prof.mr.drs. (Henk) H.P.A.M. van Arendonk

prof.mr.drs. (Henk) H.P.A.M. van Arendonk

Erasmus School of Law Tax Law
Location
Erasmus University Rotterdam
Room
J 5-35
Telephone
+31 10 4081647
Email
vanarendonk@law.eur.nl

Latest academic publication

H.P.A.M. van Arendonk (2015). Instrumentalisering van het pensioenkapitaal. In B. Starink & M. Visser (Eds.), Ondernemend met pensioen, Dietvorstbundel, opstellen aangeboden aan prof.dr. G.J.B. Dietvorst ter gelegenheid van zijn afscheid op 16-10-2015 als hoogleraar aan Tilburg University (pp. 1-13). Deventer: Wolters Kluwer

More information

Back to overview
    • H.P.A.M. van Arendonk (2015). Voorwoord bij themanummer 'Een eeuw cassatierechtspraak in belastingzaken'. Maandblad Belastingbeschouwingen, 84 (5/6), 147-150.
    • H.P.A.M. van Arendonk (2015). Editorial: New Presidents, new sound and new confidence? EC Tax Review, 24 (1), 2-5.
    • H.P.A.M. van Arendonk (2015). Krijgt Nederland in 2015 een belastinghervorming??? Maandblad Belastingbeschouwingen, 84 (1), 1-4.
    • H.P.A.M. van Arendonk (2014). Bruggen slaan, akkoorden sluiten en overleven! Maandblad Belastingbeschouwingen, 83 (1), 3-6.
    • H.P.A.M. van Arendonk (2014). Digitale overheid en fiscaliteit: een (on)gelukkige combinatie? Maandblad Belastingbeschouwingen, 83 (8), 287-289.
    • H.P.A.M. van Arendonk (2014). Belastingheffing en Europa: Supranationaal of nationaal? RMThemis (Rechtsgeleerd Magazijn Themis), 175 (2), 68-70.
    • H.P.A.M. van Arendonk (2014). Finally some good news from Europe in 2014? EC Tax Review, 23 (1), 2-4.
    • H.P.A.M. van Arendonk (2014). Digitale overheid en fiscaliteit: een (on)gelukkige combinatie? (vervolg). Maandblad Belastingbeschouwingen, 83 (9), 339-341.
    • H.P.A.M. van Arendonk (2013). National Grid Indus and Its Aftermath. EC Tax Review, 22 (4), 170-171.
    • H.P.A.M. van Arendonk (2012). Sjaak Jansen, ambtenaar en ook ZZP'er? Fiscaal Weekblad FED, 2012 (15 maart), 63-66.
    • H.P.A.M. van Arendonk (2012). Twenty years of the EC Tax Review, editorial in bijzonder nummer ter gelegenheid van 20-jarig bestaan van ECTR. EC Tax Review, 2012 (3).
    • H.P.A.M. van Arendonk (2010). Exit taxes: separation of powers? EC Tax Review, 2010 (April), 60-62.
    • H.P.A.M. van Arendonk (2010). Nationale belastingstelsels en Europa. De Europese samenwerking in Fiat Justitia. Fiat Justitia (EUR), 22 (5), 32-36.
    • H.P.A.M. van Arendonk (2009). The European Court of Justice and national courts. EC Tax Review, 2009 (3), 96-98.
    • H.P.A.M. van Arendonk (2009). Cartesio en het recht van vestiging in Europa. Fiscaal Praktijkblad, 8 (5), 10-15.
    • H.P.A.M. van Arendonk (2009). Lijfrente en emigratie, internationaalbelastingrechtelijk beschouwd. Fiscaal Praktijkblad, 8 (1), 12-16.
    • H.P.A.M. van Arendonk (2009). Een nieuwe Wet schenkings- en successiebelasting? Fiscaal Praktijkblad, 8 (13), 4-9.
    • H.P.A.M. van Arendonk (2008). Periodieke giften: onbegrensd geven aan het goede doel. Fiscaal Praktijkblad, 2008 (11), 8-13.
    • H.P.A.M. van Arendonk (2008). Burgerschap van de Unie en de fiscaliteit. Fiscaal Praktijkblad, 2008 (1), 12-16.
    • H.P.A.M. van Arendonk (2006). Vermogensrendementsheffing: robuust en onrechtvaardig? Fiscaal Praktijkblad, 2006 (3), 9-14.
    • H.P.A.M. van Arendonk (2006). De N-zaak: enige kritische opmerkingen. Fiscaal Praktijkblad, 2006 (19), 13-17.
    • H.P.A.M. van Arendonk (2006). Balkenende II scoorde in 2005, scoort Wijn in 2006 ? Maandblad Belastingbeschouwingen, 2006 (januari), 4-16.
    • H.P.A.M. van Arendonk (2006). Ballkenende II halverwege de rit: het oogsten kan beginnen. De Accountant-Adviseur, 2006 (jan/feb), 41-45.
    • H.P.A.M. van Arendonk (2005). Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten, te kust en te keur. Fiscaal Praktijkblad, 2005 (9, 17 mei), 24-29.
    • H.P.A.M. van Arendonk (2005). Belastingplan 2005, oude wijn in nieuwe zakken? De Accountant-Adviseur, 2005 (februari), 36-39.
    • H.P.A.M. van Arendonk (2005). Werken aan winst: ook voor MKB-bedrijfsleven. De Accountant-Adviseur, 2005 (7/8), 24-28.
    • H.P.A.M. van Arendonk (2005). Echtscheiding en goodwill; wat valt er te verrekenen? Fiscaal Praktijkblad, 2005 (15), 14-20.
    • H.P.A.M. van Arendonk (2004). Enkele belastingwijzigingen per 1 januari 2004 op een rij. De Accountant-Adviseur, 2004 (1-2), 18-21.
    • H.P.A.M. van Arendonk (2004). VUT/prepensioen en de levensloopregeling: een koningsdrama waard? Fiscaal Praktijkblad, 2004 (17), 12-16.
    • H.P.A.M. van Arendonk (2004). De fiscale invulling van open normen in het EG-recht. Fiscaal Praktijkblad, 2004 (8), 4-9.
    • H.P.A.M. van Arendonk (2004). Conserverende aanslagen bij emigratie, hoe lang nog? De Accountant-Adviseur, 2004 (1-2), 27-30.
    • H.P.A.M. van Arendonk (2003). Geruisloze terugkeer uit de BV: wat kunnen we er mee? Fiscaal Praktijkblad, 2003 (14), 8-11.
    • H.P.A.M. van Arendonk (2003). Normaal actief vermogensbeheer of ietsje meer: box 3 of box 1? Fiscaal Praktijkblad, 2003 (6), 14-20.
    • H.P.A.M. van Arendonk (2003). Echtscheiding en aandelen. Fiscaal Praktijkblad, 2003 (11), 14-18.
    • H.P.A.M. van Arendonk (2003). De levensloopregeling: de oplossing voor het spitsuur van het leven? Fiscaal Praktijkblad, 2003 (17), 4-8.
    • H.P.A.M. van Arendonk (2002). Jurisprudentie verrekenbedingen gecodificeerd. Fiscaal Praktijkblad, 2002 (4), 4-9.
    • H.P.A.M. van Arendonk (2002). Inkomen uit aanmerkelijk belang en de verliesrekening. De Accountant-Adviseur, 36 (6), 12-14.
    • H.P.A.M. van Arendonk (2001). BV in of toch maar de BV uit? Forfaitair. Fiscaal Studenten Maandblad, 14 (111), 29-33.
    • H.P.A.M. van Arendonk (1999). Enige fiscale aspecten verbonden aan de vermogenverdeling bij echtscheiding (II). Vakblad Financiële Planning, 4 (2), 18-21.
    • H.P.A.M. van Arendonk (1998). Enige fiscale aspecten verbonden aan de vermogensverdeling bij echtscheiding. Vakblad Financiële Planning, 3 (7), 13-15.
    • H.P.A.M. van Arendonk (1995). Afwikkeling van de familie BV. BelastingMagazine. Onafhankelijk Maandblad voor Onderneming en Belastingen, 4 (5), 34-39.
    • H.P.A.M. van Arendonk (2015). Instrumentalisering van het pensioenkapitaal of toch maar niet? Maandblad Belastingbeschouwingen, 84 (11), 366-374.
    • H.P.A.M. van Arendonk (2015). De Hoge Raad als EU-rechter. Maandblad Belastingbeschouwingen, 84 (5/6), 185-194.
    • H.P.A.M. van Arendonk (2013). Naar een activerender belastingstelsel: eindrapport Commissie-Van Dijkhuizen. Maandblad Belastingbeschouwingen, 2013 (september), 239-248.
    • H.P.A.M. van Arendonk (2013). 'Naar een activerender belastingstelsel' en 'Bruggen slaan': wat gaat de toekomst bieden? Maandblad Belastingbeschouwingen, 2013 (februari), 43-59.
    • H.P.A.M. van Arendonk (2012). Enige fiscale aspecten van de Wet Flex-bv en de Invoeringswet. Maandblad Belastingbeschouwingen, 2012 (november), 402-414.
    • H.P.A.M. van Arendonk (2012). National Grid Indus: een salomonsoordeel van het HvJ? Maandblad Belastingbeschouwingen, 2012 (mei), 179-194.
    • H.P.A.M. van Arendonk (2012). Citizens and taxation in the EU: fifty years after the Neumark report. EC Tax Review, 21 (3), 144-157.
    • H.P.A.M. van Arendonk (2011). Crises en belastingen. Maandblad Belastingbeschouwingen, 2011 (2), 500-508.
    • H.P.A.M. van Arendonk (2010). Rapport Continuïteit en vernieuwing: meer continuïteit dan vernieuwing! Maandblad Belastingbeschouwingen, 2010 (augustus), 255-268.
    • H.P.A.M. van Arendonk (2009). Modernisering Successiewet: veel beloofd, maar weinig waargemaakt. Maandblad Belastingbeschouwingen, 78 (juni 2009), 223-229.
    • H.P.A.M. van Arendonk (2009). Cartesio en exitheffingen: zijn we dichter bij een oplossing? Maandblad Belastingbeschouwingen, 78 (september 2009), 311-322.
    • H.P.A.M. van Arendonk (2008). CCCTB: ook een legislatief experiment. Maandblad Belastingbeschouwingen, 2008, 438-448.
    • H.P.A.M. van Arendonk (2008). Inkomstenbelasting en Europa: nationale folklore met een Europees sausje. Maandblad Belastingbeschouwingen, 2008, 121-135.
    • H.P.A.M. van Arendonk (2007). Samen werken, samen leven, verkiezingsbeloften waargemaakt? Maandblad Belastingbeschouwingen, 2007 (april), 147-161.
    • H.P.A.M. van Arendonk (2007). Exitheffingen: jurisprudentie HvJ EG en beleid EC en hoe nu verder? Maandblad Belastingbeschouwingen, 2007 (mei), 179-193.
    • H.P.A.M. van Arendonk (2006). De uitdaging van de tweede adolescentie: de fiscaliteit als Viagra? (Themanummer De uitdaging van de tweede adolescentie). Maandblad Belastingbeschouwingen, 2006 (december), 457-467.
    • H.P.A.M. van Arendonk (2006). Het fiscale beleid van het koninkrijk der Nederlanden. Maandblad Belastingbeschouwingen, 2006 (mei), 157-172.
    • H.P.A.M. van Arendonk (2006). Werken aan winst: snel werken maar weinig progressie. Maandblad Belastingbeschouwingen, 2006 (september), 319-328.
    • H.P.A.M. van Arendonk (2005). Belastingheffing van de eigen woning: nieuwbouw of toch maar renovatie. Maandblad Belastingbeschouwingen, 2005 (september), 294-300.
    • H.P.A.M. van Arendonk (2005). Modernisering VPB 2007: werken aan tarieven. Maandblad Belastingbeschouwingen, 2005 (juni/juli), 183-189.
    • H.P.A.M. van Arendonk (2005). Weg met de vervroegde uittredingsregelingen, leve de levensloopregeling. Maandblad Belastingbeschouwingen, 2005 (oktober), 305-316.
    • H.P.A.M. van Arendonk (2004). Geen Grand Design vennootschapsbelasting, Nederland als vestigingsplaats heeft voorrang. Maandblad Belastingbeschouwingen, 2004 (10), 289-299.
    • H.P.A.M. van Arendonk (2004). Balkenende II: Meedoen, meer werk, minder regels en hoe is nu de fiscale praktijk. Maandblad Belastingbeschouwingen, 2004 (1), 11-30.
    • H.P.A.M. van Arendonk (2003). Inkoop van eigen aandelen en de curator. Tijdschrift voor Insolventierecht (TVI), 2003 (november), 195-203.
    • H.P.A.M. van Arendonk (2003). Wijzigingen per 1 januari 2003: Zorgen over morgen! Maandblad Belastingbeschouwingen, 72 (1), 1-9.
    • H.P.A.M. van Arendonk (2002). Echtscheidingen onder de Wet IB 2001: eenvoudiger? Maandblad Belastingbeschouwingen, 71 (5), 115-124.
    • H.P.A.M. van Arendonk (2002). Duidelijkheid en daadkracht: een nieuw geluid van CDA-LPF en VVD? Maandblad Belastingbeschouwingen, 71 (7-8), 181-189.
    • H.P.A.M. van Arendonk (2001). Sport en Europa: geen vrij spel. Maandblad Belastingbeschouwingen, 70 (juni/juli), 199-205.
    • H.P.A.M. van Arendonk (2001). De inkomstenbelasting in Nederland: een terugblik en vooruitblik. Maandblad Belastingbeschouwingen, 70 (1), 1-10.
    • H.P.A.M. van Arendonk (2001). De invloed van het EG-recht op het Nederlandse belastingrecht. Ars Aequi Katern, 50 (5), 62-71.
    • H.P.A.M. van Arendonk (2000). De Belastingherziening 2001: een vervolg. Maandblad Belastingbeschouwingen, 69 (9), 273-280.
    • H.P.A.M. van Arendonk (2000). De aandeelhouder-belegger onder de wet IB 2001. Ondernemingsrecht, 2000 (10), 278-287.
    • H.P.A.M. van Arendonk (2000). Terugblikkend de 21e eeuw in. Maandblad Belastingbeschouwingen, 69 (1), 1-2.
    • H.P.A.M. van Arendonk (2000). De Wet IB 2001: een betere fiscale begeleiding van echtscheidingen? Fiscaal Tijdschrift Vermogen (ook Civiel & Fiscaal Tijdschrift Vermogen), 2 (9), 16-23.
    • H.P.A.M. van Arendonk (1999). Belastingherziening 2001, een brug te ver? Maandblad Belastingbeschouwingen, 68 (10/11), 335-353.
    • H.P.A.M. van Arendonk (1999). Belastingplan 1999 en enige andere wijzigingen per 1-1-1999. Maandblad Belastingbeschouwingen, 68 (1), 1-12.
    • H.P.A.M. van Arendonk (1998). Regeerakkoord Paars II: een fiscale impressie. Maandblad Belastingbeschouwingen, 67 (9), 296-304.
    • H.P.A.M. van Arendonk (1998). Verkenning Belastingen in de 21e eeuw 'de inkomstenbelasting als draagkrachtheffing ten grave gedragen'. Maandblad Belastingbeschouwingen, 67 (2), 39-50.
    • H.P.A.M. van Arendonk (1998). Wetswijziging Belastingplan 1998 en Wijzigingen van technische aard (wetsvoorstel 25691 en 25692). Maandblad Belastingbeschouwingen, 67 (1), 3-11.
    • H.P.A.M. van Arendonk (1997). De man-vrouw-firma en de ondermaatschap: zijn wij toe aan een nieuw ondernemersbegrip? Maandblad Belastingbeschouwingen, 66 (10), 307-316.
    • H.P.A.M. van Arendonk (1997). Belastingfraude en belastingmoraal, een vervolg. Maandblad Belastingbeschouwingen, 66 (3), 94-101.
    • H.P.A.M. van Arendonk (1997). Het nieuwe aanmerkelijk-belangregime per 1 januari 1997: nationale aspecten. Maandblad Belastingbeschouwingen, 66 (1), 1-15.
    • H.P.A.M. van Arendonk (1996). Pensioen en lijfrente. Flexibele delen van het bouwwerk der toekomstvoorzieningen. Verzekeringsarchief, 73 (1), 22-30.
    • H.P.A.M. van Arendonk (1996). Turbo- en andere reparaties en gedeeltelijke subjectivering van inkomsten uit aandelen. Maandblad Belastingbeschouwingen, 65 (9), 284-294.
    • H.P.A.M. van Arendonk (1996). De EG en het midden- en kleinbedrijf. Maandblad Belastingbeschouwingen, 65 (1), 43-56.
    • H.P.A.M. van Arendonk & J.E.M. Akveld (1995). Man-vrouw-firma, in het bijzonder bij vrije beroepen. Maandblad Belastingbeschouwingen, 64 (12), 395-404.
    • H.P.A.M. van Arendonk (1994). Ecologisering van het belastingstelsel: een fiscale externe integratie? Tijdschrift voor Milieu en Recht, 309-320.
    • H.P.A.M. van Arendonk (1994). Inkoop van eigen aandelen, civielrechtelijke en fiscaalrechtelijke aspecten. Dossier, 5 (15), 76-82.
    • H.P.A.M. van Arendonk (1994). Ecologisering van het belastingstelsel; een fiscale externe integratie. Milieu en Recht (M&R), 309-320.
    • H.P.A.M. van Arendonk (1994). Belastingfraude en belastingmoraal. Maandblad Belastingbeschouwingen, 63 (9), 291-299.
    • H.P.A.M. van Arendonk (1993). De inkomstenbelasting in Nederland "een monumentaal bouwwerk". Maandblad Belastingbeschouwingen, 62 (3), 155-170.
    • H.P.A.M. van Arendonk (1993). Enige fiscale aspecten van inkoop van eigen aandelen. Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht, 3 (62), 45-54.
    • H.P.A.M. van Arendonk (1993). Het begrip levensverzekering en enige andere reparaties van Brede Herwaardering I. Maandblad Belastingbeschouwingen, 62 (7/8), 197-203.
    • H.P.A.M. van Arendonk (1992). De vervuiler betaalt, een fiscale illusie? Maandblad Belastingbeschouwingen, 61 (11), 315-328.
    • H.P.A.M. van Arendonk (1991). Rapport Stevens: verlaging, vereenvoudiging en verbreding. Maandblad Belastingbeschouwingen, 60 (3), 243-246.
    • H.P.A.M. van Arendonk, P. Kavelaars & L.G.M. Stevens (1991). Afleveringen 14 t/m 18. Nieuwsbrief Oort-wetgeving, 3 (14-18), 1-51.
    • H.P.A.M. van Arendonk (1991). Enige historische impressies over rente in het bijzonder nummer MBB ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan. Maandblad Belastingbeschouwingen, 60 (5), 330-336.
    • H.P.A.M. van Arendonk (1990). Oort en de ondernemer, de eerste ervaringen. Maandblad Belastingbeschouwingen, 59 (10), 245-250.
    • H.P.A.M. van Arendonk (1990). "1990". Maandblad Belastingbeschouwingen, 59 (1), 1-3.
    • H.P.A.M. van Arendonk (1990). De kapitaalverzekering in de Brede herwaardering. Weekblad Fiscaal Recht, 119 (5939), 1706-1716.
    • H.P.A.M. van Arendonk, J.C.K.W. Bartel, W. Brink, E.A. Brood, P. Fortuin, J.J.M. Jansen & J.C.M. van Sonderen (2000). Wegwijs in de Inkomstenbelasting. Den Haag: Koninklijke Vermande
    • H.P.A.M. van Arendonk, J.C.K.W. Bartel, W. Brink, E.A. Brood, P. Fortuin & J.C.M. van Sonderen (2000). Wegwijs in de Belastingheffing van ondernemingen. Den Haag: Koninklijke Vermande
    • H.P.A.M. van Arendonk (1998). Taxation of individuals. Amsterdam: Internationaal Belasting Documentatie Bureau
    • H.P.A.M. van Arendonk (1996). Wegwijs in de Belastingheffing van ondernemingen. Lelystad: Vermande
    • H.P.A.M. van Arendonk (1995). Wegwijs in de inkomstenbelasting. Lelystad: Vermande
    • H.P.A.M. van Arendonk (1995). Wegwijs in de belastingheffing van ondernemingen. Lelystad: Vermande
    • H.P.A.M. van Arendonk (1992). Nieuwsbrief Oort wetgeving. Deventer: Kluwer
    • H.P.A.M. van Arendonk, C.A. Goosen & M.J. Hamer (1992). Brede Herwaardering I in de praktijk (Actueel Recht & Bedrijf, 1). 's-Hertogenbosch: Account/Advies
    • H.P.A.M. van Arendonk (1992). Inkoop van eigen aandelen: civielrechtelijke en fiscaalrechtelijke beschouwingen (Fiscale Monografieën, 57). Deventer: Kluwer
    • R.A. Sommerhalder, A.C. Rijkers & H.P.A.M. van Arendonk (1998). Inkomstenbelasting over vermogensmutaties (Geschriften van de Vereniging voor Belastingwetenschap, 208). Deventer: Kluwer
    • H.P.A.M. van Arendonk (1993). De inkomstenbelasting in Nederland, een monumentaal bouwwerk. Breda: B.V. Belastingbeschouwingen
    • H.P.A.M. van Arendonk, P. Kavelaars & L.G.M. Stevens (1991). Eenvoud in praktijk Oortwetgeving, tweede druk. Deventer: Kluwer
    • H.P.A.M. van Arendonk (2015). Bewerking van hoofstuk H.2 (Belastingheffing van gehuwden en ongehuwd samenwonenden), H.4 (Inkomsten uit arbeid), H.7 (Periodieke uitkering), H.9 (Inkomen uit sparen en beleggen). In H.P.A.M. van Arendonk (Ed.), Wegwijs in de Inkomstenbelasting (pp. 35-49, 111-143, 225-247, 267-291). Den Haag: SdU Uitgevers B.V.
    • H.P.A.M. van Arendonk (2015). Bewerking van hoofdstuk H.2 (Subjectieve belastingplicht inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting en het begrip ondernemer), H.4 (Inbreng van een onderneming in een bv of nv en de terugkeer uit de bv of nv), H.10 (Fusies en splitsing), H.13 (Capita samenwerkingsverbanden), H.14 (Capita bedrijfsopvolging). In H.P.A.M. van Arendonk (Ed.), Wegwijs in de belastingheffing van ondernemingen (122 druk) (pp. 41-61, 113-129, 315-367, 403-417, 417-434). Den Haag: SdU Uitgevers BV
    • H.P.A.M. van Arendonk (2015). Afscheid nemen en zicht op de toekomst houden! In Retributies en bestemmingsheffingen, afscheidsbundel prof.dr. Miguel De Jonckheere (ESBL-brochure, nr. 15) (pp. 9-12). Rotterdam: Erasmus Studiecentrum voor Belastingheffing van Lokale Overheden
    • H.P.A.M. van Arendonk (2013). Fusies en splitsing. In H.P.A.M. Arendonk (Ed.), Wegwijs in de belastingheffing van ondernemingen, 11e druk (Wegwijsserie) (pp. 307-355). Den Haag: Sdu
    • H.P.A.M. van Arendonk (2013). Subjectieve belastingplicht en inkomstsenbelasting en vennootschapsbelasting en het begrip ondernemer. In H.P.A.M. Arendonk (Ed.), Wegwijs in de belastingheffing van ondernemingen, 11 druk (Wegwijsserie) (pp. 39-57). Den Haag: Sdu
    • H.P.A.M. van Arendonk (2013). Periodieke uitkeringen. In H.P.A.M. Arendonk & A.J.M. Arends (Eds.), Wegwijs in de inkomstenbelasting, 10e druk (Wegwijsserie) (pp. 219-240). Den Haag: Sdu
    • H.P.A.M. van Arendonk (2013). Belastingheffing van gehuwden en ongehuwd samenwonenden. In H.P.A.M. Arendonk & A.J.M. Arends (Eds.), Wegwijs in de inkomenstenbelasting, 10e druk (Wegwijsserie) (pp. 33-46). Den Haag: Sdu
    • H.P.A.M. van Arendonk (2013). Inkomsten uit sparen en beleggen. In H.P.A.M. Arendonk & A.J.M. Arends (Eds.), Wegwijs in de inkomstenbelasting, 10e druk (Wegwijsserie) (pp. 261-283). Den Haag: Sdu
    • H.P.A.M. van Arendonk (2013). Inbreng van de onderneming in een BV of NV en de terugkeer uit de BV of NV. In H.P.A.M. Arendonk (Ed.), Wegwijs in de belastingheffing van ondernemingen, 11e druk (pp. 111-128). Den Haag: Sdu
    • H.P.A.M. van Arendonk (2013). Capita bedrijfsopvolging. In H.P.A.M. Arendonk (Ed.), Wegwijs in de belastingheffing van ondernemingen, 11e druk (Wegwijsserie) (pp. 405-435). Den Haag: Sdu
    • H.P.A.M. van Arendonk (2013). Fiscaal Recht en de Faculteit der Rechtsgeleerdheid EUR. In L.C. Winkel, L.J.J. Rogier & M. Roos (Eds.), Erasmus School of Law en haar voorgangers (pp. 35-49). Den Haag: Boom Juridische uitgevers
    • H.P.A.M. van Arendonk (2012). Talent, fiscaal gewaardeerd? In JFR Almanak. Rotterdam: JFR
    • H.P.A.M. van Arendonk (2011). Inkomsten uit sparen en beleggen. In H.P.A.M. van Arendonk (Ed.), Wegwijs in de inkomstenbelasting (Wegwijsserie) (pp. 257-283). Den Haag: SDU
    • H.P.A.M. van Arendonk (2011). Belastingheffing van gehuwden en ongehuwd samenwonenden. In H.P.A.M. van Arendonk (Ed.), Wegwijs in de inkomstenbelasting (Wegwijsserie) (pp. 35-49). Den Haag: SDU
    • H.P.A.M. van Arendonk (2011). Bedrijfsopvolging. In H.P.A.M. van Arendonk (Ed.), Wegwijs in de belastingheffing van ondernemingen (Wegwijsserie) (pp. 391-408). Den Haag: SDU
    • H.P.A.M. van Arendonk (2011). Capita samenwerkingsverbanden. In H.P.A.M. van Arendonk (Ed.), Wegwijs in de belastingheffing van ondernemingen (Wegwijsserie) (pp. 377--391). Den Haag: SDU
    • H.P.A.M. van Arendonk (2011). Inbreng van de onderneming in een BV of NV en de terugkeer uit de BV of NV. In H.P.A.M. van Arendonk (Ed.), Wegwijs in de belastingheffing van ondernemingen (Wegwijsserie) (pp. 109-127). Den Haag: SDU
    • H.P.A.M. van Arendonk (2011). Subjectieve belastingplicht en het begrip ondernemer. In H.P.A.M. van Arendonk (Ed.), Wegwijs in de belastingheffing van ondernemingen (Wegwijsserie) (pp. 39-59). Den Haag: SDU
    • H.P.A.M. van Arendonk (2011). Fusies en splitsing. In H.P.A.M. van Arendonk (Ed.), Wegwijs in de belastingheffing van ondernemingen (Wegwijsserie) (pp. 289-339). Den Haag: SDU
    • H.P.A.M. van Arendonk (2011). Inkomsten uit arbeid. In H.P.A.M. van Arendonk (Ed.), Wegwijs in de inkomstenbelasting (Wegwijsserie) (pp. 109-143). Den Haag: SDU
    • H.P.A.M. van Arendonk (2010). De hervormingsdrift of fiscaal terrein; van Commissie-Oort tot en met Studiecommissie Belastingstelsel. In A. Hofkamp (Ed.), Herziening belastingstelsel. Een sprong in het duister of een grote sprong voorwaarts? (met bijdragen jaarcongres 2010) (pp. 69-81). Amsterdam: Nederlandse Orde van Belastingadviseurs
    • H.P.A.M. van Arendonk (2009). Hoofdstuk 14, Capita bedrijfsopvolging. In H.P.A.M. van Arendonk (Ed.), Wegwijs in de belastingheffing van ondernemingen (negende druk) (pp. 385-402). Amersfoort: Sdu
    • H.P.A.M. van Arendonk (2009). Hoofdstuk 2, Subjectieve belastingplicht inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting en het begrip ondernemer. In H.P.A.M. van Arendonk (Ed.), Wegwijs in de belastingheffing van ondernemingen (negende druk) (pp. 39-59). Amersfoort: Sdu
    • H.P.A.M. van Arendonk (2009). Hoofdstuk 9, Inkomen uit sparen en beleggen. In H.P.A.M. van Arendonk (Ed.), Wegwijs in de inkomstenbelasting (pp. 251-277). Amersfoort: Sdu
    • H.P.A.M. van Arendonk (2009). Hoofdstuk 4, Inkomsten uit arbeid. In H.P.A.M. van Arendonk (Ed.), Wegwijs in de inkomstenbelasting (achtste geheel herziene druk) (pp. 105-139). Amersfoort: Sdu
    • H.P.A.M. van Arendonk (2009). Hoofdstuk 2, Belastingheffing van gehuwden en ongehuwd samenwonenden. In H.P.A.M. van Arendonk (Ed.), Wegwijs in de inkomstenbelasting (achtste geheel herziene druk) (pp. 31-45). Amersfoort: Sdu
    • H.P.A.M. van Arendonk (2009). Hoofdstuk 13, Capita samenwerkingsverbanden. In H.P.A.M. van Arendonk (Ed.), Wegwijs in de belastingheffing van ondernemingen (negende druk) (pp. 371-385). Amersfoort: Sdu
    • H.P.A.M. van Arendonk (2009). Enige fiscale aspecten van echtscheiding. In G.P. Hoefnagels & C.A.R.M. van Leuven (Eds.), Gelukkig getrouwd, gelukkig gescheiden (8e geactualiseerde druk) (pp. 147-160). Amsterdam: Uitgeverij L.J. Veen
    • H.P.A.M. van Arendonk (2009). Het inkoop van eigen aandelen-arrest. In Henk Bergman (Ed.), Bundel 36 Befaamde arresten (pp. 161-165). Amsterdam: Nederlandse Orde van Belastingadviseurs
    • H.P.A.M. van Arendonk (2009). Hoofdstuk 4, Inbreng van de onderneming in een bv of nv en de terugkeer uit de bv of nv. In H.P.A.M. van Arendonk (Ed.), Wegwijs in de belastingheffing van ondernemingen (negende druk) (pp. 109-127). Amersfoort: Sdu
    • H.P.A.M. van Arendonk (2008). Enige fiscale aspecten van echtscheiding. In G.P. Hoefnagels & van Leuven (Eds.), Gelukkig getrouwd, gelukkig gescheiden, bemiddeling en overeenkomst bij trouwen en scheiden (8e druk). Amsterdam: L.J. Veen
    • H.P.A.M. van Arendonk (2007). Belastingheffing van gehuwden en ongehuwd samenwonenden. In H.P.A.M. van Arendonk (Ed.), Wegwijs in de inkomstenbelasting (zevende druk) (Wegwijsserie) (pp. 31-45). Amersfoort: Sdu Fiscale & Financiële Uitgevers
    • H.P.A.M. van Arendonk (2007). Sparen en beleggen. In H.P.A.M. van Arendonk (Ed.), Wegwijs in de inkomstenbelasting (zevende druk) (Wegwijsserie) (pp. 257-283). Amersfoort: Sdu Fiscale & Financiële Uitgevers
    • H.P.A.M. van Arendonk (2007). Inkomsten uit arbeid. In H.P.A.M. van Arendonk (Ed.), Wegwijs in de inkomstenbelasting (zevende druk) (Wegwijsserie) (pp. 125-157). Amersfoort: Sdu Fiscale & Financiële Uitgevers
    • H.P.A.M. van Arendonk (2007). Subjectieve belastingplicht IB en VPB en het begrip ondernemer. In H.P.A.M. van Arendonk, A.J.M. Arends & J.C.K.W. Bartel (Eds.), Wegwijs in de Belastingheffing van ondernemingen (achtste druk) (Wegwijsserie) (pp. 39-57). Amersfoort: Sdu Fiscale & Financiële Uitgevers
    • H.P.A.M. van Arendonk (2007). Inbreng van de onderneming in een BV of NV en de terugkeer uit de BV of NV. In H.P.A.M. van Arendonk, A.J.M. Arends & J.C.K.W. Bartel (Eds.), Wegwijs in de Belastingheffing van ondernemingen (achtste druk) (Wegwijsserie) (pp. 121-137). Amersfoort: Sdu Fiscale & Financiële Uitgevers
    • H.P.A.M. van Arendonk (2007). Fusies en splitsing. In H.P.A.M. van Arendonk, A.J.M. Arends & J.C.K.W. Bartel (Eds.), Wegwijs in de Belastingheffing van ondernemingen (achtste druk) (Wegwijsserie) (pp. 293-343). Amersfoort: Sdu Fiscale & Financiële Uitgevers
    • H.P.A.M. van Arendonk (2007). Capita samenwerkingsverbanden. In H.P.A.M. van Arendonk, A.J.M. Arends & J.C.K.W. Bartel (Eds.), Wegwijs in de Belastingheffing van ondernemingen (achtste druk) (Wegwijsserie) (pp. 375-389). Amersfoort: Sdu Fiscale & Financiële Uitgevers
    • H.P.A.M. van Arendonk (2007). Fiscale begeleiding van echtscheidingen. In Peter Hoefnagels, C.A.R.M. van Leuven & H.P.A.M. van Arendonk (Eds.), Handboek scheidingsbemiddeling : een methode van recht en psychologie (Monografieën privaatrecht, 7) (pp. 137-165). Deventer: Kluwer
    • H.P.A.M. van Arendonk & W. Brink (2007). Capita bedrijfsopvolging. In H.P.A.M. van Arendonk, A.J.M. Arends & J.C.K.W. Bartel (Eds.), Wegwijs in de Belastingheffing van ondernemingen (achtste druk) (Wegwijsserie) (pp. 389-417). Amersfoort: Sdu Fiscale & Financiële Uitgevers
    • H.P.A.M. van Arendonk (2007). Periodieke uitkerkingen, lijfrente en kapitaalverzekeringen buiten de winstsfeer. In Pensioen en andere toekomstvoorzieningen (losbladige), hoofdstuk 10, suppl.146
    • H.P.A.M. van Arendonk (2005). De natuurlijke persoon/aandeelhouder van een NV/BV. In C.A. Boukema (Ed.), Rechtspersonen, aanverwante stukken, onderdeel Fiscaal, hoofdstuk 4 suppl. 189 (pp. 1-114). Deventer: Kluwer
    • H.P.A.M. van Arendonk (2005). Periodieke uitkeringen, lijfrente en kapitaalverzekeringen buiten de winstsfeer. In L.G.M. Stevens (Ed.), Pensioen en andere toekomstvoorzieningen suppl. 127 (pp. 1-10). Deventer: Kluwer
    • H.P.A.M. van Arendonk (2005). Inkomsten uit arbeid. In H.P.A.M. van Arendonk (Ed.), Wegwijs in de inkomstenbelasting (pp. 129-162). Amersfoort: Sdu Fiscale & Financiële Uitgevers
    • H.P.A.M. van Arendonk (2005). Algemeen overzicht fiscale bepalingen. In C.A. Boukema (Ed.), Rechtspersonen, aanverwante stukken, onderdeel fiscaal commentaar hoofdstuk 2 suppl,189 (pp. 1-102). Deventer: Kluwer
    • H.P.A.M. van Arendonk (2005). Fusies en splitsing. In H.P.A.M. van Arendonk (Ed.), Wegwijs in de belastingheffing van ondernemingen (pp. 305-354). Amersfoort: Sdu Fiscale & Financiële Uitgevers
    • H.P.A.M. van Arendonk (2005). Belastingheffing van gehuwden en ongehuwd samenwonenden. In H.P.A.M. van Arendonk (Ed.), Wegwijs in de inkomstenbelasting (pp. 33-46). Amersfoort: Sdu Fiscale & Financiële Uitgevers
    • H.P.A.M. van Arendonk (2005). Aanverwante stukken, onderdeel Fiscaal commentaar, Hoofdstuk 4, supl. 189. In H.P.A.M. van Arendonk (Ed.), Rechtspersonen (pp. 1-114). Deventer: Kluwer
    • H.P.A.M. van Arendonk (2005). Inkomen uit sparen en beleggen. In H.P.A.M. vav Arendonk (Ed.), Wegwijs in de inkomstenbelasting (pp. 261-286). Amersfoort: Sdu Fiscale & Financiële Uitgevers
    • H.P.A.M. van Arendonk (2004). Bewerking Hoofdstuk X. In L.G.M. Stevens (Ed.), Pensioen- en andere toekomstvoorzieningen (Supplement, 120) (pp. 1-250). Deventer: Kluwer
    • H.P.A.M. van Arendonk (2003). Hoofdstuk 5 Inkomsten uit arbeid. In H.P.A.M. van Arendonk (Ed.), Wegwijs in de inkomstenbelasting (Druk, 5) (pp. 115-143). Den Haag: Koninklijke Vermande
    • H.P.A.M. van Arendonk (2003). Hoofdstuk 11 Bedrijfsopvolging. In H.P.A.M. van Arendonk (Ed.), Wegwijs in de belastingheffing van ondernemingen (Druk, 6) (pp. 299-325). Den Haag: Koninklijke Vermande
    • H.P.A.M. van Arendonk (2003). Hoofdstuk 10 Fusies en splitsing. In H.P.A.M. van Arendonk (Ed.), Wegwijs in de belastingheffing van ondernemingen (Druk, 6) (pp. 253-299). Den Haag: Koninklijke Vermande
    • H.P.A.M. van Arendonk (2003). Hoofdstuk 2 Belastingheffing van gehuwden en ongehuwd samenlevenden. In H.P.A.M. van Arendonk (Ed.), Wegwijs in de inkomstenbelasting (Druk, 5) (pp. 15-27). Den Haag: Koninklijke Vermande
    • H.P.A.M. van Arendonk (2003). Hoofdstuk 8 Inkomen uit sparen en beleggen. In H.P.A.M. van Arendonk (Ed.), Wegwijs in de inkomstenbelasting (Druk, 5) (pp. 201-225). Den Haag: Koninklijke Vermande
    • H.P.A.M. van Arendonk (2001). Inkomsten uit eigen woning en de vermogensrendementsheffing. In P. Kavelaars (Ed.), Fiscaal Zakboek Commentaar (Supplement, 68) (pp. 1-53). Den Haag: Kluwer
    • H.P.A.M. van Arendonk & W. Brink (2001). Bedrijfsopvolging. In H.P.A.M. van Arendonk, e.a. (Ed.), Wegwijs in de Belastingheffing van ondernemingen (Wegwijsserie) (pp. 347-378). Den Haag: Vermande
    • H.P.A.M. van Arendonk (2001). Fusies en splitsing. In H.P.A.M. van Arendonk, e.a. (Ed.), Wegwijs in de Belastingheffing van ondernemingen (Wegwijsserie) (pp. 291-347). Den Haag: Vermande
    • H.P.A.M. van Arendonk (2000). Inkomsten uit vermogen. In P. Kavelaars, e.a. (Ed.), Fiscaal Zakboek Commentaar (Supplement, 59) (pp. 1-35). Deventer: Kluwer
    • H.P.A.M. van Arendonk (2000). Fusies en splitsing. In H.P.A.M. van Arendonk, J.C.K.W. Bartel, W. Brink, E.A. Brood, P. Fortuin & J.C.M. van Sonderen (Eds.), Wegwijs in de Belastingheffing van ondernemingen (pp. 265-322). Den Haag: Vermande
    • H.P.A.M. van Arendonk (2000). Inkomsten uit arbeid. In H.P.A.M. van Arendonk, e.a. (Ed.), Wegwijs in de Inkomstenbelasting (pp. 123-152). Den Haag: Vermande
    • H.P.A.M. van Arendonk (2000). Belastingheffing van gehuwden en ongehuwd samenlevenden. In H.P.A.M. van Arendonk, e.a. (Ed.), Wegwijs in de Inkomstenbelasting (pp. 23-36). Den Haag: Vermande
    • H.P.A.M. van Arendonk (2000). Inkomsten uit sparen en beleggen. In H.P.A.M. van Arendonk. e.a. (Ed.), Wegwijs in de Inkomstenbelasting (pp. 223-238). Den Haag: Vermande
    • H.P.A.M. van Arendonk (2000). Bedrijfsopvolging. In H.P.A.M. van Arendonk, e.a. (Ed.), Wegwijs in de Belastingheffing van ondernemingen (pp. 323-352). Den Haag: Vermande
    • H.P.A.M. van Arendonk (2000). Uitkeringen en premiebetalingen ingevolge een stamrecht buiten de winstsfeer. In L.G.M. Stevens (Ed.), Pensioen en andere toekomstvoorzieningen (Supplement, 95) (pp. 1-20). Deventer: Kluwer
    • H.P.A.M. van Arendonk (2000). De belastingheffing van bestuurders en commissarissen van rechtspersonen. In H.P.A.M. van Arendonk & J.C.M. van Sonderen (Eds.), Rechtspersonen. Onderdeel Fiscaal Commentaar (Supplement, 157) (pp. 1-30). Deventer: Kluwer
    • H.P.A.M. van Arendonk & J.C.M. van Sonderen (1998). Commentaar Fiscaal. Teksten Fiscaal. In C.A. Boukema, e.a. (Ed.), Rechtspersonen. Aanverwante stukken (pp. 1-300). Deventer: Kluwer
    • H.P.A.M. van Arendonk (1998). Netherlands. In Catherine Bobbett (Ed.), Taxation of individuals (pp. 1-70). Amsterdam: IBDB
    • H.P.A.M. van Arendonk (1998). Inkomsten uit familierechtelijke en publiekrechtelijke periodieke uitkeringen. In H.P.A.M. van Arendonk (Ed.), Wegwijs in de inkomstenbelasting (pp. 213-229). Lelystad: SDU/Koninklijke Vermande
    • H.P.A.M. van Arendonk (1998). Inkomsten uit levensverzekeringen. In H.P.A.M. van Arendonk (Ed.), Wegwijs in de inkomstenbelasting (pp. 189-213). Lelystad: SDU/Koninklijke Vermande
    • H.P.A.M. van Arendonk (1998). Belastingheffing van gehuwden en ongehuwd samenlevenden. In H.P.A.M. van Arendonk (Ed.), Wegwijs in de inkomstenbelasting (pp. 19-27). Lelystad: SDU/Koninklijke Vermande
    • H.P.A.M. van Arendonk (1998). Fusies en splitsing. In H.P.A.M. van Arendonk (Ed.), Wegwijs belastingheffing van ondernemingen (pp. 227-272). Lelystad: SDU/Koninklijke Vermande
    • H.P.A.M. van Arendonk (1998). Inkomsten uit vermogen. In P. Kavelaars (Ed.), Fiscaal zakboek (pp. 1-120). Deventer: Kluwer
    • H.P.A.M. van Arendonk (1998). Rente-inkomsten. In H.P.A.M. van Arendonk (Ed.), Wegwijs in de inkomstenbelasting (pp. 147-157). Lelystad: SDU/Koninklijke Vermande
    • H.P.A.M. van Arendonk (1998). Levensverzekeringen. In L.G.M. Stevens (Ed.), Pensioen en andere toekomstvoorzieningen (pp. 1-300). Deventer: Kluwer
    • H.P.A.M. van Arendonk & J.C.M. van Sonderen (1998). Verkenning belastingen 21e eeuw. In H.P.A.M. van Arendonk (Ed.), Wegwijs in de inkomstenbelasting (pp. 301-315). Lelystad: SDU/Koninklijke Vermande
    • H.P.A.M. van Arendonk (1996). Hoofdstuk 7.4 Inkomsten uit vermogen. In P. Kavelaars & L.G.M. Stevens (Eds.), Fiscaal Zakboek Commentaar (pp. 1-130). Deventer: Kluwer
    • H.P.A.M. van Arendonk (1996). Hoofdstuk III onderdelen I, J en K, resp. Overeenkomsten van levensverzekering, Rechten die een verzorgingsfunctie hebben en Sparen. Hoofdstuk X, Uitkeringen en premiebetalingen ingevolge een stamrecht buiten de winstsfeer. In L.G.M. Stevens (Ed.), Pesioen en andere toekomstvoorzieningen (pp. 1-365). Deventer: Kluwer
    • H.P.A.M. van Arendonk (1996). Onderdeel Netherlands. In C.S. Bobbett & M.A. Solicitor (Eds.), Taxation of individuals in Europe (pp. 1-70). Amsterdam: International Bureau of fiscal Documentation
    • H.P.A.M. van Arendonk & J.C.M. van Sonderen (1996). Hoofdstuk 3. Naamloze en besloten vennootschap Fiscaal. In H.P.A.M. van Arendonk & J.C.M. van Sonderen (Eds.), Rechtspersonen (pp. 1-100). Deventer: Kluwer
    • H.P.A.M. van Arendonk (1996). Hoofdstuk 9 Fusies. In H.P.A.M. van Arendonk, J.C.K.W. Bartel, E.A. Brood, P. Fortuin & J.C.M. van Sonderen (Eds.), Wegwijs in de belastingheffing van ondernemingen (pp. 207-241). Lelystad: Vermande
    • H.P.A.M. van Arendonk (1995). Hoofdstuk 5. In H.P.A.M. van Arendonk (Ed.), Wegwijs in de inkomstenbelasting (pp. 99-131). Lelystad: Vermande
    • H.P.A.M. van Arendonk (1995). Hoofdstuk 1. In H.P.A.M. van Arendonk (Ed.), Wegwijs in de belastingheffing van ondernemingen (pp. 1-17). Lelystad: Vermande
    • H.P.A.M. van Arendonk (1995). Hoofdstuk 9. In H.P.A.M. van Arendonk (Ed.), Wegwijs in de belastingheffing van ondernemingen (pp. 191-225). Lelystad: Vermande
    • H.P.A.M. van Arendonk (1995). Onderdeel Nederland. In C. Bobbett & M.A. Solicitor (Eds.), Guides to European Taxation (pp. 1-95). Amsterdam: Internationaal Belasting Documentatie Bureau
    • H.P.A.M. van Arendonk (1995). Hoofdstuk X. Uitkeringen en premiebetalingen ingevolge een stamrecht buiten de winstsfeer. In L.G.M. Stevens (Ed.), Pensioen en andere toekomstvoorzieningen (pp. 1-330). Deventer: Kluwer
    • H.P.A.M. van Arendonk (1995). Hoofdstuk 4. In H.P.A.M. van Arendonk (Ed.), Wegwijs in de Inkomstenbelasting (pp. 88-99). Lelystad: Vermande
    • H.P.A.M. van Arendonk (1994). Bewerking hoofdstuk V onderdeel K en hoofdstuk X. In L.G.M. Stevens (Ed.), Pensioen en andere toekomstvoorzieningen (pp. 1-20). Deventer: Kluwer
    • H.P.A.M. van Arendonk (1993). Belastingen omlaag, ja, maar waarheen? In C.A. de Kam (Ed.), Reader voor het negende LOF-congres (pp. 30-42). Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken
    • H.P.A.M. van Arendonk (1992). Hoofdstuk 3, Individuele regelingen. In L.G.M. Stevens (Ed.), Pensioen en andere toekomstvoorzieningen (losbladig) (pp. 1-36). Deventer: Kluwer
    • H.P.A.M. van Arendonk (1992). Hoofdstuk 10, Uitkeringen en premiebetalingen ingevolge een steunrecht buiten de winstsfeer. In L.G.M. Stevens (Ed.), Pensioen en andere toekomstvoorzieningen (losbladig) (pp. 1-250). Deventer: Kluwer
    • H.P.A.M. van Arendonk (1990). Pensioen en andere toekomstvoorzieningen. In @ @ (Ed.), Kluwer uitgave. Deventer: Kluwer-Uitgave
    • H.P.A.M. van Arendonk (2015). Instrumentalisering van het pensioenkapitaal. In B. Starink & M. Visser (Eds.), Ondernemend met pensioen, Dietvorstbundel, opstellen aangeboden aan prof.dr. G.J.B. Dietvorst ter gelegenheid van zijn afscheid op 16-10-2015 als hoogleraar aan Tilburg University (pp. 1-13). Deventer: Wolters Kluwer
    • H.P.A.M. van Arendonk (2013). Belastingheffing van vermogensmutaties in een breder perspectief. In Jan van der Geld & Inge van Vijeijken (Eds.), Rijkers Bundel, Bundel ter gelegenheid van het afscheid van prof.dr. A.C. Rijkers (pp. 1-12). Tilburg: Tilburg University
    • H.P.A.M. van Arendonk (2011). Charter of fundamental rights, tax and the effects of the Sopropé judgment. In H.P.A.M. Van Arendonk, J.J.M Jansen & R.N.G. van der Paardt (Eds.), VAT in an EU and international perspective, essays in honour of Han Kogels (pp. 253-271). Amsterdam: IBFD
    • H.P.A.M. van Arendonk (2010). Local authorities and fiscal autonomy: state aid? In J.J.M. Jansen (Ed.), Fiscal Sovereignity of the member states of the member states in an internal market. Past and Future (Eucotax serie) (pp. 201-233-hoofdstuk 8). Deventer: Kluwer Law International
    • H.P.A.M. van Arendonk (2010). Terugwerkende kracht van fiscale wetgeving: wetgevingskunst(jes). In H.P.A.M. van Arendonk, J.J.M. Jansen & L.G.M. Stevens (Eds.), Vriendenbundel Jan Kees Bartel, de fiscale kunstenaar, ter gelegenheid van zijn afscheid als lid van de Raad van State op 26 mei 2010 (pp. 19-35). Den Haag: SdU
    • H.P.A.M. van Arendonk (2010). Pensioengerechtigde leeftijd rechters 72 jaar in 2040 of toch maar 67? In Bert van Delden, Gert.Jan van Muijen & Leo Stevens (Eds.), Rechtspraak in 2040, bunder ter gelegenheid van het afscheid van mr. G.A.M. Stevens als president van het Gerechtshof 's-Hertogenbosch (pp. 5-19). Deventer: Kluwer
    • H.P.A.M. van Arendonk (2009). Lokale fiscale autonomie en gemeenschapsrecht. In Henk.P.A.M. van Arendonk & Dennis.J. Vecht (Eds.), 'Lofzang' op lokale heffingen, vriendenbundel Jan Monsma (pp. 9-23). Amersfoort: Sdu
    • H.P.A.M. van Arendonk (2007). 50 years of European Co-operation and the tax policy of the European Commission. In Luc Hinnekens & Phlippe Hinnekens (Eds.), A vision of taxes within and outside European borders, Festchrift in honor of Frans Vanistendael
    • H.P.A.M. van Arendonk (2006). Fiscalisering van de vergrijzing. In Maatschappelijk heffen, Deel: 1: De wetenschap (pp. 33-45). Deventer: Kluwer Deventer
    • H.P.A.M. van Arendonk (2006). Inkoop van eigen aandelen: nog steeds boeiend? In H.M.N. Schonis (Ed.), Gedreven eigenzinnig creatie en honkvast, Schonis-bundel (pp. 9-25). Deventer: Kluwer
    • H.P.A.M. van Arendonk (2006). Tariefstructuur. In A.C. Rijkers & H. Vording (Eds.), Vijf jaar wet IB 2001 (pp. 113-129). Deventer: Kluwer
    • H.P.A.M. van Arendonk (2005). Hughes de Lasteyrie du Saillant: grensverleggend? In Henk van Arendonk, Frank Engelen & Sjaak Jansen (Eds.), A Tax Globalist: The search for the borders of international taxation (pp. 181-209). Amsterdam: International Bureau of Fiscal Documentation
    • H.P.A.M. van Arendonk (2005). Fixed amount taxation with respect to income from capital income taxation. In P.H.J. Essers & A. Rijkers (Eds.), The notion of income from capital : EATPL congress, Cologne 12-14 June 2003 (International Tax series) (pp. 103-123). Amsterdam: IBFD Publications
    • H.P.A.M. van Arendonk (2004). Een fiscale levensloop en de levensloopregeling. In R.P. van den Dool & P. Kavelaars (Eds.), Buitengewone verdiensten (pp. 26-37). Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam
    • H.P.A.M. van Arendonk (2003). De directeur-grootaandeelhouder Europees gemangeld? In D.A. Albregtse (Ed.), In de fiscale vuurlinie. Liber Amicorum E. Aardema (pp. 3-18). Deventer: Kluwer
    • H.P.A.M. van Arendonk (2002). Inkomen uit aanmerkelijk belang: toch maar even boxhoppen! In I.J.J. Burgers & B.G. van Zadelhoff (Eds.), Aan Blokland, bundel opstellen aangeboden aan prof.dr. T. Blokland, ter gelegenheid van zijn emeritaat (pp. 11-19). Den Haag: Koninklijke Vermande
    • H.P.A.M. van Arendonk (2001). Harmonisatie of coördinatie van directe belastingen: gevangenen van het spanningsveld intergouvernementeel versus supranationaal. In D.A. Albregtse, A.L. Bovenberg & L.G.M. Stevens (Eds.), Er zal geheven worden! Opstellen op 19 oktober 2001 aangeboden aan Prof.dr. S. Cnossen ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (pp. 29-42). Deventer: Kluwer
    • H.P.A.M. van Arendonk (2000). Fiscale begeleiding van echtscheidingen. In G.P. Hoefnagels (Ed.), Handboek scheidingsbemiddeling. Mediation als methode van recht en psychologie (pp. 161-181). Deventer: Tjeenk Willink
    • H.P.A.M. van Arendonk (1999). ICT in het wetenschappelijk onderwijs en hoe kijkt de wetenschap aan tegen ICT in de belastingheffing. In Ned. Federatie v Belastingadviseurs (Ed.), Belastingen in een digitale wereld (pp. 33-49). Den Haag: SDU-uitgevers
    • H.P.A.M. van Arendonk (1999). No taxation without representation; over legaliteit en legitimiteit. In J. Verburg, N.H. de Vries & O.I.M. Ydema (Eds.), Liberale Gifte (pp. 17-30). Deventer: Kluwer
    • H.P.A.M. van Arendonk (1998). Vijfentwintig jaar ontwikkeling van het belastingrecht in Nederland. In A.I.M. van Mierlo & J.H. Wansink (Eds.), Zilver voor de Gouden Formule (pp. 73-84). Rotterdam: EUR/Opleidingscentrum voor Recht en Praktijk
    • H.P.A.M. van Arendonk (1998). No taxation without representation. Over legaliteit en legitimiteit. In H. Vording & C. van Raad (Eds.), Echte belastinghervorming. Grapperhausbundel (pp. 35-40). Deventer: Kluwer
    • H.P.A.M. van Arendonk (1998). Aandelen. In R.A. Sommerhalder, A.C. Rijkers & H.P.A.M. van Arendonk (Eds.), Inkomstenbelasting over vermogensmutaties (pp. 105-116). Deventer: Kluwer
    • H.P.A.M. van Arendonk (1997). Structurele belastingfraude door bedrijven en internationale aspecten. In H. de Doelder & A.B. Hoogenboom (Eds.), Witteboordencriminaliteit in Nederland (pp. 31-40). Deventer: Gouda Quint
    • H.P.A.M. van Arendonk (1996). Rechtsbescherming en rechtspraak in twee feitelijke instanties. In E. Aardema (Ed.), Geppaart-bundel (pp. 13-25). Deventer: Kluwer
    • H.P.A.M. van Arendonk (1996). 50 jaar Belastingwetenschap en hoe nu verder? In Het Alumnibureau (Ed.), Desiderius Di(e)slezingen 1995 (pp. 7-15). Rotterdam: Erasmus Alumnibureau
    • H.P.A.M. van Arendonk (1995). Fiscale sponsoring van het bedrijfsleven en omgekeerd. In H.A. Kogels & P.J.C. Oerlemans (Eds.), Het verloren paradijs van de eenvoud (pp. 15-23). Deventer: Kluwer
    • H.P.A.M. van Arendonk (1994). Een vennootschappelijk en fiscaalrechtelijk verschillende benadering van aandelen. In R. Foqué, R. Ladan, E. Rood-Pijpers & A.C. Zijderveld (Eds.), Geïntegreerde rechtswetenschap (pp. 157-174). Arnhem: Gouda Quint
    • H.P.A.M. van Arendonk (1993). Onderdeel V losbladig supplement'. In L.G.M. Stevens (Ed.), Pensioen en andere toekomstvoorzieningen (pp. 9-19). Deventer: Kluwer
    • H.P.A.M. van Arendonk (1993). Onderdeel H losbladig supplement. In L.G.M. Stevens (Ed.), Pensioen en andere toekomstvoorzieningen (pp. 6-8). Deventer: Kluwer
    • H.P.A.M. van Arendonk (1993). Hoofdstuk. In G.P. Hoefnagels (Ed.), Samen trouwen, samen scheiden (pp. 103-115). Zwolle: Tjeenk Willink
    • H.P.A.M. van Arendonk (1993). Onderdeel III losbladig supplement. In L.G.M. Stevens (Ed.), Pensioen en andere toekomstvoorzieningen (pp. 1-9). Deventer: Kluwer
    • H.P.A.M. van Arendonk (1992). De criminoloog en belastingfraude. In H. Moerland, C. Fijnaut, R. Foque, E. Rood-Pijpers & C. van Wamelen (Eds.), De Menselijke Maat, opstellen t.g.v. het afscheid van Prof.dr. G.P. Hoefnagels (pp. 75-88). Arnhem: Gouda Quint
    • H.P.A.M. van Arendonk (1991). Hoofdstuk 3 I t/m K en Hoofdstuk 10. In L.G.M. Stevens (Ed.), Pensioen en andere toekomstvoorzieningen (pp. 395-405). Deventer: Kluwer
    • H.P.A.M. van Arendonk (1990). De rol van de fiscalist in de scheidingsbemiddeling, hoofdstuk 12. In G.P. Hoefnagels (Ed.), Samen trouwen en samen scheiden (pp. 200-212). Zwolle: Tjeenk Willink
    • H.P.A.M. van Arendonk (1990). Relatie tussen sociale zekerheidsfraude en belastingfraude. In L.G.M. Stevens (Ed.), Fiscaal Zakboek Commentaar (pp. 65-123). Deventer: Kluwer
    • H.P.A.M. van Arendonk, F.A. Engelen & J.J.M. Jansen (Ed.). (2005). A Tax Globalist: The search for the borders of international taxation. Amsterdam: International Bureau of Fiscal Documentation
    • H.P.A.M. van Arendonk, J.C.K.W. Bartel, W. Brink, E.A. Brood, P. Fortuin & J.C.M. van Sonderen (Ed.). (2001). Wegwijs in de Belastingheffing van ondernemingen (Wegwijserie). Den Haag: Vermande
    • H.P.A.M. van Arendonk & R. Persoon (Ed.). (2001). Verzameling Nederlandse Belasting Wetgeving NVB 2001. Den Haag: Koninklijke Vermande
    • H.P.A.M. van Arendonk, J.C.K.W. Bartel, E.A. Brood, P. Fortuin, J.J.M. Jansen, J.C.M. van Sonderen & W. Brink (Ed.). (2001). Wegwijs in de Inkomstenbelasting (Wegwijsserie). Den Haag: Vermande
    • H.P.A.M. van Arendonk & J.C.M. van Sonderen (Ed.). (2001). Rechtspersonen. Deventer: Kluwer
    • H.P.A.M. van Arendonk & J.C.M. van Sonderen (Ed.). (2000). Rechtspersonen. Fiscaal Commentaar. Deventer: Kluwer
    • H.P.A.M. van Arendonk (Ed.). (2000). Wegwijs in de Belastingheffing van ondernemingen. Den Haag: Vermande
    • H.P.A.M. van Arendonk & J.C.M. van Sonderen (Ed.). (1999). Rechtspersonen. Deventer: Kluwer
    • H.P.A.M. van Arendonk & J.C.M. van Sonderen (Ed.). (1996). Rechtspersonen. Deventer: Kluwer
    • D.A. Albregtse & H.P.A.M. van Arendonk (Ed.). (1998). Taxpayer protection in the European Union (EFS Brochure Series, 5). Den Haag: Kluwer Law International
    • H.P.A.M. van Arendonk & D.J. Hessing (Ed.). (1990). Sociale Zekerheidsfraude: juridische, economische en psychologische aspecten van fraude in het sociale zekerheidsstelsel (Burger en Belastingen 7). Deventer: Kluwer
    • H.P.A.M. van Arendonk (Ed.). (1990). De nieuwe Invorderingswet 1990 (Fiscaal Actueel 7). Deventer: Kluwer
    • H.P.A.M. van Arendonk, P. Kavelaars & L.G.M. Stevens (Ed.). (1990). Nieuwsbrief Oort wetgeving. Deventer: Kluwer
    • H.P.A.M. van Arendonk & J.C.M. van Sonderen (Ed.). (2017). Rechtspersonen (eindverantwoordelijken voor het fiscale gedeelte). Deventer: Kluwer
    • H.P.A.M. van Arendonk & J.C.M. van Sonderen (Ed.). (2016). Rechtspersonen (eindverantwoordelijken voor het fiscale gedeelte). Deventer: Kluwer
    • H.P.A.M. van Arendonk & J.C.M. van Sonderen (Ed.). (2015). Rechtspersonen (eindverantwoordelijke voor het fiscale gedeelte). Deventer: Kluwer
    • H.P.A.M. van Arendonk & J.C.M. van Sonderen (Ed.). (2014). Redactielid losbladige 'Rechtspersonen' (eindverantwoordelijk voor fiscale gedeelte). Deventer: Kluwer
    • H.P.A.M. van Arendonk (Ed.). (2014). Redactielid losbladige 'Pensioen en andere toekomstvoorzieningen'. Deventer: Kluwer
    • H.P.A.M. van Arendonk (Ed.). (2011). Wegwijs in de belastingheffing van ondernemingen (Wegwijsserie). Den Haag: SDU
    • H.P.A.M. van Arendonk, J.J.M. Jansen & R.N.G. van der Paardt (Ed.). (2011). VAT in an EU and international perspective. Amsterdam: IBFD Amsterdam
    • H.P.A.M. van Arendonk (Ed.). (2011). Wegwijs in de inkomstenbelasting (Wegwijsserie). Den Haag: SDU
    • H.P.A.M. van Arendonk (Ed.). (2001) Maandblad Belastingbeschouwingen, 70(1-12).
    • H.P.A.M. van Arendonk (Ed.). (1996) EC Tax Review, 5(1 t/m 4).
    • H.P.A.M. van Arendonk (Ed.). (1996) Maandblad Belastingbeschouwingen, 65(1).
    • H.P.A.M. van Arendonk (Ed.). (2001) EC Tax Review, 10(2).
    • H.P.A.M. van Arendonk (Ed.). (2000) Fiscaal Tijdschrift Vermogen (ook Civiel & Fiscaal Tijdschrift Vermogen), 2000(1-6).
    • H.P.A.M. van Arendonk (Ed.). (2000) Maandblad Belastingbeschouwingen, 2000(1-6).
    • H.P.A.M. van Arendonk (Ed.). (2017) Pensioen en andere toekomstvoorzieningen.
    • H.P.A.M. van Arendonk (Ed.). (2017) Maandblad Belastingbeschouwingen.
    • H.P.A.M. van Arendonk (Ed.). (2017) EC Tax Review.
    • H.P.A.M. van Arendonk (Ed.). (2016) Pensioen en andere toekomstvoorzieningen.
    • H.P.A.M. van Arendonk (Ed.). (2016) Maandblad Belastingbeschouwingen.
    • H.P.A.M. van Arendonk (Ed.). (2016) EC Tax Review.
    • H.P.A.M. van Arendonk (Ed.). (2015) EC Tax Review.
    • H.P.A.M. van Arendonk (Ed.). (2015) Pensioen en andere toekomstvoorzieningen.
    • H.P.A.M. van Arendonk (Ed.). (2015) Maandblad Belastingbeschouwingen.
    • H.P.A.M. van Arendonk (Ed.). (2014) Maandblad Belastingbeschouwingen.
    • H.P.A.M. van Arendonk (Ed.). (2012) Maandblad Belastingbeschouwingen.
    • H.P.A.M. van Arendonk (Ed.). (2012) EC Tax Review.
    • H.P.A.M. van Arendonk (Ed.). (2011) Maandblad Belastingbeschouwingen, 80.
    • H.P.A.M. van Arendonk (Ed.). (2011) EC Tax Review, 20.
   • H.P.A.M. van Arendonk (2009). Noot bij: Jugdment of the Court (Fourth Chamber). (2008, juni 26), SEW. Tijdschrift voor Europees en Economisch Recht 2009-57, Case C-284/06, (Finanzamt Hamburg - Am Tierpark v Burda GmbH). p.269-273.
   • H.P.A.M. van Arendonk (2015, november 13). Vrijheid van vestiging in Europees perspectief. Universiteit van Antwerpen, Antwerpen, Lezing in kaer van de postdoctorale opleiding belastingrecht.
   • H.P.A.M. van Arendonk (2014, november 14). Vrijheid van vestiging in Europees perspectief. Universiteit van Antwerpen, Antwerpen, Lezing in het kader van de postdoctorale opleiding Belastingrecht.
   • H.P.A.M. van Arendonk (2012, april 19). Het grote H-woord. De Unie, Rotterdam, Column uitgesproken tijdens de maandelijkse Actualiteits- en wetenschapstalkshow van Studio Erasmus.
   • H.P.A.M. van Arendonk (2012, november 30). Vrijheid van vestiging in Europees perspectief. Universiteit van Antwerpen, Postdoctorale opleiding belastingrecht.
   • H.P.A.M. van Arendonk (2012, januari 31). Vestigingsplaats van lichamen in Europees perspectief. onbekend, Post-master Directe Belastingen Europese Fiscale Studies.
   • H.P.A.M. van Arendonk (2012, november 22). Fiscale aspecten van Wet Flex bv. Erasmus Academie, Capita fiscaal recht voor ondernemingsjuristen.
   • H.P.A.M. van Arendonk (2014). Dagvoorzitter. ESBL studiedag "Retributies en bestemmingsheffingen', afscheidssymposium Prof.Dr. Miguel De Jonckheere: Erasmus Universiteit Rotterdam (2014, december 2).
   • H.P.A.M. van Arendonk (periode: 2014 t/m 2014). Voorzitter editorial board - EC Tax Review.
   • H.P.A.M. van Arendonk (periode: 2014 t/m ). Voorzitter - Stichting Forensische Mediation.
   • H.P.A.M. van Arendonk (periode: 2014 t/m ). Voorzitter bestuur - Stichting tot behoud en voortzetting van Hoefnagels Methodische Mediation.
   • H.P.A.M. van Arendonk (periode: 2011 t/m 2012). Voorzitter (officieel vanaf december 2012, officieus vanaf medio 2011) - Stichting Forensische Mediation.
   • H.P.A.M. van Arendonk (periode: 2007 t/m 2012). Voorzitter bestuur - Stichting tot behoud en voortzetting van Hoefnagels Methodische Mediation.
   • H.P.A.M. van Arendonk (periode: 1992 t/m 2012). Lid Bestuur - Stichting J.H. Christiaanse.
   • H.P.A.M. van Arendonk (periode: 2007 t/m 2012). Voorzitter - Stichting Europese Fiscale Studies.
   • H.P.A.M. van Arendonk (periode: 1985 t/m 2012). Redactielid - losbladige Pensioen en andere toekomstvoorzieningen (uitgever Kluwer Deventer).
   • H.P.A.M. van Arendonk & J.C.M. van Sonderen (periode: 1996 t/m 2012). Redactielid (eindverantwoordelijken voor het fiscale gedeelte) - losbladige Rechtspersonen (uitgever Kluwer Deventer).
   • H.P.A.M. van Arendonk (1996). EC Tax Law [Bespreking van het boek EC Tax Law]. .
   • H.P.A.M. van Arendonk (2006, juni 1). Marks & Spencer: grensoverschrijdende verliesverrekening begrensd ! De Aanslag (nr. 2), pp. 9-13.
   • R.A. Sommerhalder & H.P.A.M. van Arendonk (1996, september 1). De noodzaak tot belastinghervormingen en de sleutel tot succes. Een universiteit in bedrijf, pp. 16-17.
   • H.P.A.M. van Arendonk (1991, december 6). Inkoop van eigen aandelen, civielrechtelijke en fiscaalrechtelijke beschouwingen. EUR (379 pag.) Prom./coprom.: J.C.K.W. Bartel & Prof.Dr. J.H. Christiaanse.
 • University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Law
  Department
  Tax Law
  Country
  Nederland
  Telephone
  +31 10 4081647

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam