  2020
  Year level
  master

  Social Incurance Law

  Title
  Social Incurance Law
  Year
  2020
  Year level
  master

  Legal Academic Skills III

  Title
  Legal Academic Skills III
  Year
  2020
  Year level
  bachelor 3

  Legal Academic Skills III

  Title
  Legal Academic Skills III
  Year
  2020
  Year level
  bachelor 3

  Labor and Employment Law

  Title
  Labor and Employment Law
  Year
  2020
  Year level
  bachelor 3

  Labor and Employment Law

  Title
  Labor and Employment Law
  Year
  2020
  Year level
  bachelor 3

  Research Lab Labor and Corporation

  Title
  Research Lab Labor and Corporation
  Year
  2020
  Year level
  master

  Discharge Law

  Title
  Discharge Law
  Year
  2020
  Year level
  master
 • Assistant Professor

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Law
  Department
  Labour Law
  Country
  The Netherlands

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam