prof.mr. (Roel) R de Lange

Full Professor Erasmus School of Law Constitutional Law
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
L4-012
Telephone
0104082676
Email
r.delange@law.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

    • R. de Lange & R. Nehmelman (2014). Kroniek Constitutioneel Recht. Ars Aequi Katern, 2014 (maart), 7445-7452Nehm.
    • R. de Lange & R. Nehmelman (2014). Kroniek Constitutioneel Recht. Ars Aequi Katern, 2014 (juni), 7519-7526.
    • R. de Lange (2014). Nationality, passports, freedom of movement and the problem of jihadism, Editorial comment. Newsletter of School of Human Rights Research, 18 (4), 1-2.
    • R. de Lange (2014). Kroniek Constitutioneel Recht. Ars Aequi, 2014 (december), 7660-7665.
    • R. de Lange (2014). Kroniek Constitutioneel Recht. Ars Aequi Katern, 2014 (september), 7596-7602.
    • R. de Lange & R. Nehmelman (2013). Kroniek Constitutioneel Recht. Ars Aequi, 2013 (juni), 7234-7238.
    • R. de Lange & R. Nehmelman (2013). Kroniek Constitutioneel Recht. Ars Aequi, 2013 (maart), 7170-7174.
    • R. de Lange & R. Nehmelman (2013). Kroniek Constitutioneel Recht. Ars Aequi, 2013 (september), 7306-7311.
    • R. de Lange & R. Nehmelman (2012). Kroniek Constitutioneel Recht. Ars Aequi KwartaalSignaal, 2012 (124), 7030-7034.
    • R. de Lange & R. Nehmelman (2012). Kroniek Constitutioneel Recht. Ars Aequi KwartaalSignaal, 2012 (125), 7097-7100.
    • R. de Lange (2012). Discussiebijdrage op de jaarvergadering van de Nederlandse Juristenvereniging. Handelingen NJV, 2012, 66.
    • R. de Lange & R. Nehmelman (2012). Kroniek Constitutioneel Recht. Ars Aequi KwartaalSignaal, 2012 (122), 6877-6880.
    • R. de Lange & R. Nehmelman (2012). Kroniek Constitutioneel Recht. Ars Aequi KwartaalSignaal, 2012 (123), 6954-6958.
    • R. de Lange & R. Nehmelman (2011). Kroniek Consitutioneel Recht. Ars Aequi KwartaalSignaal, 2011 (juni), 6691-6694.
    • R. de Lange & R. Nehmelman (2011). Kroniek Constitutioneel Recht. Ars Aequi KwartaalSignaal, 2011 (september), 6752-6756.
    • R. de Lange & R. Nehmelman (2011). Kroniek Constitutioneel Recht. Ars Aequi KwartaalSignaal, 2011 (december), 6815-6819.
    • R. de Lange & R. Nehmelman (2011). Kroniek Constitutioneel Recht. Ars Aequi KwartaalSignaal, 2011 (maart), 6624-6628.
    • R. de Lange (2010). Het Bundesverfassungsgericht over het Verdrag van Lissabon. Ars Aequi, 2010 (1), 26-30.
    • R. de Lange (2010). Kroniek Constitutioneel Recht. Ars Aequi KwartaalSignaal, 2010 (116), 6520.
    • R. de Lange (2009). Mensenrechten en de publieke moraal. Civis Mundi, 48 (3), 152-154.
    • W.S.R. Stoter & R. de Lange (2009). Constitutioneel Recht AAK20096201. Ars Aequi, 58 (maart), 6201-6205.
    • R. de Lange (2009). Kronieken Constitutioneel Recht. Ars Aequi Katern, 2009 (109 + 111).
    • W.S.R. Stoter & R. de Lange (2009). Constitutioneel Recht AAK20096299. Ars Aequi, 58 (september), 6299-6302.
    • R. de Lange & W.S.R. Stoter (2008). Kroniek Constitutioneel Recht. Ars Aequi, 2008, 6041-6043.
    • R. de Lange & W.S.R. Stoter (2008). Kroniek Constitutioneel Recht. Ars Aequi, 2008, 6094-6096.
    • R. de Lange & W.S.R. Stoter (2007). Kroniek Staatsrecht. Ars Aequi Katern, 2007 (6, nr. 103), 5794-5799.
    • R. de Lange & W.S.R. Stoter (2007). Kroniek Staatsrecht. Ars Aequi Katern, 2007 (3, nr. 102), 5728-5731.
    • R. de Lange (2007). Wetgever en grondrechten. Fiat Justitia (EUR), 2007, 26-28.
    • R. de Lange & W.S.R. Stoter (2007). Kroniek Staatsrecht. Ars Aequi Katern, 2007 (12, nr. 105), 5923-5927.
    • R. de Lange & W.S.R. Stoter (2007). Kroniek Staatsrecht. Ars Aequi Katern, 2007 (9, nr. 104), 5857-5862.
    • R. de Lange (2006). Kroniek Staatsrecht. Ars Aequi Katern, 2006 (100), 5601-5606.
    • R. de Lange (2005). Kroniek Staatsrecht. Ars Aequi Katern, 2005 (95), 5271-5276.
    • R. de Lange (2005). Rode draad: Mensenrechten en terrorismebestrijding. NJCM Bulletin. Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten, 30 (5), 523-550.
    • R. de Lange (2005). Kroniek Staatsrecht. Ars Aequi Katern, 2005 (94), 5200-5204.
    • R. de Lange (2005). Kroniek Staatsrecht. Ars Aequi Katern, 2005 (96), 5328-5332.
    • R. de Lange (2005). Grondrechten zijn het zwakst als je ze het meest nodig hebt. Fiat Justitia (EUR), 2005 (nov.).
    • R. de Lange (2004). Kroniek Staatsrecht. Ars Aequi Katern, 2004 (1), 5000-5007.
    • R. de Lange (2004). Kroniek staatsrecht. Ars Aequi Katern, 2004 (2), 5072-5079.
    • R. de Lange (2003). Kroniek Staatsrecht nr. 87. Ars Aequi Katern, 2003 (87), 4741-4745.
    • R. de Lange (2003). Kroniek Staatsrecht nr. 89. Ars Aequi Katern, 2003 (89), 4869-4872.
    • R. de Lange (2003). Kroniek Staatsrecht nr. 88. Ars Aequi Katern, 2003 (88), 4809-4813.
    • L.F.M. Besselink & R. de Lange (2002). Staatsrecht. Spannende tijden. Ars Aequi Katern, 51 (82), 4388-4392.
    • R. de Lange (2002). Staatsrecht. Ars Aequi, 2002 (6), 4464-4466.
    • R. de Lange (2002). Staatsrecht. Ars Aequi, 2002 (9), 4528-4531.
    • R. de Lange (2002). Kroniek Staatsrecht. Ars Aequi, 2002 (12), 4600-4603.
    • L.F.M. Besselink & R. de Lange (2001). Staats- en bestuursrecht. Staatsrecht. Ars Aequi Katern, 50 (3), 4069-4071.
    • L.F.M. Besselink & R. de Lange (2000). Bijdrage - Staatsrecht. Ars Aequi Katern, 49 (12), 3993-3996.
    • L.F.M. Besselink & R. de Lange (2000). Staatsrecht. Ars Aequi Katern, 49 (6), 3833-3837.
    • L.F.M. Besselink & R. de Lange (2000). Bijdrage staatsrecht. Ars Aequi Katern, 49 (3), 3753-3756.
    • L.F.M. Besselink & R. de Lange (2000). Bijdrage Staatsrecht. Ars Aequi Katern, 49 (9), 3915-3921.
    • R. de Lange & L.F.M. Besselink (1999). Staatsrecht. 48(12). Ars Aequi Katern, 48 (12), 3673-3677.
    • R. de Lange & L.F.M. Besselink (1999). Staatsrecht. Ars Aequi Katern, AA48 (3), 3458-3463.
    • R. de Lange & L.F.M. Besselink (1999). Staatsrecht. 48(6). Ars Aequi Katern, 48 (6), 3535-3540.
    • L.F.M. Besselink & R. de Lange (1998). Kroniek Staatsrecht. 47(68). Ars Aequi Katern, 47 (12/68), 3329-3334.
    • L.F.M. Besselink & R. de Lange (1998). Kroniek Staatsrecht. Ars Aequi Katern, 47 (66), 3196-3201.
    • L.F.M. Besselink & R. de Lange (1998). Kroniek Staatrecht. 47(69). Ars Aequi, 47 (12/69), 3394-3399.
    • L.F.M. Besselink & R. de Lange (1997). Kroniek Staatsrecht. Ars Aequi Katern, 46 (64), 3082-3086.
    • L.F.M. Besselink & R. de Lange (1997). Kroniek Staatsrecht. Ars Aequi Katern, 46 (63), 3022-3025.
    • R. de Lange (2014). De invloed van Duits recht op de grondrechten en het denken over grondrechten in Nederland na 1945. Ars Aequi, 2014 (juli/augustus), 576-585.
    • R. de Lange (2014). Kiesrechtuitsluiting van gedetineerden in het Verenigd Koninkrijk: een tussenstand. Tijdschrift voor Constitutioneel Recht, 2014 (1), 61-82.
    • R. de Lange (2008). Interpretatietheorie of moraalfilosofie? Een beschouwing naar aanleiding van George Letsas, 'A Theory of Interpretation of the ECHR, Oxford 2007'. NJCM Bulletin. Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten, 2008 (7), 1091-1109.
    • R. de Lange (2007). The European public order, constitutional principles and fundamental rights. Erasmus Law Review, 2007, 1-24.
    • R. de Lange (2006). Constitutionele toetsing van wetgeving in Nederland. Tijdschrift voor Wetgeving, 2006 (3), 286-294.
    • E. Hey, R. de Lange & P.A.M. Mevis (2005). De transnationale dialoog tussen rechters inzake afstemming van Europese en nationale grondrechten. Nederlands Juristenblad (NJB), 80 (33), 1734-1736.
    • R. de Lange (2005). Noodrecht en grondrechten. NJCM Bulletin. Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten, 2005 (5), 523-550.
    • R. de Lange & F. van der Leeuw (2004). Vrijheid van meningsuiting in de multiculturele of pluriforme samenleving. NJCM Bulletin. Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten, 2004 (4B), 607-612.
    • R. de Lange (1999). Ministeriële verantwoordelijkheid. Ars Aequi Katern, AA48 (11), 809-812.
    • R. de Lange (2000). Kosten van ordehandhaving door de politie. Fiat Justitia (EUR), 12 (1), 37-37.
    • L. Dragstra, N.S. Efthymiou, A.W. Hins & R. de Lange (2015). Beginselen van het Nederlandse staatsrecht, 18e druk. Deventer: Wolters Kluwer
    • L. Dragstra, N.S. Efthymiou, A.W. Hins & R. de Lange (2012). Beginselen van het Nederlandse staatsrecht, 17e druk. Deventer: Kluwer
    • L. Dragstra, N.S. Efthymiou, A.W. Hins & R. de Lange (2008). Bewerking: Beginselen van het Nederlandse staatsrecht van prof.dr. A.D. Belinfante, 16e druk. Deventer: Kluwer
    • N.S. Efthymiou, R. de Lange & F. van Tienen (2016). Gevaar voor de democratie beoordeeld in de rechtspraak van 5 landen: Duitsland, Frankrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk en Verenigde Staten. nog niet bekend: nog niet bekend
    • R. de Lange, D.J. Elzinga & H.G. Hoogers (2014). Van der Pot, Handboek van het Nederlandse Staatsrecht (16e druk). Deventer: Kluwer
    • B.J.G. Leeuw, R. de Lange & P.A.M. Mevis (2009). Grondwet en het recht op een eerlijk proces. Algemene verkenning en uitwerking voor het strafrecht (preadvies ten behoeve van de Staatscommissie tot herziening van de Grondwet). Alphen aan den Rijn: Kluwer
    • R. de Lange (2009). Courts, Legislatures and Fundamental Rights (Erasmus Law Lectures, 17). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
    • J.H. Jans, R. de Lange, S. Prechal & R.J.G.M. Widdershoven (2007). Europeanisation of public law. Groningen: Europa Law Publishing
    • D.J. Elzinga & R. de Lange (2006). Van der Pot, Handboek van het Nederlandse staatsrecht, 15e druk. Deventer: Kluwer
    • J.H. Jans, R. de Lange, S. Prechal & R.J.G.M. Widdershoven (2002). Inleiding tot het Europees bestuursrecht (2e herziene druk). Nijmegen: Ars Aequi Libri
    • L.F.M. Besselink, H.R.B.M. Kummeling, R. de Lange, P. Mendelts & S. Prechal (2002). De Nederlandse Grondwet en de Europese Unie. Groningen: Europa Law Publishing
    • G. van Maanen & R. de Lange (2000). Onrechtmatige overheidsdaad (Studiepockets Privaatrecht, 28). Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink
    • R. de Lange (1999). Concurrerende rechtsvorming. Nijmegen: Ars Aequi Libri
    • R. de Lange (1999). Inleiding tot het Europees bestuursrecht. Nijmegen: Ars Aequi Libri
    • G.E. van Maanen & R. de Lange (1983). Onrechtmatige overheidsdaad. Rechtsbescherming door de burgerlijke rechter (vierde druk) (Monografiëen Privaatrecht, 3). Deventer: Kluwer
    • N.S. Efthymiou & R. de Lange (2017). Netherlands. Developments in Dutch constitutional law. In A. Albert (Ed.), 2016 Global review of constitutional law (pp. 140-144). Boston: I CONnect and the Clough Center for the Study of Constitutional Democracy
    • R. de Lange (2008). Prinsessen, privacy en paparazzi. In Wissenwaardigheden. Liber amicorum prof. dr. Gerard J.M. van Wissen (pp. 35-39). Amsterdam
    • R. de Lange (2005). Botsing van grondrechten. In Reader Rechten van de mens en grondrechten, cursus EUR 2005-2006 (keuzevak) (pp. 827-852). Rotterdam: EUR
    • R. de Lange (2014). The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. In L.F.M. Besselink, P.P.T. Bovend'Eert, J.L.W. Broeksteeg, R. de Lange & W.J.M. Voermans (Eds.), Constitutional Law of 28 EU Member States (pp. 1649-1693). Deventer: Kluwer
    • R. de Lange (2013). Bewerking van de hoofdstukken 5, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 27, 30, 31 en 36. In D.J. Elzinga, R. de Lange & H.G. Hoogers (Eds.), Van der Pot, Handboek van het Nederlandse staatsrecht, 16e druk, (Electronische publicatie 2013). Deventer: Kluwer
    • R. de Lange (2012). Bewerking van het hoofdstuk 'Het Verenigd Koninkrijk' (Oorspronkelijke auteur: L. Prakke). In L.F.M. Besselink, P.P.T. Bovend'Eert, J.L.W. Broeksteeg & R. de Lange (Eds.), Staatsrecht van landen van de Europese Unie. België, Bondsrepubliek Duitsland, Frankrijk, Italië, Polen, Verenigd Koninkrijk, Zweden (pp. 319-382). Deventer: Kluwer
    • R. de Lange (2012). Judicial Independence in the Netherlands. In A. Seibert-Fohr (Ed.), Judicial Independence in Transition, Beiträge zum ausländischen öffentliche Recht und Völkerrecht 233 (pp. 231-272). Heidelberg, New York, Dordrecht, London: Springer Verlag
    • R. de Lange (2012). Het Hof van Henk en Ingrid. Adviezen aan het EHRM of aan de nationale overheden? In J.H. Gerards & A. Terlouw (Eds.), Amici Curiae (pp. 159-171). Nijmegen: Ars Aequi
    • R. de Lange (2011). Knelpunten in het gesloten stelsel. In Bijdrage aan het Rapport 'Derde Evaluatie Algemene wet gelijke behandeling' van de Commissie Gelijke Behandeling (pp. 85-92 +-163-195). Den Haag: Commissie Gelijke Behandeling
    • R. de Lange (2011). De bijdrage van de rechter aan de ontwikkeling van de constitutie en de rechtsvormende taak van de rechter. In Aernout Nieuwenhuis, Jan-Herman Reestman & Carla Zoethout (Eds.), Rechterlijk activisme (Petersbundel) (pp. 147-163). Nijmegen: Ars Aequi
    • R. de Lange (2009). Judicial Deliberations, Legitimacy and Human Rights Adjudication. In Nick Huls, Maurice Adams & Jacco Bomhoff (Eds.), The Legitimacy of Highest Courts' Rulings. Judicial Deliberations and Beyond (pp. 451-469). Den Haag: T.M.C. Asser Press
    • R. de Lange (2008). Toegang tot de rechter in constitutioneel perspectief. In L.J.J. Rogier & R. de Lange (Eds.), Toegang tot de rechter in het bestuursrecht (pp. 5-28). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
    • R. de Lange (2008). Form and function in human rights adjudication. In Nick Huls, Jacco Bomhoff & Maurice Adams (Eds.), The Legitimacy of Highest Courts' Rulings: Judicial Deliberations and Beyond (pp. 451-466). Den Haag: TMC Asser Press
    • R. de Lange (2008). Gutmann's dilemma: democratie, minderheden en fundamentele rechten. In N.S. Efthymiou & e.a. (Eds.), Het volk regeert. Beschouwingen over de (Nederlandse) democratie in de 21e eeuw (pp. 187-211). Nijmegen: Wolf Legal Publishers
    • R. de Lange (2008). Botsing van grondrechten. In Eva Brems, Kristin Henrard & Roel de Lange (Eds.), Botsing van grondrechten (pp. 63-84). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
    • R. de Lange (2008). De reikwijdte van de godsdienstvrijheid. In R. de Lange & L.J.J. Rogier (Eds.), Onderwijs en onderwijsrecht in een pluriforme samenleving. Opstellen aangeboden aan prof.mr.dr. D. Mentink (pp. 121-131). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
    • R. de Lange (2008). Inleiding: oorlog, krijgsmacht en Grondwet en de rechten van de burgers. In P.P.T. Bovend'Eert, J. van Schooten-van der Meer & L.F.M. Besselink (Eds.), Grondwet, krijgsmacht en oorlog (Publicaties van de Staatsrechtkring, 26) (pp. 1-19). Nijmegen: Wolf Legal Publishers
    • R. de Lange (2007). Rechterlijke afwegingen. Commentaar bij paper van Marina den Houdijcker. In J.A. Pontier e.a. (Ed.), 'Alles afwegende...' Bijdragen aan het Vijfde Symposium Juridische Argumentatie 22 juni 2007 te Rotterdam (pp. 179-182)
    • R. de Lange (2007). Human Rights, Transitional Justice, and History. Introduction to Roel de Lange (ed.). In R. de Lange (Ed.), Aspects of Transitional Justice and Human Rights, Proceedings of the 2006 Annual Conference of the Netherlands School of Human Rights Research. Nijmegen
    • R. de Lange (2007). Categorisering, afweging en gradualisme. Commentaar bij paper van Jacco Bomhoff en Janneke Gerards. In J.A. Pontier e.a. (Ed.), 'Alles afwegende...' Bijdragen aan het Vijfde Symposium Juridische Argumentatie 22 juni 2007 te Rotterdam. Nijmegen: Ars Aequi Libri
    • R. de Lange & P.A.M. Mevis (2006). Constitutional Guarantees for the Independence of the Judiciary. In J.H.M. van Erp & L.P.W. van Vliet (Eds.), Netherlands reports to the seventeenth International Congress of Comparative Law : Utrecht 2006 (pp. 327-348). Antwerpen-Oxford: Intersentia
    • R. de Lange (2005). Tussen gelijkheid en waarschijnlijkheid: het evenredigheidsoordeel in uitzonderingssituaties. In A.J. Nieuwenhuis, B.J. Schueler & C.M. Zoethout (Eds.), Proportionaliteit in het publiekrecht (pp. 125-148). Deventer: Kluwer
    • R. de Lange (2005). Conforme interpretatie en rechterlijke rechtsvorming, Bijdrage liber amicorum J.L. de Reede. In A.J. Nieuwenhuis & J.H. Reestmann (Eds.), Met Recht en Reede (pp. 77-85). Deventer: Kluwer
    • R. de Lange (2005). Moderne gelijkheid. In J.H. Gerards, S. Stuurman & R. de Lange (Eds.), Moderne gelijkheid (Erasmus Law Lectures, 2) (pp. 9-20). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
    • R. de Lange & F. van der Leeuw (2004). Vrijheid van meningsuiting in de multiculturele of pluriforme samenleving. In M. Groothuis (Ed.), Grondrechten in de pluriforme samenleving (pp. 55-61). Leiden: Stichting NJCM-Boekerij
    • R. de Lange (2002). Political and criminal responsibility. In E. Hondius & C. Joustra (Eds.), Netherlands reports to the sixteenth international congress of comparative law (pp. 305-323). Antwerpen-Oxford-New York: Intersentia
    • R. de Lange (2001). De Grondwet en Europa. In P.P.T. Bovend'Eert & H.R.B.M. Kummeling (Eds.), Grensverleggend staatsrecht (pp. 251-273). Deventer: Kluwer
    • R. de Lange (1999). General Aspects of the Horizontalization of Law Enforcement in a European Perspective. In J.A.E. Vervaele, G. Betlem, R. de Lange & A.G. Veldman (Eds.), Compliance and Enforcement of European Community Law (pp. 35-49). Den Haag: Kluwer Law International
    • R. de Lange (1997). Variabele architectuur en schimmenrecht: enkele observaties over de constitutionele structuren van de europese samenwerking. In L.F.M. Besselink, A.W. Hins, J.H. Jans, R. de Lange, J.L. de Reede & I.C. van der Vlies (Eds.), Europese Unie en nationale soevereiniteit (Publikaties van de Staatsrechtkring, 2) (pp. 159-173). Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink
    • R. de Lange (1999). Staatsrecht. In Dux In Iura (Ed.), Gids voor de rechtenstudie en juridische beroepen 2000 (pp. 21-23). Deventer: W.E.J.Tjeenk Willink
    • L.J.J. Rogier & R. de Lange (Ed.). (2008). Toegang tot de rechter in het bestuursrecht (Vrije reeks). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
    • R. de Lange & L.J.J. Rogier (Ed.). (2008). Onderwijs en onderwijsrecht in een pluriforme samenleving. Opstellen aangeboden aan prof.mr.dr. D. Mentink. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
    • E. Hey, R. de Lange, M.A. Loth, P.A.M. Mevis & E. Swart (Ed.). (2001). Grensverkenningen in het recht (SI-EUR, 26). Rotterdam/Deventer: Sanders Instituut/Gouda Quint
    • R. de Lange (Ed.). (2008). Wetgever en grondrechten. (preadviezen Staatsrechtconferentie 2007). Nijmegen: Wolf Legal Publishers
    • J.E. Goldschmidt, R. de Lange, L. Mulder & Y. Visser (Ed.). (2000). De Toekomst van Gelijkheid. Deventer: Kluwer
    • R. de Lange (Ed.). (1999). Compliance and Enforcement of European Community Law (European Monographs, 20). Den Haag: Kluwer Law International
    • N.S. Efthymiou, J. Goossens & R. de Lange (Ed.). (2018). Democratie: nieuwe ontwikkelingen (Publicaties van de Staatsrechtkring: staatsrechtconferenties, 21). Oisterwijk: Wolf Legal Publishers
    • R. de Lange, L.F.M. Besselink, P.P.T. Bovend'Eert, J.W.L. Broeksteeg & W.J.M. Voermans (Ed.). (2014). Constitutional Law of 28 EU Member States. Deventer: Kluser
    • L.F.M. Besselink, P.P.T. Bovend'Eert, J.W.L. Broeksteeg & R. de Lange (Ed.). (2012). Staatsrecht van landen van de Europese Unie. Devener: Kluwer
    • R. de Lange, L. Prakke & C.A.J.M. Kortmann (Ed.). (2012). Staatsrecht van enkele lidstaten van de EU (in press). Deventer: Kluwer
    • R. de Lange, L. Prakke & C.A.J.M. Kortmann (Ed.). (2012). Constitutional Law of the 27 EU Member States (in press). Deventer: Kluwer
    • R. de Lange & M.B.F.D. de Vries (2004). Recensie [Bespreking van het boek De Grondwet van de Republiek Nederland]. .
    • R. de Lange (2003). Boekbespreking [Bespreking van het boek Strafbare overheden]. .
    • R. de Lange (2000). Constitutionele convergentie van pers, omroep en telecommunicatie [Bespreking van het boek Constitutionele convergentie van pers, omroep en telecommunicatie]. .
    • N.S. Efthymiou, J. Goossens, R. de Lange & S. Philipsen (2017). De Grondwet van het Koninkrijk der Nederlanden van 1815 - Staatkundige en historische beschouwingen uit België en Nederland [Bespreking van het boek De Grondwet van het Koninkrijk der Nederlanden van 1815 - Staatkundige en historische beschouwingen uit België en Nederland]. Tijdschrift voor Constitutioneel Recht, 8(3), 271-277.
    • R. de Lange (2016). [Bespreking van het boek Politieke partijen als anomalie van het Nederlandse staatsrecht]. Tijdschrift voor Constitutioneel Recht, 2016(1), 56-63.
    • R. de Lange (2014). Evenredigheidsdilemma's [Bespreking van de boeken Two Discourses of Balancing, nu uitgegeven als Balancing Constitutional Rights: The Origins and Meanins of Postwar Legal Discourse & Zur Kritik der Abwägung in der Grundrechtsdogmatik. Beitrag zu einem liberalen Grundrechtsverständnis im demokratischen Rechtsstaat]. Tijdschrift voor Constitutioneel Recht, 2014(4), 363-372.
    • R. de Lange (2012). [Bespreking van het boek The Judge as Political Theorist: Contemporary Constitutional Review]. Tijdschrift voor Constitutioneel Recht, 2012(1), 130-134.
    • R. de Lange (2011). [Bespreking van het boek Deutscher Grundrechtsschutz zwischen staatlicher Souveränität und mensenrechtlicher Europäisierung]. Tijdschrift voor Constitutioneel Recht, 2011(2), 230-232.
    • R. de Lange (2011). [Bespreking van het boek Rechtsgevolgen van toetsing van wetgeving]. Tijdschrift voor Constitutioneel Recht, 2011(4), 445-449.
    • R. de Lange (2010). [Bespreking van het boek Constitutional Constraints on Ad Hoc Legislation]. Tijdschrift voor Constitutioneel Recht, 2010(4), 462-465.
    • R. de Lange (2005, juni 10). EU moet nu grondrechten vastleggen. NRC Handelsblad
    • R. de Lange (2007, oktober 30). Godsdienstvrijheid kunnen we niet missen. NRC/Handelsblad, pp. 5.
    • R. de Lange (2016). Noot bij: EHRM. (2016, mei 24), EHRC : European Human Rights Cases 2016-174, Zaak 41683/06, (Paunovic and Milivojevic t. Servië). p.399-406. ECLI:CE:ECHR:2016:0524JUD004168306
    • R. de Lange (2016). Noot bij: EHRM Grand Chamber. (2015, november 10), EHRC : European Human Rights Cases 2016-32, Zaak 40454/07, (Couderc & Hachette Filipacchi Associés t. Frankrijk). p.92-96. ECLI:CE:ECHR:2015:1110JUD00405407
    • R. de Lange (2016). Noot bij: EHRM. (2015, december 15), EHRC : European Human Rights Cases 2016-68, Zaak 16732/05, (Ofensiva Tirenilor c. Roumanie). p.176-179. ECLI:CE:ECHR:2015:1215JUD001673205
    • R. de Lange (2016). Noot bij: EHRM. (2016, maart 17), EHRC : European Human Rights Cases 2016-126, Zaak 16313/10, (Kahn c. Allemagne). p.270-273. ECLI:CE:ECHR:2016:0317JUD001631310
    • R. de Lange (2016). Noot bij: EHRM. (2016, maart 29), EHRC : European Human Rights Cases 2016-147, Zaak 56925/8, (Bédat c. Suisse). p.321-327. ECLI:CE:ECHR:2016:0329JUD005692508
    • R. de Lange (2016). Noot bij: HvJEU. (2015, oktober 6), EHRC : European Human Rights Cases 2016-1, Zaak C-650/13, (Zaak Thierry Delvigne tegen Commune de Lespane Medoc en Prefet de la Gironde). p.6-10. ECLI:EU:C:2015:648
    • R. de Lange (2014). Noot bij: EHRM. (2014, juni 12), EHRC : European Human Rights Cases 2014-198, 40454/07, (Couderc et Hachette Filipacchi Associés c. France).
    • R. de Lange (2014). Noot bij: EHRM. (2014, september 16), EHRC : European Human Rights Cases 2014-258, 29750/09, (Hassan v. United Kingdom).
    • R. de Lange (2014). Noot bij: EHRM. (2014, januari 28), EHRC : European Human Rights Cases 2014-184, 14876/12 en 63339/12, (I.R. en G.T. t. Verenigd Koninkrijk). p.475-480.
    • R. de Lange (2014). Noot bij: ECRM. (2014, januari 14), EHRC : European Human Rights Cases 2014-98, 73579/10, (Ruusunen v. Finland).
    • R. de Lange (2013). Noot bij: EHRM. (2013, september 19), EHRC : European Human Rights Cases 2013-257, 8772/10, (Von Hannover t. Duitsland (nr. 3)).
    • R. de Lange & J.H. Gerards (2013). Noot bij: HvJEU. (2013, mei 31), EHRC : European Human Rights Cases 2013-205, Zaak C-168/13 PPU, (Jeremy F.).
    • R. de Lange (2013). Noot bij: EHRM. (2013, juni 11), EHRC : European Human Rights Cases 2013-228, 12636/13 en 2522/12, (McLean & Cole t. Verenigd Koninkrijk (ontv. besl.)).
    • R. de Lange (2013). Noot bij: EHRM. (2013, mei 8), EHRC : European Human Rights Cases 2013-151, 19840/09, (Shindler t. Verenigd Koninkrijk).
    • R. de Lange (2013). Noot bij: EHRM. (2013, maart 14), EHRC : European Human Rights Cases 2013-125, 26118/10, (Eon c. France).
    • R. de Lange (2012). Noot bij: EHRM. (2011, november 24), EHRC : European Human Rights Cases 2012-28, (O.H. tegen Duitsland). p.342-344.
    • R. de Lange (2012). Noot bij: EHRM. (2012, maart 15), EHRC : European Human Rights Cases 2012-115, 42202/07 (GK), p.1432-1436.
    • R. de Lange (2012). Noot bij: EHRM. (2011, oktober 20), EHRC : European Human Rights Cases 2012-15, (Sahin & Sahin v. Turkey). p.166-169.
    • R. de Lange (2012). Noot bij: EHRM. (2012, mei 22), EHRC : European Human Rights Cases 2012-154, p.1888-1891.
    • R. de Lange (2012). Noot bij: EHRM. (2012, november 24), EHRC : European Human Rights Cases 2012-27, (Schönbrod tegen Duitsland).
    • R. de Lange (2012). Noot bij: ERHM. (2012, februari 7), EHRC : European Human Rights Cases 2012-72, (Von Hannover t. Duitsland).
    • R. de Lange (2012). Noot bij: EHRM. (2012, februari 7), EHRC : European Human Rights Cases 2012-71, (Axel Springer t. Duitsland). p.877-881.
    • R. de Lange (2011). Noot bij: EHRM. (2011, maart 15), EHRC : European Human Rights Cases 2011-85, (Otegi Mondragon c. Espagne). p.991-995.
    • R. de Lange (2011). Noot bij: EHRM. (2011, juni 9), EHRC : European Human Rights Cases 2011-119, (Schmitz t. Duitsland).
    • R. de Lange (2011). Noot bij: EHRM. (2010, november 23), EHRC : European Human Rights Cases 2011-20, (Green & M.T. v. United Kingdom). p.230-234.
    • R. de Lange (2011). Noot bij: EHRM. (2011, januari 6), EHRC : European Human Rights Cases 2011-47, (Paksas v. Lithuania). p.584-588.
    • R. de Lange & A. Danopoulos (2007). Noot bij: CBB. (2006, april 6), Computerrecht. Tijdschrift voor Informatica en Recht 2007-, (Zaak nr. AWB 05/83, 05/85, 05/86 en 05/88). p.22-34.
    • P.A.M. Mevis & R. de Lange (2004). Noot bij: Hoge Raad. (2004, maart 9), Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken 2004-2004, 51, (Mensenroof II). p.675-675.
    • P.A.M. Mevis & R. de Lange (2003). Noot bij: Hoge Raad. (2001, november 20), NJ 2003-2003, 632, (Interpretatie art. 278 SR). p.4916-4919.
    • R. de Lange & P.A.M. Mevis (2003). Noot bij: Hoge Raad. (2001, november 20), NJ 2003-2003, 631, (Annotatie bij nr. 631). p.4905-4911.
    • R. de Lange (Ed.). (1997-1997) Recht en Kritiek, 23(1 e.v.).
    • R. de Lange (Ed.). (2012-2012) Tijdschrift voor Constitutioneel Recht.
   • R. de Lange (2012, januari 12). Rechter en wetgever. Den Haag, Lezing voor de Directie Constitutionele Zaken en wetgeving, Ministerie van Binnenlandse Zaken.
   • R. de Lange (2012-2012). Lid van de Klankbordgroep. EuNaCon (European and National Constitutional Law) t.b.v. het onderzoeksproject van prof.dr. Monica Claes (Maastricht) naar Constitutional Principles in the European Union.
   • R. de Lange (2012-2012). Lid van het bestuur. Staatsrechtkring.
   • R. de Lange (2012-2012). Lid. Werkgroep Europese Monarchie.
   • R. de Lange (2012-2012). Lid van de jury voor de Dissertatieprijs. Staatsrechtkring.
   • R. de Lange (2012-2012). Lid van de HOVO-Commissie. Erasmus Universiteit Rotterdam.
   • R. de Lange (2012-2012). Vaste annotator. European Human Rights Cases.
   • R. de Lange. Publiekrechtelijke rechtsvinding. Universiteit van Amsterdam (284 pag.) (Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink) Prom./coprom.: promotor onbekend.
 • Onderzoekspracticum staats- en bestuursr

  Title
  Onderzoekspracticum staats- en bestuursr
  Year
  2019
  Year level
  (master)

  Migratie en participatie

  Title
  Migratie en participatie
  Year
  2019
  Year level
  (master)

  Annotatie Staatsrecht

  Title
  Annotatie Staatsrecht
  Year
  2019

  Onderzoeksnotitie Staatsrecht

  Title
  Onderzoeksnotitie Staatsrecht
  Year
  2019

  Inleiding staats- en bestuursrecht

  Title
  Inleiding staats- en bestuursrecht
  Year
  2019
  Year level
  (bachelor 1) (bachelor 1)

  Staatsrecht

  Title
  Staatsrecht
  Year
  2019
  Year level
  (bachelor 2)

  Comparative Constitutional Law

  Title
  Comparative Constitutional Law
  Year
  2019
  Year level
  (master)

  Rechten van de mens en grondrechten

  Title
  Rechten van de mens en grondrechten
  Year
  2019
  Year level
  (master)

  Verdiepend staatsrecht

  Title
  Verdiepend staatsrecht
  Year
  2019
  Year level
  (master)

  Inleiding staats- en bestuursrecht

  Title
  Inleiding staats- en bestuursrecht
  Year
  2019
  Year level
  (bachelor 1) (bachelor 1)

  Staatsrecht

  Title
  Staatsrecht
  Year
  2019
  Year level
  (bachelor 2)

  Scriptie master Staats- en bestuursrecht

  Title
  Scriptie master Staats- en bestuursrecht
  Year
  2019
 • EHRC : European Human Rights Cases

  Additional Information
  Vaste annotator
  Start date approval
  Jan/2012

  Tijdschrift voor Constitutioneel Recht

  Role
  Editor
 • Full Professor

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Law
  Department
  Constitutional Law
  Country
  The Netherlands
  Telephone
  0104082676

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam