mr. (Harold) H Koster

Associate Professor Erasmus School of Law Corporate and Financial Law
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
L7-053
Email
h.koster@law.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

Corporate restructuring and corporate governance

Corporate restructuring and corporate governance

    • H. Koster (2020). Dutch bill on new mandatory gender diversity rules. International Company and Commercial Law Review, 2020 (5).
    • H. Koster (2020). Dutch bill on new Dutch restructuring scheme. International Company and Commercial Law Review, 2020 (4).
    • H. Koster (2020). Richtlijn betreffende grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen. Bedrijfsjuridische Berichten, 2020 (8).
    • H. Koster (2020). Vereniging van eigenaars en verduurzamingsprojecten. Bedrijfsjuridische Berichten, 2020 (7).
    • H. Koster (2020). Het Integraal Nationaal Energie- en Klimaatplan 2021-2030. Bedrijfsjuridische Berichten, 2020 (6).
    • H. Koster (2020). Arbitrage en de toe te passen beoordelingsmaatstaf. Bedrijfsjuridische Berichten, 2020 (7).
    • H. Koster (2020). Arbitrage en schending opdracht. Bedrijfsjuridische Berichten, 2020 (6).
    • H. Koster (2020). Verzet tegen voorgenomen juridische fusie. JBN (Juridische Berichten voor het Notariaat), 2020 (2).
    • H. Koster (2019). Wijziging Handelsregisterwet 2007 en enkele daaraan gereleteerde onderwerpen. Ondernemingsrecht, 2019 (15).
    • H. Koster (2019). Het ontwerp klimaatakkoord. Bedrijfsjuridische Berichten, 2019 (3).
    • H. Koster (2019). Conceptwetsvoorstel transparantie maatschappelijke organisaties. Bedrijfsjuridische Berichten, 2019 (2).
    • H. Koster (2019). Is vernietiging van arbitrale vonnissen waarin voorlopige voorzieningen zijn gelast mogelijk? Bedrijfsjuridische Berichten, 2019 (18).
    • H. Koster (2019). Conceptwetsvoorstel modernisering personenvennootschappen. Bedrijfsjuridische Berichten, 2019 (12).
    • H. Koster (2019). De financiële sector en klimaatverandering. Ondernemingsrecht, 2019 (7):73.
    • H. Koster (2019). Aanpassing en verduidelijking wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen. JBN (Juridische Berichten voor het Notariaat), 2019 (februari).
    • H. Koster (2019). Ontwikkelingen betreffende de grensoverschrijdende splitsing. JBN (Juridische Berichten voor het Notariaat), 2019 (maart).
    • H. Koster (2019). De uitkeringstest en de tegenstrijdigbelangregeling bij de BV. EstateTip Review, 2019 (februari).
    • H. Koster (2019). Defecte arbitrageclausules. Bedrijfsjuridische Berichten, 2019 (6).
    • H. Koster (2019). Bijzondere rechten jegens de splitsende rechtspersoon. Bedrijfsjuridische Berichten, 2019 (5).
    • H. Koster (2019). Overgang onder algemene titel bij juridische fusie en splitsing nader beschouwd. Bedrijfsjuridische Berichten, 2019 (4).
    • H. Koster (2019). Dutch bill on management and supervision of legal entities. International Company and Commercial Law Review, 2019 (8).
    • H. Koster (2019). Boekbespreking mr. C.J.C. de Brauw: “Overnames van beursvennootschappen”, deel 143 in de serie vanwege het Van der Heijden Instituut te Nijmegen, Wolters Kluwer 2017. Ondernemingsrecht, 2019 (2).
    • H. Koster (2018). Procedure bij de voorzieningenrechter of emergency arbitration? Bedrijfsjuridische Berichten, 2018 (13).
    • H. Koster (2018). Tegenstrijdig belang bij familievennootschappen: Aandacht voor ‘related party transactions’. EstateTip Review, 2018 (april).
    • H. Koster (2018). Disruptie in het ondernemingsrecht. Onderneming en Financiering, 2018 (4).
    • H. Koster (2018). Over het belang van adequate interne risicobeheersings- en controlesystemen: de UK Bribery Act 2010 en de UK Modern Slavery Act 2015 als inspiratiebron? Bedrijfsjuridische Berichten, 2018:15.
    • H. Koster (2018). HvJ EU over grensoverschrijdende fusie en bescherming van schuldeisers. JBN (Juridische Berichten voor het Notariaat), 2018 (maart).
    • H. Koster (2018). Verbreking fiscale eenheid vennootschapsbelasting door certificering. Ondernemingsrecht, 2018:25.
    • H. Koster (2018). De wettelijke verankering van de Nederlandse corporate governnace code. Ondernemingsrecht, 2018:7.
    • H. Koster (2018). Sustainable finance & sustainability reporting. Ondernemingsrecht, 2018 (6):49.
    • H. Koster (2018). Kampschöer/Le Roux en bestuurdersaansprakelijkheid: over het belang van artikel 2:11 BW voor de notariële praktijk (met J. Müller. JBN (Juridische Berichten voor het Notariaat), 2018 (september).
    • H. Koster (2018). Heeft een bevoegde autoriteit de arbitrale uitspraak vernietigd? Bedrijfsjuridische Berichten, 2018 (23).
    • H. Koster (2018). Het energielabel voor gebouwen. Bedrijfsjuridische Berichten, 2018 (24).
    • H. Koster (2018). De aandeelhouderssplitsing op basis van 2:334cc BW en minderheidsaandeelhouders. Bedrijfsjuridische Berichten, 2018 (22).
    • H. Koster, W. Burgerhart & J. Ganzeveld (2018). Anonimisering door de CV: géén leeuwenvennootschap. Een reactie op “Anonimisering door de CV: een leeuwenvennootschap” van W.R. Kooiman en F.M. Witpeerd (WFR 2018/78). Weekblad Fiscaal Recht, 2018 (193).
    • H. Koster (2018). Gezamenlijke accountant bij juridische fusie en splitsing. Bedrijfsjuridische Berichten, 2018 (21).
    • H. Koster (2018). De herziene aandeelhoudersrichtlijn (met J. Seligmann). Bedrijfsjuridische Berichten, 2018 (15):49.
    • H. Koster (2018). De energietransitie in Nederland: enkele (juridische) ontwikkelingen. Bedrijfsjuridische Berichten, 2018 (15).
    • H. Koster (2018). Arbitrage onaanvaardbaar naar de eisen van redelijkheid en billijkheid. Bedrijfsjuridische Berichten, 2018 (14).
    • H. Koster (2018). Wetsvoorstel over inhoudingsplicht voor houdstercoöperaties. Ondernemingsrecht, 2018:5.
    • H. Koster (2017). Liquidatie van rechtspersonen: is de rechtspersoon opgehouden te bestaan of toch niet? JBN (Juridische Berichten voor het Notariaat), 2017 (oktober).
    • H. Koster (2017). Maatschappelijk verantwoord ondernemen en de UN Guiding Principles on Business and Human Rights. Bedrijfsjuridische Berichten:76.
    • H. Koster (2017). Samenvoeging zes EU-vennootschapsrichtlijnen in één kapitaalvennootschappenrichtlijn (‘Verzamelrichtlijn’). Ondernemingsrecht, 2017:119.
    • H. Koster (2017). Boekbespreking Bastiaan Kemp: Aandeelhoudersverantwoordelijkheid: De positie en rol van de aandeelhouder en aandeelhoudersvergadering. Ondernemingsrecht, 2017:140.
    • H. Koster (2017). column: Compliance (with L. Korsten). Bedrijfsjuridische Berichten, 2017 (26).
    • H. Koster (2017). Compliance en corporate governance. Bedrijfsjuridische Berichten, 2017 (26).
    • H. Koster (2017). Arbitraliteit. Bedrijfsjuridische Berichten, 2017:12.
    • H. Koster (2017). Juridische splitsing en verzet door een vakbond. Bedrijfsjuridische Berichten, 2017:51.
    • H. Koster (2017). Consultatie over modernisering van het vennootschapsrecht in de EU: regels voor digitale oplossingen en efficiënte grensoverschrijdende activiteiten. Ondernemingsrecht, 2017:77.
    • H. Koster (2017). Aanpassingen huwelijksvermogensrecht. Ondernemingsrecht, 2017:76.
    • H. Koster (2017). Nogmaals over de werking van art. 2:334r BW bij juridische splitsing. Bedrijfsjuridische Berichten, 2017:54.
    • H. Koster (2017). Wie is de schuldernaar na juridische fusie en splitsing? Bedrijfsjuridische Berichten, 2017:48.
    • H. Koster (2017). Column: Maatschappelijk verantwoord ondernemen (with T. Noordoven). Bedrijfsjuridische Berichten, 2017:75.
    • H. Koster (2017). Aanbiedingsplicht op grond van de blokkeringsregeling? EstateTip Review, 2017 (september).
    • H. Koster (2017). Verzet bij juridische afsplitsing en de invloed van art. 2:334 t BW. Bedrijfsjuridische Berichten, 2017:61.
    • H. Koster (2017). Voortzetting van de streefcijfers diversiteit. Ondernemingsvormen en Verslaggeving in Europa (losbladig), 2017:75.
    • H. Koster (2016). Brexit: enkele ondernemingsrechtelijke aspecten. Bedrijfsjuridische Berichten, 2016:78.
    • H. Koster (2016). Het vernieuwde Nederlandse arbitragerecht (IV). Bedrijfsjuridische Berichten, 2016:17.
    • H. Koster (2016). Voortgang wetsvoorstel Winstuitkering in de zorg. Ondernemingsrecht, 2016:58.
    • H. Koster (2016). De wooncoöperatie. JBN (Juridische Berichten voor het Notariaat), 2016 (mei).
    • H. Koster (2016). Familie governance bij familiebedrijven. Over structuur, cultuur en gedrag. EstateTip Review, 2016 (april).
    • H. Koster (2016). Gewijzigde fiscale besluiten over het toestemmingsvereiste bij commanditaire vennootschappen en fondsen voor gemene rekening. Ondernemingsrecht, 2016:44.
    • H. Koster (2016). Corruptie en omkoping: enkele buitenlandse ontwikkelingen. Ondernemingsrecht, 2016:20.
    • H. Koster (2016). Klokkenluiders: enkele ondernemingsrechtelijke aspecten. Bedrijfsjuridische Berichten, 2016:43.
    • H. Koster (2016). Boekbespreking Erwin Roelofs: Grensoverschrijdende splitsing van kapitaalvennootschappen. Ondernemingsrecht, 2016:65.
    • H. Koster (2016). Het vernieuwde Nederlandse arbitragerecht (II). Bedrijfsjuridische Berichten, 2016:11.
    • H. Koster (2016). Het vernieuwde Nederlandse arbitragerecht (III). Bedrijfsjuridische Berichten, 2016:13.
    • H. Koster (2016). De turboliquidatie nader beschouwd. Bedrijfsjuridische Berichten, 2016:89.
    • H. Koster (2016). Het vernieuwde Nederlandse arbitragerecht (I). Bedrijfsjuridische Berichten, 2016:9.
    • H. Koster (2016). Over de uitleg van uitspraken van de Hoge Raad: Nog een keer over het Spaanse villa-arrest. Ondernemingsrecht, 2016:94.
    • H. Koster (2016). Intrekking voorstel voor de Europese Stichting (FE) (with M.A. Verbrugh). Ondernemingsrecht, 2016.
    • H. Koster (2016). Effectieve klokkenluidersbescherming (OESO Rapport). Ondernemingsrecht, 2016:64.
    • H. Koster (2016). Over de herroeping van een ontbindingsbesluit van een BV. JBN (Juridische Berichten voor het Notariaat), 2016 (juli).
    • H. Koster (2016). IOSCO-rapport over auditcommissies. Ondernemingsrecht, 2016:88.
    • H. Koster (2015). Faillissement VOF en de positie van de vennoten. Bedrijfsjuridische Berichten, 2015 (31).
    • H. Koster (2015). Nieuw OESO rapport over omkoping van buitenlandse ambtenaren. Ondernemingsrecht, 2015 (6).
    • H. Koster (2015). EU studie over financiële werknemersparticipatie. Ondernemingsrecht, 2015 (6).
    • H. Koster (2015). Opheffing vermogensklem omgezette stichting. Bedrijfsjuridische Berichten, 2015 (22).
    • H. Koster (2015). Wijziging werknemersmedezeggenschap bij grensoverschrijdende fusie. Bedrijfsjuridische Berichten, 2015 (26).
    • H. Koster (2015). Naar een Free Zone en Commercial Court aan de Zuidas? Ondernemingsrecht, 2015 (8).
    • H. Koster (2015). Herroeping van een besluit tot ontbinding. Bedrijfsjuridische Berichten, 2015 (29).
    • H. Koster (2015). Juridische splitsing en de werking van art. 2:334r BW. Bedrijfsjuridische Berichten, 2015 (37).
    • H. Koster (2015). Vordering in kort geding in verband met vernietiging juridische fusie. JBN (Juridische Berichten voor het Notariaat), 2015 (oktober).
    • H. Koster & J.L. van de Streek (2015). Naar wetgeving voor cross-border omzettingen. Weekblad Fiscaal Recht, 2015 (1274).
    • H. Koster (2015). Exit dividend litigation KLM. Ondernemingsrecht, 2015 (17).
    • H. Koster (2015). Voorstel voor een regeling van een dwangakkoord buiten faillissement. JBN (Juridische Berichten voor het Notariaat), 2015 (december).
    • H. Koster (2015). Voorstel wijziging houdsterverliesregeling in de Wet op de vennootschapsbelasting 1969. Ondernemingsrecht, 2015 (14).
    • H. Koster (2015). Tegenstrijdig belang en toezicht bij stichtingen. EstateTip Review, 2015 (september).
    • H. Koster (2015). Overtreding beheersverbod en hoofdelijke aansprakelijkheid commanditaire vennoot. Bedrijfsjuridische Berichten, 2015 (57).
    • H. Koster (2014). Enquête Slotervaartziekenhuis en de overweging ten overvloede van de Hoge Raad. Ondernemingsrecht, 2014 (118).
    • H. Koster (2014). Stemrechtloze aandelen. Bedrijfsjuridische Berichten, 2014 (2).
    • H. Koster (2014). Opheffing conservatoir beslag op aandelen. Bedrijfsjuridische Berichten, 2014 (26).
    • H. Koster (2014). Societas Unius Personae (SUP). Bedrijfsjuridische Berichten, 2014 (25).
    • H. Koster (2014). Afscheiding afdeling vereniging. JBN (Juridische Berichten voor het Notariaat), 2014 (11).
    • H. Koster (2014). Compliance (with L. Korsten). Bedrijfsjuridische Berichten, 2017 (26).
    • H. Koster (2014). Verzet tegen beëindiging overblijvende aansprakelijkheid 2:403 BW-verklaring. Bedrijfsjuridische Berichten, 2014 (20).
    • H. Koster (2014). Consultatie over grensoverschrijdende fusies en splitsingen. Ondernemingsrecht, 2014 (17).
    • H. Koster (2014). Voorontwerp grensoverschrijdende omzetting van kapitaalvennootschappen. Bedrijfsjuridische Berichten, 2014 (17).
    • H. Koster (2014). Aandeelhoudersbesluitvorming en doorbreking van een statutair unanimiteitsvereiste. Bedrijfsjuridische Berichten, 2014 (16).
    • H. Koster (2014). Bescherming contractspartijen bij juridische fusie en splitsing. Bedrijfsjuridische Berichten, 2014 (15).
    • H. Koster (2014). Dividend activisme bij KLM. Bedrijfsjuridische Berichten, 2014 (11).
    • H. Koster (2014). AFM-onderzoek over gebreken bij cross-border voting. Bedrijfsjuridische Berichten, 2014 (9).
    • H. Koster (2014). Naschrift op reactie op: H. Koster, 'Aandelen van een bepaalde aanduiding nader beschouwd'. JBN (Juridische Berichten voor het Notariaat), 2014 (1).
    • H. Koster (2014). Bewilligde certificaten en overgangsrecht bij de flex-BV. Kan het vergaderrecht na 30 september 2013 zijn vervallen? EstateTip Review, 2014 (28).
    • H. Koster (2014). Overdrachtsbelasting in 2014: Enkele recente ontwikkelingen. Ondernemingsrecht, 2014 (12).
    • H. Koster (2014). De nieuwe 'claw back' wetgeving in Boek 2 BW. Bedrijfsjuridische Berichten, 2014 (18).
    • H. Koster (2014). Kroniek ondernemingsrecht 2013-2014. Bedrijfsjuridische Berichten, 2014 (19).
    • H. Koster (2013). De (super)turbo-uittredingsregeling van art. 2:343c BW. Bedrijfsjuridische Berichten, 2013 (16), 161-162.
    • H. Koster (2013). Corporate social responsibility in het Verenigd Koninkrijk. Ondernemingsrecht, 2013 (10/11), 396.
    • H. Koster (2013). De nieuwe regeling over extra verplichtingen. Bedrijfsjuridische Berichten, 2013 (18), 178-179.
    • H. Koster (2013). Stemrechtloze aandelen bij de Flex-BV. Heeft certificering nog wel zin? EstateTip Review, 2013 (30).
    • H. Koster (2013). Financiële steunverlening, artikel 2:207c BW (oud) en overgangsrecht. Bedrijfsjuridische Berichten, 2013 (15), 153-154.
    • H. Koster (2013). De Hoge Raad en aansprakelijkheid bij maatschappen. Bedrijfsjuridische Berichten, 2013 (12), 128-129.
    • H. Koster (2013). Herzien wetsvoorstel voor governance en extern toezicht bij woningcorporaties. Ondernemingsrecht, 2013 (8), 311-312.
    • H. Koster (2013). Voorontwerp wetsvoorstel civielrechtelijk bestuursverbod. Bedrijfsjuridische Berichten, 2013 (11), 106-107.
    • H. Koster (2013). Kan een arbitraal beding de toegang tot enqueteprocedure verhinderen? Bedrijfsjuridische Berichten, 2013 (10).
    • H. Koster (2013). Flex-BV wetgeving stimulans voor turboliquidaties. JBN (Juridische Berichten voor het Notariaat), 2013 (26).
    • H. Koster (2013). Over onmiddellijke voorzieningen en toetsing door de Ondernemingskamer. Bedrijfsjuridische Berichten, 2013 (4), 21-23.
    • H. Koster (2013). Wet corporate governance nader belicht. Bedrijfsjuridische Berichten, 2013 (5), 32-34.
    • H. Koster (2013). Aandelen van een bepaalde aanduiding nader beschouwd. JBN (Juridische Berichten voor het Notariaat), 2013 (66).
    • H. Koster (2013). Belet en onstentenis bij de flex-BV. Bedrijfsjuridische Berichten, 2013 (75), 245.
    • H. Koster (2013). Nogmaals de nieuwe regeling over uitkeringen. Bedrijfsjuridische Berichten, 2013 (21).
    • H. Koster (2012). Nieuwe regeling juridische fusie overdrachtsbelasting. Ondernemingsrecht, 2012-8, 338-339.
    • H. Koster (2012). Naar meer mogelijkheden tot omzetting in Europese rechtspersonen. Bedrijfsjuridische Berichten, 2012-11, 73-74.
    • H. Koster (2012). Nieuw huwelijksvermogensrecht. Ondernemingsrecht, 2012-7, 296-296.
    • H. Koster (2012). Van TNT naar TNT Express en PostNL. Ondernemingsrecht, 2012-4, 163-167.
    • H. Koster (2012). Visie op toezicht en verantwoording in de filantropische sector. Ondernemingsrecht, 2012-17.
    • H. Koster (2012). Stichting administratiekantoor NLFI aandeelhouder ABN AMRO. Ondernemingsrecht, 2012-2, 86-87.
    • H. Koster (2012). De fluwelen revolutie bij Ajax. Tijdschrift voor Arbeid & Onderneming, 2012 (1), 34-36.
    • H. Koster (2012). Herziene regels over het aandeelhoudersregister. Bedrijfsjuridische Berichten, 2012-19, 142-143.
    • H. Koster (2012). Drie internationale herstructureringen: D.E Master Blenders 1753, Ageas en ASM. Ondernemingsrecht, 2012 (17).
    • H. Koster (2012). Herziening van het kapitaalbeschermingsrecht. Bedrijfsjuridische Berichten, 2012-17, 129-130.
    • H. Koster (2012). Herzien fiscaal besluit omzetting rechtspersonen. Civiel & Fiscaal Tijdschrift Vermogen (ook Fiscaal Tijdschrift Vermogen), 2012 (1), 13-17.
    • H. Koster (2012). De econoom in het enquêterecht. Ondernemingsrecht, 2012 (1), 31-32.
    • H. Koster (2012). Blokkeringsregeling à la carte vanaf 1 oktober a.s. EstateTip Review, 2012 (26).
    • H. Koster (2012). VALE en grensoverschrijdende omzetting. Bedrijfsjuridische Berichten, 2012-24.
    • H. Koster (2012). Reparatiewet bestuur en toezicht. Bedrijfsjuridische Berichten, 2012-23.
    • H. Koster (2012). Aanpassingen juridische fusie en splitsing door Flex-bv wetgeving. Bedrijfsjuridische Berichten, 2012 (22).
    • H. Koster & J.L. van de Streek (2012). De nieuwe uitkeringstest voor de besloten vennootschap in civiel en fiscaal perspectief. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), 2012 (6947), 718-728.
    • H. Koster (2012). Omzetting besloten vennootschap in stichting niet toegestaan. JBN (Juridische Berichten voor het Notariaat), september, 8-11.
    • H. Koster (2012). EU rapport en consultatie over Europese Coöperatieve Vennootschap. Ondernemingsrecht, 2012 (12), 530-531.
    • H. Koster (2012). Vaststelling jaarrekening en decharge. Bedrijfsjuridische Berichten, 2012-18, 131-131.
    • H. Koster (2012). Besloten vennootschap en blokkeringsregeling. Bedrijfsjuridische Berichten, 2012 (16), 113-115.
    • H. Koster (2012). Vordering tot wijziging huurovereenkomst na juridische splitsing. JBN (Juridische Berichten voor het Notariaat), juli 2012, 10-13.
    • H. Koster (2011). Omzetting van stichtingen en beklemd vermogen. Bedrijfsjuridische Berichten, 2011 (14), 108-110.
    • H. Koster (2011). Twee bijzondere Europese rechtsvormen: ERIC en EGTS. Ondernemingsrecht, 2011 (12), 433-435.
    • H. Koster (2011). Limitering functies bestuurders en commissarissen en diversiteitsquotum. Bedrijfsjuridische Berichten, 2011 (20), 153-154.
    • H. Koster (2011). Over stemrechtloze aandelen en cash- out (de)mergers in Nederland. Ondernemingsrecht, 2011 (13), 474-475.
    • H. Koster (2011). ABN AMRO en de Wet stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen. Ondernemingsrecht, 2011 (13), 475-477.
    • H. Koster (2011). Vormen van grensoverschrijdende juridische fusie en splitsing. Bedrijfsjuridische Berichten, 2011 (21), 166-168.
    • H. Koster (2011). Besluitvorming over juridische fusie en splitsing. JBN (Juridische Berichten voor het Notariaat), 2011 (december), 3-4.
    • H. Koster (2011). Sprinkhanentaks en dividendbelasting bij coöperaties. Ondernemingsrecht, 2011 (15), 553-554.
    • H. Koster (2011). Moeder-(klein)dochterfusies en splitsingen respectievelijk zusterfusies en splitsingen. Bedrijfsjuridische Berichten, 2011 (19), 150-152.
    • H. Koster (2011). Wet bestuur en toezicht: Streefcijfers diversiteit. Ondernemingsrecht, 2011 (15), 547-548.
    • H. Koster (2011). Dividend litigation. Bedrijfsjuridische Berichten, 2011 (16), 125-129.
    • H. Koster (2011). Herziening fiscale regeling over omzetting rechtspersoon. Ondernemingsrecht, 2011 (9), 352-353.
    • H. Koster (2011). Herbenoeming commissarissen geen automatisme. JBN (Juridische Berichten voor het Notariaat), 2011 (maart), 17-19.
    • H. Koster (2011). De Ondernemingskamer in 2010: Enkele beslissingen nader bekeken. Bedrijfsjuridische Berichten, 2011 (12), 93-96.
    • H. Koster (2011). De stand van zaken betreffende de bevoegdheden van de Algemene Rekenkamer bij ABN AMRO. Ondernemingsrecht, 2011 (4), 156-157.
    • H. Koster (2010). Driehoeksfusie en driehoekssplitsing. Bedrijfsjuridische Berichten, 2010 (25), 189-191.
    • H. Koster (2010). Naschrift op reactie op Juridische afsplitsing ABN AMRO. Ondernemingsrecht, 2010 (14), 597.
    • H. Koster (2010). Corporate litigation over nationale juridische fusies en splitsingen. Bedrijfsjuridische Berichten, 2010 (13), 89-92.
    • H. Koster (2010). Wet spreekrecht ondernemingsraad naamloze vennootschappen. Bedrijfsjuridische Berichten, 2010 (24), 186-188.
    • H. Koster (2010). Herziening successiewet: een opmerkelijke bepaling. Ondernemingsrecht, 2010 (3) (27), 151-152.
    • H. Koster (2010). Drie Stellingen. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), 2010 (6832), 162-165.
    • H. Koster (2010). Aandeelhoudersbesluitvorming buiten vergadering en raadgevende stem bestuur. Bedrijfsjuridische Berichten, 2010 (9), 68-69.
    • H. Koster (2010). Geldigheid prijsbepalingsregeling in een aandeelhoudersovereenkomst. Bedrijfsjuridische Berichten, 2010 (2) (3), 9-10.
    • H. Koster (2009). Tegenstrijdig belang en aanwijzingsbevoegdheid algemene vergadering. Bedrijfsjuridische Berichten, 2009 (26), 298-300.
    • H. Koster (2007). Nadere memorie van antwoord personenvennootschappen. Ondernemingsrecht, 2007 (8), 323.
    • H. Koster (2007). De voorgestelde liquidatietest in het voorontwerp derde tranche. Ondernemingsrecht, 2007 (4), 147-148.
    • H. Koster (2007). Het versoepelde toestemmingsvereiste betreffende besloten commanditaire vennootschappen en besloten fondsen voor gemene rekening. Ondernemingsrecht, 2007 (3), 103.
    • H. Koster (2006). Stemrechtontwikkelingen. Ondernemingsrecht, 2006 (12), 434-435.
    • H. Koster (2005). Vereenvoudiging van het kapitaalbeschermingsrecht. Ondernemingsrecht, 2005 (11/12), 409-411.
    • H. Koster (2015). Cursus Belastingrecht Kluwer Onderdeel vpb 1.0.3.C., 2.0.6.B, 2.0.6.F, 2.7.0 B/C. Deventer: Wolters Kluwer
    • H. Koster (2013). De Flex-BV (Recht en Praktijk - Ondernemingsrecht). Deventer: Kluwer
    • H. Koster (2020). Bewerking artikel 2:308 BW inzake juridische fusie. In Groene Serie Rechtspersonen. Deventer: Wolters Kluwer
    • H. Koster (2020). Bewerking 2.6.0.B; 2.7.0.B en 7.1.0.A. In Cursus Belastingsrecht. Deventer: Wolters Kluwer
    • H. Koster (2019). Cursus Belastingrecht Kluwer Onderdeel vpb 1.0.3.C. In Cursus belastingrecht vennootschapsbelasting. Deventer: Wolters Kluwer
    • H. Koster (2019). Toezicht. In G.J.C. Rensen & B. Snijder-Kuipers (Eds.), Handboek notarieel ondernemingsrecht vereniging, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij (pp. 171-192). Deventer: Wolters Kluwer
    • H. Koster & M.A. Verbrugh (2019). Juridische fusie en splitsing bij de vereniging. In G.J.C. Rensen & B. Snijder-kuipers (Eds.), Handboek notarieel ondernemingsrecht vereniging, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij (pp. 303-326). Deventer: Wolters Kluwer
    • H. Koster (2019). The Netherlands: Corporate law and Corporate Governance. In F. Wright (Ed.), Doing Business in Europe. London: Sweet & Maxwell
    • H. Koster (2018). Hoofdstuk drie (deels) over personenvennootschappen. In Handboek Ondernemingsrecht 2018/2019. Zutphen: Walburg Pers
    • H. Koster (2018). Bewerking artikel 2:308 t/m/ artikel 2:333a BW inzake juridische fusie. In J.B. Huizink (Ed.), Groene Serie Rechtspersonen (Groene Serie). Deventer: Wolters Kluwer
    • H. Koster (2018). Voorwoord. In E. Bauw, S.A. Kruisinga & H. Koster (Eds.), De kansen voor een Netherlands Commercial Court (Montaigne reeks, deel 9). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
    • H. Koster (2018). Onderdeel vpb 2.7.0 B en 7.1.0. In Cursus Belastingrecht Wolters Kluwer. Deventer: Wolters Kluwer
    • H. Koster (2017). Introduction. In Essays on Private & Business Law. A tribute to professor Adriaan Dorresteijn. editors H. Koster, F. Pennings and C. Resu. The Hague: Eleven International Publisher
    • H. Koster (2016). Hoofdstuk drie (deels) over personenvennootschappen. In Handboek Ondernemingsrecht 2015/2016. Zutphen: Walburg Pers
    • H. Koster (2015). Personenvennootschappen (deels). In In W.D. Kolkman & L.C.A. Verstappen (Eds.), Handboek Ondernemingsrecht 2015/2016. Zutphen: Walburg Pers
    • H. Koster (2013). Personenvennootschappen (deels). In W.D. Kolkman & L.C.A. Verstappen (Eds.), Handboek Ondernemingsrecht 2013/2014. Zutphen: Walburg Pers
    • H. Koster (2012). Onderdeel vpb 1.0.3.C., 2.0.5.E, 2.0.6.B, 2.0.6.F, 2.0.8.B/C, 2.2.1.B, 2.6.0. B, 2.7.0 B/C en 7.1.0. In Cursus belastingrecht. Kluwer
    • H. Koster (2011). Supplement 477, onderdeel Vpb, 1.0.3.C. In Cursus belastingrecht (losbladig handboek). Deventer: Kluwer
    • H. Koster (2010). Supplement 485, onderdeel Vpb, 1.0.3. en 7.1.0. In Cursus Belastingrecht (losbladig handboek). Deventer: Kluwer
    • H. Koster (2010). Supplement 472, onderdeel Vpb, 2.6.0.B; 2.6.0.F.c2.I; 2.7.0.B en 2.7.0.C. In Cursus Belastingrecht (losbladig handboek). Deventer: Kluwer
    • H. Koster (2010). Winstverdeling bij rechtspersonen en personenvennootschappen vanuit civielrechtelijk perspectief. In M.L.M. van Kempen (Ed.), 40 jaar Cursus Belastingrecht. Liber Amicorum (pp. 109-115). Deventer: Kluwer
    • H. Koster (2019). De voorgestelde EU richtlijn voor omzetting, juridische fusie en splitsing over de grens: een analyse van de bescherming van aandeelhouders. In Opstellen aangeboden aan prof. mr. J.B. Huizink. Deventer: Wolters Kluwer
    • M.A. Verbrugh & H. Koster (2019). Juridische fusie en splitsing. In B. Snijder-Kuipers & G.J.C. Rensen (Eds.), Handboek notarieel ondernemingsrecht. Vereniging, cooperatie en onderlinge waarbormaatschappij (VDHI, 132-2) (pp. 303-325). Deventer: Wolters-Kluwer
    • H. Koster (2019). De energietransitie: organisatie van verduurzamingsprojecten in de private sector. In Duurzaam wonen (Preadvies Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie). Den Haag: SDU
    • H. Koster (2019). Aandeelhouders en het vennootschappelijk belang: van aandeelhouderscontract naar stewardshipparticipatie. In Bastiaan Kemp, Harold Koster en Kid Schwarz (Ed.), De betekenis en functies van het vennootschappelijk belang. Deventer: Wolters Kluwer
    • H. Koster (2018). The Dubai International Financial Centre (DIFC) Courts: a specialised commercial court in the Middle East (met Mark Beer OBE). In De kansen voor een Netherlands Commercial Court. Den Haag: Boom juridische uitgevers
    • H. Koster (2018). Netherlands Commercial Court bezien vanuit het perspectief van het ondernemingsrecht. In De kansen voor een Netherlands Commercial Court. Den Haag: Boom juridische uitgevers
    • H. Koster (2017). Doorbraak van aansprakelijkheid: Bange aandeelhouders? In De vele gezichten van Maarten Kroeze’s ‘bange bestuurders’. Opstellen voor prof. mr. M.J. Kroeze vanwege zijn toetreden als raadsheer tot de civiele kamer van de Hoge Raad der Nederlanden per 1 september 2016. Deventer: Wolters Kluwer
    • H. Koster (2017). The Societas Europaea (SE) revisited. In Essays on Private & Business Law. A tribute to professor Adriaan Dorresteijn. ed. H. Koster, F. Pennings and C. Resu. The Hague: Eleven International Publishing 2017
    • H. Koster (2015). Naar een uittreedrecht bij nationale juridische fusie en splitsing? In B.F.J. Assink (Ed.), De toekomst van het ondernemingsrecht – Het Ondernemingsrecht van de toekomst: Opstellen voor Prof. mr. L. (Vino) Timmerman ter gelegenheid van zijn 65ste verjaardag en 25+jaar hoogleraarschap (Uitgave vanwege het Instituut voor Ondernemingsrecht, Volume 99) (pp. 263-280). Deventer: Wolters Kluwer
    • H. Koster (2012). De notaris als hoeder van de rechtszekerheid in het ondernemingsrecht en specifiek bij personenvennootschappen. In De rol van de notaris binnen het vennootschapsrecht (pp. 17-25). Kluwer
    • H. Koster (2007). [Bespreking van het boek Contractsoverneming]. Ondernemingsrecht, 2007(7), 294-295.
    • H. Koster (2007). [Bespreking van het boek Deponering,publicatie en verzet;onderzoek naar procedures rond vereffening,omzetting,kapitaalvermindering,fusie,splitsing en beëindiging van de overblijvende aansprakelijkheid uit een 403-verklaring]. Ondernemingsrecht, 2007(9), 381-382.
    • H. Koster (2006). [Bespreking van het boek De verkrijging van aandelen in de overdrachtsbelasting]. Ondernemingsrecht, 2006(17), 638-640.
    • H. Koster (2006). [Bespreking van het boek Director's Disqualification and Bankruptcy Restricions]. Ondernemingsrecht, 2006, 329-331.
    • H. Koster (2005). [Bespreking van het boek Zeggenschapsrechten van houders van een recht van pand of vruchtgebruik op aandelen op naam]. Ondernemingsrecht, 2005(10), 378-380.
    • H. Koster (2005). [Bespreking van het boek Pay without Performance: The Unfulfilled Promise of Exwecutive Compensation]. Ondernemingsrecht, 2005(7), 247-249.
    • H. Koster (2015). [Bespreking van het boek Legal and Compliance Risk: A strategic response to a rising threat for global business]. Ondernemingsrecht, 2015(10/11).
    • H. Koster (2014). [Bespreking van het boek De invloed van belangenwijzigingen op verliesverrekening]. Ondernemingsrecht, 2014(13).
    • H. Koster (2013). [Bespreking van het boek Toetsing van besluiten in het rechtspersonenrecht]. Ondernemingsrecht, 2013(8), 318-319.
    • H. Koster (2013). [Bespreking van het boek Grensoverschrijdende fusies van kapitaalvennootschappen naar Nederlands recht]. Ondernemingsrecht, 2013(17).
    • H. Koster (2013). [Bespreking van het boek The Derivative Action in Asia: A Comparative and Functional Approach]. Ondernemingsrecht, 2013(9), 350-352.
    • H. Koster (2011). [Bespreking van het boek Comparative corporate governance of non-profit organizations]. Ondernemingsrecht, 2011(1), 45-46.
    • H. Koster (2011). Boekbespreking MET RECHT Opstellen over privaat- en fiscaalrechtelijk ondernemingsrecht aangeboden aan Theo Raaijmakers [Bespreking van het boek MET RECHT Opstellen over privaat- en fiscaalrechtelijk ondernemingsrecht aangeboden aan Theo Raaijmakers]. Ondernemingsrecht, 2011(127), 630-631.
    • H. Koster (2010). [Bespreking van het boek De fiscale eenheid vennootschapsbelasting en insolventie]. Ondernemingsrecht, 13(120), 573-575.
   • H. Koster (2019). Noot bij: Rechtbank Den Haag. (2019, februari 21), JOR 2019-131, (Noot over verzet bij juridische fusie (zaaknr. C-09-565068-HA RK 18-607)). ECLI:NL:RBDHA:2019:2195
   • H. Koster (2018). Noot bij: Rechtbank Amsterdam. (2017, augustus 10), Ondernemingsrecht 2018-42, C13632043 KGRK171284, (Elliott/AkzoNobel). ECLI:NL:RBAMS:2017:5845
   • H. Koster (2018). Noot bij: Hof Amsterdam (Ondernemerskamer). (2017, mei 29), Ondernemingsrecht 2018-34, Zaak 200.215.330/01, (Elliott/AkzoNobel). ECLI:NL:GHAMS:2017:1965
   • H. Koster (2015). Noot bij: Hoge Raad. (2015, februari 6), OR Updates 2015-0065, (Crane Services). ECLI:NL:HR:2015:246
   • H. Koster (2015). Noot bij: Hof Amsterdam (Ondernemingskamer). (2014, december 23), OR Updates 2015-0014, (Museum Vastgoed Groep). ECLI:NL:GHAMS:2014:5509
   • H. Koster (2014). Noot bij: Hoge Raad. (2013, december 20), OR Updates 2014-0295, (Favini). ECLI:NL:HR:2013:2122
   • H. Koster (2014). Noot bij: Hoge Raad. (2014, april 11), OR Updates 2014-0166, (Slotervaartziekenhuis). ECLI:NL:HR:2014:905
   • H. Koster (2013). Noot bij: Ondernemingskamer. (2012, oktober 29), OR Updates 2013-0363, LJN:BY5618, (ING/NAD en Nijl Holding).
   • H. Koster (2013). Noot bij: Hoge Raad. (2013, maart 15), OR Updates 2013-0269, (ECLI:NL:HR:2013:BY7840).
   • H. Koster (2012). Noot bij: Ondernemingskamer. (2012, februari 7), OR Updates 2012-07, (Ai Chu Yeh-Chiu / Chinese Workers B.V. c.s.).
   • H. Koster (2012). Noot bij: Rechtbank Rotterdam. (2012, januari 11), OR Updates 2012-08, LJN: BV1956, (Maatschap Schiedamse huisartsen).
   • H. Koster (2011). Noot bij: Hoge Raad. (2011, juni 10), Ondernemingsrecht 2011-15, (HR 10 juni 2011, LJN BQ0743, fiscale eenheid vennootschapsbelasting; ontvoeging dochtervennootschap in het zicht liquidatie). p.555-557.
   • H. Koster (2011). Noot bij: Hof Amsterdam (OK). (2011, mei 16), Ondernemingsrecht 2011-16, LJN BQ7632, (Hof Amsterdam (OK,) Wijziging statuten pensioenfonds; goedkeuringsrecht deelnemers strijdig met wet).
   • H. Koster (2010). Noot bij: Hoge Raad. (2010, juni 18), Ondernemingsrecht 2010-15, LJN BK3803, p.666-667.
    • H. Koster (2016, november 25). Dagvoorzitter congres over fusies en overnames. Utrecht, Juridisch Studenten Congres 2016.
    • H. Koster (2015, september 9). Foundation and introduction to business taxation: Corporate law perspective. Amsterdam, Lecturer UVA international taxation master.
    • H. Koster (2002, mei 27). Nieuw erfrecht. Groningen, Lezing over nieuw erfrecht.
    • H. Koster (2002, mei 1). Ondernemingsrecht en effectenrecht. Groningen, Lecturer RUG controllersopleiding.
    • H. Koster (2019, november 12). Het vennootschappelijk belang en de stakeholders bij beursvennootschappen. Amsterdam, Congres over vennootschappelijk belang.
    • H. Koster (2015, september 10). NV-recht in het Verenigd Koninkrijk. Rotterdam, Guest lecture Minor ‘Crossing borders’.
    • H. Koster (2019, november 26). Juridische fusie en splitsing bij verenigingen en cooperaties. Amsterdam, Congres over notarieel ondernemingsrecht.
    • H. Koster (2018, april 26). Private equity en venture capital. Rotterdam, Guest lecture master financieel recht.
    • H. Koster (2016, november 24). Brexit from a legal perspective. Utrecht, Brexit workshop Corporate Law Society.
    • H. Koster (2003, januari 20). Nachgrundung. Groningen, Lezing Trip Advocaten & Notarissen.
    • H. Koster (2002, februari 14). Estate planning en ondernemingsrecht. Groningen, Seminar over estate planning.
    • H. Koster (2017, januari 31). Dagvoorzitter workshop career opportunities. Utrecht, Workshop career opportunities.
    • H. Koster (2016, november 24). Dagvoorzitter. Utrecht, Brexit workshop Corporate Law Society.
    • H. Koster (2019, april 18). Brexit en ondernemingsrecht. Nijmegen Radboud Universiteit, Brexit congres.
    • H. Koster (2019, juni 25). De energietransitie: organisatie van verduurzamingsprojecten in de private sector. Utrecht, KNB/WPNR congres: Duurzaam Wonen.
    • H. Koster (2018, oktober 25). Legal Aspects of a Successful Free Zone. Hainan China, Conference about business development of Hainan.
    • H. Koster (2017, november 30). Dagvoorzitterschap. Utrecht, Afscheidcongres prof. Adriaan Dorresteijn.
    • H. Koster (2017, juni 22). NCC bezien vanuit het perspectief van het ondernemingsrecht. Utrecht, Congres: De kansen voor een Netherlands Commercial Court.
    • H. Koster (2016, november 1). Liquidatie van vennootschappen. Utrecht, Lezing voor notariele kring.
    • H. Koster (2016, maart 23). Whistleblowing from a Legal Perspective. Dubai, Seminar about Whistleblowing at University of Dubai.
    • H. Koster (2015, februari 24). The Dubai International Financial Court in Legal Perspective. Dubai, Seminar about Dubai International Financial Court at University of Dubai.
    • H. Koster (2015, oktober 20). The System of the New Corporate Law in the UAE explained. Dubai, Seminar about of the New Corporate Law in the UAE (BSA Ahmad Bin Hezeem law firm).
    • H. Koster (2015, september 24). Corporate Social Responsibility: Recent Trends. Dubai, Academic seminar about Corporate Social Responsibility.
    • H. Koster (2015, december 16). Corporate Governance and Boards. Dubai, Academic Conference about Corporate Governance.
    • H. Koster (2015, juni 10). Commercial Law in the UAE. Venetië (Italie), Conference about Law and Business in Africa and Middle East.
    • H. Koster (2015, mei 11). Solving disputes under BEPS. Dubai, Conference The BEPS & State Aid Revolution.
    • H. Koster (2015, maart 7). International business and law. Dubai, Alumni workshop at University of Dubai.
    • H. Koster (2015, februari 18). Recente ontwikkelingen ondernemingsrecht. Den Haag, Lezing Delissen Advocaten.
    • H. Koster (2014, mei 4). Contracts and Islamic Finance. Dubai, Seminar about Islamic Finance at University of Dubai.
    • H. Koster (2014, september 22). The impact of global law on UAE laws. Dubai, Seminar about Globalisation at University of Dubai.
    • H. Koster (2014, juni 18). Business Ethics and Law. Dubai, Conference about Business Ethics at University of Dubai.
    • H. Koster (2014, maart 14). Actuele ontwikkelingen governance & aansprakelijkheid. Utrecht, Cursus Kluwer.
    • H. Koster (2014, februari 23). Enforcement of Arbitration Awards. Dubai, Conference at International Islamic Center for Reconciliation and Arbitration.
    • H. Koster (2014, maart 18). Fraud and Compliance. Dubai, Workshop organised by Dubai Police.
    • H. Koster (2013, april 18). Arbitration in the UAE. Dubai, Academic workshop about law in the UAE.
    • H. Koster (2013, november 12). Enforcement of arbitration and the New York Treaty. Dubai, Workshop about arbitration.
    • H. Koster (2013, februari 7). Estate planning en Flex-BV. Baarn, Seminar over Estate planning.
    • H. Koster (2012, april 14). De rol van de notaris binnen het vennootschapsrecht. Amsterdam, Congres Notarieel Juridische Studenten Congres 2012.
    • H. Koster (2012, maart 15). Flexibilisering BV-recht. Zeeland, Lezing belastingadviseurs Zeeland.
    • H. Koster (2011, oktober 28). VSO corporate law (Besluitvorming en vertegenwoordiging; 2011). Rotterdam, workshop.
    • H. Koster (2011, maart 10). De juridische positie van statutaire bestuurders. Amsterdam, Lezing voor juristen uit en Amsterdam.
    • H. Koster (2011, januari 20). De organisatie van pensioenfondsen. Den Haag, Congres Pensioenmarkten in beweging.
    • H. Koster (2011, januari 1). SDU cursus (Civiele en fiscale praktijk van het nieuwe BV-recht; 2011). Breukelen, workshop.
    • H. Koster (2011, januari 2). De bestuurder in het vennootschapsrecht. Academie voor de rechtspraktijk, Waardenburg, workshop.
    • H. Koster (2011, april 7). cross border ondernemingsrecht. Amsterdam, Seminar Stichting tot Bevordering der Notariele Wetenschap.
    • H. Koster (2010, maart 1). Juridische splitsingen in Nederland. Den Haag, Lezing ten kantore van Udink Advocaten.
    • H. Koster (Ed.). (2019). De betekenis en functies van het vennootschappelijk belang. Redactie: Bastiaan Kemp, Harold Koster en Kid Schwarz. Deventer: Wolters Kluwer
    • C.A. Schwarz, H. Koster & B. kemp (Ed.). (2019). De betekenis en functies van het vennootschappelijk belang (IVO Reeks, deel 115). Deventer: Wolters Kluwer
    • H. Koster (Ed.). (2019). Doing Business in Europe: The Netherlands (with P. Kuypers). London: Sweet & Maxwell
    • H. Koster, E. Bauw & S. Kruisinga (Ed.). (2018). De kansen voor een Netherlands Commercial Court (Montaigne reeks, deel 9). Den Haag: Boomjuridisch
    • H. Koster (Ed.). (2017). Essays on Private & Business Law. A tribute to professor Adriaan Dorresteijn. editors H. Koster, F. Pennings and C. Resu. The Hague: Eleven International Publishers
    • H. Koster (Ed.). (2020-) JBN (Juridische Berichten voor het Notariaat).
    • H. Koster (Ed.). (2019-2025) Erasmus Law Review, Editor.
    • H. Koster (Ed.). (2016-2019) Utrecht Law Review, Editor.
   • H. Koster & E.R. Roelofs (2010, mei 20). Grensoverschrijdende splitsing mkb regelen. Financieel dagblad, pp. 9.
   • H. Koster (2012). Parlementaire geschiedenis Flex BV (Licent).
   • H. Koster (2012). Toolkit Flex BV (Licent).
   • H. Koster (2012). Cursussen Flex BV voor het notariaat.
   • H. Koster (2012). Colleges op Maat (Flexibilisering van het BV-recht).
   • H. Koster (2012). Takeovers and Corporate Restructuring (Postgraduate education).
   • H. Koster (2011). Grensoverschrijdend vennootschapsrecht, Lezing voor de Notariële Stichting (mei 2011).
   • H. Koster (2011). International Corporate Law (Postgraduate education).
   • H. Koster (2011). Pensioenmarkten in beweging (Seminar Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn januari 2011)).
   • H. Koster (2018-2025). Medewerker Groene Serie Rechtspersonen. Wolters Kluwer.
   • H. Koster (2018-2025). Country Correspondent International Company and Commercial Law Review. Sweet & Maxwell.
   • H. Koster (2018-2025). Redacteur tijdschrift Onderneming & Financiering. Boom juridische uitgevers.
   • H. Koster (2018-2025). Medewerker tijdschrift. WPNR.
   • H. Koster (2009-2020). Medewerker losbladige cursus belastingrecht. Kluwer.
   • H. Koster (2009-2020). Bedrijfsjuridische berichten (Editor corporate law ). Kluwer.
   • H. Koster (2013-2020). Medewerker tijdschrift Ondernemingsrecht. Kluwer.
   • H. Koster (2012-2020). Redacteur ORupdates. Boom juridische uitgevers.
   • H. Koster (2010-2020). Docent Stichting opleidingen Nederlandse Orde van Belastingadviseurs. NOB.
   • H. Koster (2013-2020). Docent Stichting Notariële Beroepsopleiding. SNB.
 • Boom Juridische Uitgevers

  Start date approval
  Feb/2020
  End date approval
  Is current
  Place
  VOORBURG
  Description
  Redacteur tijdschrift O&F

  NOB

  Start date approval
  Feb/2020
  End date approval
  Is current
  Place
  UTRECHT
  Description
  Vaste docent NOB beroepsopleiding fusies en herstr

  UU Rechtsgeleerdheid

  Start date approval
  Feb/2020
  End date approval
  Is current
  Place
  UTRECHT
  Description
  Redacteur tijdschrift Utrecht Law Review

  UU Rechtsgeleerdheid UHD

  Start date approval
  Feb/2020
  End date approval
  Is current
  Place
  UTRECHT
  Description
  Rechten/Ondernemingsrecht UHD

  Universiteit Dubai

  Start date approval
  Feb/2020
  End date approval
  Is current
  Place
  DUBAI
  Description
  Hoogleraar Arbeidsrecht

  Wolters Kluwer

  Start date approval
  Feb/2020
  End date approval
  Is current
  Place
  VOORBURG
  Description
  Medewerker Groene serie rechtspersonen

  Wolters Kluwer

  Start date approval
  Feb/2020
  End date approval
  Is current
  Place
  VOORBURG
  Description
  redacteur ondernemingsrecht bedrijfsjur.ber.

  Hof Amsterdam

  Start date approval
  Feb/2020
  End date approval
  Is current
  Place
  AMSTERDAM
  Description
  raadsheer plaatsvervanger
 • Company Law and Restructuring

  Title
  Company Law and Restructuring
  Year
  2019
  Year level
  (master)

  Onderzoekspracticum ondernemingsrecht

  Title
  Onderzoekspracticum ondernemingsrecht
  Year
  2019
  Year level
  (master)

  Onderneming, organisatie en risico's

  Title
  Onderneming, organisatie en risico's
  Year
  2019

  Onderneming, organisatie en risico's

  Title
  Onderneming, organisatie en risico's
  Year
  2019

  Scriptie Commercieel Privaatrecht

  Title
  Scriptie Commercieel Privaatrecht
  Year
  2019

  Scriptie Togamaster

  Title
  Scriptie Togamaster
  Year
  2019

  Scriptie master Ondernemingsrecht

  Title
  Scriptie master Ondernemingsrecht
  Year
  2019

  Master thesis Commercial and Company Law

  Title
  Master thesis Commercial and Company Law
  Year
  2019
 • Associate Professor

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Law
  Department
  Corporate and Financial Law
  Country
  The Netherlands

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam