mr. (Harold) H Koster

Associate Professor Erasmus School of Law Corporate and Financial Law
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
L7-053
Email
h.koster@law.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

Corporate restructuring and corporate governance

Corporate restructuring and corporate governance

    • H. Koster (2015). Cursus Belastingrecht Kluwer Onderdeel vpb 1.0.3.C., 2.0.6.B, 2.0.6.F, 2.7.0 B/C. Deventer: Wolters Kluwer
    • H. Koster (2013). De Flex-BV (Recht en Praktijk - Ondernemingsrecht). Deventer: Kluwer
    • H. Koster (2020). Bewerking 2.6.0.B; 2.7.0.B en 7.1.0.A. In Cursus Belastingsrecht. Deventer: Wolters Kluwer
    • H. Koster (2020). Bewerking artikel 2:308 BW inzake juridische fusie. In Groene Serie Rechtspersonen. Deventer: Wolters Kluwer
    • H. Koster (2019). Cursus Belastingrecht Kluwer Onderdeel vpb 1.0.3.C. In Cursus belastingrecht vennootschapsbelasting. Deventer: Wolters Kluwer
    • H. Koster (2019). Toezicht. In G.J.C. Rensen & B. Snijder-Kuipers (Eds.), Handboek notarieel ondernemingsrecht vereniging, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij (pp. 171-192). Deventer: Wolters Kluwer
    • H. Koster & M.A. Verbrugh (2019). Juridische fusie en splitsing bij de vereniging. In G.J.C. Rensen & B. Snijder-kuipers (Eds.), Handboek notarieel ondernemingsrecht vereniging, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij (pp. 303-326). Deventer: Wolters Kluwer
    • H. Koster (2019). The Netherlands: Corporate law and Corporate Governance. In F. Wright (Ed.), Doing Business in Europe. London: Sweet & Maxwell
    • H. Koster (2018). Hoofdstuk drie (deels) over personenvennootschappen. In Handboek Ondernemingsrecht 2018/2019. Zutphen: Walburg Pers
    • H. Koster (2018). Bewerking artikel 2:308 t/m/ artikel 2:333a BW inzake juridische fusie. In J.B. Huizink (Ed.), Groene Serie Rechtspersonen (Groene Serie). Deventer: Wolters Kluwer
    • H. Koster (2018). Voorwoord. In E. Bauw, S.A. Kruisinga & H. Koster (Eds.), De kansen voor een Netherlands Commercial Court (Montaigne reeks, deel 9). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
    • H. Koster (2018). Onderdeel vpb 2.7.0 B en 7.1.0. In Cursus Belastingrecht Wolters Kluwer. Deventer: Wolters Kluwer
    • H. Koster (2017). Introduction. In Essays on Private & Business Law. A tribute to professor Adriaan Dorresteijn. editors H. Koster, F. Pennings and C. Resu. The Hague: Eleven International Publisher
    • H. Koster (2016). Hoofdstuk drie (deels) over personenvennootschappen. In Handboek Ondernemingsrecht 2015/2016. Zutphen: Walburg Pers
    • H. Koster (2015). Personenvennootschappen (deels). In In W.D. Kolkman & L.C.A. Verstappen (Eds.), Handboek Ondernemingsrecht 2015/2016. Zutphen: Walburg Pers
    • H. Koster (2013). Personenvennootschappen (deels). In W.D. Kolkman & L.C.A. Verstappen (Eds.), Handboek Ondernemingsrecht 2013/2014. Zutphen: Walburg Pers
    • H. Koster (2012). Onderdeel vpb 1.0.3.C., 2.0.5.E, 2.0.6.B, 2.0.6.F, 2.0.8.B/C, 2.2.1.B, 2.6.0. B, 2.7.0 B/C en 7.1.0. In Cursus belastingrecht. Kluwer
    • H. Koster (2011). Supplement 477, onderdeel Vpb, 1.0.3.C. In Cursus belastingrecht (losbladig handboek). Deventer: Kluwer
    • H. Koster (2010). Supplement 485, onderdeel Vpb, 1.0.3. en 7.1.0. In Cursus Belastingrecht (losbladig handboek). Deventer: Kluwer
    • H. Koster (2010). Supplement 472, onderdeel Vpb, 2.6.0.B; 2.6.0.F.c2.I; 2.7.0.B en 2.7.0.C. In Cursus Belastingrecht (losbladig handboek). Deventer: Kluwer
    • H. Koster (2010). Winstverdeling bij rechtspersonen en personenvennootschappen vanuit civielrechtelijk perspectief. In M.L.M. van Kempen (Ed.), 40 jaar Cursus Belastingrecht. Liber Amicorum (pp. 109-115). Deventer: Kluwer
    • H. Koster (2019). De voorgestelde EU richtlijn voor omzetting, juridische fusie en splitsing over de grens: een analyse van de bescherming van aandeelhouders. In JB - Opstellen aangeboden aan prof. mr. J.B. Huizink. Deventer: Wolters Kluwer
    • M.A. Verbrugh & H. Koster (2019). Juridische fusie en splitsing. In B. Snijder-Kuipers & G.J.C. Rensen (Eds.), Handboek notarieel ondernemingsrecht. Vereniging, cooperatie en onderlinge waarbormaatschappij (VDHI, 132-2) (pp. 303-325). Deventer: Wolters-Kluwer
    • H. Koster (2019). De energietransitie: organisatie van verduurzamingsprojecten in de private sector. In Duurzaam wonen (Preadvies Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie). Den Haag: SDU
    • H. Koster (2019). Aandeelhouders en het vennootschappelijk belang: van aandeelhouderscontract naar stewardshipparticipatie. In B. Kemp, H. Koster & K. Schwarz (Eds.), De betekenis en functies van het vennootschappelijk belang. Deventer: Wolters Kluwer
    • H. Koster (2018). The Dubai International Financial Centre (DIFC) Courts: a specialised commercial court in the Middle East (met Mark Beer OBE). In De kansen voor een Netherlands Commercial Court. Den Haag: Boom juridische uitgevers
    • H. Koster (2018). Netherlands Commercial Court bezien vanuit het perspectief van het ondernemingsrecht. In De kansen voor een Netherlands Commercial Court. Den Haag: Boom juridische uitgevers
    • H. Koster (2017). Doorbraak van aansprakelijkheid: Bange aandeelhouders? In De vele gezichten van Maarten Kroeze’s ‘bange bestuurders’. Opstellen voor prof. mr. M.J. Kroeze vanwege zijn toetreden als raadsheer tot de civiele kamer van de Hoge Raad der Nederlanden per 1 september 2016. Deventer: Wolters Kluwer
    • H. Koster (2017). The Societas Europaea (SE) revisited. In Essays on Private & Business Law. A tribute to professor Adriaan Dorresteijn. ed. H. Koster, F. Pennings and C. Resu. The Hague: Eleven International Publishing 2017
    • H. Koster (2015). Naar een uittreedrecht bij nationale juridische fusie en splitsing? In B.F.J. Assink (Ed.), De toekomst van het ondernemingsrecht – Het Ondernemingsrecht van de toekomst: Opstellen voor Prof. mr. L. (Vino) Timmerman ter gelegenheid van zijn 65ste verjaardag en 25+jaar hoogleraarschap (Uitgave vanwege het Instituut voor Ondernemingsrecht, Volume 99) (pp. 263-280). Deventer: Wolters Kluwer
    • H. Koster (2012). De notaris als hoeder van de rechtszekerheid in het ondernemingsrecht en specifiek bij personenvennootschappen. In De rol van de notaris binnen het vennootschapsrecht (pp. 17-25). Kluwer
    • H. Koster & P. Kuypers (Ed.). (2019). Doing Business in Europe: The Netherlands. London: Sweet & Maxwell
    • H. Koster (Ed.). (2019). De betekenis en functies van het vennootschappelijk belang. Redactie: Bastiaan Kemp, Harold Koster en Kid Schwarz. Deventer: Wolters Kluwer
    • C.A. Schwarz, H. Koster & B. kemp (Ed.). (2019). De betekenis en functies van het vennootschappelijk belang (IVO Reeks, deel 115). Deventer: Wolters Kluwer
    • H. Koster, E. Bauw & S. Kruisinga (Ed.). (2018). De kansen voor een Netherlands Commercial Court (Montaigne reeks, deel 9). Den Haag: Boomjuridisch
    • H. Koster (Ed.). (2017). Essays on Private & Business Law. A tribute to professor Adriaan Dorresteijn. editors H. Koster, F. Pennings and C. Resu. The Hague: Eleven International Publishers
    • H. Koster (2019). [Bespreking van het boek Overnames van beursvennootschappen (deel 143 in de serie vanwege het Van der Heijden Instituut te Nijmegen]. Ondernemingsrecht, 2019(2).
    • H. Koster (2007). [Bespreking van het boek Contractsoverneming]. Ondernemingsrecht, 2007(7), 294-295.
    • H. Koster (2007). [Bespreking van het boek Deponering,publicatie en verzet;onderzoek naar procedures rond vereffening,omzetting,kapitaalvermindering,fusie,splitsing en beëindiging van de overblijvende aansprakelijkheid uit een 403-verklaring]. Ondernemingsrecht, 2007(9), 381-382.
    • H. Koster (2006). [Bespreking van het boek De verkrijging van aandelen in de overdrachtsbelasting]. Ondernemingsrecht, 2006(17), 638-640.
    • H. Koster (2006). [Bespreking van het boek Director's Disqualification and Bankruptcy Restricions]. Ondernemingsrecht, 2006, 329-331.
    • H. Koster (2005). [Bespreking van het boek Zeggenschapsrechten van houders van een recht van pand of vruchtgebruik op aandelen op naam]. Ondernemingsrecht, 2005(10), 378-380.
    • H. Koster (2005). [Bespreking van het boek Pay without Performance: The Unfulfilled Promise of Exwecutive Compensation]. Ondernemingsrecht, 2005(7), 247-249.
    • H. Koster (2015). [Bespreking van het boek Legal and Compliance Risk: A strategic response to a rising threat for global business]. Ondernemingsrecht, 2015(10/11).
    • H. Koster (2014). [Bespreking van het boek De invloed van belangenwijzigingen op verliesverrekening]. Ondernemingsrecht, 2014(13).
    • H. Koster (2013). [Bespreking van het boek Grensoverschrijdende fusies van kapitaalvennootschappen naar Nederlands recht]. Ondernemingsrecht, 2013(17).
    • H. Koster (2013). [Bespreking van het boek Toetsing van besluiten in het rechtspersonenrecht]. Ondernemingsrecht, 2013(8), 318-319.
    • H. Koster (2013). [Bespreking van het boek The Derivative Action in Asia: A Comparative and Functional Approach]. Ondernemingsrecht, 2013(9), 350-352.
    • H. Koster (2011). Boekbespreking MET RECHT Opstellen over privaat- en fiscaalrechtelijk ondernemingsrecht aangeboden aan Theo Raaijmakers [Bespreking van het boek MET RECHT Opstellen over privaat- en fiscaalrechtelijk ondernemingsrecht aangeboden aan Theo Raaijmakers]. Ondernemingsrecht, 2011(127), 630-631.
    • H. Koster (2011). [Bespreking van het boek Comparative corporate governance of non-profit organizations]. Ondernemingsrecht, 2011(1), 45-46.
    • H. Koster (2010). [Bespreking van het boek De fiscale eenheid vennootschapsbelasting en insolventie]. Ondernemingsrecht, 13(120), 573-575.
    • H. Koster (Ed.). (2019-2025) Erasmus Law Review, Editor.
    • H. Koster (Ed.). (2016-2019) Utrecht Law Review, Editor.
    • H. Koster (Ed.). (2020-) JBN (Juridische Berichten voor het Notariaat).
   • H. Koster (2019). Noot bij: Rechtbank Den Haag. (2019, februari 21), JOR 2019-131, (Noot over verzet bij juridische fusie (zaaknr. C-09-565068-HA RK 18-607)). ECLI:NL:RBDHA:2019:2195
   • H. Koster (2018). Noot bij: Rechtbank Amsterdam. (2017, augustus 10), Ondernemingsrecht 2018-42, C13632043 KGRK171284, (Elliott/AkzoNobel). ECLI:NL:RBAMS:2017:5845
   • H. Koster (2018). Noot bij: Hof Amsterdam (Ondernemerskamer). (2017, mei 29), Ondernemingsrecht 2018-34, Zaak 200.215.330/01, (Elliott/AkzoNobel). ECLI:NL:GHAMS:2017:1965
   • H. Koster (2015). Noot bij: Hoge Raad. (2015, februari 6), OR Updates 2015-0065, (Crane Services). ECLI:NL:HR:2015:246
   • H. Koster (2015). Noot bij: Hof Amsterdam (Ondernemingskamer). (2014, december 23), OR Updates 2015-0014, (Museum Vastgoed Groep). ECLI:NL:GHAMS:2014:5509
   • H. Koster (2014). Noot bij: Hoge Raad. (2013, december 20), OR Updates 2014-0295, (Favini). ECLI:NL:HR:2013:2122
   • H. Koster (2014). Noot bij: Hoge Raad. (2014, april 11), OR Updates 2014-0166, (Slotervaartziekenhuis). ECLI:NL:HR:2014:905
   • H. Koster (2013). Noot bij: Ondernemingskamer. (2012, oktober 29), OR Updates 2013-0363, LJN:BY5618, (ING/NAD en Nijl Holding).
   • H. Koster (2013). Noot bij: Hoge Raad. (2013, maart 15), OR Updates 2013-0269, (ECLI:NL:HR:2013:BY7840).
   • H. Koster (2012). Noot bij: Ondernemingskamer. (2012, februari 7), OR Updates 2012-07, (Ai Chu Yeh-Chiu / Chinese Workers B.V. c.s.).
   • H. Koster (2012). Noot bij: Rechtbank Rotterdam. (2012, januari 11), OR Updates 2012-08, LJN: BV1956, (Maatschap Schiedamse huisartsen).
   • H. Koster (2011). Noot bij: Hoge Raad. (2011, juni 10), Ondernemingsrecht 2011-15, (HR 10 juni 2011, LJN BQ0743, fiscale eenheid vennootschapsbelasting; ontvoeging dochtervennootschap in het zicht liquidatie). p.555-557.
   • H. Koster (2011). Noot bij: Hof Amsterdam (OK). (2011, mei 16), Ondernemingsrecht 2011-16, LJN BQ7632, (Hof Amsterdam (OK,) Wijziging statuten pensioenfonds; goedkeuringsrecht deelnemers strijdig met wet).
   • H. Koster (2010). Noot bij: Hoge Raad. (2010, juni 18), Ondernemingsrecht 2010-15, LJN BK3803, p.666-667.
    • H. Koster (2019, juni 25). De energietransitie: organisatie van verduurzamingsprojecten in de private sector. Utrecht, KNB/WPNR congres: Duurzaam Wonen.
    • H. Koster (2016, november 25). Dagvoorzitter congres over fusies en overnames. Utrecht, Juridisch Studenten Congres 2016.
    • H. Koster (2015, september 9). Foundation and introduction to business taxation: Corporate law perspective. Amsterdam, Lecturer UVA international taxation master.
    • H. Koster (2002, mei 27). Nieuw erfrecht. Groningen, Lezing over nieuw erfrecht.
    • H. Koster (2002, mei 1). Ondernemingsrecht en effectenrecht. Groningen, Lecturer RUG controllersopleiding.
    • H. Koster (2019, november 26). Juridische fusie en splitsing bij verenigingen en cooperaties. Amsterdam, Congres over notarieel ondernemingsrecht.
    • H. Koster (2019, april 18). Brexit en ondernemingsrecht. Nijmegen Radboud Universiteit, Brexit congres.
    • H. Koster (2019, november 12). Het vennootschappelijk belang en de stakeholders bij beursvennootschappen. Amsterdam, Congres over vennootschappelijk belang.
    • H. Koster (2015, september 10). NV-recht in het Verenigd Koninkrijk. Rotterdam, Guest lecture Minor ‘Crossing borders’.
    • H. Koster (2018, april 26). Private equity en venture capital. Rotterdam, Guest lecture master financieel recht.
    • H. Koster (2016, november 24). Brexit from a legal perspective. Utrecht, Brexit workshop Corporate Law Society.
    • H. Koster (2003, januari 20). Nachgrundung. Groningen, Lezing Trip Advocaten & Notarissen.
    • H. Koster (2002, februari 14). Estate planning en ondernemingsrecht. Groningen, Seminar over estate planning.
    • H. Koster (2017, januari 31). Dagvoorzitter workshop career opportunities. Utrecht, Workshop career opportunities.
    • H. Koster (2016, november 24). Dagvoorzitter. Utrecht, Brexit workshop Corporate Law Society.
    • H. Koster (2018, oktober 25). Legal Aspects of a Successful Free Zone. Hainan China, Conference about business development of Hainan.
    • H. Koster (2017, juni 22). NCC bezien vanuit het perspectief van het ondernemingsrecht. Utrecht, Congres: De kansen voor een Netherlands Commercial Court.
    • H. Koster (2017, november 30). Dagvoorzitterschap. Utrecht, Afscheidcongres prof. Adriaan Dorresteijn.
    • H. Koster (2016, maart 23). Whistleblowing from a Legal Perspective. Dubai, Seminar about Whistleblowing at University of Dubai.
    • H. Koster (2016, november 1). Liquidatie van vennootschappen. Utrecht, Lezing voor notariele kring.
    • H. Koster (2015, februari 24). The Dubai International Financial Court in Legal Perspective. Dubai, Seminar about Dubai International Financial Court at University of Dubai.
    • H. Koster (2015, oktober 20). The System of the New Corporate Law in the UAE explained. Dubai, Seminar about of the New Corporate Law in the UAE (BSA Ahmad Bin Hezeem law firm).
    • H. Koster (2015, juni 10). Commercial Law in the UAE. Venetië (Italie), Conference about Law and Business in Africa and Middle East.
    • H. Koster (2015, december 16). Corporate Governance and Boards. Dubai, Academic Conference about Corporate Governance.
    • H. Koster (2015, mei 11). Solving disputes under BEPS. Dubai, Conference The BEPS & State Aid Revolution.
    • H. Koster (2015, maart 7). International business and law. Dubai, Alumni workshop at University of Dubai.
    • H. Koster (2015, februari 18). Recente ontwikkelingen ondernemingsrecht. Den Haag, Lezing Delissen Advocaten.
    • H. Koster (2015, september 24). Corporate Social Responsibility: Recent Trends. Dubai, Academic seminar about Corporate Social Responsibility.
    • H. Koster (2014, juni 18). Business Ethics and Law. Dubai, Conference about Business Ethics at University of Dubai.
    • H. Koster (2014, mei 4). Contracts and Islamic Finance. Dubai, Seminar about Islamic Finance at University of Dubai.
    • H. Koster (2014, maart 18). Fraud and Compliance. Dubai, Workshop organised by Dubai Police.
    • H. Koster (2014, september 22). The impact of global law on UAE laws. Dubai, Seminar about Globalisation at University of Dubai.
    • H. Koster (2014, maart 14). Actuele ontwikkelingen governance & aansprakelijkheid. Utrecht, Cursus Kluwer.
    • H. Koster (2014, februari 23). Enforcement of Arbitration Awards. Dubai, Conference at International Islamic Center for Reconciliation and Arbitration.
    • H. Koster (2013, februari 7). Estate planning en Flex-BV. Baarn, Seminar over Estate planning.
    • H. Koster (2013, april 18). Arbitration in the UAE. Dubai, Academic workshop about law in the UAE.
    • H. Koster (2013, november 12). Enforcement of arbitration and the New York Treaty. Dubai, Workshop about arbitration.
    • H. Koster (2012, april 14). De rol van de notaris binnen het vennootschapsrecht. Amsterdam, Congres Notarieel Juridische Studenten Congres 2012.
    • H. Koster (2012, maart 15). Flexibilisering BV-recht. Zeeland, Lezing belastingadviseurs Zeeland.
    • H. Koster (2011, oktober 28). VSO corporate law (Besluitvorming en vertegenwoordiging; 2011). Rotterdam, workshop.
    • H. Koster (2011, maart 10). De juridische positie van statutaire bestuurders. Amsterdam, Lezing voor juristen uit en Amsterdam.
    • H. Koster (2011, januari 20). De organisatie van pensioenfondsen. Den Haag, Congres Pensioenmarkten in beweging.
    • H. Koster (2011, januari 1). SDU cursus (Civiele en fiscale praktijk van het nieuwe BV-recht; 2011). Breukelen, workshop.
    • H. Koster (2011, januari 2). De bestuurder in het vennootschapsrecht. Academie voor de rechtspraktijk, Waardenburg, workshop.
    • H. Koster (2011, april 7). cross border ondernemingsrecht. Amsterdam, Seminar Stichting tot Bevordering der Notariele Wetenschap.
    • H. Koster (2010, maart 1). Juridische splitsingen in Nederland. Den Haag, Lezing ten kantore van Udink Advocaten.
   • H. Koster (2018-2025). Medewerker Groene Serie Rechtspersonen. Wolters Kluwer.
   • H. Koster (2018-2025). Country Correspondent International Company and Commercial Law Review. Sweet & Maxwell.
   • H. Koster (2018-2025). Medewerker tijdschrift. WPNR.
   • H. Koster (2018-2025). Redacteur tijdschrift Onderneming & Financiering. Boom juridische uitgevers.
   • H. Koster (2009-2020). Bedrijfsjuridische berichten (Editor corporate law ). Kluwer.
   • H. Koster (2012-2020). Redacteur ORupdates. Boom juridische uitgevers.
   • H. Koster (2010-2020). Docent Stichting opleidingen Nederlandse Orde van Belastingadviseurs. NOB.
   • H. Koster (2013-2020). Docent Stichting Notariële Beroepsopleiding. SNB.
   • H. Koster (2013-2020). Medewerker tijdschrift Ondernemingsrecht. Kluwer.
   • H. Koster (2009-2020). Medewerker losbladige cursus belastingrecht. Kluwer.
   • H. Koster & E.R. Roelofs (2010, mei 20). Grensoverschrijdende splitsing mkb regelen. Financieel dagblad, pp. 9.
   • H. Koster (2012). Parlementaire geschiedenis Flex BV (Licent).
   • H. Koster (2012). Toolkit Flex BV (Licent).
   • H. Koster (2012). Cursussen Flex BV voor het notariaat.
   • H. Koster (2012). Colleges op Maat (Flexibilisering van het BV-recht).
   • H. Koster (2012). Takeovers and Corporate Restructuring (Postgraduate education).
   • H. Koster (2011). Grensoverschrijdend vennootschapsrecht, Lezing voor de Notariële Stichting (mei 2011).
   • H. Koster (2011). International Corporate Law (Postgraduate education).
   • H. Koster (2011). Pensioenmarkten in beweging (Seminar Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn januari 2011)).
 • Boom Juridische Uitgevers

  Start date approval
  Feb/2020
  End date approval
  Is current
  Place
  VOORBURG
  Description
  Redacteur tijdschrift O&F

  NOB

  Start date approval
  Feb/2020
  End date approval
  Is current
  Place
  UTRECHT
  Description
  Vaste docent NOB beroepsopleiding fusies en herstr

  UU Rechtsgeleerdheid

  Start date approval
  Feb/2020
  End date approval
  Is current
  Place
  UTRECHT
  Description
  Redacteur tijdschrift Utrecht Law Review

  UU Rechtsgeleerdheid UHD

  Start date approval
  Feb/2020
  End date approval
  Is current
  Place
  UTRECHT
  Description
  Rechten/Ondernemingsrecht UHD

  Universiteit Dubai

  Start date approval
  Feb/2020
  End date approval
  Is current
  Place
  DUBAI
  Description
  Hoogleraar Arbeidsrecht

  Wolters Kluwer

  Start date approval
  Feb/2020
  End date approval
  Is current
  Place
  VOORBURG
  Description
  Medewerker Groene serie rechtspersonen

  Wolters Kluwer

  Start date approval
  Feb/2020
  End date approval
  Is current
  Place
  VOORBURG
  Description
  redacteur ondernemingsrecht bedrijfsjur.ber.

  Hof Amsterdam

  Start date approval
  Feb/2020
  End date approval
  Is current
  Place
  AMSTERDAM
  Description
  raadsheer plaatsvervanger
 • Company Law and Restructuring

  Title
  Company Law and Restructuring
  Year
  2019
  Year level
  (master)

  Onderzoekspracticum ondernemingsrecht

  Title
  Onderzoekspracticum ondernemingsrecht
  Year
  2019
  Year level
  (master)

  Onderneming, organisatie en risico's

  Title
  Onderneming, organisatie en risico's
  Year
  2019

  Scriptie Commercieel Privaatrecht

  Title
  Scriptie Commercieel Privaatrecht
  Year
  2019

  Scriptie Togamaster

  Title
  Scriptie Togamaster
  Year
  2019

  Scriptie master Ondernemingsrecht

  Title
  Scriptie master Ondernemingsrecht
  Year
  2019

  Master thesis Commercial and Company Law

  Title
  Master thesis Commercial and Company Law
  Year
  2019
 • Associate Professor

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Law
  Department
  Corporate and Financial Law
  Country
  The Netherlands

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam