mr. (Pieter) PLM Schneider

mr. (Pieter) PLM Schneider
(external) researcher Erasmus School of Law Labour Law
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Email
schneider@law.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

    • P.L.M. Schneider (2014). Het loondoorbetalingsbeding, het proeftijdbeding en het concurrentiebeding in de Wet Werk en Zekerheid. Tijdschrift arbeidsrechtpraktijk, 2014 (1), 14-22.
    • P.L.M. Schneider (2013). Terhandstelling van bijzondere bedingen: is het arbeidsrecht klaar voor algemene voorwaarden? Tijdschrift arbeidsrechtpraktijk, 2013 (2), 56-64.
    • P.L.M. Schneider (2011). Is de zzp'er 'een' persoon in de zin van art. 7:658 lid 4 BW? Tijdschrift arbeidsrechtpraktijk, 2011 (7), 272-280.
    • P.L.M. Schneider (2011). De Vries/Stichting Woonzorg Nederland: de introductie van een nieuwe eenzijdige wijzigingsmodaliteit? Tijdschrift arbeidsrechtpraktijk, 2011 (4), 130-138.
    • S.D. Lindenbergh & P.L.M. Schneider (2009). Over de grenzen van ... artikel 7:658 lid 4 BW. Tijdschrift arbeidsrechtpraktijk, 2009 (3/3), 22-32.
    • W.H. van Boom, G.N. van Kooten & P.L.M. Schneider (2008). Compensatie van verkeersletsel van werknemers: wat is een behoorlijke verzekering? Arbeidsrechtelijke Annotaties, 2008 (2), 43-60.
    • A.R. Houweling & P.L.M. Schneider (2012). Werkgeversaansprakelijkheid voor zzp'ers. Aansprakelijkheid Verzekering en Schade (AV&S), 2012 (3), 102-109.
    • A.R. Houweling & P.L.M. Schneider (2012). De zelfstandige zonder personeel. In A.R. Houweling & G.W. van der Voet (Eds.), Bijzondere arbeidsverhoudingen (Bakelsreeks) (pp. 403-452). Den Haag: Boom Juridische uitgevers
    • P.L.M. Schneider (2011). Aan den lijve ondervonden...? In J.H. van Dam-Lely, S.D. Lindenbergh & W.H. van Boom (Eds.), Rake Remedies. Opstellen over handhaving van rechten, naleving van plichten en sanctionering van verkeerd gedrag in het privaatrecht (Jonge Meesters-reeks) (pp. 303-329). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
    • P.L.M. Schneider (2014). Commentaar bij art. 7:652 BW. In Sdu Commentaar Arbeidsrecht Artikelsgewijs (pp. 149-158). Den Haag: Sdu
    • P.L.M. Schneider (2014). Commentaar bij art. 7:653 BW. In Sdu Commentaar Arbeidsrecht Artikelsgewijs (pp. 158-175). Den Haag: Sdu
    • P.L.M. Schneider (2014). Commentaar bij art. 7:651 BW. In Sdu Commentaar Arbeidsrecht Artikelsgewijs (pp. 148-149). Den Haag: Sdu
    • P.L.M. Schneider (2014). Commentaar bij art. 7:650 BW. In Sdu Commentaar Arbeidsrecht Artikelsgewijs (pp. 139-148). Den Haag: Sdu
   • P.L.M. Schneider (2014). Noot bij: Kantonrechter Nijmegen. (2013, december 13), JIN 2014-2, 30
   • P.L.M. Schneider (2014). Noot bij: Kantonrechter Enschede. (2014, juni 25), JAR 2014-12, 206
   • P.L.M. Schneider (2013). Noot bij: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. (2013, juli 23), JIN 2013-170, 200.099.483
   • P.L.M. Schneider (2013). Noot bij: Kantonrechter Rotterdam. (2013, augustus 16), JIN 2013-152, (Zaaknr. 1404250 CV EXPL 12-61102).
   • P.L.M. Schneider (2013). Noot bij: Hoge Raad. (2013, april 5), JIN 2013-84, 12/00667, (Albron-zaak).
   • P.L.M. Schneider (2013). Noot bij: Rechtbank Utrecht. (2012, december 14), JIN 2013-44, (Zaaknr. 329646 / HA RK 12-434).
   • A.R. Houweling & P.L.M. Schneider (2012). Noot bij: Hoge Raad. (2012, april 20), JIN 2012-5, 94, (Ontslag op staande voet. Dringende reden. Diefstal. Alle omstandigheden van het geval.). p.637-644.
   • P.L.M. Schneider (2012). Noot bij: Gerechtshof Amsterdam. (2011, december 27), JIN 2012-1, 3
   • P.L.M. Schneider (2011). Noot bij: Kantongerecht Assen. (2011, maart 22), JIN 2011-9, 759
   • P.L.M. Schneider (2011). Noot bij: Hoge Raad. (2010, december 24), JIN 2011-1, 67
 • Juridisch-Academische Vaardigheden III

  Title
  Juridisch-Academische Vaardigheden III
  Year
  2019
  Year level
  (bachelor 3)

  Juridisch-Academische Vaardigheden III

  Title
  Juridisch-Academische Vaardigheden III
  Year
  2019
  Year level
  (bachelor 3)
 • (external) researcher

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Law
  Department
  Labour Law
  Country
  The Netherlands

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam