mr.dr. (Jaap) JW van der Hulst

mr.dr. (Jaap) JW van der Hulst
Assistant Professor Erasmus School of Law Criminal Law
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
L5-001
Telephone
0104081551
Email
vanderhulst@law.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

    • J.W. van der Hulst (2019). Gevaarzetting, roekeloosheid en strafmaxima in de aanscherping strafrechtelijke aansprakelijkheid verkeersdelicten. Jurisprudentie Wegenverkeersrecht, 2019 (6), 1-12.
    • J.W. van der Hulst (2019). De uitleg van het begrip rechterlijke autoriteit bij de uitvaardiging van een Europees arrestatiebevel. Nederlands tijdschrift voor Europees recht, 2019 (5/6), 158-166. doi: 10.5553/NtER/138241202019025506006
    • J.W. van der Hulst (2019). De nieuwe regeling van onderzoeken naar rijden onder invloed. Jurisprudentie Wegenverkeersrecht, 2019 (1), 1-12.
    • J.W. van der Hulst (2018). Het administratief beroep bij de officier van justitie in Wahv-zaken. Jurisprudentie Wegenverkeersrecht, 2018 (1), 1-15.
    • J.W. van der Hulst (2018). Het recht op een tegenonderzoek na ademonderzoek als (strikte?) waarborg. Verkeersrecht. Juridisch Maandblad Wegverkeer, 2018 (12), 438-445.
    • J.W. van der Hulst & W. Smit (2018). Handhavingsperikelen bij de beginnersregeling. Jurisprudentie Wegenverkeersrecht, 2018 (1), 1-13.
    • J.W. van der Hulst (2017). De nieuwe strafbaarstelling van rijden onder invloed van drugs. Jurisprudentie Wegenverkeersrecht, 2017 (11), 1-12.
    • J.W. van der Hulst (2016). De inningspraktijk bij verkeersboetes, rijp voor verandering: is de rechtsbescherming voldoende gewaarborgd? Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving, 2016 (3), 140-149. doi: 10.5553/TBSenH/229567002016002003003
    • J.W. van der Hulst (2016). No added value of the EPPO? The current Dutch Approach. EUCRIM, 2016 (2), 99-105.
    • J.W. van der Hulst (2016). Op de vlucht na een verkeersongeval. Jurisprudentie Wegenverkeersrecht, 6 (15), 1-14.
    • J.W. van der Hulst (2015). Het alcoholslot van de baan. Jurisprudentie Wegenverkeersrecht, 2015 (16), 1-10.
    • J.W. van der Hulst (2015). 25 jaar inning van verkeersboetes. Jurisprudentie Wegenverkeersrecht, 2015, 1-10.
    • J.W. van der Hulst (2014). Extradition and the European Arrest Warrant in the Netherlands. EUCRIM, 2014 (2), 64-69.
    • J.W. van der Hulst (2014). Bestaat er nog roekeloosheid in het verkeer? Jurisprudentie Wegenverkeersrecht, 2014, 1-10.
    • J.W. van der Hulst & W.H. Regterschot (2014). Het alcoholslotprogramma tegen rijden onder invloed. Jurisprudentie Wegenverkeersrecht, 2014, 1-11.
    • J.W. van der Hulst (2013). The Dutch Judge of Instruction and the Public Prosecutor in International Judicial Cooperation. EUCRIM, 2013 (4), 131-137.
    • J.W. van der Hulst (2012). De bijkomende kosten van een verkeersboete. Jurisprudentie Wegenverkeersrecht, 2012 (3), 1-9.
    • J.W. van der Hulst (2012). De nieuwe aanpak van rijden onder invloed van drugs. Verkeersrecht. Juridisch Maandblad Wegverkeer, 2012 (2), 50-57.
    • J.W. van der Hulst (2012). Het bewijs van de verweten gedraging. Jurisprudentie Wegenverkeersrecht, 2012, 1-11.
    • J.W. van der Hulst (2011). Het verlaten van de plaats van een verkeersongeval. Delikt en Delinkwent, 2011 (5), 524-543.
    • J.W. van der Hulst (2011). De voortschrijdende bestuurlijke handhaving van het verkeerssanctierecht. Jurisprudentie Wegenverkeersrecht, 2010 (4), 278-286.
    • J.W. van der Hulst & W. Boonstra (2011). De vorderingsprocedure en de Nationale ombudsman. Jurisprudentie Wegenverkeersrecht, 2011 (6), 536-546.
    • J.W. van der Hulst (2010). De hoger beroepsgronden bij het Hof Leeuwarden, met name die van de officier van justitie. Jurisprudentie Wegenverkeersrecht, 2010 (5), 436-443.
    • J.W. van der Hulst (2010). Compensatie voor bestuurlijke en rechterlijke traagheid in de WAHV. Verkeersrecht. Juridisch Maandblad Wegverkeer, 2010 (3), 69-73.
    • J.W. van der Hulst (2009). Overschrijding redelijke termijn bij bestuurlijke afdoening van lichte verkeersovertredingen. NJCM Bulletin. Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten, 2009 (8), 871-881.
    • J.W. van der Hulst (2009). Voor de zekerheid. Jurisprudentie Wegenverkeersrecht, 2009 (6), 482-489.
    • J.W. van der Hulst (2008). Vormverzuimen bij de oplegging van de Wahv-sacties en afdoening van daartegen ingesteld beroep. Jurisprudentie Wegenverkeersrecht, 468-477.
    • J.W. van der Hulst (2008). De buitengrenzen van de strafrechtelijke aansprakelijkheid voor dood en toebrengen lichamelijk letsel door schuld in het verkeer. Jurisprudentie Wegenverkeersrecht, 2008 (5), 364-372.
    • J.W. van der Hulst (2008). Buitengerechtelijke afdoening in het verkeersstrafrecht. Jurisprudentie Wegenverkeersrecht, 140-148.
    • J.W. van der Hulst (2008). Strikte waarborgen bij een onderzoek naar rijden onder invloed. Delikt en Delinkwent, 2008 (9/74), 1035-1050.
    • J.W. van der Hulst (2008). Horen door het OM. Verkeersrecht. Juridisch Maandblad Wegverkeer, 333-337.
    • J.W. van der Hulst (2007). Gevolgen onbevoegde bediening ademanalyseapparaat. Jurisprudentie Wegenverkeersrecht, 2007 (2), 96-103.
    • J.W. van der Hulst (2006). Veranderingen in het verkeerssanctierecht. Jurisprudentie Wegenverkeersrecht, 2006, 131-139.
    • J.W. van der Hulst (2006). Maatregelen voor de beginnende bestuurder. Verkeersrecht. Juridisch Maandblad Wegverkeer, 2006 (1), 1-5.
    • J.W. van der Hulst (2005). Risicoaansprakelijkheid in het wegenverkeersrecht. Jurisprudentie Wegenverkeersrecht, 2 (2), 1-5.
    • J.W. van der Hulst (2005). Redelijke termijn, griffierecht en zekerheidsstelling in de Wahv. Delikt en Delinkwent, 2005 (2/35), 244-258.
    • J.W. van der Hulst (2004). Verzet onder de Wahv. Verkeersrecht. Juridisch Maandblad Wegverkeer, 52 (12), 357-360.
    • J.W. van der Hulst (2003). The Function of the International Criminal Court (ICC) in International Criminal Law. Delict, 1 (juli), 1-8.
    • J.W. van der Hulst (2000). Tien jaar administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften. Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht (NTB), 2000 (9), 271-276.
    • J.W. van der Hulst (1999). Artikel 6 EVRM en de WAHV. Verkeersrecht. Juridisch Maandblad Wegverkeer, 47 (6), 164-166.
    • J.W. van der Hulst (1993). De Wet Mulder en de Algemene Wet Bestuursrecht. Verkeersrecht. Juridisch Maandblad Wegverkeer, 7/8 (41), 246-249.
    • H. de Doelder & J.W. van der Hulst (1993). EEG-sancties en ne bis in idem. SEW. Tijdschrift voor Europees en Economisch Recht, NOV (11), 722-733.
    • H. de Doelder, J.W. van der Hulst, L.J.J. Rogier & P.M. van Russen Groen (1992). De Wet Mulder in de praktijk. Verkeersrecht. Juridisch Maandblad Wegverkeer, 141-147.
    • J.W. van der Hulst (2012). De doorberekening van administratiekosten bij verkeersboetes. Nederlands Juristenblad (NJB), 2012 (28), 1942-1946.
    • J.W. van der Hulst (2007). Onbevoegde bediening ademanalyseapparaat. Verkeersrecht. Juridisch Maandblad Wegverkeer, 2007, 97-100.
    • J.W. van der Hulst & L.J.J. Rogier (1995). Handhaving van het bestuursrecht. Preadviezen van de Vereniging voor Administratief Recht. Trema. Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht, 18 (6), 187-192.
    • J.W. van der Hulst (1994). Leidraad verkeershandhaving. Crimineel Jaarboek, 291-295.
    • J.W. van der Hulst (1994). Strafpunten in het verkeer. Crimineel Jaarboek, 296-301.
    • J.W. van der Hulst (2006). Een korte schets van het internationale strafrecht. Fiat Justitia (EUR), 2006 (18 nr.4), 25-27.
    • J.W. van der Hulst (2002). Naar een Europese officier van justitie? Fiat Justitia (EUR), 14 (4), 20-23.
    • J.W. van der Hulst & J.H. van der Werff (2013). Internationale rechtshulp en het fiscale delict. Zeist: Kerckebosch
    • J.W. van der Hulst & L.J.J. Rogier (2004). De Wet Mulder; Artikelsgewijs commentaar op de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (vierde druk). Arnhem: Kluwer
    • J.W. van der Hulst (1996). Settlement of Offences in the Dutch Member State. Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam
    • J.W. van der Hulst (1995). Administratieve bijstand in de EG. Arnhem: Gouda Quint
    • P.M. van Russen Groen, J.W. van der Hulst, E.M. de Jong & L.J.J. Rogier (1995). 80 op de Ruit? Juridisch advies ten behoeve van de Stadsregio Rotterdam over het ROM-project Verlaging rijsnelheden personenauto's. Rotterdam: EUR
    • J.W. van der Hulst (2019). Commentaar op de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften. In Commentaar Strafrecht (pp. 399-438). Den Haag: Sdu
    • J.W. van der Hulst (2019). Commentaar op het Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer. In Commentaar Strafvordering (pp. 1194-1205). Den Haag: Sdu
    • J.W. van der Hulst (2016). Het Europees openbaar ministerie vanuit Nederlands perspectief. In P.A.M. Verrest & S. Struijk (Eds.), De invloed van de Europese Unie op het strafrecht (pp. 45-57). Den Haag: Boom juridisch
    • J.W. van der Hulst (2016). Aanhouden op heterdaad (art. 53 Sv). In M.S. Groenhuijsen, H. van der Wilt & F.G.H. Kristen (Eds.), Wetboek van Strafvordering (pp. 1-22). Deventer: Kluwer
    • J.W. van der Hulst (2016). Aanhouden buiten heterdaad (art. 54 Sv). In M.S. Groenhuijsen, H. van der Wilt & F.G.H. Kristen (Eds.), Wetboek van Strafvordering (pp. 1-22). Deventer: Kluwer
    • J.W. van der Hulst (2016). Staande houden (art. 52 Sv). In M.S. Groenhuijsen, H. van der Wilt & F.G.H. Kristen (Eds.), Wetboek van Strafvordering (pp. 1-13). Deventer: Kluwer
    • J.W. van der Hulst (2015). Uitspraak en advies. In M.S. Groenhuijsen, F.G.H. Kirsten & H. van der Wilt (Eds.), Wetboek van Strafvordering IISS (16) (pp. 1-19). Deventer: Kluwer
    • J.W. van der Hulst (2013). Roekeloosheid in het verkeer. In E. Bleichrodt, A. Hartmann & P.A.M. Mevis (Eds.), Onbegrensd Strafrecht (pp. 441-453). Oisterwijk: Wolf Legal Publishers
    • J.W. van der Hulst (2011). Aanhouding op heterdaad. Artikel 53 Strafvordering. In M.S. Groenhuijsen, T. Kooijmans, F.G.H. Kristen & Th..A. de Roos (Eds.), Wetboek van Strafvordering (185) (pp. 1-23). Deventer: Kluwer
    • J.W. van der Hulst (2011). Enige bijzondere dwangmiddelen. Artikel 52 Strafvordering. In M.S. Groenhuijsen, T. Kooijmans, F.G.H. Kristen & Th..A. de Roos (Eds.), Wetboek van Strafvordering (187) (pp. 1-11). Deventer: Kluwer
    • J.W. van der Hulst (2007). Hoofdstuk 10, Rechtshandhaving in internationaal perspectief. In J.R. Blad & J. van der Hulst (Eds.), Strafrechtelijke rechtshandhaving : aspecten en actoren belicht voor het academisch onderwijs (Boom masterreeks) (pp. 255-274). Den Haag: Boom Juridische uitgevers
    • J.W. van der Hulst (2006). Toezicht in de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften. In L.J.J. Rogier & H. de Doelder (Eds.), Toezicht : opstellen over veiligheidstoezicht en markttoezicht (OMV, 14) (pp. 55-77). Den Haag: Boom Juridische uitgevers
    • J.W. van der Hulst (2005). Artikel 54 Strafvordering. In M.S. Groenhuijsen, Th.A. de Roos & A.H.J. Swart (Eds.), Het Wetboek van Strafvordering (pp. 1-22). Deventer: Kluwer
    • J.W. van der Hulst (2004). Recent Preventive Measures to Drunken Driving in the Netherlands. In John Oliver & Johan de Gier (Eds.), Conferencebook on Alcohol, Drugs and Traffic Safety (pp. 219-225). Glasgow: Pearson Professional Limited
    • J.W. van der Hulst (2004). Terrorism and the European arrest warrant. In Marlán Vrabko (Ed.), International Terrorism (pp. 37-46). Bralislava: Comenius Universiteit
    • J.W. van der Hulst (2004). Artikel 53 Wetboek van Strafvordering: aanhouden op heterdaad. In M.S. Groenhuijsen, Th.A. de Roos & A.H.J. Swart (Eds.), Het Wetboek van Strafvordering (pp. 1-24). Deventer: Gouda Quint
    • J.W. van der Hulst (2003). Artikel 52 Wetboek van Strafvordering: staande houden. In M.S. Groenhuijsen, Th.A. de Roos & A.H.J. Swart (Eds.), Het Wetboek van Strafvordering (Supplement, December) (pp. 1-26). Deventer: Gouda Quint
    • J.W. van der Hulst (2002). Bijlage 17, Wegenverkeerswet 1994. In C.P.M. Cleiren & J.F. Nijboer (Eds.), Tekst & Commentaar (pp. 1861-1983). Deventer: Kluwer
    • J.W. van der Hulst (2002). Bijlage 18, Wet Administratiefrechtelijke Handhaving Verkeersvoorschriften. In C.P.M. Cleiren & J.F. Nijboer (Eds.), Tekst & Commentaar (pp. 1985-2021). Deventer: Kluwer
    • J.W. van der Hulst (2002). The Importance of EU-law for Business Activities. In Rakstu Krajums (Ed.), International Conference: Business operations and its legal environment: Process, tendencies and results (pp. 103-107). Riga: Turiba
    • J.W. van der Hulst (2001). The Netherlands. In Jaap van der Hulst (Ed.), ECHR and Criminal Proceedings. The impact of the European Convention on Human Rights on Criminal Proceedings in the European Union (pp. 61-74). Rotterdam: Erasmus University Rotterdam
    • J.W. van der Hulst (2000). Sociale zekerheidsfraude. In H.J.B. Sackers & P.A.M. Mevis (Eds.), Fraudedelicten (Studiepockets strafrecht, 21) (pp. 153-165). Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink
    • J.W. van der Hulst (2000). Wegenverkeerswet 1994. Bijlage 17, WvW, Inl. opm. In C.P.M. Cleiren & J.F. Nijboer (Eds.), Strafrecht Tekst & Commentaar (pp. 1755-1875). Deventer: Kluwer
    • J.W. van der Hulst (2000). Enige bepalingen over de bestuurlijke boete belicht vanuit strafrechtelijk perspectief. In L.J.J. Rogier (Ed.), Commentaren op het Voorontwerp Algemene wet bestuursrecht Vierde tranche (SI-EUR, 22) (pp. 65-76). Deventer: Gouda Quint
    • J.W. van der Hulst (2000). Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften. Bijlage 18, WAHV, Inl.opm. In C.P.M. Cleiren & J.F. Nijboer (Eds.), Strafrecht Tekst & Commentaar (pp. 1877-1908). Deventer: Kluwer
    • J.W. van der Hulst (1999). Beleid OM onder de Wegenverkeerswet 1994. In A.E. Harteveld & H.G.M. Krabbe (Eds.), De Wegenverkeerswet 1994 (pp. 335-349). Deventer: Gouda Quint
    • J.W. van der Hulst (1998). Beleid OM onder de Wegenverkeerswet 1994. In A.E. Harteveld & H. Krabbe (Eds.), De Wegenverkeerswet 1994 (pp. 349-365). Deventer: Gouda Quint
    • J.W. van der Hulst (1997). Tekst en commentaar op de Wegenverkeerswet 1994. In C.P.M. Cleiren & J.F. Nijboer (Eds.), Tekst en Commentaar Strafrecht (pp. 1579-1696). Deventer: Kluwer
    • J.W. van der Hulst (1997). (On)gelijkheid in strafvervolging na overleg met bestuurlijke autoriteiten. In J.R. Blad & P.A.M. Mevis (Eds.), Het gelijkheidsbeginsel (pp. 41-51). Deventer: Gouda Quint
    • J.W. van der Hulst (1997). Regulation and Control of Traffic in The Netherlands. In Georges Kellens & Claudine Pérez-Diaz (Eds.), La Contrôle de la Circulation Routière dans les Pays de la CEE (pp. 245-257). Parijs: l'Harmattan
    • J.W. van der Hulst (1997). Tekst en commentaar op de Wet Administratiefrechtelijke Handhaving Verkeersvoorschriften. In C.P.M. Cleiren & J.F. Nijboer (Eds.), Tekst en Commentaar Strafrecht (pp. 1697-1720). Deventer: Kluwer
    • J.W. van der Hulst (1997). The importance of EC Law for the maintenance of national criminal law. In Vladimir Kratochvil (Ed.), Criminal Law Reform in the Czech Republic in the interdisciplinary Perspective (pp. 91-98). Brno: Masaryk University
    • J.W. van der Hulst (1995). De Staatsmacht en het Nederlandse verkeersrecht. In J.R. Blad (Ed.), 'Met recht op de vlucht' (SI-EUR reeks, 9) (pp. 103-110). Arnhem: Gouda Quint
    • J.W. van der Hulst (1995). Tekst en commentaar op de Wegenverkeerswet 1994. In C.P.M. Cleiren & J.F. Nijboer (Eds.), Tekst & Commentaar Strafvordering (pp. 1665-1766). Deventer: Kluwer
    • J.W. van der Hulst (1995). Tekst en commentaar op de Wet Administratiefrechtelijke Handhaving Verkeers-voorschriften. In C.P.M. Cleiren & J.F. Nijboer (Eds.), Tekst & Commentaar Strafvordering 1995 (pp. 1767-1787). Deventer: Kluwer Deventer
    • H. de Doelder & J.W. van der Hulst (1994). EG-sancties en ne bis in idem. In H. de Doelder & L.J.J. Rogier (Eds.), Opstellen over bestuursstrafrecht (pp. 217-230). Arnhem: Gouda Quint
    • J.W. van der Hulst (1994). Vÿznam práva Evropskÿch spolecenství pro upevnení vnitrostátního trestního práva. In V. Kratochvíl (Ed.), Trestneprávní reforma v ceské republice (pp. 70-77). Brno: Masarykova Univerzita
    • J.W. van der Hulst (1994). De Wet Mulder en de Algemene Wet Bestuursrecht. In J.W. van der Hulst (Ed.), De Wet Mulder in Bedrijf (pp. 59-70). Arnhem: Gouda Quint
    • J.W. van der Hulst (1994). De Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften en de Algemene wet bestuursrecht. In H. de Doelder & L.J.J. Rogier (Eds.), Opstellen over bestuursstrafrecht (pp. 87-100). Arnhem: Gouda Quint
    • J.W. van der Hulst (1994). Beleid in de nieuwe Wegenverkeerswet. In A.E. Harteveld & H.G.M. Krabbe (Eds.), De Wegenverkeerswet 1994,Facetten van strafrechtspleging (pp. 349-367). Arnhem: Gouda Quint
    • J.W. van der Hulst (1993). Das Mulder-Gesetz:ein neuer Weg im Verkehrsrecht. In P. Hungr & G. Smaus (Eds.), Normativitat und Realitat des Rechts, Masarykova Univerzita (pp. 19-27). BRNO/Tjechië: Masarykova Univerzita
    • J.W. van der Hulst (1993). Mulderuv zákon: nová cesta v dopravním právu. In P. Hungr (Ed.), Normativnost a realita práva (pp. 17-25). Brno: Masarykova univerzita
    • J.W. van der Hulst (1991). Criminal and administrative offences in the Netherlands. In H. de Doelder (Ed.), Criminal and administrative offences in the Netherlands (pp. 66-71). Rotterdam: EUR
    • J.W. van der Hulst (2016). Wegenverkeerswet 1994. In C.P.M. Cleiren & J.H. Crijns (Eds.), Tekst & Commentaar Strafrecht (pp. 2923-3121). Deventer: Wolters Kluwer
    • J.W. van der Hulst (2016). Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften. In C.P.M. Cleiren & J.H. Crijns (Eds.), Tekst & Commentaar Strafrecht (pp. 3121-3172). Deventer: Wolters Kluwer
    • J.W. van der Hulst (2014). Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften. In CPM Cleiren & JH Crijns (Eds.), Tekst en Commentaar Strafrecht (pp. 3001-3051). Deventer: Kluwer
    • J.W. van der Hulst (2014). Wegenverkeerswet 1994. In CPM Cleiren & JH Crijns (Eds.), Tekst en Commentaar Strafrecht (pp. 2809-3001). Deventer: Kluwer
    • J.W. van der Hulst (2013). Commentaar op de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften. In M.L.C.C. de Bruijn-Luckers, G. Knobbout & V. Mul (Eds.), Commentaar Strafrecht. Den Haag: Sdu
    • J.W. van der Hulst (2013). Commentaar op art. 160 en 163 van de Wegenverkeerswet 1994. In M.L.C.C. de Bruijn-Luckers, G. Knobbout & V. Mul (Eds.), Commentaar Vooronderzoek Strafvordering. Den Haag: Sdu
    • J.W. van der Hulst (2012). Commentaar bij de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften. In CPM Cleiren (Ed.), Tekst@Commentaar Strafrecht (pp. 2941-2990). Deventer: Kluwer
    • J.W. van der Hulst (2012). Commentaar bij de Wegenverkeerswet 1994. In CPM Cleiren (Ed.), Tekst@Commentaar Strafrecht (pp. 2757-2940). Deventer: Kluwer
    • J.W. van der Hulst (2011). Commentaar op de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften. In M.L.C.C. de Bruijn-Luckers, P.T.C. van Kampen & V. Mul (Eds.), Commentaar Strafrecht (pp. 1859-1909). Den Haag: Sdu
    • J.W. van der Hulst (2011). Commentaar op art. 160 en 163 van de Wegenverkeerswet 1994. In M.L.C.C. de Bruijn-Luckers, P.T.C. van Kampen & V. Mul (Eds.), Commentaar Vooronderzoek Strafvordering (pp. 830-856). Den Haag: Sdu
    • J.W. van der Hulst (2010). Tekst en Commentaar Wet Administratiefrechtelijke Handhaving Verkeersvoorschriften. In C.P.M. Cleiren & M.J.M. Verpalen (Eds.), Tekst & Commentaar Strafrecht (pp. 2507-2549). Deventer: Kluwer
    • J.W. van der Hulst (2010). Tekst en Commentaar Wegenverkeerswet 1994. In C.P.M. Cleiren & M.J.M. Verpalen (Eds.), Tekst & Commentaar Strafrecht (pp. 2363-2506). Deventer: Kluwer
    • J.W. van der Hulst (2008). De wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften. In C.P.M. Cleiren & J.F. Nijboer (Eds.), Strafrecht: de tekst van het Wetboek van Strafrecht en enkele aanverwante wetten voorzien van commentaar (pp. 2405-2449). Deventer: Kluwer
    • J.W. van der Hulst (2008). De wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften. In C.P.M. Cleiren & J.F. Nijboer (Eds.), Strafrecht: de tekst van het Wetboek van Strafrecht en enkele aanverwante wetten voorzien van commentaar (pp. 2263-2403). Deventer: Kluwer
    • J.W. van der Hulst (2007). Commentaar op artikel 160 Wegenverkeerswet 1994. In J. Silvis e.a. (Ed.), Sdu commentaar strafvordering vooronderzoek (pp. 769-774). Den Haag: Sdu Uitgevers
    • J.W. van der Hulst (2007). Commentaar op artikel 163 Wegenverkeerswet 1994. In J. Silvis e.a. (Ed.), Sdu commentaar strafvordering vooronderzoek (pp. 775-784). Den Haag: Sdu Uitgevers
    • J.W. van der Hulst (2007). Commentaar op de artikelen 6, 8, 9, 10, 10a, 12, 15, 16, 17 en 21. Besluit Alcohol onderzoeken. In J. Silvis e.a. (Ed.), Sdu commentaar strafvordering vooronderzoek (pp. 785-796). Den Haag: Sdu Uitgevers
    • J.W. van der Hulst (2006). De Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften. In C.P.M. Cleiren & J.F. Nijboer (Eds.), Strafrecht : de tekst van het Wetboek van Strafrecht en enkele aanverwante wetten voorzien van commentaar (Tekst & commentaar) (pp. 2283-2325). Deventer: Kluwer
    • J.W. van der Hulst (2006). Wahv, Supplement 91. In N. Koeman e.a. (Ed.), Praktijkboek Bestuursrecht (pp. 1-50). Arnhem: Kluwer
    • J.W. van der Hulst (2006). De Wegenverkeerswet 1994. In C.P.M. Cleiren & J.F. Nijboer (Eds.), Strafrecht : de tekst van het Wetboek van Strafrecht en enkele aanverwante wetten voorzien van commentaar (Tekst & commentaar) (pp. 2149-2282). Deventer: Kluwer
    • J.W. van der Hulst (2004). Bijlage 18, Wet Administratiefrechtelijke Handhaving Verkeersvoorschriften. In C.P.M. Cleiren & J.F. Nijboer (Eds.), Tekst & Commentaar (pp. 2077-2115). Deventer: Kluwer
    • J.W. van der Hulst (2004). Bijlage 17, Wegenverkeerswet 1994. In C.P.M. Cleiren & J.F. Nijboer (Eds.), Tekst & Commentaar (pp. 1953-2075). Deventer: Kluwer
    • J.W. van der Hulst (2003). XXX - Vw 1, Bijl.A - 2 door XXX - Vw 1/XXX. Bijl/ A - 2. In N.S.J. Koeman (Ed.), Praktijkboek Bestuursrecht (Supplement, 78) (pp. 1-44). Deventer: Kluwer
    • A. Kors & J.W. van der Hulst (2001). XXX. Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv). In N.S.J. Koeman (Ed.), Praktijkboek Bestuursrecht (Supplement, 70) (pp. 1-43). Deventer: Kluwer
    • J.W. van der Hulst (2001). De rechtsbescherming van hulpverleners in het verkeerssanctierecht. In Nederlands Inst.voor Brandweer en Rampen (Ed.), Verkeersveiligheid chaufeurs hulpverleningsvoertuigen (pp. 1-7). Arnhem: Nibra
    • J.W. van der Hulst (2001). General Introduction. In Jaap van der Hulst (Ed.), ECHR and Criminal Proceedings. The impact of the European Convention on Human Rights on Criminal Proceedings in the European Union (pp. 1-3). Rotterdam: Erasmus University Rotterdam
    • J.W. van der Hulst (1993). General introduction. In J.W. van der Hulst (Ed.), EC Fraud congresboek (pp. 1-2). Deventer/Boston: Kluwer Law and Taxation
    • A.R. Hartmann, J.W. van der Hulst & L.J.J. Rogier (Ed.). (2002). Handhaving Algemene inleiding (Monografiëen Financieel-economisch Bestuursstrafrecht, 1). Den Haag: SDU
    • J.W. van der Hulst (Ed.). (1996). De handhaving van het kartelrecht. Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam
    • J.R. Blad, C.P.M. Cleiren, J.W. van der Hulst, F.A.J. Koopmans, P.A.M. Mevis & W. Bos (Ed.). (1995). Met recht op de vlucht. Opstellen over (straf)recht aangeboden aan S.I. Politoff ter gelegenheid van zijn afscheid van de EUR (SI-EUR, 9). Arnhem: Gouda Quint
    • J.W. van der Hulst (Ed.). (1994). De Wet Mulder in Bedrijf. Arnhem: Gouda Quint
    • J.W. van der Hulst (Ed.). (1993). EC Fraud congresboek. Deventer/Boston: Kluwer Law and Taxation
    • J.W. van der Hulst (Ed.). (2002). Response of Dasec to the Green Paper on Criminal Law Protection of the Financial Interests of the Community and the Establishment of a European Publlic Prosecutor. Rotterdam: DASEC
    • L.J.J. Rogier, A.R. Hartmann & J.W. van der Hulst (Ed.). (2002). Nalevingstoezicht (Monografiëen Financieel-economisch Bestuursstrafrecht, 2). Den Haag: SDU
    • J.W. van der Hulst (Ed.). (2002). Euro Fraud. The Legal Protection of the Euro in the European Union. Rotterdam: DASEC
    • J.W. van der Hulst (Ed.). (2001). ECHR and Criminal Proceedings. The impact of the European Convention on Human Rights on Criminal Proceedings in the European Union. Rotterdam: Erasmus University Rotterdam
   • J.W. van der Hulst (1998). Boekbespreking [Bespreking van het boek In beroep; een onderzoek naar het aanwenden van rechtsmiddelen in het strafrecht en een vergelijking met het instellen van bezwaar en beroep in de Awb]. .
    • J.W. van der Hulst (1996, mei 1). The Netherlands. [Review of Hans de Doelder & Klaus Tiedemann, Criminal Liability of Corporations]. AGON, pp. 15-16.
    • A. de Moor-van Vught, J.W. van der Hulst, M. Veldt-Foglia & O. Jansen (2002, september 1). Association's Opinion. Agon, pp. 25-28.
   • J.W. van der Hulst (2017). Noot bij: Arnhem-Leeuwarden. (2017, februari 21), Jurisprudentie Wegenverkeersrecht 2017-2, p.1-2. 1494
   • J.W. van der Hulst (2017). Noot bij: Arnhem-Leeuwarden. (2017, augustus 22), Jurisprudentie Wegenverkeersrecht 2017-6, p.1-2. 7240
   • J.W. van der Hulst (2017). Noot bij: Arnhem-Leeuwarden. (2017, mei 22), Jurisprudentie Wegenverkeersrecht 2017-4, p.1-3. 4273
   • J.W. van der Hulst (2017). Noot bij: Arnhem-Leeuwarden. (2016, december 22), Jurisprudentie Wegenverkeersrecht 2017-1, p.1-3. 10365
   • J.W. van der Hulst (2017). Noot bij: Arnhem-Leeuwarden. (2017, juni 1), Jurisprudentie Wegenverkeersrecht 2017-5, p.1-2. 4618
   • J.W. van der Hulst (2017). Noot bij: Noord-Nederland. (2017, maart 21), Jurisprudentie Wegenverkeersrecht 2017-3, p.1-3. 1006
   • J.W. van der Hulst (2016). Noot bij: Hoge Raad. (2016, februari 16), Nieuwsbrief Strafrecht Geannoteerd 2016-4, p.100-103. NL:HR:2016:240
   • J.W. van der Hulst (2016). Noot bij: Hoge Raad. (2016, juni 21), Nieuwsbrief Strafrecht Geannoteerd 2016-7, 165, p.188-190.
   • J.W. van der Hulst (2016). Noot bij: Zeeland-West-Brabant. (2015, november 5), Jurisprudentie Wegenverkeersrecht 2016-2, p.1-2.
   • J.W. van der Hulst (2015). Noot bij: Overijssel. (2014, december 17), Jurisprudentie Wegenverkeersrecht 2015-, 9, p.1-2. 7023
   • J.W. van der Hulst (2015). Noot bij: High Court. (2014, december 16), Nieuwsbrief Strafrecht Geannoteerd 2015-3, 68, p.61-63. 3616
   • J.W. van der Hulst (2015). Noot bij: High Court. (2015, juli 7), Nieuwsbrief Strafrecht Geannoteerd 2015-7, 193, p.165-167. 1807
   • J.W. van der Hulst (2015). Noot bij: High Court. (2015, maart 3), Jurisprudentie Wegenverkeersrecht 2015-, 27, p.1-2. 434
   • J.W. van der Hulst (2014). Noot bij: Overijssel. (2014, augustus 6), Jurisprudentie Wegenverkeersrecht 2014-, 72, p.1-2.
   • J.W. van der Hulst (2014). Noot bij: Noord-Holland. (2013, december 13), Jurisprudentie Wegenverkeersrecht 2014-, 12, p.1-2.
   • J.W. van der Hulst (2014). Noot bij: Arnhem-Leeuwarden. (2014, juni 5), Jurisprudentie Wegenverkeersrecht 2014-, 60, p.1-2.
   • J.W. van der Hulst (2014). Noot bij: High Court. (2013, december 3), Nieuwsbrief Strafrecht Geannoteerd 2014-2, 13, p.33-35. 1554
   • J.W. van der Hulst (2014). Noot bij: Den Haag. (2014, oktober 15), Jurisprudentie Wegenverkeersrecht 2014-, 87, p.1-2.
   • J.W. van der Hulst (2014). Noot bij: High Court. (2014, februari 18), Nieuwsbrief Strafrecht Geannoteerd 2014-5, 152, p.115-117. 351
   • J.W. van der Hulst (2014). Noot bij: Amsterdam. (2014, februari 3), Jurisprudentie Wegenverkeersrecht 2014-, 20, p.1-3.
   • J.W. van der Hulst (2013). Noot bij: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. (2013, januari 10), Jurisprudentie Wegenverkeersrecht 2013-2, 17, p.1-3.
   • J.W. van der Hulst (2013). Noot bij: Hoge Raad. (2013, juni 25), Jurisprudentie Wegenverkeersrecht 2013-5, 79, p.1-2.
   • J.W. van der Hulst (2013). Noot bij: Rechtbank Haarlem. (2012, december 21), Jurisprudentie Wegenverkeersrecht 2013-1, 12, p.1-2.
   • J.W. van der Hulst (2013). Noot bij: Rechtbank Zeeland-West-Brabant. (2013, maart 28), Jurisprudentie Wegenverkeersrecht 2013-4, 60, p.1-3.
   • J.W. van der Hulst (2013). Noot bij: Rechtbank Zeeland-West-Brabant. (2013, juli 15), Jurisprudentie Wegenverkeersrecht 2013-6, 86, p.1-3.
   • J.W. van der Hulst (2012). Noot bij: Rechtbank Haarlem. (2011, december 23), Jurisprudentie Wegenverkeersrecht 2012-1, 15, p.75-76.
   • J.W. van der Hulst (2012). Noot bij: Hoge Raad. (2012, mei 22), Nieuwsbrief strafrecht 2012-2, 248, p.61-62.
   • J.W. van der Hulst (2012). Noot bij: Gerechtshof Leeuwarden. (2012, juni 15), Jurisprudentie Wegenverkeersrecht 2012-4, 68, p.6-7.
   • J.W. van der Hulst (2012). Noot bij: Rechtbank Breda. (2012, maart 8), Jurisprudentie Wegenverkeersrecht 2012-3, 58, p.3-4.
   • J.W. van der Hulst (2011). Noot bij: Kantonrechter Bergen op Zoom. (2010, november 18), Jurisprudentie Wegenverkeersrecht 2011-1, p.80-81.
   • J.W. van der Hulst (2011). Noot bij: Hof Leeuwarden. (2011, januari 14), Jurisprudentie Wegenverkeersrecht 2011-2, p.164-165.
   • J.W. van der Hulst (2011). Noot bij: Hof Amsterdam. (2011, september 13), Jurisprudentie Wegenverkeersrecht 2011-6, p.609-611.
   • J.W. van der Hulst (2011). Noot bij: Hof Leeuwarden. (2010, november 8), Jurisprudentie Wegenverkeersrecht 2011-3, p.240-241.
   • J.W. van der Hulst (2011). Noot bij: Hof Leeuwarden. (2011, mei 23), Jurisprudentie Wegenverkeersrecht 2011-5, p.487-488.
   • J.W. van der Hulst (2011). Noot bij: Hof Leeuwarden. (2011, maart 23), Jurisprudentie Wegenverkeersrecht 2011-4, p.351-351.
   • J.W. van der Hulst (2010). Noot bij: Hof Leeuwarden. (2009, november 30), Jurisprudentie Wegenverkeersrecht 2010-1, p.86-87.
   • J.W. van der Hulst (2010). Noot bij: Hof Leeuwarden. (2010, maart 12), Jurisprudentie Wegenverkeersrecht 2010-2, p.200.
   • J.W. van der Hulst (2010). Noot bij: Hof Leeuwarden. (2010, maart 16), Jurisprudentie Wegenverkeersrecht 2010-3, p.291-292.
   • J.W. van der Hulst (2010). Noot bij: Hof Leeuwarden. (2010, juni 24), Jurisprudentie Wegenverkeersrecht 2010-4, p.418-419.
   • J.W. van der Hulst (2010). Noot bij: Hof Leeuwarden. (2010, juli 20), Jurisprudentie Wegenverkeersrecht 2010-5, p.531-532.
   • J.W. van der Hulst (2010). Noot bij: Hof Leeuwarden. (2010, oktober 27), Jurisprudentie Wegenverkeersrecht 2010-6, p.623-624.
   • J.W. van der Hulst (2009). Noot bij: Gerechtshof Leeuwarden. (2009, augustus 21), Jurisprudentie Wegenverkeersrecht 2009-5, p.455-456.
   • J.W. van der Hulst (2009). Noot bij: Gerechtshof Leeuwarden. (2009, juli 21), Jurisprudentie Wegenverkeersrecht 2009-4, p.393-394.
   • J.W. van der Hulst (2009). Noot bij: Gerechtshof Leeuwarden. (2009, februari 17), Jurisprudentie Wegenverkeersrecht 2009-2, p.159-160.
   • J.W. van der Hulst (2009). Noot bij: Gerechtshof Leeuwarden. (2009, april 15), Jurisprudentie Wegenverkeersrecht 2009-3, p.278-279.
   • J.W. van der Hulst (2008). Noot bij: Gerechtshof Leeuwarden. (2008, januari 22), Jurisprudentie Wegenverkeersrecht 2008-1, (Uitspraak 22 januari 2008). p.58.
   • J.W. van der Hulst (2008). Noot bij: Kantonrechter Bergen op Zoom., Jurisprudentie Wegenverkeersrecht 2008-2, (Uitspraak Bergen op Zoom). p.123-124.
   • J.W. van der Hulst (2008). Noot bij: Gerechtshof Leeuwarden. (2008, april 16), Jurisprudentie Wegenverkeersrecht 2008-3, (Uitspraak 16 april 2008). p.230-231.
   • J.W. van der Hulst (2008). Noot bij: Gerechtshof Leeuwarden. (2008, juni 23), Jurisprudentie Wegenverkeersrecht 2008-4, (Uitspraak 23 juni 2008). p.331-332.
   • J.W. van der Hulst (2008). Noot bij: Gerechtshof Leeuwarden. (2008, augustus 4), Jurisprudentie Wegenverkeersrecht 2008-5, (Uitspraak 4 augustus 2008). p.439-440.
   • J.W. van der Hulst (2007). Noot bij: Gerechtshof Leeuwarden. (2006, december 12), Jurisprudentie Wegenverkeersrecht 2007-1, 06/00931, p.79-79.
   • J.W. van der Hulst (2007). Noot bij: Hoge Raad/Conclusie Procureur-Generaal. (2007, juni 26), Jurisprudentie Wegenverkeersrecht 2007-4, p.280-282.
   • J.W. van der Hulst (2007). Noot bij: Gerechtshof Leeuwarden. (2007, juli 16), Jurisprudentie Wegenverkeersrecht 2007-5, p.375.
   • J.W. van der Hulst (2007). Noot bij: Gerechtshof Leeuwarden. (2007, februari 26), Jurisprudentie Wegenverkeersrecht 2007-2, 06/01297, p.142-143.
   • J.W. van der Hulst (2007). Noot bij: Gerechtshof Leeuwarden. (2007, mei 8), Jurisprudentie Wegenverkeersrecht 2007-3, 06/01284, p.221-222.
   • J.W. van der Hulst (2006). Noot bij: Gerechtshof Leeuwarden. (2006, februari 15), Jurisprudentie Wegenverkeersrecht 2006-2, LJN AV3538, p.105-105.
   • J.W. van der Hulst (2006). Noot bij: Gerechtshof Leeuwarden. (2006, september 20), Jurisprudentie Wegenverkeersrecht 2006-6, 06/00730, p.398-399.
   • J.W. van der Hulst (2006). Noot bij: Gerechtshof Leeuwarden. (2006, augustus 16), Jurisprudentie Wegenverkeersrecht 2006-5, 06/00193, p.310-311.
   • J.W. van der Hulst (2006). Noot bij: Gerechtshof Leeuwarden. (2006, maart 30), Jurisprudentie Wegenverkeersrecht 2006-3, LJN AX6507, p.160-160.
   • J.W. van der Hulst (2006). Noot bij: Kantonrechter Alkmaar. (2005, november 25), Jurisprudentie Wegenverkeersrecht 2006-1, 194303, (WM VERZ 05-276). p.51-52.
   • J.W. van der Hulst (2005). Noot bij: Hoge Raad. (2004, oktober 12), Jurisprudentie Wegenverkeersrecht 2005-2005, 1, (Mandatering vervolgingsbeslissing, 02710/03). p.44-45.
   • J.W. van der Hulst (2005). Noot bij: Gerechtshof Leeuwarden. (2004, november 4), Jurisprudentie Wegenverkeersrecht 2005-2005, 1, (Proces-verbaal als grondslag vaststelling schuld, 149165 WM). p.39-40.
   • J.W. van der Hulst (2005). Noot bij: Gerechtshof Leeuwarden. (2004, december 22), Jurisprudentie Wegenverkeersrecht 2005-2005, 1, (Ontvankelijkheid en gedogen, WAHV 04/01179). p.36-37.
   • J.W. van der Hulst (2005). Noot bij: Gerechtshof Leeuwarden. (2005, maart 16), Jurisprudentie Wegenverkeersrecht 2005-2005, 3, (Verhaal na overlijden bestuurder, WAHV 04/00909, CJIB). p.205-206.
   • J.W. van der Hulst (2005). Noot bij: Gerechtshof Leeuwarden. (2005, september 14), Jurisprudentie Wegenverkeersrecht 2005-2005, 5, (Proceskosten en recht op hoger beroep, WAHV 05/00432 en WAHV 05/00672). p.371-372.
   • J.W. van der Hulst (2005). Noot bij: Gerechtshof Leeuwarden. (2005, juni 8), Jurisprudentie Wegenverkeersrecht 2005-2005, 4, (Verlengde huurovereenkomst en aansprakelijkheid kentekenhouder, WAHV 05/00083). p.301-302.
   • J.W. van der Hulst (2005). Noot bij: Voorzieningenrechter Rechtbank. (2005, januari 4), Jurisprudentie Wegenverkeersrecht 2005-2005, 2, (Gijzelneming Wahv en art. 5 EVRM, nr. 67551/KG ZA 04-338). p.133-134.
   • J.W. van der Hulst (2004). Noot bij: Gerechtshof Leeuwarden. (2004, oktober 6), Jurisprudentie Wegenverkeersrecht 2004-2004, 3, (Gebruik Vluchtstrook en matiging sanctie). p.61-62.
   • J.W. van der Hulst (2004). Noot bij: Gerechtshof Leeuwarden. (2004, juli 1), Jurisprudentie Wegenverkeersrecht 2004-2004, 3, (Termijn beslissing op beroep). p.64-66.
   • J.W. van der Hulst (Ed.). (2008-2016) Jurisprudentie Wegenverkeersrecht.
   • J.W. van der Hulst (2018, maart 17). In Company cursus verkeerssanctierecht. Amsterdam, Cursus voor medewerkers Das rechtsbijstand.
   • J.W. van der Hulst (2017, oktober 4). Verdiepingscursus verkeerssanctierecht. Erasmus Universiteit Rotterdam, Advocatenopleiding sdu.
   • J.W. van der Hulst (2017, januari 26). De inningspraktijk bij de Wet Mulder. Rechtbank Den Haag, Kanrechterscursus.
   • J.W. van der Hulst (2016, oktober 31). Verdiepingscursus verkeerssanctierecht. Erasmus Universiteit Rotterdam, Advocatenopleiding sdu.
   • J.W. van der Hulst (2016, oktober 4). De inningspraktijk bij de Wet Mulder. Rechtbank Den Haag, Kantonrechterscursus.
   • J.W. van der Hulst (2016, mei 27). De komst van een Europees openbaar ministerie. Erasmus Universiteit Rooterdam, Landelijke strafrechtsdag 2016.
   • J.W. van der Hulst (2013, november 11). Internationale opsporing. Amersfoort, Studiedag.
   • J.W. van der Hulst (2012, mei 22). Drugsgebruik en de wettelijke normstelling bij rijden onder invloed. Bunnik, Studiedag verkeersongevallen, ongevalsreconstructie en de rechtspraktijk.
   • J.W. van der Hulst (2006, september 11). General Principles of International Criminal Law', Engelstalige lezing in het kader van een training van Chinese magistraten. Den Haag, The Hague Forum for Judicial Expertise van het Institute for Social Studies.
   • J.W. van der Hulst (2004, april 22). Terrorism and the European Arrest Warrant. University of Bratislawa, Lezing.
   • J.W. van der Hulst (2003, september 9). Concepts of Punishment under Criminal Law. University of Padang, Lezing.
   • J.W. van der Hulst (2003, september 8). The Function of Criminal Law in a Democratic State. University of Padang, Lezing.
   • J.W. van der Hulst (2003, april 9). Introduction to Dutch Criminal Law. University of Vilnius, Lezing.
   • J.W. van der Hulst (2003, april 10). Drugs Policy in the Netherlands. University of Vilnius, Lezing.
   • J.W. van der Hulst (2003, april 8). The International Criminal Court. University of Vilnius, Lezing.
   • J.W. van der Hulst (1993, maart 1). The importance of EC Law for the Maintenance of National Criminal Law. Brno, lezing voor de Intensiver Lehrgang Tempus.
   • J.W. van der Hulst (1991, juni 1). Strafprocessuele consequenties van driehoeksoverleg? onbekend, Lezing voor het Zeeuws Juridisch genootschap.
   • J.W. van der Hulst (1990, november 9). De binding aan afspraken in het driehoeksoverleg. Universiteit Twente (226 pag.) Prom./coprom.: prof.mr. E.A. de la Porte.
 • Inleiding strafrecht

  Title
  Inleiding strafrecht
  Year
  2019
  Year level
  (bachelor 1) (bachelor 1)

  Juridisch-Academische Vaardigheden III

  Title
  Juridisch-Academische Vaardigheden III
  Year
  2019
  Year level
  (bachelor 3)

  Internationaal en Europees strafrecht

  Title
  Internationaal en Europees strafrecht
  Year
  2019
  Year level
  (master)

  Inleiding strafrecht

  Title
  Inleiding strafrecht
  Year
  2019
  Year level
  (bachelor 1) (bachelor 1) (bachelor 2)

  Juridisch-Academische Vaardigheden III

  Title
  Juridisch-Academische Vaardigheden III
  Year
  2019
  Year level
  (bachelor 3)
 • Assistant Professor

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Law
  Department
  Criminal Law
  Country
  The Netherlands
  Telephone
  0104081551

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam